ספר היובלים/כא

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

ספר היובליםאבגדהוזחטייאיביגידטוטזיזיחיטככאכבכגכדכהכוכזכחכטללאלבלגלדלהלולזלחלטממאמבמגמדמהמומזמחמטנ

א[עריכה]

ובשנה השישית לשבוע השביעי ליובל ההוא, קרא אברהם אל יצחק בנו ויצווהו לאמור:

ב[עריכה]

הנה נא זקנתי לא ידעתי יום מותי, כי שבע ימים אנוכי:

ג[עריכה]

והנני בן מאה שנה ושבעים שנה וחמש שנים, ובכל ימי חיי זכרתי את ה' ובקשתי בכל לבבי לעשות רצון אלוהי ולהתהלך בתומי בכל דרכיו:

ד[עריכה]

אלילים שנאה נפשי למען שיתי את ליבי לעשות חפץ בוראי, כי אלוהים חיים הוא וקדוש ונאמן וצדיק בכל ואין עול בו לא ישא פנים ולא יקח שוחד:

ה[עריכה]

כי אלוהי צדק הוא, פוקד עוון כל העוברים על מצוותיו והמפירים את בריתו:

ו[עריכה]

וגם אתה בני שמור מצוותיו חוקתו ומשפטו ואל תלכו אחרי הטמאים והפסילים והמסכות, ואל תאכלו דם מחיה ועד בהמה ועד צפור כל כנף אשר יעופף בשמים:

ז[עריכה]

וכי תשחט זבח שלמים לרצונו תזבחהו, שחטהו ואת דמו שפוך על המזבח עם סולת ומנחה בלולה בשמן על נסכים:

ח[עריכה]

הקריבה את הכל יחד על מזבח העולה, לריח ניחוח לה':

ט[עריכה]

כחלב זבח התודה תקטיר אותם על אש המזבח, החלב המכסה את הקרב ואת כל החלב אשר על הקרב

י[עריכה]

ואת שתי הכליות ואת כל החלב אשר עליהן ואשר על הכסלים, ואת הכבד על הכליות הכרוכות בו:

יא[עריכה]

והקרבת את הכל לריח ניחוח לרצון לפני ה' על מנחתם ונסכיהם כמשפט, לריח ניחוח לחם אשה לה':

יב[עריכה]

אך את הבשר תאכל ביום קרבנו וממחרת, ולא תבוא עליו השמש ביום השני בטרם יאכל:

יג[עריכה]

ולא יניח ממנו עד היום השלישי כי לא לרצון הוא פיגול יהיה, ולא ייאכל עוד:

יד[עריכה]

כל האוכלים ממנו עוונם ישאו, כי כן מצאתי כתוב בספר אבותי הראשונים בדברי חנוך ונח:

טו[עריכה]

על קרבן מנחותיך תקריב מלח, ולא תשבית ברית מלח מעל כל מנחותיך לפני ה'

טז[עריכה]

ובעצי העולה תשמר מקחת עצים אחרים לעולה, מלבד עצי שקמה ועצי שטים ומקל שקד וגופר (כופר) ואלון וארז וברוש ואתרוג ועץ שמן והדס ודפנא וארז ערבה ובושם:

יז[עריכה]

מאת מיני עץ האלה תערוך תחת האש על המזבח אחרי אשר בחנת מראהו, ולא תשים עליו [...] עץ רקב:

יח[עריכה]

עץ קשה ותמים דשן ורענן יהיה ולא עץ יבש, כי ריחו נמר ולא עמד טעמו בו:

יט[עריכה]

מלבד העצים האלה לא תשים עץ אחר כי אין ריח בו, והעלית ריח ניחוחו השמימה

כ[עריכה]

שמור בני את המצוה הזאת לעשותה, למען תעשה הישר בכל משלח ידך

כא[עריכה]

בכל עת יהיה בשרך טהור ורחצת במים בטרם תגש להקריב על המזבח, ורחצת ידים ורגלים בטרם תקרב אל המזבח:

כב[עריכה]

והיה ככלותך להקריב את האשה תרחץ שנית ידיך ורגליך, ולא יראה כתם דם בכם ובבגדיכם:

כג[עריכה]

השמר מאוד בני השמר מאוד בדם קבור תקברנו בארץ ולא תאכל דם כי הוא הנפש, לא תאכל כל דם:

כד[עריכה]

ולא תקח כופר על דם אדם לבל ינקה שופכו חינם, כי הדם הזה הנשפך יחניף את הארץ ולא תטהר מן הדם כי אם בדם שופכו

כה[עריכה]

ולא תקח כופר ושוחד לדם אדם, דם תחת דם:

כו[עריכה]

ונרציתם לפני ה' אל עליון, ושמר לך את הטוב למען תנצר מכל רע ולמען יצילך מכל מות:

כז[עריכה]

ראה אראה בני את כל מעללי בני אדם והנם חטא ורע, וכל מעשיהם טמא ומרי וקרי ואין צדקה בהם:

כח[עריכה]

השמר לך אל תלך בדרכיהם מנע רגלך מנתיבתם, ואל תחטא בנפשך לפני אל עליון:

כט[עריכה]

פן יסתיר פניו ממך ושלח אותך ביד פשעך, והכרית אותך מן הארץ וזרעך ימחה מתחת השמים ואבד שמך וזרעך מכל הארץ:

ל[עריכה]

רחק מכל עלילותיהם ומכל טומאתם ושמרתם את משמרת אל עליון, ועשה רצונו הטוב והישר בכל:

לא[עריכה]

וברכך בכל מעשה ידיך, והצמיח ממך צמח צדקה על כל הארץ לכל דורות הארץ:

לב[עריכה]

וידעו את שמי ואת שמך תחת השמים, כל הימים.

לג[עריכה]

לך בני לשלום יחזקך אל עליון אלוהי ואלוהיך לעשות את רצונו:

לד[עריכה]

יברך את כל זרעך ושארית זרעך לדורות עולמים בכל ברכת הצדקה והיית ברכה בקרב כל הארץ, ויצא מלפניו בלב שמח: