עין משפט ונר מצוה/בבא בתרא/פרק ח

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

דף קח עמוד א[עריכה]

א א מיי' פ"א מהל' נחלות הלכה א' , סמ"ג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ו סעיף א':

דף קח עמוד ב[עריכה]

ב א ב מיי' פ"א מהל' נחלות הלכה ג' , סמ"ג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ו סעיף א':

ג ג מיי' פ"ד מהל' עבדים הלכה ז' , סמג עשין פו:

ד ד מיי' פ"ד מהל' ערכין הלכה כ' , סמג עשין קלא:

ה ה ו מיי' פ"א מהל' יבום הלכה א' , סמ"ג עשין נב , טור ושו"ע אה"ע סי' קנ"ו סעיף א':

דף קט עמוד א[עריכה]

ו א ב מיי' פ"א מהל' נחלות הלכה ג' , סמ"ג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ו סעיף א':

דף קט עמוד ב[עריכה]

ז א מיי' פ"א מהל' נחלות הלכה ו' , סמ"ג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ו סעיף ד':

ח ב מיי' פכ"א מהל' איסורי ביאה הלכה ל"ב , סמג לאוין קכו , טור ושו"ע אה"ע סי' ב' סעיף ו':

דף קי עמוד א[עריכה]

ט א ב ג מיי' פ"י מהל' מתנות עניים הלכה י"ח , טור ושו"ע יו"ד סי' רנ"ה סעיף א':

דף קי עמוד ב[עריכה]

י א מיי' פ"א מהל' נחלות הלכה ג' , סמ"ג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ו סעיף א':

דף קיא עמוד א[עריכה]

יא א מיי' פ"א מהל' נחלות הלכה ג' , סמ"ג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ו סעיף ד':

דף קיא עמוד ב[עריכה]

יב א מיי' פ"ב מהל' נחלות הלכה ח' , סמ"ג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ח סעיף א':

יג ב מיי' פ"א מהל' נחלות הלכה ח' , ומיי' פכ"ב מהל' אישות הלכה א' , סמג עשין צו וסי' מח , טור ושו"ע אה"ע סי' צ' סעיף א' , וטור ושו"ע אה"ע סי' נ"ז:

יד ג מיי' פ"א מהל' נחלות הלכה ח' , סמג שם:


דף קיג עמוד א[עריכה]

טו א מיי' פ"א מהל' נחלות הלכה י"א , סמ"ג עשין צו , טור ושו"ע אה"ע סי' צ' סעיף א':

טז ב מיי' פ"א מהל' נחלות הלכה ג' , וסמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ו סעיף א':

דף קיג עמוד ב[עריכה]

יז א ב מיי' פ"א מהל' נחלות הלכה ד' , סמ"ג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ו סעיף ג' וסעיף ד:

יח ג ד ה ו מיי' פ"ג מהל' סנהדרין הלכה ה' והלכה ו , סמג שם ,טור ושו"ע חו"מ סי' רנ"ג סעיף א':

דף קיד עמוד א[עריכה]

יט א מיי' פ"ה מהל' עדות הלכה ח' , סמג עשין קט , טור ושו"ע חו"מ סי' ז' סעיף ה':

כ ב מיי' פ"ה מהל' מכירה הלכה י' , סמג עשין פג , טור ושו"ע חו"מ סי' קכ"ה סעיף ו':

דף קיד עמוד ב[עריכה]

כא א מיי' פ"א מהל' נחלות הלכה י"ב , סמ"ג עשין צו , טור ושו"ע אה"ע סי' צ' סעיף א':

כב ב מיי' פ"א מהל' נחלות הלכה י"ג ועי' בהשגות ובמגיד משנה , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ו סעיף ה':

דף קטו עמוד א[עריכה]

כג א מיי' פ"א מהל' נחלות הלכה ב' , סמ"ג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ו סעיף ד':

כד ב מיי' שם הלכה א ב ג , טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ו סעיף א':

דף קטו עמוד ב[עריכה]

כה א מיי' פ"א מהל' נחלות הלכה ג' , סמ"ג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ו סעיף א':

כו ב מיי' פ"א מהל' נחלות הלכה ד' , טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ו סעיף ב':

דף קטז עמוד א[עריכה]

כז א מיי' פ"א מהל' נחלות הלכה ב' , סמ"ג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ו סעיף א':

דף קטז עמוד ב[עריכה]

כח א מיי' פ"א מהל' נחלות הלכה ב' , סמ"ג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ו סעיף א':


דף קיט עמוד א[עריכה]

כט א מיי' פ"ג מהל' נחלות הלכה א' , סמ"ג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ח סעיף ג':

דף קיט עמוד ב[עריכה]

ל א ב מיי' פ"ה מהל' ת"ת הלכה ח' , סמג עשין יג , טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ב סעיף כ"א , [ וברב אלפס קדושין פ"א דף רכא ]:

דף קכ עמוד א[עריכה]

לא א ב טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ד סעיף י"ח , [ ברב אלפס קידושין פ"א ד' רכא ]:

דף קכ עמוד ב[עריכה]

לב א ב מיי' פ"ד מהל' נדרים הלכה ה' , סמג לאוין רמב , טור ושו"ע יו"ד סי' רכ"ח סעיף א':

לג ג מיי' פ"ד מהל' נדרים הלכה ז' , סמג לאוין רמב:

לד ד מיי' פ"ו מהל' ערכין הלכה ל"ד , ומיי' פ"ט מהל' נזירות הלכה ח':

לה ה מיי' פי"ח מהל' מעשה הקרבנות הלכה י"ח:

לו ו ז מיי' פי"ג מהל' נדרים הלכה ב' , ועיין בכסף משנה , [ ומיי' פ"ו מהל' שבועות הלכה ה' ] , סמג לאוין רמב , טור ושו"ע יו"ד סי' רל"ד סעיף ל"ו , [ וטור ושו"ע יו"ד סי' רכ"ח סעיף ג' ]:

דף קכא עמוד א[עריכה]

לז א מיי' פ"א מהל' קידוש החדש הלכה א':

דף קכא עמוד ב[עריכה]

לח א מיי' פ"ב מהל' ברכות הלכה א' , [ טור א"ח סי' קפט ]:

דף קכב עמוד א[עריכה]

לט א מיי' פ"ד מהל' מלכים הלכה ח':

דף קכב עמוד ב[עריכה]

מ א מיי' פי"ט מהל' אישות הלכה י' , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' קי"ב סעיף א':

מא ב מיי' פ"ב מהל' נחלות הלכה ז' , סמ"ג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ו סעיף ג' , וטור ושו"ע חו"מ סי' רע"ז סעיף ט"ו:

מב ג מיי' פ"ב מהל' נחלות הלכה ח' , סמ"ג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ח סעיף א':

מג ד מיי' פ"ב מהל' נחלות הלכה א' , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ז סעיף א':


דף קכג עמוד ב[עריכה]

מד א מיי' פ"ג מהל' נחלות הלכה ג' , סמ"ג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ח סעיף ה':

מה ב מיי' פ"ג מהל' נחלות הלכה ב' ועי' בהשגות ובמגיד משנה , טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ח סעיף ד':

מו ג מיי' פ"ג מהל' נחלות הלכה ג' , טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ח סעיף ה':

מז ד מיי' פ"ה מהל' אישות הלכה ו':

דף קכד עמוד א[עריכה]

מח א מיי' פ"ג מהל' נחלות הלכה ד' , סמ"ג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ח סעיף ו':

מט ב טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ח סעיף י':

נ ג מיי' פ"ג מהל' נחלות הלכה ח' , ומיי' פי"ב מהל' שכנים הלכה ב' , סמ"ג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' קע"ד סעיף ב':

נא ד ה מיי' פ"ג מהל' נחלות הלכה ד' , סמ"ג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ח סעיף ו':

דף קכד עמוד ב[עריכה]

נב א ב מיי' פ"ג מהל' נחלות הלכה ה' , סמ"ג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ח סעיף ז':

דף קכה עמוד א[עריכה]

נג א מיי' פי"א מהל' מלוה ולוה הלכה ט' , סמג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' ק"ז סעיף א':

דף קכה עמוד ב[עריכה]

נד א ב ג מיי' פי"ב מהל' זכיה ומתנה הלכה י"ב , טור ושו"ע חו"מ סי' רמ"ח סעיף ט':

נה ד מיי' פ"א מהל' נחלות הלכה י"א , סמ"ג עשין צו , טור ושו"ע אה"ע סי' צ' סעיף א':

נו ה מיי' פ"ג מהל' נחלות הלכה ט' , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ח סעיף ג':

נז ו מיי' פ"ג מהל' נחלות הלכה ה' , טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ח סעיף ז':

דף קכו עמוד א[עריכה]

נח א מיי' פ"ג מהל' נחלות הלכה ה' , סמ"ג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ח סעיף ז':

נט ב ג מיי' פ"ג מהל' נחלות הלכה ו' ועיין בהשגות ובמגיד משנה , טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ח סעיף ט':

ס ד ה מיי' פ"ג מהל' נחלות הלכה ו' , טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ח סעיף ח':

דף קכו עמוד ב[עריכה]

סא א מיי' פ"ג מהל' נחלות הלכה ו' , סמ"ג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ח סעיף ח':

סב ב מיי' פ"ט מהל' נחלות הלכה ב' , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' רפ"א סעיף א':

סג ג ד מיי' פ"ט מהל' נחלות הלכה ה' והלכה ו , ועיין במגיד משנה , טור ושו"ע חו"מ סי' רפ"א סעיף ז':

סד ה מיי' פי"ב מהל' אישות הלכה ו' ועיין במגיד משנה , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' ל"ח סעיף ה' , וטור ושו"ע אה"ע סי' ס"ט סעיף ז':

סה ו ז ח מיי' פ"ב מהל' נחלות הלכה ט"ז והלכה יז , סמ"ג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ז סעיף י"ג:

סו ט מיי' פ"ב מהל' נחלות הלכה ג' , טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ז סעיף ד':

סז י מיי' פ"ז מהל' ממרים הלכה י"ב , סמג לאוין רכ:

דף קכז עמוד א[עריכה]

סח א מיי' פ"ב מהל' נחלות הלכה ג' , סמ"ג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ז סעיף ד':


(א) [ ש"ע י"ד סי' רסו סעי' י בהג"ה ]

סט ב מיי' פ"י מהל' איסורי ביאה הלכה י"ח , סמג לאוין קיא , טור ושו"ע יו"ד סי' קצ"ד סעיף ח':

ע ג מיי' פ"ב מהל' נחלות הלכה ו' , סמ"ג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ז סעיף י"א:

דף קכז עמוד ב[עריכה]

עא א מיי' פ"ב מהל' נחלות הלכה י"ד , סמ"ג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ז סעיף י"ב:

עב ב מיי' פט"ו מהל' איסורי ביאה הלכה ט"ז , סמג לאוין קטז , טור ושו"ע אה"ע סי' ד' סעיף כ"ט:

עג ג מיי' פ"ב מהל' נחלות הלכה י"ד , סמ"ג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ז סעיף י"ב:

עד ד מיי' פ"ד מהל' נחלות הלכה ג' , סמ"ג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ט סעיף ג':

עה ה מיי' פ"ד מהל' נחלות הלכה ד' , טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ט סעיף ד':

עו ו מיי' פ"ד מהל' נחלות הלכה ג' , טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ט סעיף ג':

דף קכח עמוד א[עריכה]

עז א מיי' פ"ז מהל' סנהדרין הלכה ג' ועי' בכסף משנה , סמ"ג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' כ"ב סעיף ג':

עח ב מיי' פ"ז מהל' סנהדרין הלכה ב' ועי' בכסף משנה , טור ושו"ע חו"מ סי' כ"ב סעיף א':

עט ג מיי' פי"א מהל' מלוה הלכה ח' , [ ומיי' פי"א מהל' זכיה ומתנה הלכה י"ג ] , סמג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' ק"ז סעיף א' , [ וטור ושו"ע חו"מ סי' רמ"ח סעיף י' ]:

פ ד ה ו מיי' פי"ג מהל' עדות הלכה ד' והלכה ה , סמג לאוין ריד , טור ושו"ע חו"מ סי' ל"ג סעיף ב' , [ וברב אלפס עוד בנסהדרין פ"ג דף רסג]:

פא ז ח ט מיי' פי"ד מהל' עדות הלכה ב' , סמג לאוין רטו , טור ושו"ע חו"מ סי' ל"ג סעיף י"ג , וטור ושו"ע חו"מ סי' ל"ה סעיף י"ג , [וברב אלפס שם]:

דף קכח עמוד ב[עריכה]

פב א מיי' פ"ב מהל' נחלות הלכה י"ד , סמ"ג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ז סעיף י"ב:

פג ב ג ד מיי' פי"א מהל' זכיה ומתנה הלכה י' והלכה יא , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע אה"ע סי' ק"ח סעיף א':

פד ה מיי' פי"ד מהל' מלוה הלכה ד' , סמג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' פ"ב סעיף י"ג:

דף קכט עמוד א[עריכה]

פה א ב מיי' פ"ו מהל' נחלות הלכה ו' , סמ"ג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' רפ"א סעיף ז' ועיין שם במגיד משנה ובהג"ה:

פו ג ד מיי' פי"א מהל' זכיה ומתנה הלכה כ"ג , ומיי' פי"ב מהל' זכיה ומתנה הלכה ו' , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רנ"ג סעיף י"ז , וטור ושו"ע חו"מ סי' רמ"ח סעיף ב':

דף קכט עמוד ב[עריכה]

פז א מיי' פי"ב מהל' זכיה ומתנה הלכה ז' ועיין בהשגות ובמגיד משנה , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רמ"ח סעיף ג':

פח ב מיי' פי"ב מהל' זכיה ומתנה הלכה ו' ועי' בהשגות ובמגיד משנה , טור ושו"ע חו"מ סי' רמ"ח סעיף א':

פט ג מיי' פ"ו מהל' נחלות הלכה ו' , סמ"ג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' רפ"א סעיף ז':

צ ד מיי' פ"ו מהל' נחלות הלכה ו' , ומיי' פ"ב מהל' שבועות הלכה י"ז , ומיי' פ"כ מהל' עדות הלכה ג' , ועי' בהשגות ובכסף משנה , ומיי' פ"ח מהל' אבל הלכה ח' , ומיי' פ"ב מהל' תמורה הלכה ד' , סמ"ג עשין צו ועשה קז ולאוין רמא , טור ושו"ע חו"מ סי' רפ"א סעיף ז' , וטור ושו"ע חו"מ סי' כ"ט סעיף א' , וטור וש"ע יו"ד סי' רלד סעיף לא לב לג , וטור ושו"ע יו"ד סי' ש"מ סעיף כ"ד וסעיף כה:

צא ה מיי' פ"ג מהל' עבודת כוכבים הלכה ד':

דף קל עמוד א[עריכה]

צב א מיי' פ"ז מהל' אישות הלכה כ"ב , סמג עשין מ , טור ושו"ע אה"ע סי' מ"ט סעיף ב':

צג ב מיי' פ"ו מהל' נחלות הלכה ב' , סמ"ג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' רפ"א סעיף א':

צד ג מיי' פ"ו מהל' נחלות הלכה ב' , ומיי' פי"ב מהל' זכיה ומתנה הלכה א' , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' רפ"א סעיף א':

דף קל עמוד ב[עריכה]

צה א מיי' פ"ו מהל' נחלות הלכה ג' , סמ"ג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' רפ"א סעיף ד':

דף קלא עמוד א[עריכה]

צו א מיי' פי"ב מהל' זכיה ומתנה הלכה ב' ועי' במגיד משנה , ומיי' פ"ו מהל' נחלות הלכה ד' ועי' במגיד משנה , סמ"ג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' רפ"א סעיף ה':

צז ב ג מיי' פי"ב מהל' אישות הלכה ב' , ומיי' פי"ט מהל' אישות הלכה א' , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' ס"ט סעיף א' וסעיף ב , וטור ושו"ע אה"ע סי' קי"א סעיף א':

צח ד מיי' פי"ט מהל' אישות הלכה ט' , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' קי"א סעיף י"ג:

צט ה מיי' פי"ט מהל' אישות הלכה ט' , ומיי' פי"ט מהל' אישות הלכה י' , וסמג שם , טור ושו"ע אה"ע סי' ס"ט סעיף א' וסעי' ב , וטור ושו"ע אה"ע סי' קי"ב סעיף א':

דף קלא עמוד ב[עריכה]

ק א מיי' פי"ב מהל' אישות הלכה י"ד , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' ע"א סעיף א':

קא ב מיי' פ"ו מהל' זכיה ומתנה הלכה ד' , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רמ"ו סעיף י"ב , וטור ושו"ע אה"ע סי' ק"ז סעיף א':

קב ג ד מיי' פ"ו מהל' זכיה ומתנה הלכה ב' , וסמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רמ"ו סעיף ד' , וטור ושו"ע אה"ע סי' ק"ז סעיף ז':

קג ה מיי' פ"ו מהל' זכיה ומתנה הלכה ו' , וסמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רמ"ו סעיף ט':

קד ו מיי' פ"ו מהל' זכיה ומתנה הלכה ז' , וסמ"ג עשין פב , טור ושו"ע אה"ע סי' ק"ז סעיף ח':

קה ז מיי' פ"ו מהל' זכיה ומתנה הלכה ה' , וסמ"ג עשין פב , טור ושו"ע אה"ע סי' ק"ז סעיף ב':

קו ח מיי' פ"ו מהל' זכיה ומתנה הלכה ג' , ועי' במגיד משנה ובמגיד משנה ובלחם משנה , וסמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' רמ"ו סעיף ו':

קז ט מיי' פ"ו מהל' זכיה ומתנה הלכה ד' ועי' בהנ"ל ,וסמ"ג עשין פב , טור ושו"ע אה"ע סי' ק"ז סעיף א':

דף קלב עמוד א[עריכה]

קח א מיי' פ"ו מהל' זכיה ומתנה הלכה ד' , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע אה"ע סי' ק"ז סעיף א' , טור ושו"ע חו"מ סי' רמ"ו סעיף ד':

קט ב מיי' פ"ו מהל' זכיה ומתנה הלכה ח' , וסמ"ג עשין פב , טור ושו"ע אה"ע סי' ק"ז סעיף ג':

קי ג מיי' פ"ו מהל' זכיה ומתנה הלכה א' , וסמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רמ"ו סעיף א':

קיא ד מיי' פ"ו מהל' זכיה ומתנה הלכה ח' , וסמג שם , טור ושו"ע אה"ע סי' ק"ז סעיף ג':

קיב ה מיי' פ"ו מהל' זכיה ומתנה הלכה ט' ועי' במגיד משנה , וסמ"ג עשין פב , טור ושו"ע אה"ע סי' ק"ו סעיף א' , וטור ושו"ע חו"מ סי' רמ"ו סעיף י"ג:

דף קלב עמוד ב[עריכה]

קיג א ב ג מיי' פ"ו מהל' זכיה ומתנה הלכה ט' ועי' במגיד משנה , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע אה"ע סי' ק"ו סעיף א':

קיד ד מיי' פ"ו מהל' זכיה ומתנה הלכה י' , טור ושו"ע אה"ע סי' ק"ו סעיף ב':

דף קלג עמוד א[עריכה]

קטו א ב מיי' פ"ו מהל' זכיה ומתנה הלכה י"א , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע אה"ע סי' ק"ו סעיף א' , וטור ושו"ע אה"ע סי' ק"ז סעיף ג':

קטז ג מיי' פ"ו מהל' זכיה ומתנה הלכה י' , וסמ"ג עשין פב , טור ושו"ע אה"ע סי' ק"ו סעיף ב':

קיז ד ה מיי' פ"ט מהל' זכיה ומתנה הלכה ה' והלכה ו , ועיין בהשגות ובמגיד משנה , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רנ"ג סעיף ו':

קיח ו מיי' פי"ט מהל' אישות הלכה י"ג ועיין בהשגות ובמגיד משנה , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' צ"ג סעיף כ' , וטור ושו"ע חו"מ סי' רצ"ב סעיף א':

קיט ז מיי' פי"ב מהל' זכיה ומתנה הלכה ד' , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רנ"ג סעיף י':

דף קלג עמוד ב[עריכה]

קכ א מיי' פ"ו מהל' נחלות הלכה י"א , סמ"ג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' רפ"ב:

קכא ב מיי' פ"ט מהל' מכירה הלכה א' , טור ושו"ע יו"ד סי' רנ"ח סעיף י"ג:

קכב ג מיי' פ"ו מהל' נחלות הלכה י"א , סמ"ג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' רפ"ב:

דף קלד עמוד א[עריכה]

קכג א מיי' פ"ז מהל' נדרים הלכה ט"ז , סמג לאוין רמב , טור ושו"ע יו"ד סי' רכ"א סעיף ט':

קכד ב מיי' פ"ד מהל' נחלות הלכה א' , סמ"ג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ט סעיף א':

קכה ג מיי' פ"ד מהל' נחלות הלכה ח' , וסמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' ר"פ סעיף ב':

קכו ד מיי' פ"ג מהל' יבום הלכה א' , סמ"ג עשין נא , טור ושו"ע אה"ע סי' קנ"ו סעיף ו':

דף קלד עמוד ב[עריכה]

קכז א ב מיי' פ"ג מהל' יבום הלכה ב' ועי' במגיד משנה ובלחם משנה , סמ"ג עשין נא , טור ושו"ע אה"ע סי' קנ"ז סעיף ו':

קכח ג מיי' פי"ב מהל' גירושין הלכה ה' , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קנ"ב סעיף א':

קכט ד מיי' פי"ב מהל' עדות הלכה ב' ועי' בהשגות ובכסף משנה , סמג לאוין ריד , טור ושו"ע חו"מ סי' ל"ד סעיף כ"ו:

דף קלה עמוד א[עריכה]

קל א מיי' פי"ב מהל' גירושין הלכה ה' , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קנ"ב סעיף א':

קלא ב ג מיי' פ"ג מהל' יבום הלכה ג' , סמ"ג עשין נא , טור ושו"ע אה"ע סי' קנ"ז סעיף ח':

קלב ד מיי' פ"ד מהל' נחלות הלכה ח' ועי' במגיד משנה , סמ"ג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' ר"פ סעיף ד':

קלג ה מיי' פ"ד מהל' נחלות הלכה ח' , טור ושו"ע חו"מ סי' ר"פ סעיף ב':

קלד ו מיי' פ"א מהל' טוען הלכה ז' ועיין במגיד משנה , סמג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' ע"ה סעיף ט':

דף קלה עמוד ב[עריכה]

קלה א ב מיי' פ"ד מהל' נחלות הלכה ח' , סמ"ג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' ר"פ סעיף ג' וע"ש:

קלו ג ד מיי' פ"ט מהל' זכיה ומתנה הלכה כ"ד והלכה כה , טור ושו"ע חו"מ סי' ר"נ סעיף כ"ה:

קלז ה מיי' פי"ב מהל' זכיה ומתנה הלכה י"ד , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רנ"ז סעיף ו':

קלח ו מיי' פ"ח מהל' זכיה ומתנה הלכה י"ב , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' ר"נ סעיף י"ח:

קלט ו מיי' פ"ט מהל' זכיה ומתנה הלכה ט"ו , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' ר"נ סעיף י"ג:

קמ ח מיי' פ"ח מהל' זכיה ומתנה הלכה י"ג , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' ר"נ סעיף י"ח:

קמא ט י טור ושו"ע חו"מ סי' ר"נ סעיף כ"ג:

דף קלו עמוד א[עריכה]

קמב א מיי' פ"ח מהל' זכיה ומתנה הלכה י"ג , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' ר"נ סעיף י"ח:

קמג ב מיי' פי"ב מהל' זכיה ומתנה הלכה ט"ו , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' ר"נ סעיף א':

קמד ג מיי' פי"ב מהל' זכיה ומתנה הלכה י"ג , וסמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רנ"ז סעיף א':

קמה ד מיי' פי"ב מהל' זכיה ומתנה הלכה י"ג , טור ושו"ע חו"מ סי' רנ"ז סעיף ג':

קמו ה מיי' פי"ב מהל' זכיה ומתנה הלכה י"ג , טור ושו"ע חו"מ סי' רנ"ז סעיף ד':

קמז ו ז מיי' פ"ט מהל' גירושין הלכה י"ד , סמג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קמ"ה סעיף ג':

קמח ח ט מיי' פי"ב מהל' זכיה ומתנה הלכה ט"ו , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רנ"ח סעיף א':

דף קלו עמוד ב[עריכה]

קמט א ב מיי' פי"ב מהל' זכיה ומתנה הלכה י"ג , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רנ"ז סעיף ה':

קנ ג מיי' פ"ד מהל' בכורים הלכה ו' , סמג עשין קמ:

קנא ד ה מיי' פי"ב מהל' זכיה ומתנה הלכה ז' ועי' בהשגות ובמגיד משנה , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רמ"ח סעיף ג':

דף קלז עמוד א[עריכה]

קנב א ב ג ד מיי' פי"ב מהל' זכיה ומתנה הלכה ח' והלכה ט , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רמ"ח סעיף ג':

קנג ה ו מיי' פי"ב מהל' זכיה ומתנה הלכה י' , טור ושו"ע חו"מ סי' רמ"ח סעיף ד':

קנד ז מיי' פי"ב מהל' זכיה ומתנה הלכה י' , ומיי' פ"ח מהל' זכיה ומתנה הלכה ח' , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רמ"ח סעיף ד' , וטור ושו"ע חו"מ סי' רנ"ב סעיף א':

קנה ח מיי' פ"ט מהל' גירושין הלכה י"ב ועיין בהשגות ובמגיד משנה , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קמ"ה סעיף א':

קנו ט י מיי' פי"ב מהל' זכיה ומתנה הלכה ט' , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רמ"ח סעיף ג':

דף קלז עמוד ב[עריכה]

קנז א ב מיי' פ"ח מהל' לולב הלכה י"א ועי' במגיד משנה , סמג עשין מד , טור ושו"ע או"ח סי' תרכ"ח סעיף ח':

קנח ג מיי' פ"ח מהל' לולב הלכה י' , טור ושו"ע או"ח סי' תרכ"ח סעיף ד' וסעיף ה:

קנט ד מיי' פ"ח מהל' לולב הלכה י' , ומיי' פ"ג מהל' זכיה ומתנה הלכה ט' , סמג עשין מד וסי' פב , טור ושו"ע או"ח סי' תרכ"ח סעיף ד' וסעיף ה , וטור ושו"ע חו"מ סי' רמ"א סעיף ו':

קס ה מיי' פי"ב מהל' זכיה ומתנה הלכה י' ועי' בהשגות ובמגיד משנה , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רמ"ח סעיף ד':

קסא ו מיי' פ"ג מהל' זכיה ומתנה הלכה י' , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רמ"א סעיף ז':

קסב ו מיי' פ"ט מהל' זכיה ומתנה הלכה י"ג , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' רמ"ה סעיף י':

דף קלח עמוד א[עריכה]

קסג א מיי' פ"ט מהל' זכיה ומתנה הלכה י"ד , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רמ"ה סעיף י':

קסד ב מיי' פ"ט מהל' תרומות הלכה ו':

קסה ג מיי' פ"ט מהל' תרומות הלכה ו' , ומיי' פ"ד מהל' זכיה ומתנה הלכה ג' ועי' במגיד משנה , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רמ"ה סעיף י"א:

קסו ד ה מיי' פ"י מהל' זכיה ומתנה הלכה י"ג והלכה יד , סמ"ג עשין פב ועשה צד , טור ושו"ע חו"מ סי' רנ"ג סעיף ט':

קסז ו ז מיי' הל' זכיה ומתנה פי"א הל' טז יז יח , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' רנ"ג סעיף ח':

דף קלח עמוד ב[עריכה]

קסח א מיי' פי"א מהל' זכיה ומתנה הלכה י"ט , סמ"ג עשין פב , וטור ושו"ע חו"מ סי' רנ"ג סעיף ח':

קסט ב טור ושו"ע חו"מ סי' רנ"ה סעיף א':

קע ג מיי' פ"ו מהל' עדות הלכה ד' , טור ושו"ע חו"מ סי' מ"ו סעיף ח':

קעא ד מיי' פ"ד מהל' יבום הלכה כ"ט , סמ"ג עשין נא , טור ושו"ע אה"ע סי' קס"ט סעיף נ"ו:

קעב ה מיי' פי"א מהל' גירושין הלכה י' , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קנ"ה סעיף ח':

קעג ו מיי' פ"ד מהל' יבום הלכה כ"ט , סמ"ג עשין נב , טור ושו"ע אה"ע סי' קס"ט סעיף נ"ו , ופי' סדר חליצה סעיף לה בהג"ה:

קעד ז מיי' פי"א מהל' גירושין הלכה י' , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קנ"ה סעיף ח':

קעה ח מיי' פ"ו מהל' עדות הלכה ה':

קעו ט מיי' פי"ב מהל' זכיה ומתנה הלכה י"ג , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רנ"ז סעיף ב':

דף קלט עמוד א[עריכה]

קעז א מיי' פי"ב מהל' זכיה ומתנה הלכה י"ג , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רנ"ז סעיף ב':

קעח ב מיי' פ"ט מהל' נחלות הלכה י"ב , ומיי' פי"ט מהל' אישות הלכה כ"ב , סמ"ג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' רפ"ו סעיף א':

קעט ג ד מיי' פ"ט מהל' נחלות הלכה י"ב , טור ושו"ע חו"מ סי' רפ"ו סעיף ג':

קפ ה ו מיי' פ"ט מהל' נחלות הלכה ט"ו , טור ושו"ע חו"מ סי' רפ"ו סעיף ב':

קפא ז מיי' פ"ט מהל' נחלות הלכה י"ב , טור ושו"ע חו"מ סי' רפ"ו סעיף ג':

קפב ח מיי' פכ"ו מהל' מלוה ולוה הלכה י"ב , ומיי' פי"ב מהל' זכיה הלכה י"ב , סמג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' קי"ב סעיף ה' , וטור ושו"ע חו"מ סי' קל"ב סעיף ב' , טור ושו"ע אה"ע סי' צ"א סעיף ב' וסעיף ד:

קפג ט י מיי' פ"כ מהל' אישות הלכה י"א , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' צ"ג סעיף ד' , [ וברב אלפס עוד בכתובות פד: ]:

קפד כ מיי' פי"א מהל' שמיטה ויובל הלכה כ' והלכה כא: