עין משפט ונר מצוה/גיטין/פרק ד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

דף לב עמוד א[עריכה]

א א מיי' פ"ו מהל' גירושין הלכה ט"ז, סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קמ"א סעיף נ"ט:

ב ב מיי' פ"ו מהל' גירושין הלכה ט"ז, טור ושו"ע אה"ע סי' קמ"א סעיף ס':

ג ג מיי' שם, טור ושו"ע אה"ע סי' קמ"א סעיף ס"ב:

ד ד מיי' פ"ו מהל' גירושין הלכה כ"ב, טור ושו"ע אה"ע סי' קמ"א סעיף ס"ג:

ה ה מיי' פ"ד מהל' זכייה הלכה א', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' רמ"ה סעיף י' בהגה"ה ועי"ש:

דף לב עמוד ב[עריכה]

ו א ב מיי' פ"ד מהל' זכייה הלכה ד', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' רמ"ג סעיף ב', [וברב אלפס דמכילתין דף קעב . וברא"ש דמכילתין פרק האומר סימן ד' ]:

ז ג ד ה מיי' פ"ו מהל' גירושין הלכה כ"ב, סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קמ"א סעיף ס"ג:

ח ו מיי' פ"ו מהל' גירושין הלכה כ"א, טור ושו"ע אה"ע סי' קמ"א סעיף ס"ו:

ט ז מיי' פ"ז מהל' אישות הלכה י"ד, סמ"ג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' מ' סעיף א':

י ח מיי' פ"ו מהל' גירושין הלכה כ"א, סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קמ"א סעיף ס"ו:

יא ט מיי' פ"ו מהל' גירושין הלכה ט"ז, טור ושו"ע אה"ע סי' קמ"א סעיף ס':

יב י מיי' פ"ט מהל' שמיטה הלכה י"ח, סמ"ג לאוין רעא:

דף לג עמוד א[עריכה]

יג א מיי' פ"ט מהל' שמיטה הלכה י"ח, סמ"ג לאוין רעא:

יד ב מיי' פ"ו מהל' גירושין הלכה ט"ז, סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קמ"א סעיף ס':

טו ג ד מיי' פ"ו מהל' גירושין הלכה י"ח, טור ושו"ע אה"ע סי' קמ"א סעיף ס"א:


דף לג עמוד ב[עריכה]

טז א ב מיי' פ"ו מהל' גירושין הלכה י"ח, סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קמ"א סעיף ס"א:


דף לד עמוד א[עריכה]

יז א ב מיי' פ"י מהל' נחלות הלכה ד', סמ"ג עשין צו, טור ושו"ע חו"מ סי' רפ"ט סעיף א':

יח ג ד מיי' פ"ו מהל' גירושין הלכה כ"ה, סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קמ"א סעיף ס"ב:

יט ה מיי' פ"ט מהל' גירושין הלכה ח', סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קמ"ד סעיף א':

דף לד עמוד ב[עריכה]

כ א ב ג מיי' פ"ג מהל' גירושין הלכה י"ג, סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קכ"ט סעיף א':

כא ד מיי' פט"ז מהל' אישות הלכה ד', סמ"ג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' צ"ו סעיף א':

כב ה מיי' פט"ז מהל' אישות הלכה י"א, טור ושו"ע אה"ע סי' צ"ו סעיף י"ט:

כג ו מיי' פ"א מהל' גירושין הלכה ט"ו, סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קל"ג סעיף א':

כד ז מיי' פ"ט מהל' שמיטה הלכה ט"ז:

כה ח מיי' פי"ד מהל' מלוה הלכה א' ו מיי' פי"ז מהל' מלוה הלכה ב', סמ"ג עשין פד, טור ושו"ע חו"מ סי' ק"ח סעיף ג':

דף לה עמוד א[עריכה]

כו א מיי' פט"ז מהל' אישות הלכה ט"ז, טור ושו"ע אה"ע סי' צ"ו סעיף כ':

כז ב מיי' פט"ז מהל' אישות הלכה י"א, סמ"ג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' צ"ו סעיף י"ט:

כח ג מיי' פי"ח מהל' אישות הלכה א', סמ"ג לאוין פא וסמ"ג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' צ"ג סעיף ג':

דף לה עמוד ב[עריכה]

כט א מיי' פט"ז מהל' אישות הלכה י"ב, סמ"ג עשין עח, טור ושו"ע אה"ע סי' צ"ו סעיף י"ט:

ל ב מיי' פי"א מהל' נדרים הלכה כ"ב, סמ"ג לאוין רמב, טור ושו"ע יו"ד סי' רל"ד סעיף ל"ה:

לא ג מיי' פ"ו מהל' שבועות הלכה ה' ומיי' פ"ד מהל' נדרים הלכה ה', סמ"ג לאוין רמא, טור ושו"ע יו"ד סי' רכ"ח סעיף י"ד:

לב ד ה מיי' פ"ו מהל' ביאת מקדש הלכה ט':

דף לו עמוד א[עריכה]

לג א מיי' פ"ו מהל' שבועות הלכה ח', סמ"ג לאוין רמא, טור ושו"ע יו"ד סי' רכ"ח סעיף כ"ג:

לד ב מיי' פ"ו מהל' ביאת מקדש הלכה ט':

לה ג ד מיי' פ"ו מהל' שבועות הלכה ח', סמ"ג לאוין רמא, טור ושו"ע יו"ד סי' רכ"ח סעיף כ"א:

לו ה ו מיי' פ"א מהל' גירושין הלכה ט"ו וכד, סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' ק"ל סעיף י"א:

לז ז מיי' פ"ט מהל' שמיטה הלכה ט"ז, טור ושו"ע חו"מ סי' ס"ז סעיף י"ח:

לח ח מיי' פ"ט מהל' שמיטה הלכה י"ח, טור ושו"ע חו"מ סי' ס"ז סעיף י"ט:

לט ט י מיי' פ"ט מהל' שמיטה הלכה י', טור ושו"ע חו"מ סי' ס"ז סעיף א':

דף לו עמוד ב[עריכה]

מ א מיי' פכ"ד מהל' סנהדרין הלכה ו', סמ"ג לאוין רח, טור ושו"ע חו"מ סי' ב':

מא ב מיי' פ"ב מהל' ממרים הלכה ב', סמ"ג לאוין ריז סמ"ג עשיו קיא:

מב ג מיי' פ"ט מהל' שמיטה הלכה י"ז, סמ"ג לאוין רעא, טור ושו"ע חו"מ סי' ס"ז סעיף י"ח:

מג ד מיי' פ"ה מהל' דעות הלכה י"ג:


דף לז עמוד א[עריכה]

מד א מיי' פ"ט מהל' שמיטה הלכה כ"ד, סמ"ג לאוין רעא, טור ושו"ע חו"מ סי' ס"ז סעיף כ"ח:

מה ב ג מיי' פ"ט מהל' שמיטה הלכה י"ט, טור ושו"ע חו"מ סי' ס"ז סעיף כ"ב:

מו ד מיי' פ"ט מהל' שמיטה הלכה י"ט, טור ושו"ע חו"מ סי' ס"ז סעיף כ"ג:

מז ה מיי' שם, טור ושו"ע חו"מ סי' ס"ז סעיף כ"ב:

מח ו מיי' פ"ט מהל' שמיטה הלכה כ"ז, טור ושו"ע חו"מ סי' ס"ז סעיף כ':

מט ז מיי' פ"ט מהל' שמיטה הלכה כ', טור ושו"ע חו"מ סי' ס"ז סעיף כ"ב:

נ ח מיי' פ"ב מהל' מלוה הלכה ו', סמ"ג עשין צד, טור ושו"ע חו"מ סי' פ"ו סעיף א':

נא ט י כ מיי' פ"ט מהל' שמיטה הלכה ו', סמ"ג לאוין רעא, טור ושו"ע חו"מ סי' ס"ז סעיף ב':

נב ל מיי' פ"ט מהל' שמיטה הלכה י"ד, טור ושו"ע חו"מ סי' ס"ז סעיף י"ב:

נג מ מיי' פ"ט מהל' שמיטה הלכה ט"ו, טור ושו"ע חו"מ סי' ס"ז סעיף י"א:

נד נ מיי' פ"י מהל' שכירות הלכה א', סמ"ג עשין צד, טור ושו"ע חו"מ סי' ע"ב סעיף ב':


דף לז עמוד ב[עריכה]

נה א ב ג מיי' פ"ט מהל' שמיטה הלכה כ"ח, סמ"ג לאוין רעא, טור ושו"ע חו"מ סי' ס"ז סעיף ל"ו:

נו ד ה מיי' פ"ט מהל' שמיטה הלכה כ"ד, טור ושו"ע חו"מ סי' ס"ז סעיף ל"ג:

נז ו ז מיי' פ"ח מהל' עבדים הלכה ט"ו, סמ"ג לאוין קמ, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ז סעיף ס"ז:

(ז) מיי' פ"ח מהל' מתנות עניים הלכה י"ד, טור ושו"ע יו"ד סי' רנ"ב סעיף ז':

נח ח מיי' פ"ט מהל' עבדים הלכה ה':


דף לח עמוד א[עריכה]

נט א מיי' פ"א מהל' עבדים הלכה ג':

ס ב ג מיי' פ"ח מהל' עבדים הלכה י"ד, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ז סעיף ס"ו:

סא ד מיי' פ"ט מהל' עבדים הלכה ו', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ז סעיף ע"ט:


דף לח עמוד ב[עריכה]

סב א ב מיי' פ"ט מהל' עבדים הלכה ו', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ז סעיף ע"ט:

(ב) מיי' פ"ט מהל' עבדים הלכה ו', טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ז סעיף ע"ט:

סג ג ד מיי' פ"ח מהל' עבדים הלכה י"ג, סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ז סעיף ס"ד:

סד ה מיי' פ"ו מהל' ערכין הלכה י"ח:

סה ו מיי' פ"ו מהל' ערכין הלכה י"ז, סמ"ג עשין קלב:


דף לט עמוד א[עריכה]

סו א מיי' פ"ו מהל' ערכין הלכה כ', סמ"ג עשין קלב:

סז ב מיי' פ"ה מהל' מעילה הלכה י':

סח ג מיי' פ"ה מהל' טוען הלכה ד', סמ"ג עשין צה, טור ושו"ע חו"מ סי' צ"ה סעיף ב':

סט ד מיי' פ"ה מהל' מעילה הלכה י':

ע ה מיי' פ"ב מהל' זכייה הלכה י"ז, סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ז סעיף ס"ה וטור ושו"ע חו"מ סי' ער"ה סעיף כ"ט:


דף לט עמוד ב[עריכה]

עא א ב מיי' פ"ה מהל' עבדים הלכה א', סמ"ג עשין פז, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ז סעיף מ"ב:

עב ג טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ז סעיף כ"ו:

עג ד טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ז סעיף מ"ב בהגה"ה ועיין שם בבית יוסף:


דף מ עמוד א[עריכה]

עד א מיי' פ"ו מהל' עבדים הלכה ח', טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ז סעיף ס"ט וסעיף נח:

עה ב ג ד מיי' פ"ח מהל' עבדים הלכה י"ז, סמ"ג עשין פו, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ז סעיף ע' וטור ושו"ע אה"ע סי' ד' סעיף י"ב:

עו ה מיי' פ"ו מהל' עבדים הלכה ד', סמ"ג עשין פו, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ז סעיף ע"ז:

עז ו מיי' פ"ו מהל' עבדים הלכה ד' ומיי' פ"ט מהל' זכייה הלכה י"ב, סמ"ג עשין פו, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ז סעיף ע"ז:

עח ז מיי' פ"ח מהל' עבדים הלכה י"ג, סמ"ג שם, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ז סעיף ס"ד:

עט ח מיי' פ"ז מהל' עבדים הלכה ח', סמ"ג שם, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ז סעיף ס"ג:


דף מ עמוד ב[עריכה]

פ א ב ג מיי' פ"ו מהל' עבדים הלכה ב', טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ז סעיף ע"ד:

פא ד ה ו מיי' פ"ד מהל' זכייה ומתנה הלכה י"א, סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' רמ"ה סעיף א':

פב ז מיי' פ"ו מהל' עבדים הלכה ג', טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ז סעיף ע"ה:

פג ח מיי' פ"ד מהל' זכיה ומתנה הלכה י"ב, סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' רמ"ה סעיף ד':

פד ט י מיי' פ"ד מהל' זכיה ומתנה הלכה י"ב, טור ושו"ע חו"מ סי' רמ"ה סעיף ה':

פה כ ל מיי' פ"ח מהל' עבדים הלכה ט"ז ומיי' פי"ח מהל' מלוה הלכה ו', סמ"ג לאוין קי, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ז סעיף ס"ח וטור ושו"ע חו"מ סי' קי"ז סעיף ו':

פו מ מיי' פ"ז מהל' ערכין הלכה י"ד מיי' פי"ח מהל' מלוה ולוה הלכה ו' וז', סמ"ג עשין צד, טור ושו"ע חו"מ סי' קי"ז סעיף ז':

פז נ מיי' פ"ח מהל' עבדים הלכה ט"ז, סמ"ג עשין פז, טור ושו"ע חו"מ סי' קי"ז סעיף ז' וטור ושו"ע יו"ד סי' רס"ז סעיף ס"ח:


דף מא עמוד א[עריכה]

פח א מיי' פ"ז מהל' חובל ומזיק הלכה י"א, סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ז סעיף ס"ח:

פט ב מיי' פ"ז מהל' חובל ומזיק הלכה י"א, סמ"ג עשין טו, טור ושו"ע חו"מ סי' שפ"ו סעיף ב':

צ ג ד מיי' פי"ח מהל' מלוה ולוה הלכה ג', סמ"ג עשין צד, טור ושו"ע חו"מ סי' קי"ז סעיף א':

צא ה מיי' פ"ז מהל' עבדים הלכה ז', טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ז סעיף ס"ב:

דף מא עמוד ב[עריכה]

צב א ב ג מיי' פ"ז מהל' עבדים הלכה ד', סמ"ג עשין פז, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ז סעיף ס':

צג ד מיי' פ"ג מהל' איסורי ביאה הלכה י"ג, סמ"ג לאוין קכח:

דף מב עמוד א[עריכה]

צד א ב מיי' פ"ז מהל' עבדים הלכה ד', סמ"ג עשין פז, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ז סעיף ס':

צה ג ד מיי' פ"ז מהל' עבדים הלכה ג', טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ז סעיף נ"ט:

צו ה מיי' פ"ד מהל' חובל ומזיק הלכה י"ב, סמ"ג עשין ע, טור ושו"ע חו"מ סי' תכ"ד סעיף ד' וטור ושו"ע יו"ד סי' רס"ז סעיף ס"ב:

צז ו מיי' פי"א מהל' נזקי ממון הלכה ב', סמ"ג עשין סז, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ז סעיף ס"ב:


דף מב עמוד ב[עריכה]

צח א מיי' פ"ב מהל' חובל ומזיק הלכה י"א, סמ"ג עשין ע, טור ושו"ע חו"מ סי' ת"כ סעיף י"ז:

צט ב מיי' פ"ד מהל' חובל ומזיק הלכה י"ב, סמ"ג עשין ע, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ז סעיף ס"ב:

ק ג מיי' פי"א מהל' נזקי ממון הלכה א', סמ"ג עשין סז:

קא ד ה מיי' פ"ה מהל' עבדים הלכה י"ד ומיי' פ"ד מהל' חובל ומזיק הלכה י"א, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ז סעיף ל"ט ועיין בכ"מ:

קב ו מיי' פ"ה מהל' עבדים הלכה ד', טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ז סעיף כ"ז:

קג ז מיי' פ"ט מהל' תרומות הלכה ה':

קד ח מיי' פכ"ג מהל' מכירה הלכה ג', טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ז:


דף מג עמוד א[עריכה]

קה א מיי' פכ"ב מהל' מכירה הלכה א', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' ר"ט סעיף ד':

קו ב מיי' פ"ו מהל' תרומות הלכה א', סמ"ג לאוין רכד ורכה[1], טור ושו"ע יו"ד סי' של"א:

קז ג מיי' פ"ד מהל' אישות הלכה י"ז, סמ"ג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' מ"ד סעיף י"א:

קח ד ה מיי' פ"ג מהל' אישות הלכה ט', סמ"ג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' ל"א סעיף ח':

קט ו ז מיי' פי"א מהל' נזקי ממון הלכה ב', סמ"ג עשין סז, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ז סעיף ס"ב:

קי ח מיי' פ"ד מהל' אישות הלכה ט"ז, סמ"ג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' מ"ד סעיף י"ב:

קיא ט מיי' פ"ד מהל' אישות הלכה י"ז ומיי' פ"ג מהל' איסורי ביאה הלכה י"ג, סמ"ג לאוין קכה:

קיב י מיי' פ"ו מהל' יבום הלכה ל"א, סמ"ג עשין נא ונב, טור ושו"ע אה"ע סי' קע"ד סעיף ז':


דף מג עמוד ב[עריכה]

קיג א מיי' פ"ד מהל' אישות הלכה ט"ז, סמ"ג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' מ"ד סעיף י"ב ועי"ש:

קיד ב מיי' פ"ג מהל' איסורי ביאה הלכה י"ג, סמ"ג לאוין קכה:

קטו ג מיי' פ"ח מהל' עבדים הלכה א', סמ"ג עשין פז, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ז סעיף פ':

קטז ד מיי' פ"ח מהל' עבדים הלכה א', טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ז סעיף פ' בהגה"ה:

קיז ה מיי' פ"א מהל' תרומות הלכה י"ז:

קיח ו מיי' פ"ח מהל' עבדים הלכה ב', סמ"ג עשין פז, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ז סעיף פ' בהגה"ה:


דף מד עמוד א[עריכה]

קיט א ב ג ד ה מיי' פ"ח מהל' עבדים הלכה ב' וג', סמ"ג עשין פז, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ז סעיף פ' בהגה"ה ועי"ש:

קכ ו מיי' פ"ט מהל' עבודה זרה הלכה י"ג, סמ"ג לאוין מח:

(ו) מיי' פ"ח מהל' עבדים הלכה י"ב, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ז סעיף פ"א:

קכא ז מיי' פ"כ מהל' שבת הלכה ג', סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע יו"ד סי' קנ"א סעיף ד':

קכב ח מיי' פ"ח מהל' עבדים הלכה א', סמ"ג עשין פז, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ז סעיף פ':

קכג ט מיי' פ"ב מהל' בכורות הלכה ז', טור ושו"ע יו"ד סי' שי"ג סעיף א':


דף מד עמוד ב[עריכה]

קכד א מיי' פ"ז מהל' יום טוב הלכה ד', סמ"ג לאוין פה, טור ושו"ע או"ח סי' תקל"ח סעיף ו':

קכה ב מיי' פ"א מהל' שמיטה הלכה י"ד, סמ"ג לאוין רסז:

קכו ג ד מיי' פ"א מהל' שמיטה הלכה י"ד:

קכז ה ו מיי' פ"ז מהל' חובל ומזיק הלכה ג', סמ"ג עשין ע, טור ושו"ע חו"מ סי' שפ"ה סעיף א':

קכח ז מיי' פ"ח מהל' עבדים הלכה ו', סמ"ג עשין פז, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ז סעיף פ"ב:

קכט ח מיי' פ"ח מהל' עבדים הלכה ז', סמ"ג עשין פז:

קל ט י מיי' פ"ח מהל' עבדים הלכה ח', סמ"ג עשין פז, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ז סעיף פ"ג:

קלא כ ל מיי' פי"א מהל' שמיטה הלכה י"א, סמ"ג לאוין ערה:


דף מה עמוד א[עריכה]

קלב א מיי' פ"ו מהל' זכייה הלכה כ', טור ושו"ע אה"ע סי' נ' סעיף א' וב':

קלג ב מיי' פ"ח מהל' עבדים הלכה ו':

קלד ג מיי' פ"י מהל' עבודת כוכבים הלכה ו', סמ"ג לאוין מז ומט:

קלה ד מיי' פ"ח מהל' עבדים הלכה י"א, סמ"ג עשין פז, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ז סעיף פ"ה:

קלו ה מיי' פ"ח מהל' מתנות עניים הלכה י"ב, סמ"ג עשין קסב, טור ושו"ע יו"ד סי' רנ"ב סעיף ד':

קלז ו מיי' פ"ח מהל' מתנות עניים הלכה י"ב, טור ושו"ע יו"ד סי' רנ"ב סעיף ה':

קלח ז מיי' וסמ"ג שם, טור ושו"ע יו"ד סי' רנ"ב סעיף ד':

קלט ח , טור ושו"ע יו"ד סי' רנ"ב סעיף ה':

קמ ט מיי' פ"א מהל' תפילין הלכה י"ג, סמ"ג עשין קסב, טור ושו"ע יו"ד סי' רפ"א סעיף א' וטור ושו"ע או"ח סי' ל"ט סעיף ז':


דף מה עמוד ב[עריכה]

קמא א מיי' פ"א מהל' תפילין הלכה י"ג, סמ"ג עשין קסב, טור ושו"ע יו"ד סי' רפ"א סעיף א' וטור ושו"ע או"ח סי' ל"ט סעיף ו':

קמב ב מיי' וסמ"ג שם, טור יו"ד שם וטור שו"ע א"ח שם סעיף ד, [ וברב אלפס עוד בהל' ס"ת דף סח. עי"ש ]:

קמג ג מיי' פ"א מהל' תפילין הלכה י"ג, טוש"ע שם סעיף ה:

קמד ד מיי' פ"א מהל' תפילין הלכה י"ג, טוש"ע שם סעיף א:

קמה ה מיי' פ"ג מהל' תפילין הלכה ט"ו, סמ"ג עשין כב, טור ושו"ע או"ח סי' ל"ב סעיף מ"ח [ וברב אלפס הל' תפילין דף עא: ע"ש ]:

קמו ו (מיי' פ"א מהל' תפילין הלכה י"ג), סמ"ג עשין כב, טור ושו"ע או"ח סי' ל"ט סעיף ג' (עי' מגן אברהם שם ס"ק ז) וטור ושו"ע יו"ד סי' רפ"א סעיף ב':

קמז ז ח מיי' פ"י מהל' גירושין הלכה י"ב, סמ"ג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' י' סעיף ג':


דף מו עמוד א[עריכה]

קמח א מיי' פ"י מהל' גירושין הלכה י"ב, סמ"ג עשין מח:

(ב) טור ושו"ע יו"ד סי' רכ"ח סעיף כ"א:


דף מו עמוד ב[עריכה]

קמט א מיי' פי"ג מהל' נדרים הלכה כ"ה, סמ"ג לאוין רמב, טור ושו"ע יו"ד סי' ר"ג סעיף ג':

קנ ב ג מיי' פ"י מהל' גירושין הלכה י"ג, סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' י' סעיף ג':

קנא ד ה מיי' פ"ח מהל' מתנות עניים הלכה י"ג, סמ"ג עשין קסב, טור ושו"ע יו"ד סי' רנ"ב סעיף ו':


דף מז עמוד א[עריכה]

קנב א מיי' פ"ח מהל' מתנות עניים הלכה י"ג, סמ"ג עשין קסב, טור ושו"ע יו"ד סי' רנ"ב סעיף ו':

קנג ב מיי' פ"ב מהל' בכורים הלכה ט"ו, סמ"ג עשין קלט:

קנד ג מיי' פ"ב מהל' בכורים הלכה ט"ו ומיי' פ"א מהל' תרומות הלכה י':

קנה ד מיי' פ"ב מהל' תרומות הלכה י':

קנו ה ו מיי' פ"א מהל' תרומות הלכה י"ט:

קנז ז מיי' שם הלכות ב' וג':


דף מז עמוד ב[עריכה]

קנח א מיי' פ"א מהל' תרומות הלכה כ' ועיין שם בכסף משנה:

קנט ב ג ד ה מיי' פ"ד מהל' ביכורים הלכה ו', סמ"ג עשין קלט וסמ"ג עשין קמ:

קס ו מיי' פ"ד מהל' ביכורים הלכה ח':


דף מח עמוד א[עריכה]

קסא א מיי' פ"ד מהל' ביכורים הלכה ז', סמ"ג עשין קלט וסמ"ג עשין קמ:

קסב ב מיי' פ"ב מהל' ביכורים הלכה י"ג:

קסג ג מיי' פ"ד מהל' ביכורים הלכה ד':

קסד ד מיי' פ"ב מהל' ביכורים הלכה י"ג:

קסה ה מיי' פ"ד מהל' ביכורים הלכה ז':

קסו ו ז מיי' פ"ד מהל' ערכין הלכה כ"ח:


דף מח עמוד ב[עריכה]

קסז א מיי' פ"ג מהל' שלוחין הלכה ד', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' קכ"ב סעיף ח' [ וברב אלפס בבא קמא פ"ט דף מ. וברא"ש שם סימן כג[2] ]:
  1. ^ לכאורה יש כאן טעות - ויקיעורך
  2. ^ לא מצאתי ברא"ש - ויקיעורך