ספר היובלים/מח

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

א[עריכה]

ובשנה השישית לשבוע השלישי ליובל הארבעים ותשעה הלכת ותשב ששה שבועים ושנה אחת

ב[עריכה]

ותשב מצרימה בשבוע השני בשנה השנית ליובל החמישים

ג[עריכה]

ואתה ידעת את אשר דבר אתך בהר סיני ואת אשר אבה השר משטמה לעשות לך בשובך מצרימה בדרך בחג הסוכות

ד[עריכה]

הלא התחזק בכל כוחו להמית אותך ולהציל את המצרים מידך בראותו כי שולחת לעשות משפט ונקמה במצרים

ה[עריכה]

ואציל אותך מידו ואעש אותות ומופתים אשר צווית לעשות במצרים לעיני פרעה וכל ביתו ועבדיו ועמו

ו[עריכה]

ויעש ה נקמה בם נקם כבד בגלל ישראל ויכם וימיתם בדם ובצפרדע ובכנים ובערוב ובשחין אבעבועות פורח

ז[עריכה]

ואת בהמתם בדבר ובברד ויך בו את כל צמחם ובארבה אשר אכל את הפלטה הנשארת מן הברד

ח[עריכה]

ובחושך ואת בכוריהם מאדם עד בהמה

ט[עריכה]

ובכל אליליהם עשה ה שפטים וישרוף אותם באש

י[עריכה]

והכל צווה בידך לעשות אותו וטרם תעשה ותדבר אל מלך מצרים ולפני כל עבדיו ולפני עמו

יא[עריכה]

והכל נעשה בדברך עשרה שפטים גדולים ונוראים באו על ארץ מצרים לנקום נקמת ישראל

יב[עריכה]

ואת כל זאת עשה ה בעבור ישראל ועל פי הברית אשר כרת עם אברהם ויינקם מהם על אשר לחצו אותם בפרך

יג[עריכה]

ויעמוד השר משטמה לך לשטן ויחפוץ להפיל אותך ביד פרעה ויעזור את חרטומי מצרים ויושיעם לעשות הדבר לפניך

יד[עריכה]

אמנם נתנו בידם להוציא את המכות אך את הרפואות לא נתנו להם להעשות על ידיהם

טו[עריכה]

וה הכה אותם באבעבועות הרעות ולא יכלו לעמוד לפניו כי הכחדנו אותם לבלתי עשות עוד גם אות אחת

טז[עריכה]

ובכל האותות והמופתים מאן השר משטמה להכלם עד אשר התחזק ויקרא אל המצרים לרדוף אחריך בכל חיל מצרים ברכביהם ובסוסיהם ובכל רוב עמי מצרים

יז[עריכה]

ואעמוד בינך וביניהם בין המצרים ובין בני ישראל ואציל את בני ישראל מידם מיד המצרים

יח[עריכה]

ויוליך ה אותם בתוך הים ביבשה ואת כל האנשים אשר חיזק את לבבם לרדוף אחרי ישראל ירה ה אלוהינו בתוך הים במצולות התהום

יט[עריכה]

תחת בני ישראל אשר השליכו המצרים אותם למאה ולמאות אל היאור על כן נקום נקם מהם ואלף אנשי חיל גיבורים ואמיצים טבעו בעבור יונק אחר המומת מבני עמך אשר השליכוהו היאורה

כ[עריכה]

ביום הארבעה עשר ובחמשה עשר ובשישה עשר ובשבעה עשר ובשמונה עשר היה השר משטמה אסור וכלוא מאחרי בני ישראל למען לא יוכל לעמוד לשטן להם

כא[עריכה]

ביום התשעה עשר שלחנו אותו לחופשי למען יעזור את המצרים ולמען ירדפו אחרי בני ישראל

כב[עריכה]

ויכבד את לבם ויקשה אותם ויתגבר עליהם כרצון ה אלוהינו למען יכה את המצרים וישליכם אל הים

כג[עריכה]

וביום החמשה עשר אסרנו אותו לבלתי היות לשטן לבני ישראל ביום אשר שאלו הכלים והשמלות מאת המצרים כלי כסף זהב ונחושת

כד[עריכה]

לנצל את מצרים על אשר עבדו אותם יען אשר לחצו אותם בפרך ולא נתנו את בני ישראל לצאת ריקם ממצרים