בן סירא לא

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

פרקי ספר בן סירא: א · (במהד' המבוארת) · ב · ג · ד · ה · ו · ז · ח · ט · י · יא · יב · יג · יד · טו · טז · יז · יח · יט · כ · כא · כב · כג · כד · כה
כו · כז · כח · כט · ל · לא · לב · לג · לד · לה · לו · לז · לח · לט · מ · מא · מב · מג · מד · מה · מו · מז · מח · מט · נ · נא


הספרים החיצונים · ספר בן סירא · מהדורת דוד כהנא · מידע על מהדורה זו

<< · בן סירא · לא · >>

מהדורת דוד כהנא (על בסיס המקור העברי מכתבי יד)[עריכה]

ספר בן סירא במהדורת דוד כהנא, פרק לא.

(א) שקד עשיר ימחה שארו,דאגת מחיה תפריע נומה.

(ב) דאגת מחיה תפריע נומה, ומחלי חזק תפריע נומה.

(ב*) רע נאמן תניד חרפה, ומסתיר סוד אוהב כנפש.

(ג) עמלי עשיר לקבץ הון, ואם ינוח לקבל תענוג.

(ד) יגע עני לחסר ביתו, ואם ינוח יהיה צריך.

(*ד) עמל עני לחסר כחו, ואם ינוח לא נחה לו.

(ה) רודף חרוץ לא ינקה, ואוהב מחיר בו ישגה.

(ו) רבים היו חבולי זהב, והבוטח על פנינים.

(*ו) ולא מצאו להנצל מרעה, וגם להושע ביום עברה.

(ז) כי תקלה הוא לאויל, וכל פותה יוקש בו.

(ח) אשרי איש נמצא תמים, ויחר ממון לא נלוז.

(ט) מי הוא זה ונאשרנו, כי הפליא לעשות בעמו.

(י) מי הוא זה שנדבק בו, והיה לו שלום, והיה לו תפארה.

(*י) כי ברבות שלום חייו, יהיה לך לתפארת.

(י) מי ברכו וישלם בחייו, הוא לך לתפארת.

(*י) מי יוכל לסור ולא סר, ולהרע רעה ולא אבה.

(יא) על כן חזק טובו, ותהלתו יספר קהל.

מוסר לחם, ויין יחדו.

(יב) בני אם על שלחן גדול, ישבת, אל תפתח עליו גרנך.

(יג) אל תאמר ספוק עליו, זכור כי רעה עין רעה.

(יד) רע עין שונא אל, ורע ממנו לא ברא.

(טז) כי זה מפני כל דבר תזוע עין, ומפנים דמעה תדמע.

(יז) רע מעין לא חלק אל, על כן מפני כל נם לחה

(*יז) מקום יביט טל תושיט יד, ואל תחד עמו בטנא.

(יח) דעה רעך כנפשך, ובכל ששנאת התבונן.

(יט) הסב כאיש אשר נבחר, ואל תעט פן תגעל.

(כ) דע שרעך איש כמוך, ואכול דבר ששם לפניך.

(כא) חדל ראשון בעבור מוסר, ולא תהיה גרגרן פן תמאס.

(כב) וגם אם בין רבים ישבת, לפני רע אל תושיט יד.

(כג) הלא די אנוש נבון מזער, ועל יצועיו לא ישיק.

(כד) מכאוב ונדד ישנה, ומער ותשניק, ופני הפוכות עם איש כסיל.

(כה) שנות חיים על קרב תולל וקם בבקר ונפשו אתו.

(כו) שנות חיים עם איש נבון, ילין עד בקר ונפשו עמו.

(כז) [ואם יפצירו בך לאכול, סור מן הסבה] ותמצא נחת.

(כח) בכל מעשיך היה צנוע, וכל אסון לא יגע בך.

(כט) וגם אם נאנסתה, במטעמים קוה קוה וינוח לך.

(ל) שמע בני ואל תבוז לי, ובאחרית תשיג אמרי.

(לא) שמע בני וקח אמרי, ואל תלעיז עליי, ובאחרית תמצא דברי.

(לב) טוב על לחם תברך שפה, עדות טובו נאמנה.

(לג) רע על לחם ירגז בשער, רעת רועו נאמנה.

(לד) וגם על היין אל תתגבר, כי רבים הכשיל תירוש.

(לה) כור בוחן מעשה לוטש, כן היין למצות לצים.

(לו) נבון בוחן מעשה מעשה, כן שכר לריב לצים.

(לז) למי היין חיים? לאנוש אם ישתנו במכתנתו.

(לח) מה חיים חסר היין, שהוא מראשית לשמחה נוצר.

(לט) שמחת לב וששון ועדון, יין נשתה בעתו וראי.

(מ) חיי מה לחסר תירוש, והוא לגיל נחלק מראש.

(מא) כאב ראש לענה וקלון, יין נשתה בתחרה וכעס.

(מב) מרבה חמר לכסיל מוקש, מחסר כח ומספיק פצע.

(מה) במשתה היין אך תוכח רע, [ואל תבוזהו בשמחתו.

(מו) דבר חרפה אל [תאמר לו, ולא תנצח] אתו לעיני בני אדם.

תרגום בן זאב[עריכה]

דאגה מדאיבה דאגת עשר והדאגה תגיד שנה

דאגת הון תרחיק תנומה וחלי רעה תפרד שנה

עמל עשיר לצבור הון לעת ינוח יאכל טובו

עמל דל לכדי מחסורו וגם בנוחו לא ישיג נחת

כל ימי עני רעים וגם לילותיו עמל ומכאוב

בשפל גגים גגו ובמרום הרים כרמו

ממטר גגים לגגו ומעפר כרמו לכרמים

כי ירעב יחסר לחמו וישבע ישחית מעיו

כל ימיו בלא סדרים פעם מחסור ופעם מותר

אוהב כסף לא יזכה ורודף אחרי בצע חושך מיושר

רבים השגו חיל ובטחו בו ולא פדם ברעה ובקצם לא הצילם

כי הון מכשול לאויל ושונה בו יוקש

אשרי עשיר נקי כפים ואחרי בצעו עיניו לא הלכו

מי זה האיש ונהללנו כי פלא עשה בעמיו

מי נסה בהון וישלם ועשה לו שם תהלה

מי זה מצא ידו לעשוק ולא עשק לעול רעהו ולא עול

טובו יחיל לבטח ותהלתו יתנו בקהל

בני כי תשב ללחם עם עשיר לא תפער לועך בלי חק

אל תאמר לא יספק לי כי רע עין שנא יי

אין רע מרע עין על כן כל דבר תדמע ומפניו תרדנה דמעות

אל תושיט ידך בכל אשר תראה ואל תתרוצץ ברעך בקערה ולא תחטוף חלקך ביד

שים אית רעך כאותך והתבונן בכל אשר תעשה

אכול מאשר הושפ לפניך כאיש מוסר ולא תהיה זולל פן תשנא

השכם אסוף ידך בתחלה מן הקערה ובשבת גדולים אל תהי ידך בה בראשונה

איש טעם יאכל במדה וישתה במשורה ישכב ושנתו ערבה עליו

מתוקה שנת אוכל במדה על משכבו ינוח בקר יקום ולבו טוב עליו

נדד שנה חלי בטן וקרס מעי לממלא בטנו בקר יקום ולבו בל עמו

ואם יפצירו בך לאכול סור מתוך המסבה וינוח לך

שמע בני ואל תבוז לקחי כי באחרית תתבונן בם

בכל מעשיך היה מהיר וחלי לא יקרב אליך יגע בחפצך אז תאיל

טוב עין יברך הלחם ומאת כל ישא תודה

אף ביין אל תתגבר כי בשכר רבים אבדו

כלי צורף בכור יודע ולב אדם כי מלא מסך

יין לאדם מים חיים אם במדה ישתה

מה חיי אדם באין יין כי הוא מראש למשוש נוצר

שמחת לב צהלת פנים שותה יין במדה

ריש וחסק דעת וכשל כח מהלומות ופצעים לסובא

במשתה היין לא תוכח רעך ולא תפריענו בשמחתו

לא תגלה מומיו ואל תנצח באיש והוא לבוש אדום

גם סוד משחקים אל תפר פן תסכן בם