עין משפט ונר מצוה/גיטין/פרק ד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

דף לב עמוד א[עריכה]

א א מיי' פ"ו מהל' גירושין הלכה טז , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קמא סעיף נט:

ב ב מיי' פ"ו מהל' גירושין הלכה טז , טור ושו"ע אה"ע סי' קמא סעיף ס:

ג ג מיי' שם , טור ושו"ע אה"ע סי' קמא סעיף סב:

ד ד מיי' פ"ו מהל' גירושין הלכה כב , טור ושו"ע אה"ע סי' קמא סעיף סג:

ה ה מיי' פ"ד מהל' זכייה הלכה א , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רמה סעיף י בהגה"ה ועי"ש:

דף לב עמוד ב[עריכה]

ו א ב מיי' פ"ד מהל' זכייה הלכה ד , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רמג סעיף ב , [וברב אלפס דמכילתין דף קעב . וברא"ש דמכילתין פרק האומר סימן ד' ]:

ז ג ד ה מיי' פ"ו מהל' גירושין הלכה כב , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קמא סעיף סג:

ח ו מיי' פ"ו מהל' גירושין הלכה כא , טור ושו"ע אה"ע סי' קמא סעיף סו:

ט ז מיי' פ"ז מהל' אישות הלכה יד , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' מ סעיף א:

י ח מיי' פ"ו מהל' גירושין הלכה כא , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קמא סעיף סו:

יא ט מיי' פ"ו מהל' גירושין הלכה טז , טור ושו"ע אה"ע סי' קמא סעיף ס:

יב י מיי' פ"ט מהל' שמיטה הלכה יח , סמ"ג לאוין רעא:

דף לג עמוד א[עריכה]

יג א מיי' פ"ט מהל' שמיטה הלכה יח , סמ"ג לאוין רעא:

יד ב מיי' פ"ו מהל' גירושין הלכה טז , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קמא סעיף ס:

טו ג ד מיי' פ"ו מהל' גירושין הלכה יח , טור ושו"ע אה"ע סי' קמא סעיף סא:


דף לג עמוד ב[עריכה]

טז א ב מיי' פ"ו מהל' גירושין הלכה יח , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קמא סעיף סא:


דף לד עמוד א[עריכה]

יז א ב מיי' פ"י מהל' נחלות הלכה ד , סמ"ג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' רפט סעיף א:

יח ג ד מיי' פ"ו מהל' גירושין הלכה כה , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קמא סעיף סב:

יט ה מיי' פ"ט מהל' גירושין הלכה ח , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קמד סעיף א:

דף לד עמוד ב[עריכה]

כ א ב ג מיי' פ"ג מהל' גירושין הלכה יג , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קכט סעיף א:

כא ד מיי' פ"טז מהל' אישות הלכה ד , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' צו סעיף א:

כב ה מיי' פ"טז מהל' אישות הלכה יא , טור ושו"ע אה"ע סי' צו סעיף יט:

כג ו מיי' פ"א מהל' גירושין הלכה טו , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קלג סעיף א:

כד ז מיי' פ"ט מהל' שמיטה הלכה טז:

כה ח מיי' פ"יד מהל' מלוה הלכה א ו מיי' פ"יז מהל' מלוה הלכה ב , סמ"ג עשין פד , טור ושו"ע חו"מ סי' קח סעיף ג:

דף לה עמוד א[עריכה]

כו א מיי' פ"טז מהל' אישות הלכה טז , טור ושו"ע אה"ע סי' צו סעיף כ:

כז ב מיי' פ"טז מהל' אישות הלכה יא , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' צו סעיף יט:

כח ג מיי' פ"יח מהל' אישות הלכה א , סמ"ג לאוין פא וסמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' צג סעיף ג:

דף לה עמוד ב[עריכה]

כט א מיי' פ"טז מהל' אישות הלכה יב , סמ"ג עשין עח , טור ושו"ע אה"ע סי' צו סעיף יט:

ל ב מיי' פ"יא מהל' נדרים הלכה כב , סמ"ג לאוין רמב , טור ושו"ע יו"ד סי' רלד סעיף לה:

לא ג מיי' פ"ו מהל' שבועות הלכה ה ומיי' פ"ד מהל' נדרים הלכה ה , סמ"ג לאוין רמא , טור ושו"ע יו"ד סי' רכח סעיף יד:

לב ד ה מיי' פ"ו מהל' ביאת מקדש הלכה ט:

דף לו עמוד א[עריכה]

לג א מיי' פ"ו מהל' שבועות הלכה ח , סמ"ג לאוין רמא , טור ושו"ע יו"ד סי' רכח סעיף כג:

לד ב מיי' פ"ו מהל' ביאת מקדש הלכה ט:

לה ג ד מיי' פ"ו מהל' שבועות הלכה ח , סמ"ג לאוין רמא , טור ושו"ע יו"ד סי' רכח סעיף כא:

לו ה ו מיי' פ"א מהל' גירושין הלכה טו וכד , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קל סעיף יא:

לז ז מיי' פ"ט מהל' שמיטה הלכה טז , טור ושו"ע חו"מ סי' סז סעיף יח:

לח ח מיי' פ"ט מהל' שמיטה הלכה יח , טור ושו"ע חו"מ סי' סז סעיף יט:

לט ט י מיי' פ"ט מהל' שמיטה הלכה י , טור ושו"ע חו"מ סי' סז סעיף א:

דף לו עמוד ב[עריכה]

מ א מיי' פ"כד מהל' סנהדרין הלכה ו , סמ"ג לאוין רח , טור ושו"ע חו"מ סי' ב:

מא ב מיי' פ"ב מהל' ממרים הלכה ב , סמ"ג לאוין ריז סמ"ג עשיו קיא:

מב ג מיי' פ"ט מהל' שמיטה הלכה יז , סמ"ג לאוין רעא , טור ושו"ע חו"מ סי' סז סעיף יח:

מג ד מיי' פ"ה מהל' דעות הלכה יג:


דף לז עמוד א[עריכה]

מד א מיי' פ"ט מהל' שמיטה הלכה כד , סמ"ג לאוין רעא , טור ושו"ע חו"מ סי' סז סעיף כח:

מה ב ג מיי' פ"ט מהל' שמיטה הלכה יט , טור ושו"ע חו"מ סי' סז סעיף כב:

מו ד מיי' פ"ט מהל' שמיטה הלכה יט , טור ושו"ע חו"מ סי' סז סעיף כג:

מז ה מיי' שם , טור ושו"ע חו"מ סי' סז סעיף כב:

מח ו מיי' פ"ט מהל' שמיטה הלכה כז , טור ושו"ע חו"מ סי' סז סעיף כ:

מט ז מיי' פ"ט מהל' שמיטה הלכה כ , טור ושו"ע חו"מ סי' סז סעיף כב:

נ ח מיי' פ"ב מהל' מלוה הלכה ו , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' פו סעיף א:

נא ט י כ מיי' פ"ט מהל' שמיטה הלכה ו , סמ"ג לאוין רעא , טור ושו"ע חו"מ סי' סז סעיף ב:

נב ל מיי' פ"ט מהל' שמיטה הלכה יד , טור ושו"ע חו"מ סי' סז סעיף יב:

נג מ מיי' פ"ט מהל' שמיטה הלכה טו , טור ושו"ע חו"מ סי' סז סעיף יא:

נד נ מיי' פ"י מהל' שכירות הלכה א , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' עב סעיף ב:


דף לז עמוד ב[עריכה]

נה א ב ג מיי' פ"ט מהל' שמיטה הלכה כח , סמ"ג לאוין רעא , טור ושו"ע חו"מ סי' סז סעיף לו:

נו ד ה מיי' פ"ט מהל' שמיטה הלכה כד , טור ושו"ע חו"מ סי' סז סעיף לג:

נז ו ז מיי' פ"ח מהל' עבדים הלכה טו , סמ"ג לאוין קמ , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף סז:

(ז) מיי' פ"ח מהל' מתנות עניים הלכה יד , טור ושו"ע יו"ד סי' רנב סעיף ז:

נח ח מיי' פ"ט מהל' עבדים הלכה ה:


דף לח עמוד א[עריכה]

נט א מיי' פ"א מהל' עבדים הלכה ג:

ס ב ג מיי' פ"ח מהל' עבדים הלכה יד , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף סו:

סא ד מיי' פ"ט מהל' עבדים הלכה ו , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף עט:


דף לח עמוד ב[עריכה]

סב א ב מיי' פ"ט מהל' עבדים הלכה ו , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף עט:

(ב) מיי' פ"ט מהל' עבדים הלכה ו , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף עט:

סג ג ד מיי' פ"ח מהל' עבדים הלכה יג , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף סד:

סד ה מיי' פ"ו מהל' ערכין הלכה יח:

סה ו מיי' פ"ו מהל' ערכין הלכה יז , סמ"ג עשין קלב:


דף לט עמוד א[עריכה]

סו א מיי' פ"ו מהל' ערכין הלכה כ , סמ"ג עשין קלב:

סז ב מיי' פ"ה מהל' מעילה הלכה י:

סח ג מיי' פ"ה מהל' טוען הלכה ד , סמ"ג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' צה סעיף ב:

סט ד מיי' פ"ה מהל' מעילה הלכה י:

ע ה מיי' פ"ב מהל' זכייה הלכה יז , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף סה וטור ושו"ע חו"מ סי' ערה סעיף כט:


דף לט עמוד ב[עריכה]

עא א ב מיי' פ"ה מהל' עבדים הלכה א , סמ"ג עשין פז , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף מב:

עב ג טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף כו:

עג ד טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף מב בהגה"ה ועיין שם בבית יוסף:


דף מ עמוד א[עריכה]

עד א מיי' פ"ו מהל' עבדים הלכה ח , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף סט וסעיף נח:

עה ב ג ד מיי' פ"ח מהל' עבדים הלכה יז , סמ"ג עשין פו , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף ע וטור ושו"ע אה"ע סי' ד סעיף יב:

עו ה מיי' פ"ו מהל' עבדים הלכה ד , סמ"ג עשין פו , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף עז:

עז ו מיי' פ"ו מהל' עבדים הלכה ד ומיי' פ"ט מהל' זכייה הלכה יב , סמ"ג עשין פו , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף עז:

עח ז מיי' פ"ח מהל' עבדים הלכה יג , סמ"ג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף סד:

עט ח מיי' פ"ז מהל' עבדים הלכה ח , סמ"ג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף סג:


דף מ עמוד ב[עריכה]

פ א ב ג מיי' פ"ו מהל' עבדים הלכה ב , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף עד:

פא ד ה ו מיי' פ"ד מהל' זכייה ומתנה הלכה יא , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רמה סעיף א:

פב ז מיי' פ"ו מהל' עבדים הלכה ג , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף עה:

פג ח מיי' פ"ד מהל' זכיה ומתנה הלכה יב , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רמה סעיף ד:

פד ט י מיי' פ"ד מהל' זכיה ומתנה הלכה יב , טור ושו"ע חו"מ סי' רמה סעיף ה:

פה כ ל מיי' פ"ח מהל' עבדים הלכה טז ומיי' פ"יח מהל' מלוה הלכה ו , סמ"ג לאוין קי , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף סח וטור ושו"ע חו"מ סי' קיז סעיף ו:

פו מ מיי' פ"ז מהל' ערכין הלכה יד מיי' פ"יח מהל' מלוה ולוה הלכה ו וז' , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' קיז סעיף ז:

פז נ מיי' פ"ח מהל' עבדים הלכה טז , סמ"ג עשין פז , טור ושו"ע חו"מ סי' קיז סעיף ז וטור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף סח:


דף מא עמוד א[עריכה]

פח א מיי' פ"ז מהל' חובל ומזיק הלכה יא , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף סח:

פט ב מיי' פ"ז מהל' חובל ומזיק הלכה יא , סמ"ג עשין טו , טור ושו"ע חו"מ סי' שפו סעיף ב:

צ ג ד מיי' פ"יח מהל' מלוה ולוה הלכה ג , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' קיז סעיף א:

צא ה מיי' פ"ז מהל' עבדים הלכה ז , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף סב:

דף מא עמוד ב[עריכה]

צב א ב ג מיי' פ"ז מהל' עבדים הלכה ד , סמ"ג עשין פז , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף ס:

צג ד מיי' פ"ג מהל' איסורי ביאה הלכה יג , סמ"ג לאוין קכח:

דף מב עמוד א[עריכה]

צד א ב מיי' פ"ז מהל' עבדים הלכה ד , סמ"ג עשין פז , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף ס:

צה ג ד מיי' פ"ז מהל' עבדים הלכה ג , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף נט:

צו ה מיי' פ"ד מהל' חובל ומזיק הלכה יב , סמ"ג עשין ע , טור ושו"ע חו"מ סי' תכד סעיף ד וטור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף סב:

צז ו מיי' פ"יא מהל' נזקי ממון הלכה ב , סמ"ג עשין סז , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף סב:


דף מב עמוד ב[עריכה]

צח א מיי' פ"ב מהל' חובל ומזיק הלכה יא , סמ"ג עשין ע , טור ושו"ע חו"מ סי' תכ סעיף יז:

צט ב מיי' פ"ד מהל' חובל ומזיק הלכה יב , סמ"ג עשין ע , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף סב:

ק ג מיי' פ"יא מהל' נזקי ממון הלכה א , סמ"ג עשין סז:

קא ד ה מיי' פ"ה מהל' עבדים הלכה יד ומיי' פ"ד מהל' חובל ומזיק הלכה יא , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף לט ועיין בכ"מ:

קב ו מיי' פ"ה מהל' עבדים הלכה ד , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף כז:

קג ז מיי' פ"ט מהל' תרומות הלכה ה:

קד ח מיי' פ"כג מהל' מכירה הלכה ג , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז:


דף מג עמוד א[עריכה]

קה א מיי' פ"כב מהל' מכירה הלכה א , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רט סעיף ד:

קו ב מיי' פ"ו מהל' תרומות הלכה א , סמ"ג לאוין רכד ורכה‏[1] , טור ושו"ע יו"ד סי' שלא:

קז ג מיי' פ"ד מהל' אישות הלכה יז , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' מד סעיף יא:

קח ד ה מיי' פ"ג מהל' אישות הלכה ט , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' לא סעיף ח:

קט ו ז מיי' פ"יא מהל' נזקי ממון הלכה ב , סמ"ג עשין סז , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף סב:

קי ח מיי' פ"ד מהל' אישות הלכה טז , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' מד סעיף יב:

קיא ט מיי' פ"ד מהל' אישות הלכה יז ומיי' פ"ג מהל' איסורי ביאה הלכה יג , סמ"ג לאוין קכה:

קיב י מיי' פ"ו מהל' יבום הלכה לא , סמ"ג עשין נא ונב , טור ושו"ע אה"ע סי' קעד סעיף ז:


דף מג עמוד ב[עריכה]

קיג א מיי' פ"ד מהל' אישות הלכה טז , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' מד סעיף יב ועי"ש:

קיד ב מיי' פ"ג מהל' איסורי ביאה הלכה יג , סמ"ג לאוין קכה:

קטו ג מיי' פ"ח מהל' עבדים הלכה א , סמ"ג עשין פז , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף פ:

קטז ד מיי' פ"ח מהל' עבדים הלכה א , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף פ בהגה"ה:

קיז ה מיי' פ"א מהל' תרומות הלכה יז:

קיח ו מיי' פ"ח מהל' עבדים הלכה ב , סמ"ג עשין פז , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף פ בהגה"ה:


דף מד עמוד א[עריכה]

קיט א ב ג ד ה מיי' פ"ח מהל' עבדים הלכה ב וג' , סמ"ג עשין פז , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף פ בהגה"ה ועי"ש:

קכ ו מיי' פ"ט מהל' עבודה זרה הלכה יג , סמ"ג לאוין מח:

(ו) מיי' פ"ח מהל' עבדים הלכה יב , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף פא:

קכא ז מיי' פ"כ מהל' שבת הלכה ג , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע יו"ד סי' קנא סעיף ד:

קכב ח מיי' פ"ח מהל' עבדים הלכה א , סמ"ג עשין פז , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף פ:

קכג ט מיי' פ"ב מהל' בכורות הלכה ז , טור ושו"ע יו"ד סי' שיג סעיף א:


דף מד עמוד ב[עריכה]

קכד א מיי' פ"ז מהל' יום טוב הלכה ד , סמ"ג לאוין פה , טור ושו"ע או"ח סי' תקלח סעיף ו:

קכה ב מיי' פ"א מהל' שמיטה הלכה יד , סמ"ג לאוין רסז:

קכו ג ד מיי' פ"א מהל' שמיטה הלכה יד:

קכז ה ו מיי' פ"ז מהל' חובל ומזיק הלכה ג , סמ"ג עשין ע , טור ושו"ע חו"מ סי' שפה סעיף א:

קכח ז מיי' פ"ח מהל' עבדים הלכה ו , סמ"ג עשין פז , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף פב:

קכט ח מיי' פ"ח מהל' עבדים הלכה ז , סמ"ג עשין פז:

קל ט י מיי' פ"ח מהל' עבדים הלכה ח , סמ"ג עשין פז , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף פג:

קלא כ ל מיי' פ"יא מהל' שמיטה הלכה יא , סמ"ג לאוין ערה:


דף מה עמוד א[עריכה]

קלב א מיי' פ"ו מהל' זכייה הלכה כ , טור ושו"ע אה"ע סי' נ סעיף א וב':

קלג ב מיי' פ"ח מהל' עבדים הלכה ו:

קלד ג מיי' פ"י מהל' עבודת כוכבים הלכה ו , סמ"ג לאוין מז ומט:

קלה ד מיי' פ"ח מהל' עבדים הלכה יא , סמ"ג עשין פז , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף פה:

קלו ה מיי' פ"ח מהל' מתנות עניים הלכה יב , סמ"ג עשין קסב , טור ושו"ע יו"ד סי' רנב סעיף ד:

קלז ו מיי' פ"ח מהל' מתנות עניים הלכה יב , טור ושו"ע יו"ד סי' רנב סעיף ה:

קלח ז מיי' וסמ"ג שם, טור ושו"ע יו"ד סי' רנב סעיף ד:

קלט ח , טור ושו"ע יו"ד סי' רנב סעיף ה:

קמ ט מיי' פ"א מהל' תפילין הלכה יג , סמ"ג עשין קסב , טור ושו"ע יו"ד סי' רפא סעיף א וטור ושו"ע או"ח סי' לט סעיף ז:


דף מה עמוד ב[עריכה]

קמא א מיי' פ"א מהל' תפילין הלכה יג , סמ"ג עשין קסב , טור ושו"ע יו"ד סי' רפא סעיף א וטור ושו"ע או"ח סי' לט סעיף ו:

קמב ב מיי' וסמ"ג שם , טור יו"ד שם וטור שו"ע א"ח שם סעיף ד , [ וברב אלפס עוד בהל' ס"ת דף סח. עי"ש ]:

קמג ג מיי' פ"א מהל' תפילין הלכה יג , טוש"ע שם סעיף ה:

קמד ד מיי' פ"א מהל' תפילין הלכה יג , טוש"ע שם סעיף א:

קמה ה מיי' פ"ג מהל' תפילין הלכה טו , סמ"ג עשין כב , טור ושו"ע או"ח סי' לב סעיף מח [ וברב אלפס הל' תפילין דף עא: ע"ש ]:

קמו ו (מיי' פ"א מהל' תפילין הלכה יג) , סמ"ג עשין כב , טור ושו"ע או"ח סי' לט סעיף ג (עי' מגן אברהם שם ס"ק ז) וטור ושו"ע יו"ד סי' רפא סעיף ב:

קמז ז ח מיי' פ"י מהל' גירושין הלכה יב , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' י סעיף ג:


דף מו עמוד א[עריכה]

קמח א מיי' פ"י מהל' גירושין הלכה יב , סמ"ג עשין מח:

(ב) טור ושו"ע יו"ד סי' רכח סעיף כא:


דף מו עמוד ב[עריכה]

קמט א מיי' פ"יג מהל' נדרים הלכה כה , סמ"ג לאוין רמב , טור ושו"ע יו"ד סי' רג סעיף ג:

קנ ב ג מיי' פ"י מהל' גירושין הלכה יג , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' י סעיף ג:

קנא ד ה מיי' פ"ח מהל' מתנות עניים הלכה יג , סמ"ג עשין קסב , טור ושו"ע יו"ד סי' רנב סעיף ו:


דף מז עמוד א[עריכה]

קנב א מיי' פ"ח מהל' מתנות עניים הלכה יג , סמ"ג עשין קסב , טור ושו"ע יו"ד סי' רנב סעיף ו:

קנג ב מיי' פ"ב מהל' בכורים הלכה טו , סמ"ג עשין קלט:

קנד ג מיי' פ"ב מהל' בכורים הלכה טו ומיי' פ"א מהל' תרומות הלכה י:

קנה ד מיי' פ"ב מהל' תרומות הלכה י:

קנו ה ו מיי' פ"א מהל' תרומות הלכה יט:

קנז ז מיי' שם הלכות ב' וג':


דף מז עמוד ב[עריכה]

קנח א מיי' פ"א מהל' תרומות הלכה כ ועיין שם בכסף משנה:

קנט ב ג ד ה מיי' פ"ד מהל' ביכורים הלכה ו , סמ"ג עשין קלט וסמ"ג עשין קמ:

קס ו מיי' פ"ד מהל' ביכורים הלכה ח:


דף מח עמוד א[עריכה]

קסא א מיי' פ"ד מהל' ביכורים הלכה ז , סמ"ג עשין קלט וסמ"ג עשין קמ:

קסב ב מיי' פ"ב מהל' ביכורים הלכה יג:

קסג ג מיי' פ"ד מהל' ביכורים הלכה ד:

קסד ד מיי' פ"ב מהל' ביכורים הלכה יג:

קסה ה מיי' פ"ד מהל' ביכורים הלכה ז:

קסו ו ז מיי' פ"ד מהל' ערכין הלכה כח:


דף מח עמוד ב[עריכה]

קסז א מיי' פ"ג מהל' שלוחין הלכה ד , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קכב סעיף ח [ וברב אלפס בבא קמא פ"ט דף מ. וברא"ש שם סימן כג[2] ]:
  1. ^ לכאורה יש כאן טעות - ויקיעורך
  2. ^ לא מצאתי ברא"ש - ויקיעורך