שו"ת הרא"ש

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
שו"ת הרא"ש
מחבר רא"ש
לעיון נוסף
ויקיפדיה ויקיפדיה שו"ת הרא"ש
לעריכה בוויקינתונים שמשמש מקור לחלק מהמידע בתבנית


ספר
שו"ת הרא"ש
והוא

שאלות ותשובות להרב רבינו אשר ז"ל
אשר קבץ ורבץ תורה והאיר עיני גלות ספרד בפסקיו הפוסקים דין אמת לאמתו ובתשובותיו המופלאות אשר הראה בהן עשר כבוד מלכותו בתלמוד ובירושלמי במשנה בתוספתא במכילתא ובספרי וספרא. ונתוסף על דפוס הראשון מראה מקום כי ראיתי אני מאיר ב"ר יעקב איש פרינץ י"ץ שיש בו תועלת גדול כדי לידע כל דין ודין מקור מבואו לתועלת המעיין בו

נדפס בבית האדון מיסיר אלוויזי בראגאדין תחת ממשלת הדוכוס מיסיר פראנציסקו דונא יר"ה בחודש אלול שנת שי"ב לפ"ק.

פה ויניציא

נוסח השער דפוס ונציה

תוכן הספר[עריכה]

פתיחהאבגדהוזחטייאיביגידטוטזיזיחיטככאכבכגכדכהכוכזכחכטללאלבלגלדלהלולזלחלטממאמבמגמדמהמומזמחמטננאנבנגנדנהנונזנחנטססאסבסגסדסהסוסזסחסטעעאעבעגעדעהעועזעחעטפפאפבפגפדפהפופזפחפטצצאצבצגצדצהצוצזצחצטקקאקבקגקדקהקוקזקח

תוכן העניינים[עריכה]

 • פתיחה
 • כלל א: דין שכירות קרקע, ודין שכירות אדם, ודין שכירות בהמה, ודין קטן וקטנה שאינם בני דעת ונתנו במתנה.
 • כלל ב: דין חדש, וחלה, וערלה, וכלאים, וכלאי בהמה, וכלאי בגדים, וכלאים בציצית.
 • כלל ג: דיני תפלין, ודיני ספר תורה, וסדר קריאה בה, ודין שמות שאין נמחקין, ואיסור הזכרתן בבית הכסא ובבית המרחץ.
 • כלל ד: דיני נטילת ידים וברכותיה, וברכות התורה ולמודה, ודיני ברכות וקריאת שמע ותפילה, ודין שליח צבור וסומא, ודיני ברכות הנהנין וזימון.
 • כלל ה: דיני קדושת בית הכנסת.
 • כלל ו: דיני קהל וז' טובי העיר, ודין מס בהוצאה, ודיני כופין זה את זה לכל דבר שהוא צורך העיר, ודין בני העיר, ודין רשאין להסיע על קיצותן.
 • כלל ז: דיני חרם והתרתו, ודין מקצת שאינן מתחרטין, ודין שלא בהתרה, והתרה להתרה.
 • כלל ח: דיני שבועות, ודין פותחין בנולד, ודין שבועה באונס הלב ובחלום, ודין אם נאנס, ודין שבועה בטעות, ודין גלגול שבועה, ודין שבועה לאפוקי ממונא.
 • כלל ט: דיני שבועה בהברחה, וחרם.
 • כלל י: דיני שבועה וחרם על דעת רבים, ועל דעת פלוני.
 • כלל יא: דיני חשוד על שבועה וחרם, ודין אם נעשה חשוד על פיו, ודין שבועת שוא, ונשבע לבטל המצוה, ודין חלול השם, ודין מכין אותו עד שתצא נפשו.
 • כלל יב: דיני נדרים ונזירות, ובנדרים הלך אחר לשון בני אדם, ודין האוסר שלו על כל בני אדם, ואין אדם אוסר דבר שאינו שלו, ודין מודר הנאה מחברו, ודין נדר שהותר מקצתו הותר כולו, ודין נדר שלא בהתרה ובחלום.
 • כלל יג: דיני הקדש, ועל תנאי, ותלמוד תורה, וצדקה, ושנוי השם, וצרכי קבורה ואבר' גמילות חסדים.
 • כלל יד: