ספר היובלים/לח

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

א[עריכה]

ואחרי כן דבר יהודה את יעקב אביו ויאמר אליו אבי דרך נא קשתך ושלח חצך והפילה את השונא ארצה והמיתה את האויב

ב[עריכה]

התאזר בכוחך אתה כי אין את נפשנו להמית את אחיך והוא אצלך ועמך הוא לכבוד אצלנו

ג[עריכה]

וימהר יעקב וידרוך את קשתו וישלך חיצו ויפל את עשו אחיו ארצה וימיתהו

ד[עריכה]

ויוסף וישלח חיצו ויך את אדרון האדומי בדד חזהו השמאלי ויגרשהו וימיתהו

ה[עריכה]

אחר כן הבקיעו בני יעקב עם עבדיהם ויחלקו על ארבע פאות המגדל

ו[עריכה]

לפניהם הלך יהודה עם נפתלי וגד וחמישים נערים על פאת המגדל הצפונית וימיתו את כל אשר מצאו לנגדם ולא נמלט מהם איש גם אחד

ז[עריכה]

ולוי ודן ואשר הבקיעו מפאת המגדל המזרחית ועמהם חמישים איש וימיתו את אנשי חיל המואבים והעמונים

ח[עריכה]

וראובן עם יששכר וזבולון פרצו לפאת המגדל הדרומית עם חמישים איש וימיתו את לוחמי הפלשתים

ט[עריכה]

ושמעון ובנימין וחנוך בן ראובן פרצו לפאת המגדל המערבית עם חמישים איש וימיתו מן האדומים והחורים שלוש מאות איש גיבורי חיל ושבע מאות איש נמלטו

י[עריכה]

וארבעת בני עשו נסו עמהם ויעזבו את אביהם מת כאשר כרע נפל על הגבעה אשר לעדורים

יא[עריכה]

וירדפו בני יעקב אחריהם עד הר שעיר ויעקב קבר את אחיו על הגבעה אשר לעדורים וישב אל בינו

יב[עריכה]

ובני יעקב לחצו את בני עשו על הר שעיר ויטו את צוארם להיות לבני יעקב לעבדים

יג[עריכה]

וישלחו אל אביהם אם יעשו שלום להם או ימיתו אותם ויאמר יעקב לבניו לעשות שלום

יד[עריכה]

ויעשו להם שלום וישימו עליהם עול עבדים לשלם ליעקב ובניו מס בכל שנה ושנה

טו[עריכה]

וישלמו מס ליעקב כל הימים עד יום רדתו מצרימה ולא נחלצו בני עשיו מעול העבדות אשר שמו עליהם שנים עשר בני יעקב עד היום הזה

טז[עריכה]

ואלה המלכים אשר מלכו באדום לפני מלוך מלך לבני ישראל עד היום הזה בארץ אדום

יז[עריכה]

וימלוך באדום בלק בן בעור ושם עירו דנהבה

יח[עריכה]

וימת בלק וימלוך תחתיו יובב בן זרח מבצרה

יט[עריכה]

וימלוך תחתיו הדד בן ברד המכה את מדין בשדה מואב ושם עירו עוית

כ[עריכה]

וימת הדד וימלוך תחתיו שלמן מן עמלק

כא[עריכה]

וימת שלמן וימלוך תחתיו שאול מרחובות הנהר

כב[עריכה]

וימות שאול וימלוך תחתיו בעל אמון בן עכבור

כג[עריכה]

וימת בעל אמון בן עכבור וימלוך תחתיו הדד ושם אשתו מהיטבאל בת מטרד בת מי זהב

כד[עריכה]

אלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום