ספר היובלים/מב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

א[עריכה]

ובשנה הראשונה לשבוע השלישי ליובל החלה הבצורת לבוא בארץ ולא ניתך גשם על האדמה כי לא ירד מאומה והאדמה יבשה

ב[עריכה]

ורק בארץ מצרים היה אוכל כי קיבץ יוסף למען יוכל תת להם אוכל

ג[עריכה]

ויקבץ יוסף בשבע שני השובע את הזרע בארץ וישמור אותו

ד[עריכה]

ויבואו המצרים אל יוסף לשבור להם אוכל ויפתח את האוצרות אשר היה שם הבר משנה הראשונה וימכור אותו לאנשי הארץ בזהב

ה[עריכה]

וישמע יעקב כי יש שבר במצרים וישלח את בניו לרדת מצרימה לשבור בר ואת בנימין לא שלח

ו[עריכה]

ויבואו בתוך הבאים ויכר יוסף אותם והם לא ידעוהו

ז[עריכה]

וידבר אתם וישאל אותם ויאמר אליהם הלא מרגלים אתם באים לראות את ערוות הארץ

ח[עריכה]

ויאסוף אותם אל משמר ואחר כן הוציאם ויקח מאתם את שמעון לבדו ואת תשעת אחיו שלח

ט[עריכה]

וימלא את אמתחותיהם בר ואת זהבם שם בשקיהם בלי ידעו מזה דבר

י[עריכה]

ויצו אותם להביא את אחיהם הקטן באמרם אליו כי אביהם ואחיהם הקטן עודם חיים

יא[עריכה]

ויעלו מארץ מצרים ויבואו ארצה כנען ויגידו לאביהם את כל הקורות אותם

יב[עריכה]

ואת אשר דיבר אליהם אדוני הארץ ואת אשר נתן את שמעון במשמר עד הביאם לו את בנימין

יג[עריכה]

ויאמר יעקב אותי שיכלתם יוסף איננו ושמעון איננו ואת בנימין תקחו עלי תבוא רעתכם

יד[עריכה]

ויאמר לא ירד בני עמכם פן יקראנו אסון

טו[עריכה]

כי שנים ילדה אמם אחד מהם אבד וגם את זה תקחו וקראתהו הקדחת בדרך והורדתם את שיבתי ביגון שאולה

טז[עריכה]

כי ראה אשר הושב זהבם בצרורותיהם ועל כן ירא לשלחהו אתם

יז[עריכה]

והרעב גדול וכבד בארץ כנען ובכל הארצות לבד מארץ מצרים

יח[עריכה]

כי רבים מן המצרים קבצו להם את זרעם לאוכל כראותם כי קובץ יוסף את הזרע וצובר אותו באוצרות ושומר אותו לשני הרעב

יט[עריכה]

ויאכלו ממנו אנשי מצרים בשנה הראשונה לרעבונם

כ[עריכה]

ויהי כראות ישראל כי הרעב כבד מאוד בארץ ואין ישועתה עוד ויאמר אל בניו שובו שברו לנו אוכל ולא נמות

כא[עריכה]

ויאמרו לא נלך אם אין אחינו הקטן הולך עמנו לא נלך

כב[עריכה]

וירא ישראל כי אם איננו משלח אותו אתם יאבדו כולם ברעב

כג[עריכה]

ויאמר ראובן תנה אותו על ידי ואם לא אשיבנו אליך תמית את שני בני בעד נפשו ויאמר לא ילך עמך

כד[עריכה]

ויגש יהודה ויאמר שלחה אותו איתי ואם לא אשיבנו אליך וחטאתי לך כל ימי חיי

כה[עריכה]

וישלחהו אתם בשנה השנית לשבוע בראש החודש ויבואו ארצה מצרים בתוך הבאים ומנחות בידם צרי ושקדים ובטנים ודבש טהור

כו[עריכה]

ויבואו ויעמדו לפני יוסף וירא את בנימין אחיו ויכירם ויאמר אליהם הזה אחיכם הקטן

כז[עריכה]

ויאמרו אליו זה הוא ויאמר אלוהים יחנך בני

כח[עריכה]

וישלח אותם אל ביתו ויוצא אליהם גם את שמעון ויעש להם משתה

כט[עריכה]

ויתנו לו את המנחה אשר הביאו לו ויאכלו לפניו ויתן להם מנה לאיש ואיש ותרב מנת בנימין שבעתיים ממנת כולם

ל[עריכה]

ויאכלו וישתו ויקומו ויעמדו על חמוריהם

לא[עריכה]

ויחשוב יוסף מזימה להכיר בה את יצר לבבם לדעת היש יצר רחמים בקרבם

לב[עריכה]

ויאמר אל האיש אשר על ביתו מלא להם את כל שקיהם בר והשיב גם להם זהבם באמתחותיהם

לג[עריכה]

ואת גביעי גביע הכסף אשר אשתה בו תשים בשק הקטן ותשלחם