ספר היובלים/כה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

ספר היובליםאבגדהוזחטייאיביגידטוטזיזיחיטככאכבכגכדכהכוכזכחכטללאלבלגלדלהלולזלחלטממאמבמגמדמהמומזמחמטנ


א[עריכה]

ובשנה השנית לשבוע ההוא ביובל ההוא, קראה רבקה אל יעקב בנה ותדבר אתו לאמור:

ב[עריכה]

בני, לא תקח לך אשה מבנות כנען, כאשר עשה עשו אחיך בקחתו לו שתי נשים מזרע כנען:

ג[עריכה]

ותהיין לי מורת רוח בכל מעשיהן, בטומאת נָאוֹף ובעול, ואין צדק בהן כי אם רע פעלן:

ד[עריכה]

ואני אהבתיך מאוד מאוד בני, רחמי יברכוך בכל עת ובכל אשמורה בלילה:

ה[עריכה]

ועתה שמע בקולי ועשה רצון אמך, ולא תקח לך אשה מבנות הארץ הזאת, אם לא מבית אביך וממשפחת אביך:

ו[עריכה]

קח לך אשה מבית אבי, ואל עליון יברך אותך ובניך יהיו דור צדיק וזרעך קדוש יהיה:

ז[עריכה]

אחרי כן דבר יעקב את רבקה אמו ויאמר אליה, ראי נא אמי בן תשעה שבועים אנוכי היום ולא אדע אשה

ח[עריכה]

לא קרבתי אל אשה ולא ארשתיה לי, ולא יעלה על לבי לקחת לי אשה מאיזה זרע מבנות כנען

ט[עריכה]

כי זכור אזכור את הדבר אשר דבר אברהם אבינו, ואשר צוה עלי לבלתי קחת אשה מכל זרע בית כנען:

י[עריכה]

כי אם מזרע בית אבי אקח לי אשה, וממשפחתי:

יא[עריכה]

שמעתי מאז כי נולדו בנות ללבן אחיך, אליהן הכינותי את לבבי לקחת לי מהנה אשה:

יב[עריכה]

ועל כן נשמרתי ברוחי מחטוא ומהשחית את דרכי כל ימי חיי, כי רבת צווה עלי אברהם אבי על דבר בעול ונאוף:

יג[עריכה]

ולמרות כל מצוותיו עלי נלחום נלחם אחי בי זה שתים ועשרים שנה ויפתני בשפתיו לאמור, אחי קח לך אחות משתי נשי לאשה:

יד[עריכה]

ואנוכי לא אעשה כאשר עשה אחי, נשבעתי לך כי לא אקח לי אשה מזרע כל בנות כנען כל ימי חיי, ולא ארע לעשות כאשר עשה אחי:

טו[עריכה]

אל תיראי אמי האמיני בי כי עשה אעשה רצונך ואתהלך במישרים, ולא אשחית את דרכי לעולם:

טז[עריכה]

אחרי כן נשאה את פניה השמימה ותפרוש אצבעות ידה, ותפתח את פיה ותברך לאל עליון קונה שמים וארץ:

יז[עריכה]

ותשלם לו תודה ותהילה ותאמר, ברוך ה' אלוהי וברוך שמו לעולם, כי נתן לי את יעקב בן תמים וזרע קדוש

יח[עריכה]

כי לך הוא ולך זרעו לנצח בכל דורות עולמים, ברך אותו מלך העולם ושים ברכת צדקה בפי למען אברכהו:

יט[עריכה]

בעצם העת הזאת נחה רוח ה' בפיה, ותשת שתי ידיה על ראש יעקב ותאמר:

כ[עריכה]

ברוך אתה אדון הצדקה ואלוהי העולמים, ואותך יברכו אנשי כל דור ודור:

כא[עריכה]

יתן לך בני דרך הצדקה ולזרעך יגלה כבוד הצדקה, וירבה בניך בימי חייך ויצב אותם למספר חדשי השנה:

כב[עריכה]

ויפרו בניהם וירבו מכוכבי השמים, ועצם מספרם מחול הים:

כג[עריכה]

יתן (לך) את הארץ הפוריה הזאת כאשר אמר לתת אותה לאברהם ולזרעו אחריו לעד, ולרשתם אותה לעולם:

כד[עריכה]

ותחזינה עיני בך בני בן מבורך בימי חיי, ולזרע קדוש יהי כל זרעך:

כה[עריכה]

וכאשר הניחתך רוח אמך בימי חייה בחיק הורתך, כן יברכוך רחמי אף קרבי יברך אותך ופי ולשוני יכבדוך:

כו[עריכה]

ורבית ופרית ופרצת בארץ, והיה זרעך תמים בשמחת שמים וארץ לעולם ועד:

כז[עריכה]

וזרעך יגל, וביום השלום הגדול יירש את שלום שמך:

כח[עריכה]

וזרעך יעמוד לעולמי עד ואל עליון יהיה להם לאלוהים ואל עליון ישכון בתוכם, ובקרבם יבנה מקדשו לעולם ועד:

כט[עריכה]

מברכך ברוך, וכל בשר מקללך בשקר יואר:

ל[עריכה]

ותישקהו ותאמר לו, אלוהי עולם יאהב אותך כלב אמך וכרחמיה ישיש עליך ויברכך, ותכל לברך אותו: