באר היטב על יורה דעה רעט

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
| באר היטב על שולחן ערוך יורה דעה רעט |

סעיף ב[עריכה]

(א) הכשר:    כתב הש"ך היינו כשלא קרא ג' פסוקים אבל קרא ג' פסוקים ויכול להפסיק שם מברך לאחריה ומשלימין המנין בס"ת האחרת כמ"ש באורח חיים בסימן קמ"ג ס"ד.

(ב) הטעות:    והט"ז פסק דאם נמצא הטעות בקריאת האחרון ינהוג כדברי המרדכי לקרות הטעות בעל פה ויגמר בספר ההוא כל הקריאה הצריכה ולא יוציא אחרת מטעם כבוד הצבור ואע"ג דיקרא אח"כ למפטיר מ"מ אין שייך כאן כבוד הצבור דהא בלא"ה מפסיקין קצת באמירת קדיש ואם נמצא הטעות בקריאת מפטיר ג"כ לא יוציא אחרת אלא יאמר בע"פ עכ"ל.

סעיף ד[עריכה]

(ג) הפסק:    דבכה"ג פסול כיון שהרחיק התיבה עד שנראית כשתים כדלעיל סי' רע"ג ס"ד עכ"ל הש"ך.