ספר היובלים/כח

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

ספר היובליםאבגדהוזחטייאיביגידטוטזיזיחיטככאכבכגכדכהכוכזכחכטללאלבלגלדלהלולזלחלטממאמבמגמדמהמומזמחמטנ


א[עריכה]

וישא את רגליו, וילך פדנה ארם ארצה לבן אחי רבקה קדמה:

ב[עריכה]

וישב איתו, ויעבוד אותו ברחל אחת בנותיו:

ג[עריכה]

ובשנה הראשונה לשבוע השלישי אמר אליו, הבה את אשתי אשר עבדתי אותך בה שבע שנים:

ד[עריכה]

ויאמר לבן ליעקב, אנכי אתן לך את אשתך:

ה[עריכה]

ויעש לבן משתה ויקח את לאה בתו הגדולה ויתן אותה ליעקב לאשה, ויתן לה את זלפה שפחתו לאמה:

ו[עריכה]

ולא ידע יעקב דבר כי אמר אך רחל היא, ויבוא אליה והנה היא לאה:

ז[עריכה]

ויחר אף יעקב בלבן ויאמר אליו, מדוע עשית כן הלא ברחל עבדתי עמך ולא בלאה למה רימיתני?

ח[עריכה]

קח את בתך ואלכה לדרכי, כי הרעות לעשות עמדי:

ט[עריכה]

כי יעקב אהב את רחל מלאה, כי עיני לאה רכות אך בתוארה יפה מאוד ועיני רחל יפות והיא יפת תואר ויפת מראה:

י[עריכה]

ויאמר לבן אל יעקב לא יעשה כן בארצנו לתת הצעירה לפני הבכירה, וכן לא יעשה:

יא[עריכה]

כי כן נועד ונכתב על לוחות השמים, ולא יצדק העושה זאת כי עשות הדבר הזה רע בעיני ה':

יב[עריכה]

וגם אתה צו את את בני ישראל לבל יעשו את הדבר הזה ולא יתנו הצעירה לפני הבכירה, כי רע הדבר מאוד:

יג[עריכה]

ויאמר לבן אל יעקב מלא שבעת ימי המשתה, ואתנה לך את רחל בעבודה אשר תעבוד עמדי עוד שבע שנים אחרות לשמור צאני כאשר עשית בשבוע הראשון:

יד[עריכה]

ויהי כמלאת שבעת ימי המשתה ללאה ויתן לבן ליעקב את רחל, בעבודה אשר יעבוד עמו שבע שנים אחרות:

טו[עריכה]

ויתן לרחל את בלהה אחות זלפה לה לשפחה:

טז[עריכה]

ויעבוד עמו עוד שבע שנים ברחל [....]:

יז[עריכה]

ויפתח ה' את רחם לאה ותהר ותלד ליעקב בן ויקרא שמו ראובן, בארבעה עשר יום לחודש התשיעי בשנה הראשונה לשבוע השלישי:

יח[עריכה]

ורחם רחל עצור, כי ראה ה' כי שנואה לאה ורחל אהובה:

יט[עריכה]

ויבוא יעקב עוד אל לאה ותהר ותלד ליעקב בן שני ויקרא שמו שמעון, באחד ועשרים יום לחודש העשירי בשנה השלישית לשבוע ההוא:

כ[עריכה]

ויבוא יעקב עוד אל לאה ותהר ותלד לו בן שלישי ויקרא שמו לוי, בראש החודש הראשון בשנה השישית לשבוע ההוא:

כא[עריכה]

ויבוא יעקב עוד אל לאה ותהר ותלד לו בן רביעי ויקרא שמו יהודה, בחמישה עשר יום לחודש השלישי בשנה הראשונה לשבוע הרביעי:

כב[עריכה]

ועל כל זאת קנאה רחל בלאה בראותה כי לא ילדה, ותאמר אל יעקב הבה לי בן:

כג[עריכה]

ויאמר יעקב, האנכי מנעתי ממך פרי בטן ואם אני עזבתיך?

כד[עריכה]

ותרא רחל כי ילדה לאה ליעקב ארבעה בנים ראובן שמעון לוי ויהודה, ותאמר רחל אליו בוא אל אמתי בלהה ותהר ותלד לי בן:

כה[עריכה]

ויבוא אליה ותהר ותלד לו בן ותקרא שמו דן, בתשיעי לחודש השישי בשנה השישית לשבוע השלישי:

כו[עריכה]

ויבוא יעקב עוד אל בלהה ותהר ותלד ליעקב בן שני ותקרא רחל שמו נפתלי, בחמישי לחודש השביעי בשנה השנית לשבוע הרביעי:

כז[עריכה]

ותרא לאה כי עקרה היא ועמדה מלדת, ותקנא ותתן גם היא את זלפה שפחתה ליעקב לאשה:

כח[עריכה]

ותהר ותלד בן ותקרא את שמו [גד], בשנים עשר יום לחודש השמיני בשנה השלישית לשבוע הרביעי:

כט[עריכה]

ויבוא עוד אליה ותהר ותלד לו בן שני ותקרא לאה את שמו [אשר], ביום השני לחודש עשתי עשר בשנה החמישית לשבוע הרביעי:

ל[עריכה]

ויבוא יעקב אל לאה ותהר ותלד ליעקב בן ויקרא שמו [יששכר], ביום הרביעי לחודש החמישי בשנה הרביעית לשבוע הרביעי ותתן אותו אל האומנת:

לא[עריכה]

ויבוא יעקב עוד אליה ותהר ותלד שני ילדים בן ובת ותקרא את שמו זבולון ואת שם הבת דינה, בשביעי לחודש השביעי בשנה השישית לשבוע הרביעי:

לב[עריכה]

ואלוהים חנן את רחל ויפתח את רחמה ותהר ותלד בן ותקרא את שמו יוסף, בראש החודש הרביעי בשנה השישית לשבוע הרביעי ההוא:

לג[עריכה]

ויהי כאשר נולד יוסף ויאמר יעקב אל לבן, תנה לי את נשי ואת ילדי ואלכה אל יצחק אבי ויעשה לי בית:

לד[עריכה]

כי מלאתי השנים בעבודתי אשר עבדתי עמך בשתי בנותיך ואלכה אל בית אבי:

לה[עריכה]

ויאמר לבן אל יעקב שבה עמדי בשכרך, ושוב רעה צאני וקח שכרך:

לו[עריכה]

ויקבו ביניהם כי יתן לו בשכרו מן הכשבים ומן העיזים כל אשר [....]:

לז[עריכה]

ותלדנה הצאן כדמותן, ולכולן היה התו אשר ליעקב ולא אשר ללבן:

לח[עריכה]

ויפרוץ מקנה יעקב, ויהי לו בקר וצאן וחמורים וגמלים ועבדים ושפחות:

לט[עריכה]

ויקנאו לבן ובניו ביעקב, ויסר לבן את צאנו ממנו ויתנכל להרע לו: