בן סירא מט

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

פרקי ספר בן סירא: א · (במהד' המבוארת) · ב · ג · ד · ה · ו · ז · ח · ט · י · יא · יב · יג · יד · טו · טז · יז · יח · יט · כ · כא · כב · כג · כד · כה
כו · כז · כח · כט · ל · לא · לב · לג · לד · לה · לו · לז · לח · לט · מ · מא · מב · מג · מד · מה · מו · מז · מח · מט · נ · נא


הספרים החיצונים · ספר בן סירא · מהדורת דוד כהנא · מידע על מהדורה זו

<< · בן סירא · מט · >>

מהדורת דוד כהנא (על בסיס המקור העברי מכתבי יד)[עריכה]

ספר בן סירא במהדורת דוד כהנא, פרק מ"ט.

(א) שם יאשיהו כקטורת סמים, וממלה מעשה רוקח.

(*א) בחך כדבש ימתיק זכרו, וכמזמור על משתה היין.

(ב) כי נחל על משובתינו, וישבת תועבות הבל.

(ג) ויתם אל אל לבו, ובימי חמס עשה חסד.

(ד) לבד מדויד יחזקיהו, ויאשיהו כלם השחיטו.

(*ד) ויעזבו תורת עליון / מלכי יהודה, עד תמם.

(ה) ויתן קרנם לאחור, וכבודם לגוי נבל נכרי.

(ו) ויציתו קרית קדש, וישמו ארחתיה.

(*ו) ביד ירמיהו כי ענוהו, והוא מרחם נוצר נביא.

(ז) לנתוש ולנתוץ ולהאביד להרוס, וכן לבנות לנטע ולהשגיב.

(ח) וחזקאל ראה מראה, ויגד זני מרכבה.

(ט) וגם הזכיר את איוב, ומכלכל כל דרכי צדק.

(י) וגם שנים עשר הנביאים, תהי עצמתם פרחת מתחתם.

(*י) אשר החלימו את יעקב, וישגבהו באמונת תקוה.

(יא) [מה נהללה את זרבבל, והוא על יד ימין כחותם.]

(יב) [גם יהושע בן יהוצדק, אשר במצוק הקימו מזבח.]

(*יב) וירימו היכל קדש, ומכונן לכבוד עולם.

(יג) נחמיה יאדק זכרו, המקים את חרבתינו.

(*יג) וירפא את הריסתינו, ויצב דלתים ובריח.

[סיכום רווח במהדורת כהנא]

(יד) מעט נוצרו על הארץ כחנוך, וגם הוא נלקח פנים.

(טו) כיוסף אם נולד גבר, וגם גויתו נפקדה.

(טז) ושם ושת ואנוש נפקדו, ועל כל חי תפארת עמם.

תרגום בן זאב (=פרקים מ"ח-מ"ט)[עריכה]

ספר בן סירה בתרגומו של יהודה ליב בן זאב (וינה, תקע"ד), פרק מ"ט.

אז יקום נביא בעם כאור נגה ודבריו כאש לוהט

ויבא עלימו רעב ובקנאתו לאלהיו הרגם

בדבריו עצר שמים מגשם ויורד אש ממרום שלש פעמים על המזבח ועל הרשעים

מה נורא אתה אליהו ומי יהלל תפארתך

מתים מן שאול החיית בחפץ אלהים

מוריד מלכים מכסאותם ומושלים על פניהם הוכיח

שומע נקמת יי מסיני ומשפטו מחורב

משח מלכים על תגמול ידם ונביא תחתיו הקים

בסער עלה מרומים וברכב אש שמים

והוא עתיד לבוא לפני בוא יום יי להשיב לב בנים על אבותם ולבשר שבטי יעקב

אשרי איש רואה פניך ומת כי לא מת הוא כי אם חיה יחיה

אליהו נאסף בצרור החיים השמימה ופי שנים ברוחו לאלישע השאיר

אותות רבות עשה בעמו פני מלכים לא נשא וברוחו לא שלט כל בשר

כל דבר לא נעלם ממנו נפלאות בחייו עשה ובמותו מת החיה

ובכל זאת לא שב העם מדרכם ומרעתם לא סרו

עד אשר גלו מארצם ונפוצו בארצות הגוים

וישאר יהודה לבדו ניר קטן לבית דוד

אלה בדרך הטוב הלכו ואלה יספו להרשיע

חזקיהו בנה חומות העיר ויבא מי גיחון העירה

בימיו עלה סנחריב ושלח עליו רבשקה ויזף בציון ידו ואת אלהי השמים חרף

ויפרוש חזקיהו כפיו אל אלהים ויצל אותו ביד ישעיהו הנביא

ויך במחנה אשור מכה רבה יען עשה חיזקיהו הטוב והישר וילך בדרכי דוד כאשר פקד עליו ישעיהו נביא הנביאים

כי על פיו שב השמש אחרונית וימים על ימי מלך הוסיף

ברוח קדשו חזה חדשות ואבילי ציון נחם

אותות מלפנים הגיד וחדשות טרם תבאנה

שם יאשיה כריח בשם בצרי וכשמן הטוב

כי בנפלאות נצל בהחבאו ודרכי אבותיו עזב

וישלם לבו אל אלהיו ואמת עשה בימיו

מלבד דוד חזקיהו ויאשה כל מלכי יהודה הרעו לעשות

ויתנו הודם לזרים ותפארתם לעם נכרי

ויחריבו עיר הקדש ונשמו חוצותיה כדבר ירמיהו הנביא

כי נביא מבטן אמו היה ומרחם נקדש לנתוש לנתוץ ולהרוס לבנות ולנטוע

ויחזקאל ראה מראה המרכבה ודמות אלהים חזה

ועל איוב אמר כי כל ארחותיו ישרים

ואף שנים עשרה הנביאים עצמותם כדשן תפרחנה כי רפאו לישראל ובשרו תשועות למו

כי יהלל את זרבבל אשר הושם כחותם על יד ימין

ואף יהושע בן יהוצדק במצוק הקים מזבח ובנה את היכל הקדש לתפארת עולם

נחמיה ישגא שמו כי חיה חומות העיר מערמת העפר וחזק אותם בדלתים ובריח

מעטים נמצאים בארץ כחנוך ומצערים נולדו כיוסף מכלכל אחיו ומציל עמים

שת שם ואנוש תפארתם להלל מאד במשפחות האדמה ועל כל אלה יגדל תהלת אדם ראש היצורים