חיקוקים להתמודדות עם נגיף קורונה החדש

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

חוקים[עריכה]

חוק התכנית לסיוע כלכלי (מענק חד פעמי)
חוק התכנית לסיוע כלכלי
חוק סמכויות מיוחדות
חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים בענייני הליכי מס ומענקי סיוע
חוק סמכויות מיוחדות (צווי סגירה מינהליים)
חוק הסמכת שירות הביטחון הכללי
חוק הארכת תקופות (אישורים רגולטוריים)
חוק מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה
חוק מענק לעידוד תעסוקה
חוק קיום דיונים בהיוועדות חזותית בהשתתפות עצורים, אסירים וכלואים
חוק הארכת תקופות וקיום דיונים בהיוועדות חזותית בענייני תכנון ובנייה

צווי בריאות העם[עריכה]

בידוד בית והוראות שונות
בידוד בבית חולים
הגבלת פעילות מוסדות חינוך
הוראות למעסיק של עובד בבידוד בית
הסדרת מחקרים בנגיף הקורונה החדש

תקנות שעת חירום[עריכה]

אזור מוגבל
אכיפה
בידוד במקום לבידוד מטעם המדינה
דחיית מועדים בענייני תכנון ובנייה ותנאים למתן תעודת גמר
דחיית מועדים לתשלום קנסות
דחיית תקופות בענייני הליכי מס
דיוני הוועדה לעיון בעונש
דיוני ועדות שחרורים
דיוני מעצרים
הגבלת פעילות
הארכת תוקף ודחיית מועדים
הגבלת מעברים בין קופות חולים
הגבלת מספר העובדים במקום עבודה
הסמכת שירות הביטחון הכללי
הרחבת הסכם יציאה לחופשה על המגזר הציבורי הרחב
מכסת מפוקחים בפיקוח אלקטרוני
מניעת כניסת מבקרים ועורכי דין לחדרי משמר ובתי סוהר צבאיים
מניעת כניסת מבקרים ועורכי דין למקומות מעצר ובתי הסוהר
מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה
נוכחות עצורים ואסירים בדיונים בבתי המשפט ובבתי הדין
סדרי דין בבתי הדין הרבניים בעת מצב חירום מיוחד
קיום דיונים בהליכים פליליים באמצעים טכנולוגיים
קיום דיונים בהליכים פליליים באמצעים טכנולוגיים בבתי הדין הצבאיים

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש[עריכה]

הגבלת פעילות
הגבלת פעילות במקומות עבודה

עוד חקיקת משנה[עריכה]

הוראות בדבר בחירות למבודדי קורונה
תקנות סדרי דין בבתי הדין הרבניים בעת מצב חירום מיוחד
תקנות מסילות הברזל (דמי נסיעה) (הוראת שעה)
החלטת שעת חירום (החלת תקנות שעת חירום בעניין נגיף הקורונה החדש על ועדת הבחירות המרכזית לכנסת)
תקנות התעבורה (הוראת שעה מס' 2)
תקנות התעבורה (הוראת שעה מס' 3)
צו התעבורה (הארכת תקופת תוקף רישיון רכב)
צו ביטוח בריאות ממלכתי (שינוי התוספות השנייה והשלישית לחוק) (הוראת שעה)
צו ביטוח בריאות ממלכתי (שינוי התוספות השנייה והשלישית לחוק) (הוראת שעה מס' 2)
תקנות שיקים ללא כיסוי (סייגים לתחולת החוק בשל התמשכות משבר הקורונה)
תקנות הקאדים (סדרי דין בבתי הדין השרעיים בעת מצב חירום מיוחד)
תקנות השיפוט הצבאי (בתי סוהר צבאיים) (הוראת שעה)
תקנות בתי הדין הדתיים הדרוזיים (סדרי דין בבתי הדין הדתיים הדרוזים בעת מצב חירום מיוחד)
הודעה על הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש