באר היטב על חושן משפט רמד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
| באר היטב על שולחן ערוך חושן משפט רמד |

סעיף א[עריכה]


(א) כגט:    דין גט בזה נתבאר באבן העזר סי' ק"כ גם בסי' קמ"א.


(ב) לשלשה:    לרבותא נקט ג' דאפילו ג' שהן כב"ד אפ"ה אינו ממסר מילי על ידן סמ"ע.


(ג) בעצמם:    פירש הסמ"ע דאז שינו מדברי הנותן שאמר להן שיאמרו לעדים שיחתמו ועיין בב"ח וצ"ע (עמ"ש הט"ז בזה ע"ש).


(ד) לשנים:    הא דנקט ברישא אמר לג' ובסיפא אמר לב' משום דבא"ל כתבו וחתמו סגי ליה בשנים ובריש' דאמר להם אמרו לאחרים נקט רבות' דאפילו לג' שהן ב"ד לא ממסרי הדברים כו' וא"ת מאי לשון וכן אם אמר לב' הא כ"ש הוא מדין קמא וי"ל דה"א דדוקא בריש' דלא נתן להן כח לכתוב אלא לאמר לאחרים בזה הוא דלא מהני משום דמקרי מילי משא"כ בצוה להן לכתוב וליתן דה"ל בעלי דבר ה"א דיכולין להעמיד שלוחין במקומן קמ"ל עכ"ל הסמ"ע (ועיין מ"ש הט"ז בזה).