חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הגבלות במערכת בתי הדין הדתיים הדרוזיים) (הוראת שעה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הגבלות במערכת בתי הדין הדתיים הדרוזיים) (הוראת שעה) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הגבלות במערכת בתי הדין הדתיים הדרוזיים) (הוראת שעה), התשפ״א–2020


ק״ת תשפ״א, 54, 246, 488, 937, 1548, 1974, 2588, 2890, 3116, 3204, 3262.


הגדרות [תיקון: תשפ״א־6, תשפ״א־10]
בתקנות אלה –
”בתי דין“ – בתי הדין הדתיים הדרוזיים, לרבות בית הדין הדתי הדרוזי לערעורים, ובכלל זה אולמות הדיונים והשטחים הציבוריים בבתי הדין, כגון מזכירויות בתי הדין ומקומות נוספים המשמשים בבתי הדין לקבלת קהל;
”בעל זיקה להליך“ – (נמחקה);
”ממונה קורונה“ – (נמחקה);
”אנשים הגרים באותו מקום“ – (נמחקה);
”עטיית מסכה“ – כהגדרתה בצו בידוד בית;
”קהל“ או ”מבקר“ – אדם המבקש להיכנס בשערי בתי הדין, לרבות בעלי דין ועורכי דין, ולמעט עובדי בתי הדין;
”תסמינים“ – (נמחקה).
[תיקון: תשפ״א־6]
(בוטלה).
חובת עטיית מסיכה [תיקון: תשפ״א־8, תשפ״א־10]
(א)
לא ישהה מבקר בבית הדין בלי שהוא עוטה מסכה אם הוא מחויב בעטיית מסכה לפי סעיף 3ה לצו בידוד בית.
(ב)
על אף האמור, בית הדין רשאי להורות על הסרת המסכה באולם הדיונים במקרים המתאימים, לרבות אם יש בעטיית המסכה כדי להקשות על גביית עדות.
[תיקון: תשפ״א־5, תשפ״א־9, תשפ״א־10]
(בוטלה).
[תיקון: תשפ״א־10]
(בוטלה).
[תיקון: תשפ״א־10]
(בוטלה).
[תיקון: תשפ״א־5, תשפ״א־10]
(בוטלה).
תוקף [תיקון: תשפ״א, תשפ״א־2, תשפ״א־3, תשפ״א־4, תשפ״א־5, תשפ״א־6, תשפ״א־7, תשפ״א־8, תשפ״א־9]
תוקפן של תקנות אלה עד יום ה׳ בתמוז התשפ״א (15 ביוני 2021).


ט׳ בתשרי התשפ״א (27 בספטמבר 2020)
  • כמיל מולא
    מנהל בתי הדין הדתיים הדרוזיים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.