ספר החינוך (סדר דפוס ויניציה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
ספר החינוך (סדר דפוס ויניציה)

דפי פתיחה[עריכה]

ספר בראשית[עריכה]

פרשת בראשית:    א – מצות פריה ורביה
פרשת לך לך:    ב – מצות מילה
פרשת וישלח:    ג – שלא לאכול גיד הנשה

ספר שמות[עריכה]

בא:    ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט | כ | כא | כב | כג
בשלח:    כד
יתרו:    כה | כו | כז | כח | כט | ל | לא | לב | לג | לד | לה | לו | לז | לח | לט | מ | מא
משפטים:    מב | מג | מד | מה | מו | מז | מח | מט | נ | נא | נב | נג | נד | נה | נו | נז | נח | נט | ס | סא | סב | סג | סד | סה | סו | סז | סח | סט | ע | עא | עב | עג | עד | עה | עו | עז | עח | עט | פ | פא | פב | פג | פד | פה | פו | פז | פח | פט | צ | צא | צב | צג | צד
תרומה: צה | צו | צז
תצוה:    צח | צט | ק | קא | קב | קג | קד
כי תשא:    קה | קו | קז | קח | קט | קי | קיא | קיב | קיג
ויקהל-פקודי:    קיד

ספר ויקרא[עריכה]

ויקרא:    קטו | קטז | קיז | קיח | קיט | קכ | קכא | קכב | קכג | קכד | קכה | קכו | קכז | קכח
צו:    קכט | קל | קלא | קלב | קלג | קלד | קלה | קלו | קלז | קלח | קלט | קמ | קמא | קמב | קמג | קמד | קמה | קמו | קמז | קמח
שמיני:    קמט | קנ | קנא | קנב | קנג | קנד | קנה | קנו | קנז | קנח | קנט | קס | קסא | קסב | קסג | קסד | קסה
תזריע:    קסו | קסז | קסח | קסט | קע | קעא | קעב
מצורע:    קעג | קעד | קעה | קעו | קעז | קעח | קעט | קפ | קפא | קפב | קפג
אחרי מות:    קפד | קפה | קפו | קפז | קפח | קפט | קצ | קצא | קצב | קצג | קצד | קצה | קצו | קצז | קצח | קצט | ר | רא | רב | רג | רד | רה | רו | רז | רח | רט | רי | ריא
קדושים:    ריב | ריג | ריד | רטו | רטז | ריז | ריח | ריט | רכ | רכא | רכב | רכג | רכד | רכה | רכו | רכז | רכח | רכט | רל | רלא | רלב | רלג | רלד | רלה | רלו | רלז | רלח | רלט | רמ | רמא | רמב | רמג | רמד | רמה | רמו | רמז | רמח | רמט | רנ | רנא | רנב | רנג | רנד | רנה | רנו | רנז | רנח | רנט | רס | רסא | רסב
אמור אל הכהנים:    רסג | רסד | רסה | רסו | רסז | רסח | רסט | רע | רעא | רעב | רעג | רעד | רעה | רעו | רעז | רעח | רעט | רפ | רפא | רפב | רפג | רפד | רפה | רפו | רפז | רפח | רפט | רצ | רצא | רצב | רצג | רצד | רצה | רצו | רצז | רצח | רצט | ש | שא | שב | שג | שד | שה | שו | שז | שח | שט | שי | שיא | שיב | שיג | שיד | שטו | שטז | שיז | שיח | שיט | שכ | שכא | שכב | שכג | שכד | שכה
בהר:    שכו | שכז | שכח | שכט | של | שלא | שלב | שלג | שלד | שלה | שלו | שלז | שלח | שלט | שמ | שמא | שמב | שמג | שמד | שמה | שמו | שמז | שמח | שמט
בחוקתי:    שנ | שנא | שנב | שנג | שנד | שנה | שנו | שנז | שנח | שנט | שס | שסא


ספר במדבר[עריכה]

נשא:    שסב | שסג | שסד | שסה | שסו | שסז | שסח | שסט | שע | שעא | שעב | שעג | שעד | שעה | שעו | שעז | שעח | שעט
בהעלותך:    שפ | שפא | שפב | שפג | שפד
שלח:    שפה | שפו | שפז
קרח:    שפח | שפט | שצ | שצא | שצב | שצג | שצד | שצה | שצו
חוקת:    שצז | שצח | שצט
פנחס:    ת | תא | תב | תג | תד | תה
ראשי המטות:    תו | תז
אלה מסעי:    תח | תט | תי | תיא | תיב | תיג


ספר דברים[עריכה]

אלה הדברים:    הקדמה | תיד | תטו
ואתחנן:    תטז | תיז | תיח | תיט | תכ | תכא | תכב | תכג | תכד | תכה | תכו | תכז
עקב:    תכח | תכט | תל | תלא | תלב | תלג | תלד | תלה
ראה אנכי:    תלו | תלז | תלח | תלט | תמ | תמא | תמב | תמג | תמד | תמה | תמו | תמז | תמח | תמט | תנ | תנא | תנב | תנג | תנד | תנה | תנו | תנז | תנח | תנט | תס | תסא | תסב | תסג | תסד | תסה | תסו | תסז | תסח | תסט | תע | תעא | תעב | תעג | תעד | תעה | תעו | תעז | תעח | תעט | תפ | תפא | תפב | תפג | תפד | תפה | תפו | תפז | תפח | תפט | תצ
שופטים:    תצא | תצב | תצג | תצד | תצה | תצו | תצז | תצח | תצט | תק | תקא | תקב | תקג | תקד | תקה | תקו | תקז | תקח | תקט | תקי | תקיא | תקיב | תקיג | תקיד | תקטו | תקטז | תקיז | תקיח | תקיט | תקכ | תקכא | תקכב | תקכג | תקכד | תקכה | תקכו | תקכז | תקכח | תקכט | תקל | תקלא
כי תצא:    תקלב | תקלג | תקלד | תקלה | תקלו | תקלז | תקלח | תקלט | תקמ | תקמא | תקמב | תקמג | תקמד | תקמה | תקמו | תקמז | תקמח | תקמט | תקנ | תקנא | תקנב | תקנג | תקנד | תקנה | תקנו | תקנז | תקנח | תקנט | תקס | תקסא | תקסב | תקסג | תקסד | תקסה | תקסו | תקסז | תקסח | תקסט | תקע | תקעא | תקעב | תקעג | תקעד | תקעה | תקעו | תקעז | תקעח | תקעט | תקפ | תקפא | תקפב | תקפג | תקפד | תקפה | תקפו | תקפז | תקפח | תקפט | תקצ | תקצא | תקצב | תקצג | תקצד | תקצה | תקצו | תקצז | תקצח | תקצט | תר | תרא | תרב | תרג | תרד | תרה
והיה כי תבא:    תרו | תרז | תרח | תרט | תרי | תריא
אתם נצבים:    תריב | תריג

ראו גם[עריכה]