חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מכסת מפוקחים בפיקוח אלקטרוני)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מכסת מפוקחים בפיקוח אלקטרוני) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מכסת מפוקחים בפיקוח אלקטרוני), התש״ף–2020


ק״ת תש״ף, 1284.


בתוקף סמכותה לפי סעיף 39 לחוק־יסוד: הממשלה, מתקינה הממשלה תקנות שעת חירום אלה:


התקנות פורסמו ביום 2.5.2020; התקנות פקעו ביום 2.8.2020.


מכסת מפוקחים בפיקוח אלקטרוני
על אף האמור בסעיף 22יב לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ״ו–1996 (בתקנה זו – חוק המעצרים), ובסעיף 7(ב) לחוק פיקוח אלקטרוני על עצור ועל אסיר משוחרר על־תנאי (תיקוני חקיקה), התשע״ה–2014, בתקופה שמיום תחילתן של תקנות שעת חירום אלה עד תום תקופת תוקפו של צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש״ף–2020, או עד כניסתו לתוקף של צו לפי סעיף 22יב לחוק המעצרים, לפי המוקדם, יהיה המספר המרבי של מפוקחים שניתן לפקח עליהם בעת ובעונה אחת בפיקוח אלקטרוני כאמור באותו סעיף – 1,000 מפוקחים; המספר המרבי כאמור יכלול הן עצורים בפיקוח אלקטרוני לפי חוק המעצרים, והן אסירים ששוחררו על־תנאי בפיקוח אלקטרוני לפי הוראות סעיף 13א לחוק שחרור על־תנאי ממאסר, התשס״א–2001.


ח׳ באייר התש״ף (2 במאי 2020)
  • בנימין נתניהו
    ראש הממשלה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.