חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

חוק ההוצאה לפועל (הקפאת הגבלת רישיונות נהיגה) (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חוק ההוצאה לפועל (הקפאת הגבלת רישיונות נהיגה) (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה) מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק ההוצאה לפועל (הקפאת הגבלת רישיונות נהיגה) (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה), התש״ף–2020


הגדרות
בחוק זה –
”חוק ההוצאה לפועל“ – חוק ההוצאה לפועל, התשכ״ז–1967;
”חייב“ – כהגדרתו בחוק ההוצאה לפועל.
הקפאת הגבלת רישיונות נהיגה – הוראת שעה
על אף האמור בסעיף 66א(6) לחוק ההוצאה לפועל, בתקופת תוקפו של חוק זה –
(א)
(1)
לא תוטל על חייב הגבלה מקבל, מהחזיק או מחדש רישיון נהיגה מכוח סעיף 66א(6) לחוק ההוצאה לפועל;
(2)
הגבלה לפי סעיף 66א(6) לחוק ההוצאה לפועל שהוטלה לפני תחילתו של חוק זה ולא נכנסה לתוקף לפי סעיף 66ג(א) לחוק ההוצאה לפועל – בטלה;
(3)
הגבלה מהחזיק רישיון נהיגה לפי סעיף 66א(6) לחוק ההוצאה לפועל שנכנסה לתוקף לפי סעיף 66ג(א) לחוק ההוצאה לפועל – לא תחול.
(ב)
בתום תקופת תוקפו של חוק זה, הגבלה כאמור בסעיף קטן (א)(3) תחול מחדש בלא צורך במשלוח התראה לפי סעיף 66ג לחוק ההוצאה לפועל.
תוקף
(א)
חוק זה יעמוד בתוקפו עד יום ט״ו באדר התשפ״א (27 בפברואר 2021).
(ב)
שר המשפטים, באישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, רשאי, בצו, להאריך את תוקפו של חוק זה עד ליום כ׳ בתמוז התשפ״א (30 ביוני 2021), ובלבד שבמועד אישור הצו הייתה בתוקף הכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה לפי חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש״ף–2020.


התקבל בכנסת ביום ו׳ באלול התש״ף (26 באוגוסט 2020).
 • בנימין נתניהו
  ראש הממשלה
 • אבי ניסנקורן
  שר המשפטים
 • ראובן ריבלין
  נשיא המדינה
 • יריב לוין
  יושב ראש הכנסת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.