ספר היובלים/מה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

א[עריכה]

ויבוא ישראל ארצה מצרים אל ארץ גושן בראש החודש הרביעי בשנה השנית לשבוע השלישי ליובל החמישה וארבעים

ב[עריכה]

ויבוא יוסף לקראת יעקב אביו ארצה גושן ויפול על צווארי אביו ויבך

ג[עריכה]

ויאמר ישראל אל יוסף אמותה הפעם אחרי ראותי אותך

ד[עריכה]

ויהי מבורך ה אלהי ישראל אלהי אברהם ואלהי יצחק אשר לא כלא רחמיו וחסדו מיעקב עבדו

ה[עריכה]

רב לי כי ראיתי את פניך בעודני חי

ו[עריכה]

אכן אמת המראה אשר ראיתי בבית אל יהיה ה אלוהי מבורך לעולמי עד

ז[עריכה]

ויאכלו יוסף ואחיו לחם וישתו יין לפני אביהם וישמח יעקב שמחה גדולה מאוד בראותו את יוסף אוכל ושותה לפניו עם אחיו

ח[עריכה]

ויברך לבורא כל היקום אשר שמר אותו ואשר שמר לו את שנים עשר בניו

ט[עריכה]

ויתן יוסף לאביו ולאחיו את ארץ גושן לאחוזה למען ישבו בה וברעמסס ובכל גבולה למשול בה לפני פרעה

י[עריכה]

וישב ישראל ובניו בארץ גושן במיטב ארץ מצרים וישראל בן שלושים ומאת שנה בבואו מצרימה

יא[עריכה]

ויכלכל יוסף את אביו ואת אחיו ואת קנינם בלחם לפי צורכיהם בשבע שני הרעב

יב[עריכה]

ותלה ארץ מצרים מפני הרעב ויקן יוסף את כל אדמת מצרים לפרעה בשבר וגם את האנשים ואת בהמתם הכל קנה פרעה

יג[עריכה]

ותכלינה שבע שני הבצורת ויתן יוסף לעמי הארץ זרע ולחם לזרוע בשנה השמינית כי עלה היאור על כל ארץ מצרים

יד[עריכה]

כי בשבע שני הבצורת השקה רק מקומות אחדים הקרובים אל שפת היאור ועתה עלה על כל גדותיו

טו[עריכה]

ויזרעו המצרים את האדמה ותעש תבואה רבה בשנה ההיא השנה הראשונה לשבע הרביעי ליובל החמשה וארבעים

טז[עריכה]

ויקח יוסף מן הדגן אשר זרעו חמישיתו למלך וארבע הידות הניח להם לאכול ולזרוע וישם אותה יוסף לחוק על אדמת מצרים עד היום הזה

יז[עריכה]

ויהי ישראל בארץ מצרים שבע עשרה שנה ויהי כל ימי חייו שלושה שבועים שבע שנים וארבעים ומאת שנה

יח[עריכה]

וימת בשנה הרביעית לשבוע החמישי ליובל הארבעים וחמשה

יט[עריכה]

ויברך ישראל את בניו לפני מותו ויגד להם את כל אשר יקרא אותם בארץ מצרים ואת אשר יבוא עליהם באחרית הימים

כ[עריכה]

את כל הגיד להם ויברך אותם ויתן ליוסף פי שנים בארץ

כא[עריכה]

וישכב עם אבותיו ויקבר במערת המכפלה בארץ כנען אל אברהם אביו בקבר אשר כרה לו במערת המכפלה בארץ חברון

כב[עריכה]

ויתן את כל ספריו ואת ספרי אבותיו אל לוי בנו לשמור אותם ולחדש אותם לבניו עד היום הזה