חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

החלטת שעת חירום (החלת תקנות שעת חירום בעניין נגיף הקורונה החדש על ועדת הבחירות המרכזית לכנסת)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
החלטת שעת חירום (החלת תקנות שעת חירום בעניין נגיף הקורונה החדש על ועדת הבחירות המרכזית לכנסת) מתוך ספר החוקים הפתוח

החלטת שעת חירום (החלת תקנות שעת חירום בעניין נגיף הקורונה החדש על ועדת הבחירות המרכזית לכנסת), התש״ף–2020


ק״ת תש״ף, 854.


(1)
בתקנה 1, ההגדרה ”הממונה“ תיקרא כך שאחרי פסקה (6) יבוא:
”(6א)
לעניין ועדת הבחירות המרכזית לכנסת – המנהלת הכללית של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת“;
(2)
תקנה 2(ב) תקרא כך שאחרי פסקה (9) יבוא:
”(9א)
ועדת הבחירות המרכזית לכנסת – 30 אחוזים ממצבת העובדים, ואולם רשאית הממונה להורות על העלאת מספר העובדים המרבי המותר לשהייה בו זמנית לשיעור של 35 אחוזים ממצבת העובדים, אם מצאה כי ההעלאה כאמור נדרשת לצורך הבטחת פעילותה החיונית של הוועדה; הורתה כאמור, ומצאה כי לשם הבטחת הפעילות החיונית של הוועדה נדרשת העלאה נוספת של מספר העובדים המרבי המותר לשהייה בו זמנית, רשאית היא להורות על העלאת השיעור האמור מעבר ל־35 אחוזים ממצבת העובדים, ובלבד שהשיעור לא יעלה על 37 אחוזים ממצבת העובדים“;
(3)
תקנה 3 – לא תקרא;
(4)
תקנה 4(א) – לא תקרא.
תקנות יציאה לחופשה יחולו על ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ועל עובדי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, בהתאמה הנדרשת כך שבתקנה 1:
(1)
ההגדרה ”מנהל“ תיקרא כך, שאחרי פסקה (9) יבוא:
”(9א)
לעניין ועדת הבחירות המרכזית לכנסת – המנהלת הכללית של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת“;
(2)
ההגדרה ”עובד חיוני“, תיקרא כך שבסופה יבוא: "ולעניין עובד ועדת הבחירות המרכזית לכנסת עובד שהמנהל קבע לפי שיקול דעתו, ובכפוף להוראות הדין כי הוא נדרש לעבודה, או עובד שמחויב לעבוד מכוח הוראה שבדין.


כ״ו באדר התש״ף (22 במרס 2020)
  • ניל הנדל
    שופט בית המשפט העליון
    יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה־23
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.