ספר היובלים/מד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

א[עריכה]

ויסע ישראל מחברון בראש החודש השלישי ויבוא בארה שבע ויזבח זבח לאלוהי אביו יצחק בשביעי לחודש הזה

ב[עריכה]

ויזכור יעקב את החלום אשר חלם בבית אל ויירא מרדה מצרימה

ג[עריכה]

ובעלות על לבבו לשלוח לאמור ליוסף כי יבוא אליו וכי הוא לא ירד שמה ישב שם שבעת ימים אולי יוודע אליו במראה אם ישוב או ירד

ד[עריכה]

ויעש את חג הקציר בכורי פרי האדמה מן הדגן הישן כי לא היה מלוא חופנים זרע בכל ארץ כנען רק בצורת לכל חיה ובהמה ועוף אדם

ה[עריכה]

ובשישה עשר נראה אליו האלוהים ויאמר יעקב יעקב ויאמר הנני

ו[עריכה]

ויאמר אליו אנכי אלהי אבותיך אברהם ויצחק אל תירא ורדה מצרימה כי לגוי גדול אשימך שם

ז[עריכה]

אנכי ארד עמך ואנכי אשיבך אל הארץ הזאת להקבר שם ויוסף ישית ידיו על עיניך אל תירא לך מצרימה

ח[עריכה]

ויסעו בניו ובני בניו וישאו את אביהם ואת רכושם בעגלות

ט[עריכה]

ויסע ישראל מבאר שבע בשישה עשר לחודש השלישי הזה וילך ארצה מצרים

י[עריכה]

וישלח ישראל את יהודה בנו לפניו אל יוסף לראות את ארץ גושן

יא[עריכה]

כי יוסף אמר לאחיו לבוא שמה לשבת שם ולהיות קרובים אליו

יב[עריכה]

וארץ טובה היא בארץ מצרים וקרובה אליו לכולם ולבהמה

יג[עריכה]

אלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב אביהם

יד[עריכה]

יעקב אביהם ראובן בכור ישראל

טו[עריכה]

ואלה שמות בניו חנוך פלוא חצרן כרמי חמשה

טז[עריכה]

שמעון ובניו ואלה שמות בניו ימואל ימין אהד יכין צהר שאול בן הכנענית שבעה

יז[עריכה]

לוי ובניו ואלה שמות בניו גרשון ומררי ארבעה

יח[עריכה]

יהודה ובניו ואלה שמות בניו שלה פרץ וזרח

יט[עריכה]

יששכר ובניו ואלה שמות בניו תולע פואה וישוב ושמרון חמשה

כ[עריכה]

זבולון ובניו ואלה שמות בניו סרד ואלון ויחלאל ארבעה

כא[עריכה]

ואלה בני יעקב אשר ילדה לאה ליעקב בפדן ארם שישה בנים ואחות אחת אשר להם דינה

כב[עריכה]

ויהי כל נפש בני לאה ובניהם הבאה ליעקב אביהם מצרימה עשרים ותשע עם יעקב אביהם היו שלושים

כג[עריכה]

ובני זלפה שפחת לאה אשת יעקב אשר ילדה ליעקב גד ואשר

כד[עריכה]

ואלה שמות בניהם הבאים אתם מצרימה בני גד צפיון אגתי שוני אזון ערבי ארדי ואראלי שמונה

כה[עריכה]

בני אשר ימנה וישוה וישוי ובריעה ושרח אחותם כל נפש ארבע עשרה וכל בני לאה ארבעים וארבעה

כו[עריכה]

ובני רחל אשת יעקב יוסף ובנימין

כז[עריכה]

ויולד ליוסף במצרים עד בוא אביו מצרימה אשר ילדה לו אסנת בת פוטיפרע מאון את מנשה ואת אפרים שלושה

כח[עריכה]

בני בנימין לאבעל אשבל גרא נעמן אברודיה רפא יניני חופים יעם געם אחד עשר וכל בני רחל ארבעה עשר

כט[עריכה]

ובני בלהה שפחת רחל אשת יעקב אשר ילדה ליעקב דן ונפתלי

ל[עריכה]

ואלה שמות בניהם הבאים אתם מצרימה בני דן חושים שמון אשוד ישק שלמה שישה

לא[עריכה]

וימותו במצרים בשנת בואם שמה ויוותר לדן חשים לבדו

לב[עריכה]

ואלה שמות בני נפתלי יחצאל גוני יצר יכום אוח שישה

לג[עריכה]

וימת אוח הנולד אחר השנה הראשונה לשני הרעב וכל בני רחל יחד היו עשרים ושישה

לד[עריכה]

וכל הנפש ליעקב הבאה מצרימה שבעים נפש

לה[עריכה]

אלה בניו ובני בניו יחדיו שבעים וחמישה מהם מתו במצרים על פני יוסף ובנים לא היו להם

לו[עריכה]

ובארץ כנען מתו ליהודה שני בניו ער ואונן ובנים לא היו להם

לז[עריכה]

ובני ישראל קברו את המתים ויהיו כמספר נפש השבעים