הקוראן סורה 53 (תרגום רקנדורף)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

הקוראן
פרקים: הקדמה - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - (סיכום)

חזון הכוכב‏[1][עריכה]

נגלה במיכ"ה ובו שנים וששים פסוקים בשם אלה הרחמן והרחום.

(א) בכוכב הבא!
(ב) ריעכם‏[2] איננו שוגה ואיננו בער;
(ג) גם איננו בודא מלבו,
(ד) כי אם מגלה לכם את אשר גולה לו,
(ה) ואת אשר הורהו העזוז והגבור,
(ו) אשר לו החיל והעצמה.
(ז) נגלה אליו בגבהי שחקים,
(ח) ויגש אליו לאט לאט,
(ט) כשני מטחוי קשת או קרוב מהם,
(י) ויגלה לעבדו את דברו.
(יא) סרעפיו לא התעוהו בראותו‏[3].
(יב) התריבו עמו על חזונו?
(יג) הן ראהו‏[4] בעת אחרת‏[5],
(יד) אצל העץ הלוט הקדוש‏[6],
(טו) העומד על הגן לעד;
(טו) ובכסות המכסים‏[7] את העץ,
(יז) לא העלים מחמד את עיניו ממנו ולא נבוך,
(יח) כי ראה אותו גדולים מאת אדוניו.
(יט) מה תחשבו עלאללאת, אלעזי,
(כ) ומנאת, האליל השלישי?
(כא) הלכם הזכרים ולו הנקבות‏[8]?
(כב) אך עול החלוקה הזאת!
(כג) אך שמות רקים הנה‏[9], אשר שמעתם אתם ואבותיכם; לא חלק לכם אלהים אותם. אך אתם הולכים בשרירות לבכם ובמשאלות נפשכם, גם אם בא אליכם קו הישר מאת אדונכם.
(כד) התהיה לכל איש אות נפשו?
(כה) אלהים הוא הראשון והאחרון.
(כו) ומכל המלאכים אשר בשמים לא יליץ איש עליכם,
(כז) לולי ברצון אדונכם, כי את אשר יחפוץ ירצה.
(כח) המכחשים בעולם הבא מכנים את המלאכים בשמות נקבות.
(כט) אמנם אין בהם תבונה, ורק אחרי הגיון לבם הולכים; אכן אין אמת בהגיון לבם.
(ל) סור מאחרי הפונים את ערפם לזכרוננו, ואך בחיי התבל חפצם.
(לא) כל מזימתם לחיי התבל היא; ואלהים מכיר את התועה מדרכו ואת ההולך בה.
(לב) לאלהים כל אשר בשמים ובארץ; הוא ישיב למרעים את גמול פעלם, ולטובים ישלם שכר טוב.
(לג) לסרים מעונות גדולים‏[10] ואך שוגים בפשעים קטנים יסלח אלהים ויחנם; הוא ידעכם בהוציאו אתכם מהאדמה, ובהיותכם עוד עצמים בבטן אמותיכם; לכן אל תצטדקו, כי הוא מכיר את יראיו!
(לד) מה תחשב על הסר מאחרי האמת,
(לה) ומפזר אך מעט מהונו בכילותו?
(לו) היודע ורואה הוא את הנסתרות?
(לז) הלא יוסיף לקח מספרי משה?
(לח) האיננו יודע את אברהם האיש התמים?
(לט) לא תשא נפש כבדת עון את עון האחרת.
(מ) לא יושב לאיש כי אם זדון נפשו.
(מא) ואת כל מעשיו נוציא לאור,
(מב) ונשלם לו את גמולו,
(מג) כי אחרית כל הדברים באלהים.
(מד) אדונך מצחיק ומבכה;
(מה) הוא ממית ומחיה;
(מו) הוא ברא שני מינים, זכר ונקבה,
(מז) מטיפות זרע נוטפות.
(מח) יש לאל ידו לברא שנית.
(מט) הוא מעשיר ומנחיל.
(נ) הוא אדון הכסיל‏[11];
(נא) הוא השמיד את אנשי עאד הקדמונים
(נב) ואת אנשי תמוד, ולא חמל;
(נג) גם את דור נח אשר היה לפניהם, כי רעים וחטאים היו.
(נד) גם שחת את הערים ההפוכות,
(נה) ויכסם בכסותיהם‏[12].
(נו) העוד תריב באותות אדונך?
(נז) האיש הזה מחמד אך מזהיר הוא כנביאים הקדמונים.
(נח) קרוב יום הדין; אך לא יגלהו איש מבלעדי ד'.
(נט) התתמהו על השמועה הזאת?
(ס) המצחקים אתם ולא תבכו?
(סא) הלועגים אתם לה?
(סב) השתחוו לד' ועבדוהו!

הערות שוליים[עריכה]

 1. ^ שם החזון הזה מהמלה הראשונה אשר בו.
 2. ^ מחמד.
 3. ^ החזון הזה נגלה אחר המסע בלילה; עיין חזון י"ז, א'.
 4. ^ מחמד את החזון.
 5. ^ בלילה.
 6. ^ העץ הזה עומד לדעת הישמעאלים ברקיע העליון לימין כסא הכבוד.
 7. ^ מלאכים עומדים על העץ הזה, ולא יתנו איש לעלות עליו.
 8. ^ שמות שלוש אלילים נקבות, אשר פסיליהן נעבדו בהיכל הקאאבא לעת בוא מחמד.
 9. ^ עיין חזון הקודם ל"ט; ט"ז, נ"ח.
 10. ^ ואלו הם הגדולים מכלם: שפיכות דמים, זנות וגניבה.
 11. ^ הוא הכוכב הנקרא: סיריוס, והישמעאלים עבדוהו; עיין איוב ט', ט'.
 12. ^ בגפרית ובמלח.

טקסט זה הועתק מפרויקט בן-יהודה (הקישור המקורי).