ספר היובלים/לט

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

א[עריכה]

וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען

ב[עריכה]

אלה תולדות יעקב יוסף בן שבע עשרה שנה בהורידם אותו מצרימה ויקנהו פוטיפר סריס פרעה שר הטבחים ויפקד את יוסף על כל ביתו ויהי ברכת ה בבית המצרי בגלל יוסף וכל אשר עשה הצליח ה בידו

ד[עריכה]

ויעזוב המצרי את כל אשר לפניו ביד יוסף כי ראה כי ה איתו וכל אשר עשה הצליח בידו ויהי יוסף יפה תואר ויפה מראה

ה[עריכה]

ותשא אשת אדוניו את עיניה ותרא את יוסף ותחשק בו ותבקשהו לשכב אצלה

ו[עריכה]

והוא לא נתן לה את נפשו ויזכור את ה ואת הדברים אשר קרא יעקב אביו בדברי אברהם

ז[עריכה]

לבל ינאף איש את אשה בעולת בעל ומשפט מוות נועד לעוון כזה בשמים לפני אל עליון

ח[עריכה]

ונכתב לו החטא בספרים אשר לפני ה לעולמי עד ויזכור יוסף את הדברים האלה ולא אבה לשכב אצלה

ט[עריכה]

ותבקשהו שנה תמימה וימאן לשמוע אליה ותחבקהו ותתפשהו בבית ללחוץ אותו לשכב אצלה ותסגור דלת הבית

י[עריכה]

וישמט מידה ויעזוב בגדו בידה ויפרוץ את המנעול וינס מפניה ויצא החוצה

יא[עריכה]

ויהי כראות האשה ההיא כי לא יאבה לשכב אצלה ותבאישהו באדוניו לאמר

יב[עריכה]

עבדך העברי אשר אהבת חפץ לענות אותי לשכב עמי ויהי כהרימי קולי וינס ויעזוב בגדו בידי כאשר תפשתי אותו ויפרוץ את המנעול

יג[עריכה]

וירא המצרי את בגד יוסף וגם את המנעול אשר נפרץ וישמע את דברי אשתו ויתן את יוסף אל בית הסוהר מקום אשר אסירי המלך אסורים ויהי שם בבית הסוהר

יד[עריכה]

ויתן ה חן יוסף בעיני שר בית הסוהר ורחמים לפניו כי ראה כי ה איתו וכל אשר עשה הצליח בידו

טו[עריכה]

ויעזוב כל בידו ואין שר בית הסהר רואה את כל מאומה כי כל אשר עשה יוסף גמר ה ויהי שם שנתים

טז[עריכה]

ובימים ההם קצף פרעה מלך מצרים על שני סריסיו על שר המשקים ועל שר האופים

יז[עריכה]

ויתן אותם במשמר בית שר הטבחים אל בית הסוהר אשר יוסף אסור שם

יח[עריכה]

ויפקד שר בית הסוהר את יוסף איתם לשרת אותם וישרת לפניהם

יט[עריכה]

ויחלמו חלום שניהם שר המשקים ושר האופים ויספרו אותו ליוסף וכאשר פתר להם כן היה להם

כ[עריכה]

את שר המשקים השיב פרעה על כנו ואת שר האופים המית כאשר פתר להם

כא[עריכה]

ושר המשקים שכח את יוסף בבית הסוהר אף כי הודיע אותו את אשר יהיה לו ולא זכר להגיד את הדבר לפרעה כאשר אמר לו יוסף וישכחהו