באר היטב על חושן משפט

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
באר היטב
על שולחן ערוך חושן משפט הושלם מאת ר' זכריה מנדל בן אריה לייב מבעלז

הלכות דיינים[עריכה]

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט | כ | כא | כב | כג | כד כה | כו | כז | כח

הלכות עדות[עריכה]

כט | ל | לא | לב | לג | לד | לה | לו | לז | לח

הלכות הלואה[עריכה]

לט | מ | מא | מב | מג | מד | מה | מו | מז | מח | מט | נ | נא | נב | נג | נד | נה | נו | נז נח | נט | ס | סא | סב | סג | סד | סה | סו | סז | סח | סט | ע | עא | עב | עג | עד

הלכות טוען ונטען[עריכה]

עה | עו | עז | עח | עט | פ | פא | פב | פג | פד | פה | פו | פז | פח | פט | צ | צא | צב | צג | צד | צה | צו

הלכות גביית מלוה[עריכה]

צז | צח | צט | ק | קא | קב | קג | קד | קה | קו

הלכות גביית חוב מהיתומים[עריכה]

קז | קח | קט | קי

הלכות גביית חוב מנכסים משועבדים[עריכה]

קיא | קיב | קיג | קיד | קטו | קטז

הלכות אפותיקי[עריכה]

קיז | קיח | קיט | קכ

הלכות העושה שליח לגבות חובו[עריכה]

קכא

הלכות הרשאה[עריכה]

קכב | קכג | קכד | קכה | קכו | קכז | קכח

הלכות ערב[עריכה]

קכט | קל | קלא | קלב

הלכות חזקת מטלטלין[עריכה]

קלג | קלד | קלה | קלו | קלז | קלח | קלט

הלכות חזקת קרקעות[עריכה]

קמ | קמא | קמב | קמג | קמד | קמה | קמו | קמז | קמח | קמט | קנ | קנא | קנב

הלכות נזקי שכנים[עריכה]

קנג | קנד | קנה | קנו

הלכות שותפים בקרקע[עריכה]

קנז | קנח | קנט | קס | קסא | קסב | קסג | קסד | קסה | קסו | קסז | קסח | קסט | קע

הלכות חלוקת שותפות[עריכה]

קעא | קעב | קעג | קעד

הלכות מצרנות[עריכה]

קעה

הלכות שותפים[עריכה]

קעו | קעז | קעח | קעט | קפ | קפא

הלכות שלוחין[עריכה]

קפב | קפג | קפד | קפה | קפו | קפז | קפח

הלכות מקח וממכר[עריכה]

קפט | קצ | קצא | קצב | קצג | קצד | קצה | קצו | קצז | קצח | קצט | ר | רא | רב | רג | רד | רה | רו | רז | רח | רט | רי | ריא | ריב | ריג | ריד | רטו | רטז | ריז | ריח | ריט | רכ | רכא | רכב | רכג | רכד | רכה | רכו

הלכות אונאה ומקח טעות[עריכה]

רכז | רכח | רכט | רל | רלא | רלב | רלג | רלד | רלה | רלו | רלז | רלח | רלט | רמ

הלכות מתנה[עריכה]

רמא | רמב | רמג | רמד | רמה | רמו | רמז | רמח | רמט

הלכות מתנת שכיב מרע[עריכה]

רנ | רנא | רנב | רנג | רנד | רנה | רנו | רנז | רנח

הלכות אבידה ומציאה[עריכה]

רנט | רס | רסא | רסב | רסג | רסד | רסה | רסו | רסז | רסח | רסט | ער | רעא

הלכות פריקה וטעינה ודין הולכי דרכים[עריכה]

ערב

הלכות הפקר ונכסי הגר[עריכה]

רעג | רעד | ערה

הלכות נחלות[עריכה]

רעו | רעז | רעח | רעט | רפ | רפא | רפב | רפג | רפד | רפה | רפו | רפז | רפח | רפט

הלכות אפוטרופוס[עריכה]

רצ

הלכות פקדון[עריכה]

רצא | רצב | רצג | רצד | רצה | רצו | רצז | רצח | רצט | ש | שא | שב

הלכות שומר שכר[עריכה]

שג | דש | שה

הלכות אומנים[עריכה]

שו

הלכות שוכר[עריכה]

שז | שח | שט | שי | שיא | שיב | שיג | שיד | שטו | שטז | שיז | שיח | שיט

הלכות חכירות וקבלנות[עריכה]

שכ | שכא | שכב | שכג | שכד | שכה | שכו | שכז | שכח | שכט | של

הלכות שכירות פועלים[עריכה]

שלא | שלב | שלג | שלד | שלה | שלו | שלז | שלח | שלט

הלכות שאלה[עריכה]

שמ | שמא | שמב | שמג | שדמ | שמה | שמו | שמז

הלכות גניבה[עריכה]

שמח | שמט | שנ | שנא | שנב | שנג | שנד | שנה | שנו | שנז | שנח | שנט | שס | שסא | שסב | שסג | שסד | שסה | שסו | שסז | שסח | שסט | שע | שעא | שעב | שעג | שעד | שעה | שעו | שעז

הלכות נזיקין[עריכה]

שעח | שעט | שפ | שפא | שפב | שפג | שפד | שפה | שפו | שפז

הלכות מאבד ממון חבירו בידים ומוסר ומלשין[עריכה]

שפח

הלכות נזקי ממון[עריכה]

שפט | שצ | שצא | שצב | שצג | שצד | שצה | שצו | שצז | שצח | שצט | ת | תא | תב | תג | תד | תה | תו | תז | תח | תט תי | תיא | תיב | תיג | תיד | תטו | תטז | תיז | תיח | תיט

הלכות חובל בחבירו[עריכה]

תכ | תכא | תכב | תכג | תכד | תכה | תכו | תכז

ראה גם[עריכה]