ביאור:חטא

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.


חטא = עבירה מתוך טעות או תאוה[עריכה]

זהו מאמר הגדרה, מאמר שמטרתו להגדיר במדוייק שורש, מילה או ביטוי בלשון המקרא. חלק ממיזם המילון המקראי החופשי.

ויקימילון ערך מילוני בוויקימילון: חטא
ראה מקורות נוספים בערכי לשון הקודש ערך: חטא

השורש חטא מציין סטיה מהמטרה, "פספוס" (החטאה):

בדרך-כלל הוא מציין סטיה מרצון ה', אך יש גם חטאים כלפי בני אדם:

 • חטא לה' - עבודת אלילים: (שמות כג לג): "לא ישבו בארצך פן יחטיאו אתך לי, כי תעבד את אלהיהם כי יהיה לך למוקש"
 • חטא לה' - ניאוף: (בראשית לט ט): "איננו גדול בבית הזה ממני ולא חשך ממני מאומה כי אם אותך באשר את אשתו ואיך אעשה הרעה הגדלה הזאת וחטאתי לאלהים"
 • חטא לאדם - טעות בשירות המלך: (בראשית מ א): "ויהי אחר הדברים האלה חטאו משקה מלך מצרים והאפה לאדניהם למלך מצרים"
 • חטא לאדם - טעות בשירות הבוס: (בראשית לא לו): "ויחר ליעקב וירב בלבן ויען יעקב ויאמר ללבן מה פשעי מה חטאתי כי דלקת אחרי"
 • חטא לה' ולאדם: (שמות י טז): "וימהר פרעה לקרא למשה ולאהרן ויאמר חטאתי לה' אלהיכם ולכם"

החטא מציין רק את המעשה הרע ולא את הכוונה, כך שיכול להיות חטא בשוגג או במזיד, מתוך טעות או מתוך תאוה, מעידה חד-פעמית או תכונה קבועה:

 • (ויקרא ד ב): "דבר אל בני ישראל לאמר נפש כי תחטא בשגגה מכל מצות ה' אשר לא תעשינה, ועשה מאחת מהנה"- חטא בשגגה, מתוך חוסר ידע.
 • (משלי כג יז): "אל יקנא לבך בחטאים כי אם ביראת ה' כל היום... כי סובא וזולל ייוורש..."- חטא במזיד, מתוך תאוה ( פירוט ).
 • (משלי יט ב): "גם בלא דעת נפש לא טוב, ואץ ברגלים חוטא"- מי שאין לו סבלנות לשמוע דעות אחרות, עלול לחטוא בטעות ( פירוט ).
 • (ויקרא ה א): "ונפש כי תחטא ושמעה קול אלה, והוא עד או ראה או ידע אם לוא יגיד ונשא עונו"- חטא מתוך מעידה חד-פעמית ( פירוט ).
 • (משלי א י): "בני! אם יפתוך חטאים אל תבא", (תהלים א א): "אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב ... על כן לא יקמו רשעים במשפט וחטאים בעדת צדיקים"- חַטָּאִים במשקל בעלי מקצוע, אנשים ש"מקצועם" הוא לחטוא ( פירוט ).

מקורות ופירושים נוספים[עריכה]

1. הפירוש מסתמך על דברי מלבי"ם: " "פעל חטא נאמר על הנטיה מדרך הראוי, וכולל בין השוגג בין המזיד כל שלא היה בסיבת כפירה ומינות... אבל אם באו השמות בדיוק, וכל-שכן כשנרדפים... יציין בשם חטא את השוגג, ובשם עון את המעוה מצד השכל שהוא המזיד, ובשם פשע יציין את המורד בשאט נפש... ולפי זה המעוה הוא הפך השוגג. והפשע הוא הפך האונס, והחוטא הוא הפך הספק..." " ( איילת השחר שסג ) , " "החטאים הם השוגגים, או נרדפי התאוה, והם לא יעשו בעצת השכל וברשע" " (מלבי"ם על תהלים א א, ביאור המילות) , " "העוון מציין עיוות המחשבה, והחטא מציין המעשה, והפשע מציין המרד" " (מלבי"ם על תהלים לב א, ביאור המילות) . ראו גם: פשע = מרד .

2. ויש שפירשו, שהמשמעות העיקרית של חטא היא חיסרון: " "מטעם זה - שהשבת מעידה על הסדר ועל החוקים שקבע ה' בששת ימי בראשית - אין במוספֵי השבת קרבן חטאת. החטאת מעידה על חטא וחסרון ["חֵטְא" משמעו גם "חסרון", כמו שאומרת בת שבע לדוד: "והיה כִּשְׁכַב אֲדֹנִי המלך עִם אֲבֹתָיו (ואדֹניהו ימלוך תחתיו), וְהָיִיתִי אֲנִי וּבְנִי שְׁלֹמֹה חַטָּאִים" (מל"א א, כא). אם אדוניהו יתפוס את המלכות, תחסַר המלכות ממני ומבְּנִי]. וכיון שמעשֵׂי ה' בששת ימי בראשית שלמים הם, ללא שום חטא וחסרון ח"ו, לכן אין במוספי השבת קרבן חטאת, רק עולות." " ( הרב אביגדור נבנצל ) .

לפי זה, חטא מציין חיסרון של מעשים טובים:

 • " "חוטא הוא העובר על מצוות עשה, והוא לשון חיסרון" " ( הגאון מווילנה על משלי א י )
 • (בראשית יג יג): "ואנשי סדם רעים וחטאים לה' מאד", (בראשית יח כ): "ויאמר ה' זעקת סדם ועמרה כי רבה וחטאתם כי כבדה מאד"- אנשי סדום גם עשו מעשים רעים, וגם היו חוטאים ונמנעו מעשיית מעשים טובים.

אמנם, יש פסוקים שקשה להסביר על-פי פירוש זה:

 • במדבר טז כב: " "ויפלו על פניהם ויאמרו אל אלהי הרוחת לכל בשר האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצף" ... "וידבר אל העדה לאמר סורו נא מעל אהלי האנשים הרשעים האלה ואל תגעו בכל אשר להם פן תספו בכל חטאתם" " - קורח ועדתו עשו מעשה רע, לא רק נמנעו מעשית טוב.
 • (במדבר יז ג): "את מחתות החטאים האלה בנפשתם ועשו אתם רקעי פחים צפוי למזבח כי הקריבם לפני ה' ויקדשו ויהיו לאות לבני ישראל"
 • (בראשית לט ט): "ואיך אעשה הרעה הגדלה הזאת וחטאתי לאלהים"- החטא הוא מעשה רע, לא רק חיסרון של מעשה טוב.

פסוקים נוספים[עריכה]

 • (בראשית מב כב): "ויען ראובן אתם לאמר הלוא אמרתי אליכם לאמר 'אל תחטאו בילד', ולא שמעתם וגם דמו הנה נדרש"
 • (בראשית כ ט): "ויקרא אבימלך לאברהם ויאמר לו מה עשית לנו ומה חטאתי לך כי הבאת עלי ועל ממלכתי חטאה גדלה מעשים אשר לא יעשו עשית עמדי"
 • (בראשית מג ט): "אנכי אערבנו מידי תבקשנו אם לא הביאתיו אליך והצגתיו לפניך וחטאתי לך כל הימים"
 • (בראשית מד לב): "כי עבדך ערב את הנער מעם אבי לאמר אם לא אביאנו אליך וחטאתי לאבי כל הימים"
 • (בראשית נ יז): "כה תאמרו ליוסף אנא שא נא פשע אחיך וחטאתם כי רעה גמלוך ועתה שא נא לפשע עבדי אלהי אביך ויבך יוסף בדברם אליו"
 • (שמות ה טז): "תבן אין נתן לעבדיך ולבנים אמרים לנו עשו והנה עבדיך מכים וחטאת עמך"
 • (שמות ט כז): "וישלח פרעה ויקרא למשה ולאהרן ויאמר אלהם חטאתי הפעם ה' הצדיק ואני ועמי הרשעים"
 • (שמות ט לד): "וירא פרעה כי חדל המטר והברד והקלת ויסף לחטא ויכבד לבו הוא ועבדיו"
 • (שמות י יז): "ועתה שא נא חטאתי אך הפעם והעתירו לה' אלהיכם ויסר מעלי רק את המות הזה"( פירוט )
 • (שמות כ טז): "ויאמר משה אל העם אל תיראו כי לבעבור נסות אתכם בא האלהים ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו"
 • (שמות לב כא): "ויאמר משה אל אהרן מה עשה לך העם הזה כי הבאת עליו חטאה גדלה"
 • (שמות לב ל): "ויהי ממחרת ויאמר משה אל העם אתם חטאתם חטאה גדלה ועתה אעלה אל ה' אולי אכפרה בעד חטאתכם"
 • (שמות לב לא): "וישב משה אל ה' ויאמר אנא חטא העם הזה חטאה גדלה ויעשו להם אלהי זהב"
 • (שמות לב לב): "ועתה אם תשא חטאתם ואם אין מחני נא מספרך אשר כתבת"
 • (שמות לב לג): "ויאמר ה' אל משה מי אשר חטא לי אמחנו מספרי"
 • (שמות לב לד): "ועתה לך נחה את העם אל אשר דברתי לך הנה מלאכי ילך לפניך וביום פקדי ופקדתי עלהם חטאתם"
 • (שמות לד ז): "נצר חסד לאלפים נשא עון ופשע וחטאה ונקה לא ינקה פקד עון אבות על בנים ועל בני בנים על שלשים ועל רבעים"
 • (שמות לד ט): "ויאמר אם נא מצאתי חן בעיניך אדני ילך נא אדני בקרבנו כי עם קשה ערף הוא וסלחת לעוננו ולחטאתנו ונחלתנו"
 • ויקרא ד ב: " "דבר אל בני ישראל לאמר נפש כי תחטא בשגגה מכל מצות ה' אשר לא תעשינה ועשה מאחת מהנה:" "אם הכהן המשיח יחטא לאשמת העם והקריב על חטאתו אשר חטא פר בן בקר תמים לה' לחטאת" ..."
 • ויקרא ה א: " "ונפש כי תחטא ושמעה קול אלה והוא עד או ראה או ידע אם לוא יגיד ונשא עונו..." "והביא את אשמו לה' על חטאתו אשר חטא נקבה מן הצאן כשבה או שעירת עזים לחטאת וכפר עליו הכהן מחטאתו" ..."
 • ויקרא טז ל: " "כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני ה' תטהרו" ... "והיתה זאת לכם לחקת עולם לכפר על בני ישראל מכל חטאתם אחת בשנה ויעש כאשר צוה ה' את משה" "
 • (ויקרא יט יז): "לא תשנא את אחיך בלבבך הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא"
 • (ויקרא יט כב): "וכפר עליו הכהן באיל האשם לפני ה' על חטאתו אשר חטא ונסלח לו מחטאתו אשר חטא"
 • (ויקרא כ כ): "ואיש אשר ישכב את דדתו ערות דדו גלה חטאם ישאו ערירים ימתו"
 • (ויקרא כב ט): "ושמרו את משמרתי ולא ישאו עליו חטא ומתו בו כי יחללהו אני ה' מקדשם"
 • (ויקרא כד טו): "ואל בני ישראל תדבר לאמר איש איש כי יקלל אלהיו ונשא חטאו"
 • ויקרא כו יח: " "ואם עד אלה לא תשמעו לי ויספתי ליסרה אתכם שבע על חטאתיכם" ... "והלכתי עמכם בחמת קרי ויסרתי אתכם אף אני שבע על חטאתיכם" "
 • במדבר ה ו: " "דבר אל בני ישראל איש או אשה כי יעשו מכל חטאת האדם למעל מעל בה' ואשמה הנפש ההוא" : "והתודו את חטאתם אשר עשו והשיב את אשמו בראשו וחמישתו יסף עליו ונתן לאשר אשם לו.." "
 • במדבר ו יא: " "ועשה הכהן אחד לחטאת ואחד לעלה וכפר עליו מאשר חטא על הנפש וקדש את ראשו ביום ההוא" ... "והקריב את קרבנו לה' כבש בן שנתו תמים אחד לעלה וכבשה אחת בת שנתה תמימה לחטאת ואיל אחד תמים לשלמים" ...  "והקריב הכהן לפני ה' ועשה את חטאתו ואת עלתו" "
 • (במדבר ח ז): "וכה תעשה להם לטהרם הזה עליהם מי חטאת והעבירו תער על כל בשרם וכבסו בגדיהם והטהרו"
 • (במדבר ח כא): "ויתחטאו הלוים ויכבסו בגדיהם וינף אהרן אתם תנופה לפני ה' ויכפר עליהם אהרן לטהרם"
 • (במדבר ט יג): "והאיש אשר הוא טהור ובדרך לא היה וחדל לעשות הפסח ונכרתה הנפש ההוא מעמיה כי קרבן ה' לא הקריב במעדו חטאו ישא האיש ההוא"
 • (במדבר יב יא): "ויאמר אהרן אל משה בי אדני אל נא תשת עלינו חטאת אשר נואלנו ואשר חטאנו"
 • (במדבר יד מ): "וישכמו בבקר ויעלו אל ראש ההר לאמר הננו ועלינו אל המקום אשר אמר ה' כי חטאנו"
 • (במדבר טו כה): "וכפר הכהן על כל עדת בני ישראל ונסלח להם כי שגגה הוא והם הביאו את קרבנם אשה לה' וחטאתם לפני ה' על שגגתם... ואם נפש אחת תחטא בשגגה והקריבה עז בת שנתה לחטאת..."
 • במדבר יח כב: " "ולא יקרבו עוד בני ישראל אל אהל מועד לשאת חטא למות" ... "ולא תשאו עליו חטא בהרימכם את חלבו ממנו ואת קדשי בני ישראל לא תחללו ולא תמותו" "
 • (במדבר יט יב): "הוא יתחטא בו ביום השלישי וביום השביעי יטהר ואם לא יתחטא ביום השלישי וביום השביעי לא יטהר"
 • (במדבר כא ז): "ויבא העם אל משה ויאמרו חטאנו כי דברנו בה' ובך התפלל אל ה' ויסר מעלינו את הנחש ויתפלל משה בעד העם"
 • (במדבר כב לד): "ויאמר בלעם אל מלאך ה' חטאתי כי לא ידעתי כי אתה נצב לקראתי בדרך ועתה אם רע בעיניך אשובה לי"
 • (במדבר כז ג): "אבינו מת במדבר והוא לא היה בתוך העדה הנועדים על ה' בעדת קרח כי בחטאו מת ובנים לא היו לו"
 • (במדבר לב יד): "והנה קמתם תחת אבתיכם תרבות אנשים חטאים לספות עוד על חרון אף ה' אל ישראל... ואם לא תעשון כן הנה חטאתם לה' ודעו חטאתכם אשר תמצא אתכם"
 • (דברים א מא): "ותענו ותאמרו אלי חטאנו לה' אנחנו נעלה ונלחמנו ככל אשר צונו ה' אלהינו ותחגרו איש את כלי מלחמתו ותהינו לעלת ההרה"
 • דברים ט טז: " "וארא והנה חטאתם לה' אלהיכם עשיתם לכם עגל מסכה סרתם מהר מן הדרך אשר צוה ה' אתכם" ... "ואתנפל לפני ה' כראשנה ארבעים יום וארבעים לילה לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי על כל חטאתכם אשר חטאתם לעשות הרע בעיני ה' להכעיסו" ... "ואת חטאתכם אשר עשיתם את העגל לקחתי ואשרף אתו באש ואכת אתו טחון היטב עד אשר דק לעפר ואשלך את עפרו אל הנחל הירד מן ההר" ... "זכר לעבדיך לאברהם ליצחק וליעקב אל תפן אל קשי העם הזה ואל רשעו ואל חטאתו" "
 • (דברים טו ט): "השמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בליעל לאמר קרבה שנת השבע שנת השמטה ורעה עינך באחיך האביון ולא תתן לו וקרא עליך אל ה' והיה בך חטא"
 • (דברים יט טו): "לא יקום עד אחד באיש לכל עון ולכל חטאת בכל חטא אשר יחטא על פי שני עדים או על פי שלשה עדים יקום דבר"
 • (דברים כ יח): "למען אשר לא ילמדו אתכם לעשות ככל תועבתם אשר עשו לאלהיהם וחטאתם לה' אלהיכם"
 • (דברים כא כב): "וכי יהיה באיש חטא משפט מות והומת ותלית אתו על עץ"
 • (דברים כב כו): "ולנער לא תעשה דבר אין לנער חטא מות כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש כן הדבר הזה"
 • דברים כג כב: " "כי תדר נדר לה' אלהיך לא תאחר לשלמו כי דרש ידרשנו ה' אלהיך מעמך והיה בך חטא" . "וכי תחדל לנדר לא יהיה בך חטא" ..."
 • (דברים כד ד): "לא יוכל בעלה הראשון אשר שלחה לשוב לקחתה להיות לו לאשה אחרי אשר הטמאה כי תועבה הוא לפני ה' ולא תחטיא את הארץ אשר ה' אלהיך נתן לך נחלה"
 • (דברים כד טו): "ביומו תתן שכרו ולא תבוא עליו השמש כי עני הוא ואליו הוא נשא את נפשו ולא יקרא עליך אל ה' והיה בך חטא"
 • (דברים כד טז): "לא יומתו אבות על בנים ובנים לא יומתו על אבות איש בחטאו יומתו"
 • (יהושע ז יא): "חטא ישראל וגם עברו את בריתי אשר צויתי אותם וגם לקחו מן החרם וגם גנבו וגם כחשו וגם שמו בכליהם... ויען עכן את יהושע ויאמר אמנה אנכי חטאתי לה' אלהי ישראל וכזאת וכזאת עשיתי"
 • (יהושע כד יט): "ויאמר יהושע אל העם לא תוכלו לעבד את ה' כי אלהים קדשים הוא אל קנוא הוא לא ישא לפשעכם ולחטאותיכם"
 • (שופטים י י): "ויזעקו בני ישראל אל ה' לאמר חטאנו לך וכי עזבנו את אלהינו ונעבד את הבעלים... ויאמרו בני ישראל אל ה' חטאנו עשה אתה לנו ככל הטוב בעיניך אך הצילנו נא היום הזה"
 • (שופטים יא כז): "ואנכי לא חטאתי לך ואתה עשה אתי רעה להלחם בי ישפט ה' השפט היום בין בני ישראל ובין בני עמון"
 • (שמואל א ב יז): "ותהי חטאת הנערים גדולה מאד את פני ה' כי נאצו האנשים את מנחת ה'... אם יחטא איש לאיש ופללו אלהים ואם לה' יחטא איש מי יתפלל לו ולא ישמעו לקול אביהם כי חפץ ה' להמיתם"
 • (שמואל א ז ו): "ויקבצו המצפתה וישאבו מים וישפכו לפני ה' ויצומו ביום ההוא ויאמרו שם חטאנו לה' וישפט שמואל את בני ישראל במצפה"
 • (שמואל א יב י): "ויזעקו אל ה' ויאמר חטאנו כי עזבנו את ה' ונעבד את הבעלים ואת העשתרות ועתה הצילנו מיד איבינו ונעבדך... ויאמרו כל העם אל שמואל התפלל בעד עבדיך אל ה' אלהיך ואל נמות כי יספנו על כל חטאתינו רעה לשאל לנו מלך... גם אנכי חלילה לי מחטא לה' מחדל להתפלל בעדכם והוריתי אתכם בדרך הטובה והישרה"
 • (שמואל א יד לג): "ויגידו לשאול לאמר הנה העם חטאים לה' לאכל על הדם ויאמר בגדתם גלו אלי היום אבן גדולה . ויאמר שאול פצו בעם ואמרתם להם הגישו אלי איש שורו ואיש שיהו ושחטתם בזה ואכלתם ולא תחטאו לה' לאכל אל הדם ויגשו כל העם איש שורו בידו הלילה וישחטו שם ... ויאמר שאול גשו הלם כל פנות העם ודעו וראו במה היתה החטאת הזאת היום"
 • (שמואל א טו יח): "וישלחך ה' בדרך ויאמר לך והחרמתה את החטאים את עמלק ונלחמת בו עד כלותם אתם... כי חטאת קסם מרי ואון ותרפים הפצר יען מאסת את דבר ה' וימאסך ממלך . ויאמר שאול אל שמואל חטאתי כי עברתי את פי ה' ואת דבריך כי יראתי את העם ואשמע בקולם . ועתה שא נא את חטאתי ושוב עמי ואשתחוה לה'"
 • (שמואל א טו ל): "ויאמר חטאתי עתה כבדני נא נגד זקני עמי ונגד ישראל ושוב עמי והשתחויתי לה' אלהיך"
 • (שמואל א יט ד): "וידבר יהונתן בדוד טוב אל שאול אביו ויאמר אליו אל יחטא המלך בעבדו בדוד כי לוא חטא לך וכי מעשיו טוב לך מאד"
 • (שמואל א יט ה): "וישם את נפשו בכפו ויך את הפלשתי ויעש ה' תשועה גדולה לכל ישראל ראית ותשמח ולמה תחטא בדם נקי להמית את דוד חנם"
 • (שמואל א כ א): "ויברח דוד מנוות ברמה ויבא ויאמר לפני יהונתן מה עשיתי מה עוני ומה חטאתי לפני אביך כי מבקש את נפשי"
 • (שמואל א כד יא): "ואבי ראה גם ראה את כנף מעילך בידי כי בכרתי את כנף מעילך ולא הרגתיך דע וראה כי אין בידי רעה ופשע ולא חטאתי לך ואתה צדה את נפשי לקחתה"
 • (שמואל א כו כא): "ויאמר שאול חטאתי שוב בני דוד כי לא ארע לך עוד תחת אשר יקרה נפשי בעיניך היום הזה הנה הסכלתי ואשגה הרבה מאד"
 • (שמואל ב יב יג): "ויאמר דוד אל נתן חטאתי לה' ויאמר נתן אל דוד גם ה' העביר חטאתך לא תמות"
 • (שמואל ב יט כא): "כי ידע עבדך כי אני חטאתי והנה באתי היום ראשון לכל בית יוסף לרדת לקראת אדני המלך"
 • (שמואל ב כד י): "ויך לב דוד אתו אחרי כן ספר את העם ויאמר דוד אל ה' חטאתי מאד אשר עשיתי ועתה ה' העבר נא את עון עבדך כי נסכלתי מאד"
 • (שמואל ב כד יז): "ויאמר דוד אל ה' בראתו את המלאך המכה בעם ויאמר הנה אנכי חטאתי ואנכי העויתי ואלה הצאן מה עשו תהי נא ידך בי ובבית אבי"
 • מלכים א ח לא: " "את אשר יחטא איש לרעהו ונשא בו אלה להאלתו ובא אלה לפני מזבחך בבית הזה... בהנגף עמך ישראל לפני אויב אשר יחטאו לך ושבו אליך והודו את שמך והתפללו והתחננו אליך בבית הזה" ...  "
 • (מלכים א יב ל): "ויהי הדבר הזה לחטאת וילכו העם לפני האחד עד דן"
 • (מלכים א יג לד): "ויהי בדבר הזה לחטאת בית ירבעם ולהכחיד ולהשמיד מעל פני האדמה"
 • (מלכים א יד טז): "ויתן את ישראל בגלל חטאות ירבעם אשר חטא ואשר החטיא את ישראל"
 • (מלכים א יד כב): "ויעש יהודה הרע בעיני ה' ויקנאו אתו מכל אשר עשו אבתם בחטאתם אשר חטאו"
 • (מלכים א טו ג): "וילך בכל חטאות אביו אשר עשה לפניו ולא היה לבבו שלם עם ה' אלהיו כלבב דוד אביו"
 • (מלכים א טו כו): "ויעש הרע בעיני ה' וילך בדרך אביו ובחטאתו אשר החטיא את ישראל"
 • (מלכים א טו ל): "על חטאות ירבעם אשר חטא ואשר החטיא את ישראל בכעסו אשר הכעיס את ה' אלהי ישראל"
 • (מלכים א טז יג): "אל כל חטאות בעשא וחטאות אלה בנו אשר חטאו ואשר החטיאו את ישראל להכעיס את ה' אלהי ישראל בהבליהם"
 • (מלכים א טז לא): "ויהי הנקל לכתו בחטאות ירבעם בן נבט ויקח אשה את איזבל בת אתבעל מלך צידנים וילך ויעבד את הבעל וישתחו לו"
 • (מלכים א יח ט): "ויאמר מה חטאתי כי אתה נתן את עבדך ביד אחאב להמיתני"
 • (מלכים א כא כב): "ונתתי את ביתך כבית ירבעם בן נבט וכבית בעשא בן אחיה אל הכעס אשר הכעסת ותחטא את ישראל"
 • (מלכים א כב נג): "ויעש הרע בעיני ה' וילך בדרך אביו ובדרך אמו ובדרך ירבעם בן נבט אשר החטיא את ישראל"
 • (מלכים ב ג ג): "רק בחטאות ירבעם בן נבט אשר החטיא את ישראל דבק לא סר ממנה"
 • (מלכים ב י כט): "רק חטאי ירבעם בן נבט אשר החטיא את ישראל לא סר יהוא מאחריהם עגלי הזהב אשר בית אל ואשר בדן"
 • (מלכים ב יג ו): "אך לא סרו מחטאות בית ירבעם אשר החטי את ישראל בה הלך וגם האשרה עמדה בשמרון"
 • (מלכים ב יד ו): "ואת בני המכים לא המית ככתוב בספר תורת משה אשר צוה ה' לאמר לא יומתו אבות על בנים ובנים לא יומתו על אבות כי אם איש בחטאו ימות"
 • (מלכים ב טו כח): "ויעש הרע בעיני ה' לא סר מן חטאות ירבעם בן נבט אשר החטיא את ישראל"
 • (מלכים ב יז ז): "ויהי כי חטאו בני ישראל לה' אלהיהם המעלה אתם מארץ מצרים מתחת יד פרעה מלך מצרים וייראו אלהים אחרים"
 • (מלכים ב יז כא): "כי קרע ישראל מעל בית דוד וימליכו את ירבעם בן נבט וידא ירבעם את ישראל מאחרי ה' והחטיאם חטאה גדולה"
 • (מלכים ב יח יד): "וישלח חזקיה מלך יהודה אל מלך אשור לכישה לאמר חטאתי שוב מעלי את אשר תתן עלי אשא וישם מלך אשור על חזקיה מלך יהודה שלש מאות ככר כסף ושלשים ככר זהב"
 • (מלכים ב כא טז): "וגם דם נקי שפך מנשה הרבה מאד עד אשר מלא את ירושלם פה לפה לבד מחטאתו אשר החטיא את יהודה לעשות הרע בעיני ה'"
 • (מלכים ב כד ג): "אך על פי ה' היתה ביהודה להסיר מעל פניו בחטאת מנשה ככל אשר עשה"
 • (ישעיהו א ד): "הוי גוי חטא עם כבד עון זרע מרעים בנים משחיתים עזבו את ה' נאצו את קדוש ישראל נזרו אחור"
 • (ישעיהו א יח): "לכו נא ונוכחה יאמר ה' אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו אם יאדימו כתולע כצמר יהיו"
 • (ישעיהו א כח): "ושבר פשעים וחטאים יחדו ועזבי ה' יכלו"
 • (ישעיהו ג ט): "הכרת פניהם ענתה בם וחטאתם כסדם הגידו לא כחדו אוי לנפשם כי גמלו להם רעה"
 • (ישעיהו ה יח): "הוי משכי העון בחבלי השוא וכעבות העגלה חטאה"
 • (ישעיהו ו ז): "ויגע על פי ויאמר הנה נגע זה על שפתיך וסר עונך וחטאתך תכפר"
 • (ישעיהו ח א): "ויאמר ה' אלי קח לך גליון גדול וכתב עליו בחרט אנוש למהר שלל חש בז"
 • (ישעיהו יג ט): "הנה יום ה' בא אכזרי ועברה וחרון אף לשום הארץ לשמה וחטאיה ישמיד ממנה"
 • (ישעיהו כז ט): "לכן בזאת יכפר עון יעקב וזה כל פרי הסר חטאתו בשומו כל אבני מזבח כאבני גר מנפצות לא יקמו אשרים וחמנים"
 • (ישעיהו כט כא): "מחטיאי אדם בדבר ולמוכיח בשער יקשון ויטו בתהו צדיק"
 • (ישעיהו ל א): "הוי בנים סוררים נאם ה' לעשות עצה ולא מני ולנסך מסכה ולא רוחי למען ספות חטאת על חטאת"
 • (ישעיהו לא ז): "כי ביום ההוא ימאסון איש אלילי כספו ואלילי זהבו אשר עשו לכם ידיכם חטא"
 • (ישעיהו לג יד): "פחדו בציון חטאים אחזה רעדה חנפים מי יגור לנו אש אוכלה מי יגור לנו מוקדי עולם"
 • (ישעיהו לח יז): "הנה לשלום מר לי מר ואתה חשקת נפשי משחת בלי כי השלכת אחרי גוך כל חטאי"
 • (ישעיהו מ ב): "דברו על לב ירושלם וקראו אליה כי מלאה צבאה כי נרצה עונה כי לקחה מיד ה' כפלים בכל חטאתיה"
 • (ישעיהו מב כד): "מי נתן למשוסה יעקב וישראל לבזזים הלוא ה' זו חטאנו לו ולא אבו בדרכיו הלוך ולא שמעו בתורתו"
 • (ישעיהו מג כד): "לא קנית לי בכסף קנה וחלב זבחיך לא הרויתני אך העבדתני בחטאותיך הוגעתני בעונתיך. אנכי אנכי הוא מחה פשעיך למעני וחטאתיך לא אזכר ... אביך הראשון חטא ומליציך פשעו בי"
 • (ישעיהו מד כב): "מחיתי כעב פשעיך וכענן חטאותיך שובה אלי כי גאלתיך"
 • (ישעיהו נג יב): "לכן אחלק לו ברבים ואת עצומים יחלק שלל תחת אשר הערה למות נפשו ואת פשעים נמנה והוא חטא רבים נשא ולפשעים יפגיע"
 • (ישעיהו נח א): "קרא בגרון אל תחשך כשופר הרם קולך והגד לעמי פשעם ולבית יעקב חטאתם"
 • (ישעיהו נט ב): "כי אם עונתיכם היו מבדלים בינכם לבין אלהיכם וחטאותיכם הסתירו פנים מכם משמוע... כי רבו פשעינו נגדך וחטאותינו ענתה בנו כי פשעינו אתנו ועונתינו ידענום"
 • (ישעיהו סד ד): "פגעת את שש ועשה צדק בדרכיך יזכרוך הן אתה קצפת ונחטא בהם עולם ונושע"
 • (ישעיהו סה כ): "לא יהיה משם עוד עול ימים וזקן אשר לא ימלא את ימיו כי הנער בן מאה שנה ימות והחוטא בן מאה שנה יקלל"
 • (ירמיהו ב לה): "ותאמרי כי נקיתי אך שב אפו ממני הנני נשפט אותך על אמרך לא חטאתי"
 • (ירמיהו ג כה): "נשכבה בבשתנו ותכסנו כלמתנו כי לה' אלהינו חטאנו אנחנו ואבותינו מנעורינו ועד היום הזה ולא שמענו בקול ה' אלהינו"
 • (ירמיהו ה כה): "עונותיכם הטו אלה וחטאותיכם מנעו הטוב מכם"
 • (ירמיהו ח יד): "על מה אנחנו ישבים האספו ונבוא אל ערי המבצר ונדמה שם כי ה' אלהינו הדמנו וישקנו מי ראש כי חטאנו לה'"
 • ירמיהו יד ז: ": "
 • "אם עונינו ענו בנו ה' עשה למען שמך כי רבו משובתינו לך חטאנ" "ו... כה אמר ה' לעם הזה כן אהבו לנוע רגליהם לא חשכו וה' לא רצם עתה יזכר עונם ויפקד חטאתם... ידענו ה' רשענו עון אבותינו כי חטאנו לך" "
 • (ירמיהו טו יג): "חילך ואוצרותיך לבז אתן לא במחיר ובכל חטאותיך ובכל גבוליך"
 • (ירמיהו טז י): "והיה כי תגיד לעם הזה את כל הדברים האלה ואמרו אליך על מה דבר ה' עלינו את כל הרעה הגדולה הזאת ומה עוננו ומה חטאתנו אשר חטאנו לה' אלהינו ... ושלמתי ראשונה משנה עונם וחטאתם על חללם את ארצי בנבלת שקוציהם ותועבותיהם מלאו את נחלתי"
 • (ירמיהו יז א): "חטאת יהודה כתובה בעט ברזל בצפרן שמיר חרושה על לוח לבם ולקרנות מזבחותיכם... הררי בשדה חילך כל אוצרותיך לבז אתן במתיך בחטאת בכל גבוליך"
 • (ירמיהו יח כג): "ואתה ה' ידעת את כל עצתם עלי למות אל תכפר על עונם וחטאתם מלפניך אל תמחי והיו מכשלים לפניך בעת אפך עשה בהם"
 • (ירמיהו ל יד): "כל מאהביך שכחוך אותך לא ידרשו כי מכת אויב הכיתיך מוסר אכזרי על רב עונך עצמו חטאתיך. מה תזעק על שברך אנוש מכאבך על רב עונך עצמו חטאתיך עשיתי אלה לך"
 • (ירמיהו לא לג): "ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו לאמר דעו את ה' כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם נאם ה' כי אסלח לעונם ולחטאתם לא אזכר עוד"
 • (ירמיהו לג ח): "וטהרתים מכל עונם אשר חטאו לי וסלחתי לכול עונותיהם אשר חטאו לי ואשר פשעו בי"
 • (ירמיהו לו ג): "אולי ישמעו בית יהודה את כל הרעה אשר אנכי חשב לעשות להם למען ישובו איש מדרכו הרעה וסלחתי לעונם ולחטאתם"
 • (ירמיהו לז יח): "ויאמר ירמיהו אל המלך צדקיהו מה חטאתי לך ולעבדיך ולעם הזה כי נתתם אותי אל בית הכלא"
 • (ירמיהו מ ג): "ויבא ויעש ה' כאשר דבר כי חטאתם לה' ולא שמעתם בקולו והיה לכם דבר הזה"
 • (ירמיהו מד כג): "מפני אשר קטרתם ואשר חטאתם לה' ולא שמעתם בקול ה' ובתרתו ובחקתיו ובעדותיו לא הלכתם על כן קראת אתכם הרעה הזאת כיום הזה"
 • (ירמיהו נ ז): "כל מוצאיהם אכלום וצריהם אמרו לא נאשם תחת אשר חטאו לה' נוה צדק ומקוה אבותיהם ה' ... ערכו על בבל סביב כל דרכי קשת ידו אליה אל תחמלו אל חץ כי לה' חטאה ... בימים ההם ובעת ההיא נאם ה' יבקש את עון ישראל ואיננו ואת חטאת יהודה ולא תמצאינה כי אסלח לאשר אשאיר"
 • (יחזקאל ג כ): "ובשוב צדיק מצדקו ועשה עול ונתתי מכשול לפניו הוא ימות כי לא הזהרתו בחטאתו ימות ולא תזכרן צדקתו אשר עשה ודמו מידך אבקש. ואתה כי הזהרתו צדיק לבלתי חטא צדיק והוא לא חטא חיו יחיה כי נזהר ואתה את נפשך הצלת"
 • (יחזקאל יד יג): "בן אדם ארץ כי תחטא לי למעל מעל ונטיתי ידי עליה ושברתי לה מטה לחם והשלחתי בה רעב והכרתי ממנה אדם ובהמה"
 • (יחזקאל טז נא): "ושמרון כחצי חטאתיך לא חטאה ותרבי את תועבותיך מהנה ותצדקי את אחותך בכל תועבותיך אשר עשיתי . גם את שאי כלמתך אשר פללת לאחותך בחטאתיך אשר התעבת מהן תצדקנה ממך וגם את בושי ושאי כלמתך בצדקתך אחיותך"
 • (יחזקאל יח כא): "והרשע כי ישוב מכל חטאתו אשר עשה ושמר את כל חקותי ועשה משפט וצדקה חיה יחיה לא ימות ... ובשוב צדיק מצדקתו ועשה עול ככל התועבות אשר עשה הרשע יעשה וחי כל צדקתו אשר עשה לא תזכרנה במעלו אשר מעל ובחטאתו אשר חטא בם ימות"
 • (יחזקאל כא כט): "לכן כה אמר אדני ה' יען הזכרכם עונכם בהגלות פשעיכם להראות חטאותיכם בכל עלילותיכם יען הזכרכם בכף תתפשו"
 • (יחזקאל כג מט): "ונתנו זמתכנה עליכן וחטאי גלוליכן תשאינה וידעתם כי אני אדני ה'"
 • (יחזקאל כח טז): "ברב רכלתך מלו תוכך חמס ותחטא ואחללך מהר אלהים ואבדך כרוב הסכך מתוך אבני אש"
 • (יחזקאל לז כג): "ולא יטמאו עוד בגלוליהם ובשקוציהם ובכל פשעיהם והושעתי אתם מכל מושבתיהם אשר חטאו בהם וטהרתי אותם והיו לי לעם ואני אהיה להם לאלהים"
 • (הושע ד ז): "כרבם כן חטאו לי כבודם בקלון אמיר ... חטאת עמי יאכלו ואל עונם ישאו נפשו"
 • (הושע ח יא): "כי הרבה אפרים מזבחת לחטא היו לו מזבחות לחטא... זבחי הבהבי יזבחו בשר ויאכלו ה' לא רצם עתה יזכר עונם ויפקד חטאותם המה מצרים ישובו"
 • (הושע י ח): "ונשמדו במות און חטאת ישראל קוץ ודרדר יעלה על מזבחותם ואמרו להרים כסונו ולגבעות נפלו עלינו... מימי הגבעה חטאת ישראל שם עמדו לא תשיגם בגבעה מלחמה על בני עלוה"
 • (הושע יב ט): "ויאמר אפרים אך עשרתי מצאתי און לי כל יגיעי לא ימצאו לי עון אשר חטא"
 • (הושע יג ב): "ועתה יוספו לחטא ויעשו להם מסכה מכספם כתבונם עצבים מעשה חרשים כלה להם הם אמרים זבחי אדם עגלים ישקון ... צרור עון אפרים צפונה חטאתו"
 • (עמוס ה יב): "כי ידעתי רבים פשעיכם ועצמים חטאתיכם צררי צדיק לקחי כפר ואביונים בשער הטו"
 • (עמוס ט ח): "הנה עיני אדני ה' בממלכה החטאה והשמדתי אתה מעל פני האדמה אפס כי לא השמיד אשמיד את בית יעקב נאם ה'... בחרב ימותו כל חטאי עמי האמרים לא תגיש ותקדים בעדינו הרעה"
 • (מיכה א ה): "בפשע יעקב כל זאת ובחטאות בית ישראל מי פשע יעקב הלוא שמרון ומי במות יהודה הלוא ירושלם ... רתם המרכבה לרכש יושבת לכיש ראשית חטאת היא לבת ציון כי בך נמצאו פשעי ישראל"
 • (מיכה ג ח): "ואולם אנכי מלאתי כח את רוח ה' ומשפט וגבורה להגיד ליעקב פשעו ולישראל חטאתו"
 • (מיכה ו ז): "הירצה ה' באלפי אילים ברבבות נחלי שמן האתן בכורי פשעי פרי בטני חטאת נפשי ... וגם אני החליתי הכותך השמם על חטאתך"
 • (מיכה ז ט): "זעף ה' אשא כי חטאתי לו עד אשר יריב ריבי ועשה משפטי יוציאני לאור אראה בצדקתו ... ישוב ירחמנו יכבש עונתינו ותשליך במצלות ים כל חטאותם"
 • (חבקוק ב י): "יעצת בשת לביתך קצות עמים רבים וחוטא נפשך"
 • (צפניה א יז): "והצרתי לאדם והלכו כעורים כי לה' חטאו ושפך דמם כעפר ולחמם כגללים"
 • (זכריה יג א): "ביום ההוא יהיה מקור נפתח לבית דויד ולישבי ירושלם לחטאת ולנדה"
 • (זכריה יד יט): "זאת תהיה חטאת מצרים וחטאת כל הגוים אשר לא יעלו לחג את חג הסכות"
 • (דברי הימים א כא ח): "ויאמר דויד אל האלהים חטאתי מאד אשר עשיתי את הדבר הזה ועתה העבר נא את עוון עבדך כי נסכלתי מאד... ויאמר דויד אל האלהים הלא אני אמרתי למנות בעם ואני הוא אשר חטאתי והרע הרעותי ואלה הצאן מה עשו ה' אלהי תהי נא ידך בי ובבית אבי ובעמך לא למגפה"
 • (דברי הימים ב ז יד): "ויכנעו עמי אשר נקרא שמי עליהם ויתפללו ויבקשו פני וישבו מדרכיהם הרעים ואני אשמע מן השמים ואסלח לחטאתם וארפא את ארצם"
 • (דברי הימים ב כח יג): "ויאמרו להם לא תביאו את השביה הנה כי לאשמת ה' עלינו אתם אמרים להסיף על חטאתינו ועל אשמתינו כי רבה אשמה לנו וחרון אף על ישראל"
 • (דברי הימים ב כט כא): "ויביאו פרים שבעה ואילים שבעה וכבשים שבעה וצפירי עזים שבעה לחטאת על הממלכה ועל המקדש ועל יהודה ויאמר לבני אהרן הכהנים להעלות על מזבח ה'... וישחטום הכהנים ויחטאו את דמם המזבחה לכפר על כל ישראל כי לכל ישראל אמר המלך העולה והחטאת"
 • (דברי הימים ב לג יט): "ותפלתו והעתר לו וכל חטאתו ומעלו והמקמות אשר בנה בהם במות והעמיד האשרים והפסלים לפני הכנעו הנם כתובים על דברי חוזי"
 • (תהלים ד ה): "רגזו ואל תחטאו אמרו בלבבכם על משכבכם ודמו סלה"
 • (תהלים כה ז): "חטאות נעורי ופשעי אל תזכר כחסדך זכר לי אתה למען טובך ה'. טוב וישר ה' על כן יורה חטאים בדרך"
 • (תהלים כה יח): "ראה עניי ועמלי ושא לכל חטאותי"
 • (תהלים כו ט): "אל תאסף עם חטאים נפשי ועם אנשי דמים חיי"
 • (תהלים לב א): "לדוד משכיל אשרי נשוי פשע כסוי חטאה ... חטאתי אודיעך ועוני לא כסיתי אמרתי אודה עלי פשעי לה' ואתה נשאת עון חטאתי סלה"
 • (תהלים לח ד): "אין מתם בבשרי מפני זעמך אין שלום בעצמי מפני חטאתי"
 • (תהלים לח יט): "כי עוני אגיד אדאג מחטאתי"
 • (תהלים לט ב): "אמרתי אשמרה דרכי מחטוא בלשוני אשמרה לפי מחסום בעד רשע לנגדי"
 • (תהלים מ ז): "זבח ומנחה לא חפצת אזנים כרית לי עולה וחטאה לא שאלת"
 • (תהלים מא ה): "אני אמרתי ה' חנני רפאה נפשי כי חטאתי לך"
 • (תהלים נא ד): "הרבה כבסני מעוני ומחטאתי טהרני. כי פשעי אני אדע וחטאתי נגדי תמיד. לך לבדך חטאתי והרע בעיניך עשיתי למען תצדק בדברך תזכה בשפטך . הן בעוון חוללתי ובחטא יחמתני אמי ... תחטאני באזוב ואטהר תכבסני ומשלג אלבין ... הסתר פניך מחטאי וכל עונתי מחה ... אלמדה פשעים דרכיך וחטאים אליך ישובו"
 • (תהלים נט ד): "כי הנה ארבו לנפשי יגורו עלי עזים לא פשעי ולא חטאתי ה'"
 • (תהלים נט יג): "חטאת פימו דבר שפתימו וילכדו בגאונם ומאלה ומכחש יספרו"
 • (תהלים עח יז): "ויוסיפו עוד לחטא לו למרות עליון בציה... בכל זאת חטאו עוד ולא האמינו בנפלאותיו"
 • (תהלים עט ט): "עזרנו אלהי ישענו על דבר כבוד שמך והצילנו וכפר על חטאתינו למען שמך"
 • (תהלים פה ג): "נשאת עון עמך כסית כל חטאתם סלה"
 • (תהלים קג י): "לא כחטאינו עשה לנו ולא כעונתינו גמל עלינו"
 • (תהלים קד לה): "יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם ברכי נפשי את ה' הללו יה"
 • (תהלים קו ו): "חטאנו עם אבותינו העוינו הרשענו"
 • (תהלים קט ז): "בהשפטו יצא רשע ותפלתו תהיה לחטאה"
 • (תהלים קט יד): "יזכר עון אבתיו אל ה' וחטאת אמו אל תמח"
 • (תהלים קיט יא): "בלבי צפנתי אמרתך למען לא אחטא לך"
 • (משלי ה כב): "עוונותיו ילכדנו את הרשע, ובחבלי חטאתו יתמך"( פירוט )
 • (משלי ח לו): "וחטאי חמס נפשו, כל משנאי אהבו מות"
 • (משלי י טז): "פעלת צדיק לחיים, תבואת רשע לחטאת"( פירוט )
 • (משלי יא לא): "הן צדיק בארץ ישלם, אף כי רשע וחוטא"
 • (משלי יג כא): "חטאים תרדף רעה, ואת צדיקים ישלם טוב"
 • (משלי יג כב): "טוב ינחיל בני בנים, וצפון לצדיק חיל חוטא"( פירוט )
 • (משלי יד כא): "בז לרעהו חוטא, ומחונן עניים אשריו"( פירוט )
 • (משלי יד לד): "צדקה תרומם גוי, וחסד לאמים חטאת"( פירוט )
 • (משלי כ ב): "נהם ככפיר אימת מלך, מתעברו חוטא נפשו"( פירוט )
 • (משלי כ ט): "מי יאמר 'זכיתי לבי טהרתי מחטאתי'"( פירוט )
 • (משלי כא ד): "רום עינים ורחב לב נר רשעים חטאת"( פירוט )
 • (משלי כג יז): "אל יקנא לבך בחטאים כי אם ביראת ה' כל היום"( פירוט )
 • (משלי כד ט): "זמת אולת חטאת ותועבת לאדם לץ"
 • (איוב א ה): "ויהי כי הקיפו ימי המשתה וישלח איוב ויקדשם והשכים בבקר והעלה עלות מספר כלם כי אמר איוב אולי חטאו בני וברכו אלהים בלבבם ככה יעשה איוב כל הימים"
 • (איוב א כב): "בכל זאת לא חטא איוב ולא נתן תפלה לאלהים"
 • (איוב ב י): "ויאמר אליה כדבר אחת הנבלות תדברי גם את הטוב נקבל מאת האלהים ואת הרע לא נקבל בכל זאת לא חטא איוב בשפתיו"
 • (איוב ה כד): "וידעת כי שלום אהלך ופקדת נוך ולא תחטא"
 • (איוב ז כ): "חטאתי מה אפעל לך נצר האדם למה שמתני למפגע לך ואהיה עלי למשא"
 • (איוב ח ד): "אם בניך חטאו לו וישלחם ביד פשעם"
 • (איוב י ו): "כי תבקש לעוני ולחטאתי תדרוש"
 • (איוב י יד): "אם חטאתי ושמרתני ומעוני לא תנקני"
 • (איוב יג כג): "כמה לי עונות וחטאות פשעי וחטאתי הדיעני"
 • (איוב יד טז): "כי עתה צעדי תספור לא תשמור על חטאתי"
 • (איוב כד יט): "ציה גם חם יגזלו מימי שלג שאול חטאו"
 • (איוב לא ל): "ולא נתתי לחטא חכי לשאל באלה נפשו"
 • (איוב לג כז): "ישר על אנשים ויאמר חטאתי וישר העויתי ולא שוה לי"
 • (איוב לד לז): "כי יסיף על חטאתו פשע בינינו יספוק וירב אמריו לאל"
 • (איוב לה ג): "כי תאמר מה יסכן לך מה אעיל מחטאתי"
 • (איוב לה ו): "אם חטאת מה תפעל בו ורבו פשעיך מה תעשה לו"
 • (איוב מא יז): "משתו יגורו אלים משברים יתחטאו"
 • (רות ב יז): "ותלקט בשדה עד הערב ותחבט את אשר לקטה ויהי כאיפה שערים"
 • (קהלת ב כו): "כי לאדם שטוב לפניו נתן חכמה ודעת ושמחה ולחוטא נתן ענין לאסוף ולכנוס לתת לטוב לפני האלהים גם זה הבל ורעות רוח"
 • (קהלת ה ה): "אל תתן את פיך לחטיא את בשרך ואל תאמר לפני המלאך כי שגגה היא למה יקצף האלהים על קולך וחבל את מעשה ידיך"
 • (קהלת ז כ): "כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא"
 • (קהלת ז כו): "ומוצא אני מר ממות את האשה אשר היא מצודים וחרמים לבה אסורים ידיה טוב לפני האלהים ימלט ממנה וחוטא ילכד בה"
 • (קהלת ח יב): "אשר חטא עשה רע מאת ומאריך לו כי גם יודע אני אשר יהיה טוב ליראי האלהים אשר ייראו מלפניו"
 • (קהלת ט ב): "הכל כאשר לכל מקרה אחד לצדיק ולרשע לטוב ולטהור ולטמא ולזבח ולאשר איננו זבח כטוב כחטא הנשבע כאשר שבועה ירא"
 • (קהלת ט יח): "טובה חכמה מכלי קרב וחוטא אחד יאבד טובה הרבה"
 • (קהלת י ד): "אם רוח המושל תעלה עליך מקומך אל תנח כי מרפא יניח חטאים גדולים"
 • (איכה א ח): "חטא חטאה ירושלם על כן לנידה היתה כל מכבדיה הזילוה כי ראו ערותה גם היא נאנחה ותשב אחור"
 • (איכה ג לט): "מה יתאונן אדם חי גבר על חטאו"
 • (איכה ד ו): "ויגדל עון בת עמי מחטאת סדם ההפוכה כמו רגע ולא חלו בה ידים ... מחטאת נביאיה עונות כהניה השפכים בקרבה דם צדיקים ... תם עונך בת ציון לא יוסיף להגלותך פקד עונך בת אדום גלה על חטאתיך"
 • (איכה ה ז): "אבתינו חטאו אינם אנחנו עונתיהם סבלנו... נפלה עטרת ראשנו אוי נא לנו כי חטאנו"
 • (דניאל ט ה): "חטאנו ועוינו והרשענו ומרדנו וסור ממצותך וממשפטיך... ה' לנו בשת הפנים למלכינו לשרינו ולאבתינו אשר חטאנו לך... וכל ישראל עברו את תורתך וסור לבלתי שמוע בקלך ותתך עלינו האלה והשבעה אשר כתובה בתורת משה עבד האלהים כי חטאנו לו... ועתה אדני אלהינו אשר הוצאת את עמך מארץ מצרים ביד חזקה ותעש לך שם כיום הזה חטאנו רשענו. אדני ככל צדקתך ישב נא אפך וחמתך מעירך ירושלם הר קדשך כי בחטאינו ובעונות אבתינו ירושלם ועמך לחרפה לכל סביבתינו ... ועוד אני מדבר ומתפלל ומתודה חטאתי וחטאת עמי ישראל ומפיל תחנתי לפני ה' אלהי על הר קדש אלהי ... שבעים שבעים נחתך על עמך ועל עיר קדשך לכלא הפשע ולחתם חטאות ולכפר עון ולהביא צדק עלמים ולחתם חזון ונביא ולמשח קדש קדשים"
 • (נחמיה א ו): "תהי נא אזנך קשבת ועיניך פתוחות לשמע אל תפלת עבדך אשר אנכי מתפלל לפניך היום יומם ולילה על בני ישראל עבדיך ומתודה על חטאות בני ישראל אשר חטאנו לך ואני ובית אבי חטאנו"
 • (נחמיה ג לז): "ואל תכס על עונם וחטאתם מלפניך אל תמחה כי הכעיסו לנגד הבונים"
 • (נחמיה ו יג): "למען שכור הוא למען אירא ואעשה כן וחטאתי והיה להם לשם רע למען יחרפוני"
 • (נחמיה ט ב): "ויבדלו זרע ישראל מכל בני נכר ויעמדו ויתודו על חטאתיהם ועונות אבתיהם... ותעד בהם להשיבם אל תורתך והמה הזידו ולא שמעו למצותיך ובמשפטיך חטאו בם אשר יעשה אדם וחיה בהם ויתנו כתף סוררת וערפם הקשו ולא שמעו ... ותבואתה מרבה למלכים אשר נתתה עלינו בחטאותינו ועל גויתינו משלים ובבהמתנו כרצונם ובצרה גדולה אנחנו"
 • (נחמיה י לד): "ללחם המערכת ומנחת התמיד ולעולת התמיד השבתות החדשים למועדים ולקדשים ולחטאות לכפר על ישראל וכל מלאכת בית אלהינו"
 • (נחמיה יג כו): "הלוא על אלה חטא שלמה מלך ישראל ובגוים הרבים לא היה מלך כמהו ואהוב לאלהיו היה ויתנהו אלהים מלך על כל ישראל גם אותו החטיאו הנשים הנכריות"- חטא מתוך טעות.

פסוקים עם כמה פירושים אפשריים[עריכה]

 • (בראשית ד ז): "הלוא אם תיטיב שאת ואם לא תיטיב לפתח חטאת רבץ ואליך תשוקתו ואתה תמשל בו"( [http:/he.wikisource.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8:%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA_%D7%93_%D7%96 פירוט] ) - אפשר למשול בחטאת, אפשר להתגבר על היצר ועל חוסר-הידע.
 • (מלכים א א כא): "והיה כשכב אדני המלך עם אבתיו והייתי אני ובני שלמה חטאים"( פירוט )
 • משלי יג ו: "צדקה תצר תם דרך, ורשעה תסלף חטאת" - דרכם של הרשעים היא לסלף חטא שנעשה בשוגג ולהציגו כאילו נעשה במזיד ( פירוט ); חטא (חיסרון) מנוגד לתם (שלמות).

מקורות[עריכה]

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2005-09-23.


הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:חטא - עבירה מתוך טעות או תאוה

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/kma/qjrim1/xte