ויקיטקסט:תיקון תקלדות בקליק/13

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

תולדות ההתישבות בעולם/ההתישבות בתקופת המשבר של ראשית הרכושנות/ה[עריכה]

באלטימור->בלטימור? הקשר: ~~~ ). באותה השנה נמסרה אדמת מרילנד ללורד באלטימור,
באלטימור וכעבור שנים אחדות – בימי הרסטורציה – נמסרה אדמת קרולינה לקבוצת אצילים נאמני המלכות, ובראשה – הנסיך מקלרנדון ~~~

תולדות ההתישבות בעולם/ההתישבות בתקופת המשבר של ראשית הרכושנות/ה[עריכה]

באלטימור->בלטימור? הקשר: ~~~ צפויה היתה ירידה כלכלית למושבות, אשר נוסדו לפי משטר-קרקעות פיאודלי. לומר באלטימור,
באלטימור למשל, נסה בתחילה לחלק את האדמה בחכירה לאחוזות גדולות. כל אחת – מאלף עד 15,000 אקר. אולם לאחר שנוכח כי בדרך זו לא ימ ~~~

תולדות ההתישבות בעולם/ההתישבות בתקופת המשבר של ראשית הרכושנות/ו[עריכה]

באלטימור->בלטימור? הקשר: ~~~ שכל האזרחים, לרבות מי שהיו שכירים, היו זכאים לבחור. אפילו בטשרטר של לורד באלטימור
באלטימור (מש' 1632) נאמר בפירוש, כי זכות המחוקק שלו לגבי מרילנד תהא תלויה באשור האזרחים החפשים של מחוז זה. כעבור שנתים היתה ~~~

נודע ביהודה (קמא)/חושן משפט/כ[עריכה]

באמבורג->באמברג? הקשר: ~~~ ק באמבורג
באמבורג על מו"ה יאקב הנ"ל בבה"כ שהוא במקום הנידוי היה רק בשביל סירובו מלהגיד ערכו ע"פ קבלת הארור כפי תקנתם הח ~~~

נודע ביהודה (קמא)/חושן משפט/כ[עריכה]

באמבורג->באמברג? הקשר: ~~~ ק באמבורג.
באמבורג אשר הציע דבריו בקובלנא על כבוד קפ"ו קהלתו שהעבירו נגדו דרך הישר, ולא די שרצו לשנות דבר בעסק נתינת המס לחדש דב ~~~

דו"ח מבקר המדינה/שנת 2014/מרץ/פרק ג[עריכה]

באמצאות->באמצעות? הקשר: ~~~ הטיפול באמצאות
באמצאות שפותחו במשהב"ט ובצה"ל1. בדברי חקיקה שונים מעוגנים כללים בנוגע לחובות המוטלות על עובדי מדינה, חיילים ואזר ~~~

אברבנאל על בראשית ג[עריכה]

באמצעתו->באמצעות? הקשר: ~~~ די שיבא להשכיל ולדעת טוב ורע כי אחרי שנקרא שמו בדברו השם עץ הדעת מורה שתבא באמצעתו
באמצעתו הידיעה. וכאשר ראתה כל זה מעצמה ומחשבחה אז היא מעצמה לקחה מן העץ ותאכל ותתן גם לאשה עמה ויאכל. כי בעבור היות ענין ~~~

חיים חדשים/הציוניות בשעה זו[עריכה]

באנאליזה->באנליזה? הקשר: ~~~ בא היום לדבר על תפקידי המפלגה בתנועה הציונית – אין לו צורך, לדעתי, לעסוק באנאליזה.
באנאליזה מזמן גמר המלחמה, אולי משנת 1917, לא היה מצב כזה לציוניות. כשיצאנו בצוריך מאספת היסוד של הסוכנות היתה לפנינו תכנ ~~~

מטה אפרים אורח חיים תרכה[עריכה]

באנקיס->באנקס? הקשר: ~~~ ור. אבל משום סכנת חולי, מותר אפילו בערב שבועות. ושרעפפין (שקורין קאפ זעצן או באנקיס)
באנקיס , מותר בערב יום טוב, רק בערב שבועות והושענא רבה אסור:===יא=== מי שלא גילח ראשו קודם ראש השנה, ויש לו שערות הראויים ל ~~~

ילקוט שמעוני/דניאל/רמז תתרסג[עריכה]

באסטרולוגיא->באסטרולוגיה? הקשר: ~~~ ל רואה היתה באסטרולוגיא
באסטרולוגיא שהיא עתידה להעמיד ממנו בן ולא היתה יודעת אם ממנה אם מבתה, הדא הוא דכתיב מודיעים לחדשים מאשר יבואו עליך, מאשר ול ~~~

אלטנוילנד ג ה[עריכה]

באציללוס->באצילוס? הקשר: ~~~ – הדין עמו. הבריון הזה הוא באציללוס.
באציללוס התבינו? אז הביאם לחדר עבודתו. החדר היה ערוך בפשטות כחדרי עוזריו. – זה מקום עבודתי. – ובמה אתה עוסק? חקר פרי ~~~

קיצור שולחן ערוך מנוקד - קב[עריכה]

באקען->בקען? הקשר: ~~~ צָרְכֵנוּ מִיּוֹם-טוֹב לַשַּׁבָּת]. (דורך דיזען עירוב זייא אונז ערלויבט צו באקען
באקען צו קאכען. די שפייזע וואַרם צו ערהאלטען. ליכטער אנצוצינדען, אונד איבערהויפט אללעס נעטהיגע פאָן יום-טוב אויף שבת ~~~

קיצור שולחן ערוך קב[עריכה]

באקען->בקען? הקשר: ~~~ יק נר ולעשות כל צרכינו מיום טוב לשבת. דורך דיזען עירוב, איזט אונז ערלויבט, צו באקען,
באקען צו קאכן, די שפייזע ווארעם צו עהאלטען, ליכטער אנצוצינדען, אונד איבערהויפט אללעס נעטהיגע, פאן יום טוב אויף שבת צ ~~~

מדינת היהודים/החלק הכללי[עריכה]

בארגנטינא->בארגנטינה? הקשר: ~~~ הנבחר בפלשתינא, או בארגנטינא?
בארגנטינא "האגֻודה" תבחר בארץ אשר תוכל ואשר עליה יסכימו רב בני עמנו, האגֻודה תחליט באיזה מהן נבחר. ארגנטינא ~~~

מדינת היהודים/החלק הכללי[עריכה]

בארגנטינא->בארגנטינה? הקשר: ~~~ צות הדשנות והפוריות שבעולם, ארץ רחבת ידים מאד ואקלימה ממוצע. ממשלת העם בארגנטינא
בארגנטינא תתן לנו בחפץ לב כברת ארץ להאחז בתוכה, הגרת היהודים שעד כה לא הפיקה רצון מאת יושבי הארץ; עתה עלינו להעיר את אזן ה ~~~

קדושת לוי/הסכמות[עריכה]

בארדיטשוב->ברדיטשוב? הקשר: ~~~ ק בארדיטשוב
בארדיטשוב אשר באורו נראה אור לישרים. לארץ ולדרים. וכל דבריו דברי אלקים חיים לעורר לבות בני עמינו לעבודת בוראינו יתברך כא ~~~

ילקוט שמעוני/דברים/רמז תתמד[עריכה]

בארטבין->באטרבין? הקשר: ~~~ נבדקת (פעם אחת) [פעמים] בשבוע, של רבים נבדקת פעמים ביובל, ואמר רב יהודה מעשה בארטבין
בארטבין אחד שהיה בודק את המזוזות בשוק העליון של צפורי ומצאו קסדור אחד ונטל ממנו אלף זוז. תנא בית שהנשים נאותות בהן פטור ~~~

ילקוט שמעוני/שמואל א/רמז קלג[עריכה]

בארייתא->ברייתא? הקשר: ~~~ אה אמר לשאול, וגם ראה אמר לאבנר. ורבנין אמרין ואבי ראה אמר לאבנר דהוא אביו בארייתא,
בארייתא גם ראה אמר לשאול. מפני מה נענש אבנר רבנן אמרין מפני שלא הניח לשאול להתפייס לדוד שנאמר ואבי ראה גם ראה, א"ל אב ~~~

חידושי הרשב"א על הש"ס/חולין/פרק ח[עריכה]

באריתא->בריתא? הקשר: ~~~ י מקרב לגבי דולא שפיר דמי, ואם נקב הכלי בכונס משקה ומקלח מצד זה בנהר ומצד זה באריתא
באריתא הרי זה חבור מטבילין בה את הידים, דהרי כמו שמטבילין בנהר עצמו.וליטול ~~~

זוהר חלק יג[עריכה]

בארכא->ברכא? הקשר: ~~~ יני עינוי רברבין וכסיין לתתא, באינון גוונין דעינא אית רשימין סומקין דקיקין בארכא,
בארכא אינון רשימין אקרון אתוון זעירין דעינא, בגין דאינון גוונין דעינא אי<קטע סוף=דף עב ב/>{{ממ זהר משולב|ב|עג|א}}<ק ~~~

נודע ביהודה (קמא)/אבן העזר/נא[עריכה]

בארכאט->בארבאט? הקשר: ~~~ ל בעת שפתחו קברו וראהו לבוש ווייס פילעט קארטוני לייביל מיט רוטן בארכאט
בארכאט גפיטרט גם לבן צייג ארבע כנפות גם רושם על הכתונת ש' ל' גם שווארצי גלאטי צייגני הויזין גפיטרט מיט לעדר גם שחור שטר ~~~

שרי האלף/לא מוגה[עריכה]

בארשית->בראשית? הקשר: ~~~ בוסח חדש של סרר טטהש בארשית
בארשית בדפס ע"י ר"ל גיבצבורג, בתוך: גנזי.1 שכטר, ח"א, עמ' 87-182בחכמה יסד ארץ). I השווה מרשר כונן, ומדור ג, מס' 6 (מדרש ה.R ~~~

דרכי הגשמה/מסקנות[עריכה]

באתמוספירה->באטמוספירה? הקשר: ~~~ קה הכלכלית הציונית – עלה לנו כבר העדרה של הנהלה כלכלית מרכזית כזו. רק באתמוספירה
באתמוספירה של תאות-הכנופיות השוררת אצלנו יש צורך להטעים, שיצירת "מועצה לכלכלה לאומית" אינה באה להגביל את היזמה הפרטי ~~~

של"ה תולדות אדם בית ישראל[עריכה]

באתעוררות->בהתעוררות? הקשר: ~~~ ו, דבהדיא מבואר בזוהר ויקרא (ג, כה, א) דאית מאן דזכה בנשמתא, ואית מאן דזכה באתעוררות
באתעוררות דרוח, ואית מאן דלא זכה אלא בנפש, עכ"ל. ועיין בפרדס בשער הנשמה כי יש שאינם זוכים אפילו לנפש, ואין בהם רק נפש החי ~~~

חובת התלמידים/לא מוגה[עריכה]

בבואח->בבואת? הקשר: ~~~ ‫צורח עליוגח בכל אבריו וחוא צל עליון שגתגשם דמות בבואח
בבואח עליוגח‬‫שנדחית בעולם חזח וצל ימינו חוא גגד ימין שורשו, אם כן חאדם ימיגו ~~~

מחקרים סוציולוגיים (ארלוזורוב)/ניו-יורק וירושלים – מכתבים על היהדות האמריקנית/מכתב שישי[עריכה]

בבואינוס->בבואנוס? הקשר: ~~~ ע העם היהודי, בכל מקום שהם, בירושלים או באודיסה, בברלין או בריגא, בלבוב או בבואינוס
בבואינוס איירס. ואולם חיה היא ומתפתחת בתנאים היסטוריים מיוחדים רק לה, שכמוהם לא קמו ואחריהם לא יהיו כמותם. מתוכם היא יו ~~~

בא"ח שנה שנייה וישלח[עריכה]

בבומבי->בבומביי? הקשר: ~~~ על הפקיד שלהם בבצרא או בבומבי,
בבומבי ואם לא ישלחו לו צרורות הכסף, יצא להם נזק גדול שיחזיר ה"פוליסה", או יש עוד צורך אחר גדול מאוד; על-כן גם בזה י ~~~

גיטין לד א[עריכה]

בביטולא->בביטולה? הקשר: ~~~ '''ואצרכיה רב ששת גיטא אחרינא''' - אלמא משום דגליא דעתיה בביטולא:
בביטולא '''אטו רב ששת מבטל גיטא דאינשי הוה''' - אפילו גלוי דעתא ליכא דהא לא אמר אנא בטלתיה אלא רב ששת והכא ליכא גלוי דעתא ד ~~~

עבודה זרה מט ב[עריכה]

בביטולא->בביטולה? הקשר: ~~~ ה צריכה ביטול וכל קיסם וקיסם נעשית עבודת כוכבים בפני עצמה הלכך לא סגי לחד בביטולא
בביטולא דחבריה:'''אין עבודת כוכבים צריכה לבטל אלא כשהיא דרך גדילתה''' - אבל זו שנשתברה בטלה מעצמה דמימר אמר איהי נפשה לא ~~~

נאומו של ש"י עגנון על קבלת פרס נובל לספרות לשנת 1966[עריכה]

בביליוגרפיה->ביבליוגרפיה? הקשר: ~~~ די בלשון גרמנית ובודאי קיבלתי מהם כפי שורש נשמתי. מקוצר הזמן לא אעסוק בביליוגרפיה
בביליוגרפיה ולא אזכיר שמות. אם כן למה פרטתי את ספרי היהודים? מפני שהם העמידוני ~~~

מחקרים סוציולוגיים (ארלוזורוב)/הטכסיס של המפלגות המדיניות/פרק ח[עריכה]

בבלגהי->בבלגיה? הקשר: ~~~ פועלים בכל המדינות שהגיעה בהן לשלטון – באנגליה, בגרמניה, באוסטריה, ברוסיה, בבלגהי,
בבלגהי בצ'יכוסלובקיה ובארצות הסקנדינביות. עד כמהכלל זה יכול להחשב לכלל גדול בסוציאולוגיה ~~~

רבינו שמשון על כלים ח[עריכה]

בבלועין->בבלעין? הקשר: ~~~ פתיל. ואהלים יש בבלועין שאין בצמיד פתיל ואהלים יש בצמיד פתיל ואהלים שאין בבלועין.
בבלועין הבלועין מצילים על הטהורים מליטמא ואין מצילים על הטמאים מלטמא: צמיד פתיל ואהלים מטמאין במשא הזב. החמת והכפישה ~~~

רבינו שמשון על כלים ח[עריכה]

בבלועין->בבלעין? הקשר: ~~~ ו) שלשה דברים מצילין באהל המת הבלועין. צמיד פתיל. ואהלים יש בבלועין
בבלועין שאין בצמיד פתיל ואהלים יש בצמיד פתיל ואהלים שאין בבלועין. ~~~

תוספתא/כלים/בבא קמא/ו[עריכה]

בבלועין->בבלעין? הקשר: ~~~ יל ואוהלין. יש בבלועין שאין בצמיד פתיל ואוהלין יש בצמיד פתיל ואוהלים שאין בבלועין.
בבלועין הבלועין מצילין על הטהורין מלמטה ואין מצילין על הטמאין ~~~

תוספתא/כלים/בבא קמא/ו[עריכה]

בבלועין->בבלעין? הקשר: ~~~ שלשה דברים מצילין באהל המת. הבלועין וצמיד פתיל ואוהלין. יש בבלועין
בבלועין שאין בצמיד פתיל ואוהלין יש בצמיד פתיל ואוהלים שאין בבלועין. ~~~

תוספות רי"ד על הש"ס/יבמות/פרק ח[עריכה]

בבעהל->בבעל? הקשר: ~~~ ה ממזר אלא תולין בבעהל
בבעהל ואישתהא תלתא ירחי אחר ט' חדשים במעי אמו:ת"ר איזהו סריס כל שהי' בן כ' שנה ולא הביא ב' שערות ואפי' הביא לאחר מכאן ~~~

ליקוטי הלכות/חלק אורח חיים/הלכות פסח[עריכה]

בבעותיה->בועותיה? הקשר: ~~~ וזה בחינת עקר התשובה לתקן פגם הברית, כמו שכתב רבנו במאמר 'רציצא דמיית בבעותיה
בבעותיה מהיכא נפיק רוחה'. והשיב להם: בהינו דאעל, הינו ששאלו מהיכן מוציאין הניצוצות שנפלו על-ידי פגם הברית? והשיב להם: בה ~~~

מעדני יום טוב/ברכות/פרק ז[עריכה]

בבעיתו->בועיתו? הקשר: ~~~ יה לפרש שהבעיא קאי על ספק חזרת ברכת הזן דבזה איירינן השתא ממה שנפרש שנסתפק בבעיתו
בבעיתו על האומר נברך דלא איירינן ביה הכא אלא לעיל:יצא ידי ברכה למפרע. כלומר בהמ"ז יצא במה שהפסיק:וצריך ליטול ~~~

תוספות רי"ד/ביצה[עריכה]

בבקקעת->בבקעת? הקשר: ~~~ שתא מאן דאסר אמר לך אל נתנו עצים אלא להסקה פירש כר' יהודא דאסר לסמוך הקדירה בבקקעת
בבקקעת ומאן דשרי' כר' שמוען דמתיר ואיכא דאמרי ביבשתא כולא עלמא לא פליגי דשרי וכר' שמעןן סביר אלהו ולא פליגי אלא ברטיבא ~~~

שו"ת הרא"ש/כלל כ[עריכה]

בברצילונה->בברצלונה? הקשר: ~~~ ובהיותנו בברצילונה
בברצילונה אירע שנשבר גף אווז סמוך למקום חבורו ולא נשמט וכתב הרשב"א עוד לאדוני אבי נר"ו ז"ל התורה חסה על ממונן של י ~~~

שו"ת הרא"ש/כלל כד[עריכה]

בברצילונה->בברצלונה? הקשר: ~~~ ועל סיכוך הפינוייל כשהייתי בברצילונה
בברצילונה דקדקתי בו והוא כשר שהפסולת מרובה על האוכל ויד האוכל אינו כאוכל אלא עד שלשה טפחים וזה ארוך הרבה והאוכל מעט והפס ~~~

שו"ת הרא"ש/כלל לא[עריכה]

בברצילונה->בברצלונה? הקשר: ~~~ קריאתו בספרו לדון ולהורות אם לא שימצא ראיה בגמרא וכן שמעתי מפי אדם גדול בברצילונה
בברצילונה שהיה בקי בתלתא סדרי ואמר תמהתי על בני אדם שלא למדו גמרא וקורין בספרי הרמב"ם ז"ל ומורים ודנים מתוך ספריו וס ~~~

טור אורח חיים תנח[עריכה]

בברצלונא->בברצלונה? הקשר: ~~~ ואני ראיתי בברצלונא
בברצלונא מהמדקדקין שהיו אופין כל מה שצריכים למועד מקודם המועד, שאם יתערב עמו משהו מחמץ שיתבטל קודם איסורו:==בית יוסף=={{ה ~~~

ערוך השולחן אורח חיים תנח[עריכה]

בברצלונא->בברצלונה? הקשר: ~~~ :ואני ראיתי בברצלונא
בברצלונא מהמדקדקים, שהיו אופין כל מה שצריכין למועד מקודם המועד, שאם יתערב עמו משהו מחמץ – יתבטל קודם איסורו.עד כאן לשונ ~~~

שו"ת רשב"ץ (תשב"ץ)/חלק ג/יט[עריכה]

בברצלונא->בברצלונה? הקשר: ~~~ והעידו לנו כי בברצלונא
בברצלונא מתה בת יחידה לאביה ערב שבת עם חשכה ולא היה פנאי לקוברה קודם השבת, וחל יום טוב של שבועות באחד בשבת ולא נקברה עד י ~~~

משך חכמה/ספר ויקרא/פרשת תזריע[עריכה]

בברתי->כברתי? הקשר: ~~~ ח קם לי בגוה מר לא קים לי בגויה ועוד, לכן אמר הא דעדיפנא מחבראי בברתי
בברתי דעדיפי טובא משום דנסיבנא בשתסר, לכן הוא יותר לשם שמים כי נפסק ממנו חום התאוה ודו"ק.תו"כ. אין לי אלא הבא מיד ~~~

ילקוט שמעוני/מלאכי/רמז תקפז[עריכה]

בגאדן->בגדן? הקשר: ~~~ בן יחבד אב, זה בלאדן בן בגאדן,
בגאדן ועבד אדוניו נבוזראדן (כתוב במלכים ברמז רמ"ג):הקריבהו נא לפתחך. שנו רבותינו השפכה או שנתגלה הרי זה ימלא מן הכ ~~~

שו"ת רשב"ץ (תשב"ץ)/חלק ג/קנב[עריכה]

בגאיי->באגיי? הקשר: ~~~ בגאיי:
בגאיי שאלת מה הדין באיש אחד שנפטר לב"ע וחיי לרבנן שביק ולכל ישראל ואין לו יורש אלא אחותו והיתה בעיר אחרת ונתירא שמ ~~~

אינטלגנציה לשבת א[עריכה]

בגאליפולי->בגליפולי? הקשר: ~~~ מרנית. במלחמת העולם הראשונה היה צ'רצ'יל אחראי במידה רבה לניסיון הפלישה בגאליפולי
בגאליפולי והתפטר מתפקיד שר הצי.צ'רצ'יל בהיותו שר המושבות חתם על "הספר הלבן" שהוציא את עבר הירדן המזרחי מתחומי המנדט ~~~

תוספתא/אהלות/יז[עריכה]

בגבושים->בגבישים? הקשר: ~~~ ג מטהר. ר' אליעזר בן יעקב אומר בית הפרס שגבשו בגבושים
בגבושים שאין יכול להסיטן טמא. ר"ש בן יהודה אומר משום ר"ש עזקו אין לך בדיקה גדולה מזו הילך בית הפרס למטה משלש אצבעות ~~~

תורת הבית הארוך/בית שלישי/שער ד[עריכה]

בגבנתו->בגנבתו? הקשר: ~~~ ג אומר שנים שנכנסו לפונדק זה בא מצפון וזה בא מדרום זה בא בחתכו וזה בא בגבנתו
בגבנתו אוכלין על שולחן אחד זה בשר וזה גבינה ואין חוששין ולא אסרו אלא בתפיסה אחת תפיסה אחת סלקא דעתך כלומר בקערה אחת אל ~~~

מהרש"ל על הש"ס/כתובות/פרק א[עריכה]

בגדתאי->בגדתי? הקשר: ~~~ '''שם''' ואמר רב חנא בגדתאי
בגדתאי כו' משקה מרוה כו' כצ"ל. ונ"ב נראה לפרש לא די שהוא משקה הארץ ואין צריך להשקות ברגליו אלא אפילו משביע בהשקאה ש ~~~

חות יאיר/מ[עריכה]

בגוהה->גבוהה? הקשר: ~~~ ש באשר היה הלוקח אנו ולא הוי לי' שהות ומוכר דהוי קים לי' בגוהה
בגוהה מלאו ימיה ללדת והיתה בידו זמן רב או מעט עליו הי' הדבר לעשות.ומ"מ לא באתי לדבר דבר בענין המשפט שבין הכהנים והע ~~~

ספר הערוך/אות א[עריכה]

בגולדא->בגולדה? הקשר: ~~~ א במנעלים המטולאים ואמר מר זוטרא בטלאי על גבי טלאי ולא אמרן אלא באפנתא אבל בגולדא
בגולדא לית לן בה. ובפרק קמא דתעניות בגמרא דסמך: ואסורין במלאכה אביי ורבא מעיילי אפנתא. ~~~

ליקוטי הלכות/חלק חושן משפט/הלכות חזקת קרקעות[עריכה]

בגורות->בוגרות? הקשר: ~~~ ה שהוא בחי' בגורות
בגורות שמשם הרעמים שהם בחי' קול שופר שעי"ז נמשך קדושת א"י חבי' תמיד עיני ה'אלקיך בה מראשית השנה וכו':==אות ז==וביוה&qu ~~~

נזיר נד ב[עריכה]

בגושא->בנושא? הקשר: ~~~ פ בין לנוגע בגושא
בגושא בין מאהיל על גושא בלא שום הפסק לגושא [אבל] בבא בשידה תיבה ומגדל שיש הפסק לא איירי והקשה הרב ר' יעקב מאורליינ"ש ~~~

רמב"ם הלכות טומאת מת יא[עריכה]

בגושא->בנושא? הקשר: ~~~ תה כטומאת עפרה אלא קלה היא ממנה שעל טומאת עפרה שורפין תרומות וקדשים והמתטמא בגושא
בגושא טמא טומאת שבעה וצריך הזייה שלישי ושביעי אבל הנטמא באוירה א"צ הזייה שלישי ושביעי אלא טבילה והערב שמש וכן תרו ~~~

כסף משנה/הלכות כלי המקדש[עריכה]

בגזאי->בנזאי? הקשר: ~~~ ג) שנגנז ולא נשתייר כי אם מעט ומשתכח בגזאי
בגזאי [דצימצמאי] מלכתא ~~~

רבינו שמשון על כלים יח[עריכה]

בגידד->בגדד? הקשר: ~~~ שגידד רגליה טפח מן המטה לארץ לא חשיבא ליה מטה ודבר תימה הוא בגידד
בגידד שתי לשונות אמאי טהורה מי גריעא ~~~

לבוש יורה דעה רסט[עריכה]

בגיותינו->גביותינו? הקשר: ~~~ באנו מקדושה חמורה לקדושה קלה, שהרי בגיותינו
בגיותינו היתה אמנו או אחותנו מן האם אסורות עלינו". דקיימא לן שבני נח מוזהרים על קצת עריות דשאר בשר מן האם, כדילפינן מ[[ ~~~

טור חושן משפט שסח[עריכה]

בגייתי->גבייתי? הקשר: ~~~ ם משום דדייני בגייתי
בגייתי אבל לסטים ישראל כיון דאמרי מימר אפי' סתמא נמי מייאש וכך פסקו הרי"ף והרא"ש לשם והרמב"ם ריש פ"ו דגזלה. ו ~~~

שרי האלף/מחלקה שביעית/19[עריכה]

בגימטריאות->בגימטריות? הקשר: ~~~ לר' אהרן אבהרם מקרדינא (?). ביאור הטעמים בגימטריאות.
בגימטריאות ופרפראות עפ"י הקבלה. [מנטובה ?], שמ"א-ב; קרשטאנדינא, שמ"ה, °12.ובשם: כוונת הטעמים, קראקא, ת"ב, °4. ועם פירוש ~~~

תוספות יום טוב על אבות ג[עריכה]

בגימטריאות->בגימטריות? הקשר: ~~~ ב בגימטריאות
בגימטריאות שהן חשבון האותיות אפשר לפרש שר"ל לחכמה חכמת האלהות והוא שבספר יצירה ודומיו שמשתמשים מאד בחשבוני האותיות ונ ~~~

תוספות יום טוב על אבות ג[עריכה]

בגימטריאות->בגימטריות? הקשר: ~~~ ל בריש קהלת. ולפיכך זה הפירוש בגימטריאות
בגימטריאות שהוא בחכמת המדידה והתשבורת קרוב לשמוע. ועיין מה שאכתוב לקמן בשם המגיד. וכן זו החכמה קדומה בזמן לתקופות שבלעדה ~~~

גמר חתימה טובה[עריכה]

בגימנזיום->בגימנסיה? הקשר: ~~~ ים המה מיתר בני ישראל? ומה תהי אחרית בנם? נער אומלל ואובד! את חוק לימודיו בגימנזיום
בגימנזיום השלים כאחד מבחירי התלמידים, אך שערי הבית העליון סגרו לפניו, להאוניוורזיטט לא קיבלוהו וניטל עליו לשבת בית אבות ~~~

שומת מקרקעין - קווים מנחים/פרק ב[עריכה]

בגישו->בנישו? הקשר: ~~~ סוגי השימושים, במאפיינים הפיזיים וה תכנוניים בנכסים אלה. לפיכך, ינקוט השמאי בגישו
בגישו ת שומה אחרו ת כדלקמן:א. ״גיש ת ההשוואה העקיפה״ - בגישה זו יש לנקוט בשומה לקרקע המיועדת למבני ציבור.שומ ת הקרקע ל ~~~

ליקוטי הלכות/חלק אורח חיים/הלכות ברכת הריח וברכות הודאה[עריכה]

בגליותנו->בנליותנו? הקשר: ~~~ על כל הגליות שמרמזים בתהו ובהו וחשך וכו', כמבאר במדרשים . אך כל הקיום שלנו בגליותנו
בגליותנו בפרט בגלות הזה הוא על ידי בחינת ורוח אלקים מרחפת על פני המים דא רוחו של משיח. שמרחף על פני מימי התהום. שלא יבלעו ~~~

נדרים כג א[עריכה]

בגמיר->בגמר? הקשר: ~~~ כיון דכי מסברי להו סברי ומשמע ודאי דחכם דשרי יחידי לר' יהודה דוקא בסמוך דאי בגמיר
בגמיר וסביר בלחוד כרב נחמן סגי א"כ היכי בעי בתלתא שיהא חד מינייהו גמיר וסביר והא מאן דגמיר ~~~

ילקוט שמעוני/שמואל ב/רמז קנו[עריכה]

בגנותיה->בננותיה? הקשר: ~~~ ר יצחק ושניהם מקרא אחד דרשו ויהי איש מדון מר סבר בגנותיה
בגנותיה משתעי קרא ומר סבר בשבחיה משתעי קרא. אמר רבה למה לי דכתב שש ושש עשרים וארבע, צריכי, דאי כתב שש ושש הוה אמינא שית ד ~~~

חסד לאברהם/בריכת אברהם[עריכה]

בגנותינו->בננותינו? הקשר: ~~~ ה רוצה בגנותינו
בגנותינו מטעם הקורבה הזאת ולא בצערנו מטעם הקורבה, אף הוא לא ירצה בגנות חבירו ולא בצערו ולא בקלקולו, וירע לו ממנו כאלו הו ~~~

אור החיים על שמות יט[עריכה]

בגעולי->גבעולי? הקשר: ~~~ ור ה' להם בכח בגדי מלכות שנתן להם שהיא נפש אדם ובאמצעות כן תתרצה הנפש למאוס בגעולי
בגעולי גוים המתאוים הרע, והוא אומרו ושמרתם את בריתי:והייתם לי וגו'. הכוונה בזה היא כי כשם שהסגולה הוא דבר שאינו כפי הטב ~~~

מנחות לא ב[עריכה]

בגרדים->בגדדים? הקשר: ~~~ '''בגידין''' - יתפור אבל לא בגרדים
בגרדים פינדי"ש בלע"ז:'''בין דף לדף''' - אם נקרע עד כנגד הכתב שאילו היה בכתב היה יותר מג' שיטין:'''ובין שיטה לשיטה''' - א ~~~

ט"ז על אבן העזר סז[עריכה]

בגרותא->בגרותה? הקשר: ~~~ כ אין לה עכשיו בגרותא
בגרותא שום זכות שלעתיד ולעל סעיף ח' בחרשת שנתפקח' דאין לה אלא מנה לדע' הרמב"ם ניחא כיון דאינה עומד' להתפק' בודאי הוה כ ~~~

חובת התלמידים/לא מוגה[עריכה]

בגרןש->בגרוש? הקשר: ~~~ ‫עבודת ד׳ שחיא עבודח בגרןש
בגרןש ויש עבודת ד׳ עבודח ~~~

חידושי הרשב"א על הש"ס/קידושין/פרק ג[עריכה]

בגררות->בגרות? הקשר: ~~~ ו), ואם שנאוה בגמרא בגררות
בגררות האחרות מה לו לפסקה בהלכותיו.אמר רב כופין ומבקשין תרתי הכי קאמר מבקשין ממנו ליתן גט. ואינו נותן כתובה דהא לא קדש ~~~

שיטה מקובצת על הש"ס/בבא בתרא/פרק א[עריכה]

בגררת->בגרת? הקשר: ~~~ די ואחזיק לנטפי וכשורא דמטללתא בחזקת טענת מכירה או סבלנות ולא הביאן כאן אלא בגררת
בגררת אותה דבי כוי דאמר רב נחמן אמתניתין סמך לה אידך נמי דרב נחמן ורב יוסף דכשורי ונטפי ובגררא דההיא הביא נמי ההיא דר ~~~

אלטנוילנד ג ג[עריכה]

בדובלין->בדבלין? הקשר: ~~~ , לולי משך מר ואנדאליר את ידו ממפעלו. ואנדאליר אבּד את הונו בצחוק הקוביא בדובלין,
בדובלין ויברח אמריקה. והנושים באו וימכרו את ראהאליין, וחברי חברת החכירה גורשו, ואי האושר הזה טבע עוד הפעם בים עוני... ~~~

שו"ת רדב"ז/תקפג[עריכה]

בדונית->ברונית? הקשר: ~~~ שמעון משא א' של לוי שראה שמו כתוב עליו ולא דקדק שהיה שם בן לוי והכניסו אותו בדונית
בדונית של הספינה להוציאם ליבשה ובתוך הדונית היה הולך שמעון ובעונות נהפכה הדונית ונאבדו המשאות ונחלק שמעון עמהם ובא ל ~~~

פני יהושע/בבא קמא/פרק א[עריכה]

בדחיקא->בדחיקה? הקשר: ~~~ בתחילה מרישא דברייתא נראה דמעיקרא ניחא ליה להקשות מסיפא דכאן איכא לשנויי בדחיקא
בדחיקא כאן שנתן דמים כאן שלא נתן דמים לכך ניחא ליה להקשות מסיפא ברווחא ואחר דמשני דמסיפא לא משמע כתנאי חוזר לדייק מרי ~~~

מלבי"ם על הש"ס/ברכות[עריכה]

בדידד->בדיד? הקשר: ~~~ וק ולא לפתור לו מאומה, לא טוב ולא רע, ובכן הרה אפו עליו מאוד מאוד, ואמר לו רשע בדידד
בדידד היה תלוי הדבר, ואיד צעדת אותי כולי האי כולהו מהילנא לך לבד מבדתיה דרב הסדא שמתה על פיך ובר־הדיא השב שזכותו של ר ~~~

חות יאיר/טו[עריכה]

בדיוע->בדיע? הקשר: ~~~ א מיירי בדיוע
בדיוע שלא הוי נדר לא נהירא ~~~

כסף משנה/הלכות תשובה[עריכה]

בדיוקתיה->בדיקותיה? הקשר: ~~~ ל תשובה לא יאמר לו זכור מה היו מעשיך הראשונים ובגמרא מאן דזקיף ליה זקיפא בדיוקתיה
בדיוקתיה לא לימא ליה לחבריה זקוף לי בניתא, ~~~

זוהר חלק כא[עריכה]

בדיורא->בדורא? הקשר: ~~~ הוה אשתכח בה ממונא למבני ליה, ולמלייא ביתיה, בגין דלא יצטער על ביתא, וישרון בדיורא
בדיורא דקדושה:ואיש או אשה כי יהיה בעור בשרם בהרות וגו', רבי יוסי אמר, כסילתא דמוקפי בבהרת עזה, חיזו תנינא, ~~~

תרומת הדשן/א/רלד[עריכה]

בדייסקי->בלייסקי? הקשר: ~~~ ני עד ואין צריך כלל לחתום דמתקרי וכן ראיתי גדול אחד מן הזקינים חתם את עצמו בדייסקי
בדייסקי חיים אליהו בן פלוני וקרוב בעיני שראיתי גם בתשובת הקדמונים שיש מן הגאונים שהיו להם שני שמות חתמו את עצמם בתשובה ~~~

חידושי ר' חיים על הש"ס/נדרים ונזיר[עריכה]

בדיכים->בדיכם? הקשר: ~~~ ג בדיכים
בדיכים אנו לדון אמר כל ב"ד וב"ד שעמד מימות משה וער עכשיו" דהיינו שהלכה זו נמסרה רק לנשיא הסנהדרין , ואפילו קביע ~~~

ט"ז על אבן העזר קיט[עריכה]

בדיעותיה->בליעותיה? הקשר: ~~~ התורה כמו שמביא בברייתא ויש בזה לדחוק ולומר דרוצה להבא קרא אחר גם על רעה בדיעותיה
בדיעותיה שאין שם לימוד רק מגרש לץ אבל על הטור קשה דלא הביא כאן רק פרוצה והביא קרא דגרש לץ ונראה לתרץ דודאי לב"ש דס"ל ~~~

ט"ז על אבן העזר קיט[עריכה]

בדיעותיה->בליעותיה? הקשר: ~~~ ע כאן רעה בדיעותיה
בדיעותיה ושאינה צנועה כו' והבי' על שניהם קרא דגרש לץ בו' וקשה למה לא הביא על אינה צנועה קרא דערות דבר שהוא מן התורה כמו שמ ~~~

ט"ז על אבן העזר קיט[עריכה]

בדיעותיה->בליעותיה? הקשר: ~~~ פ אשה פרוצה והטור לא הביא רעה בדיעותיה
בדיעותיה כיון שלא נזכר בפירוש בגמ' שם אלא אשה רעה סתם ואפשר שלא נתכוין אלא לפרוצה ורעה במעשה כנ"ל נכון מאוד:===סעיף ה===א ~~~

נודע ביהודה (תנינא)/יורה דעה/יח[עריכה]

בדיקתא->בדיקתה? הקשר: ~~~ ל בדיקתא
בדיקתא ג"כ אין הכוונה שאין לו בדיקה וחיישינן שמא ניקב הקרום שהרי בהדיא קאמר אע"פ שלא ניקב קרום של מוח אלא הכוונה ~~~

נודע ביהודה (תנינא)/יורה דעה/יח[עריכה]

בדיקתא->בדיקתה? הקשר: ~~~ פ שלא ניקב קרום של מוח אלא הכוונה אלמא לית להו בדיקתא
בדיקתא לפי רבעצם לחוד טריפה. ודברי הרמב"ם בפ' יו"ד מהלכות שחיטה הנה אין אחריות דברי הלח"מ עלי אבל דברי רבינו עצ ~~~

נודע ביהודה (תנינא)/יורה דעה/יח[עריכה]

בדיקתא->בדיקתה? הקשר: ~~~ ש בן אליעזר הא גופא קשיא אמרת בודקין כו' אלמא אית ליה בדיקתא
בדיקתא והדר תנא נשבר העצם אע"פ שלא ניקב קרום של מוח אלמא ל"ל בדיקתא ~~~

טור יורה דעה נז[עריכה]

בדיקתינו->בדיקתנו? הקשר: ~~~ ב חדש והנקבה עד שתתעבר ותלד. ויש מהגאונים שכתבו שאנו סומכין על בדיקתינו,
בדיקתינו שאין לדיין אלא מה שעיניו רואות, וצריך בדיקה יפה. ציפורים הקטנים וגם היונים, האדמומית נמצא בהן, בדיקתן קשה. וגם ~~~

חידושי הרשב"א על הש"ס/בבא קמא/פרק י[עריכה]

בדכותיה->ברכותיה? הקשר: ~~~ א נמי לא מפני שלא נתייאשו הבעלים [היא אלא דלכתחלה אסור דבעלמא בדבר המסוים בדכותיה
בדכותיה לא הי' הקנין גומר _ ש"מ] עד שיבואו ליד זה הפורט מהן דיאוש כדי לא קני וכי אתו לידיה עדיין לא היה קנוי ביד הגזלן ד ~~~

חידושי הרשב"א על הש"ס/חולין/פרק ג[עריכה]

בדכותיה->ברכותיה? הקשר: ~~~ וא אסטור כמו כן אין דריסה לשם עוף גס בגדול ממנו אלא אסטור ואפילו פלקו' אלא בדכותיה,
בדכותיה אבל בדרב מניה כגון גבוואו ואוס ארדא וכיוצא בהן לא, וכמו שכתבנו, מכל מקום הנשר יש לו דריסה בכל, לפי שהנשר גדול מן ~~~

רבינו שמשון על חלה ד[עריכה]

בדכותיה->ברכותיה? הקשר: ~~~ ג דאשכחן בהאשה רבה (דף פט) בדכותיה
בדכותיה דאמרינן תרומה ויחזור ויתרום הכא בחששא מועטת נמנעו מלתקן ב' תרומות ולפי אותו לשון שפירשתי דקיימא כולה מתני' אשנ ~~~

זוהר חלק כג[עריכה]

בדכיותיה->ברכיותיה? הקשר: ~~~ י דרכיא דאתקדש בדכיותיה
בדכיותיה ומאי איהו ליואי בר נש (ס"א כהנא) אחרא ישתמש ע"י דקדישא אחרא בגין דישתכחון כלא בקדושה לשמשא לקב"ה זכאין א ~~~

טור אורח חיים שכה[עריכה]

בדקאים->בדקים? הקשר: ~~~ פ כל כתבי (שם) ומפרש בגמ' דהא דשרי להאכיל לבהמתו מהנך עשבים דוקא בדקאים
בדקאים לה באפה והיא אזלא ואכלה אבל אסור לו להעמיד בהמתו עליהם דחיישינן שמא יטול בידו ויאכיל לבהמתו והן מוקצין וכבר כת ~~~

של"ה תולדות אדם בית ה'[עריכה]

בדקותה->דבקותה? הקשר: ~~~ ה פשוטה בלי ניקוד כוללת כל האצילות בדקותה
בדקותה נעלם, ואלו עשר הויות בנקודה מיוחדת שפירשנו לכל ספירה וספירה הם ענפי ההויה הפשוטה. וזהו ענין לשון עצמות המתפשט ~~~

חסד לאברהם/מעין ד/נהר כג[עריכה]

בדקותו->דבקותו? הקשר: ~~~ בדא דבעלי קבין, ועובדא דר' אילעי, כולם היו מתפשטין מענייני עולם הזה ונכנסים בדקותו
בדקותו ולא היו רואים מחלקי העולם הזה לא רקיע ולא ארץ כלל, ולא היו צריכין ללכת רק מעט חוץ לישוב [בא"י], עד להכין הטבע א ~~~

עין איה על שבת ט פט[עריכה]

בדקותו->דבקותו? הקשר: ~~~ כ ברשעה של התפרדות משרשו. הדקות שבעגל, המסומנת בצביון הגדי, שהוא תמיד עומד בדקותו,
בדקותו מורה את הנטיה המעוותת בצורתה שהיתה בישראל בתור תוכן המצטרף אל הכלליות, אלא מפני שבאמת צריך האדם - עם כל תשוקתו ~~~

אורות הקודש ב/מאמר רביעי: הטוב הכללי[עריכה]

בהגלמה->בגלמה? הקשר: ~~~ בגופניות, בחומריות האדם וכל החי, בעולמים הגולמיים, בכחות הסוערים ופועלים, בהגלמה
בהגלמה והכללה, באי ידיעה להפלות בין טוב לרע, ובקישור עם שאיפת רע, התנשאות עצמית, התפשטות חיל ושטף, מבלי הבט אל היושר, הצ ~~~

ראש מילין[עריכה]

בהגלמה->בגלמה? הקשר: ~~~ ו מושך הוא את משך החיים, אל כל השדרות, לפי חילוף מהותיותיהן, בגודל ובקוטן, בהגלמה
בהגלמה ובציור, בדליגה ובאיטיות. ומשמאל הזיי"ן שומר את המשמרת, לוחם ומהרס את כל כח מכלה ומהרס העומד לעומתו, כשהוא לקו ~~~

ראש מילין[עריכה]

בהגלמה->בגלמה? הקשר: ~~~ י הגמלם של הציורים, אחרי אשר נסתעפו לסעיפים ונצטיירו בהגלמה
בהגלמה ציורית, נתעבו עיבוי כמותי עד שיוכל הדיבור המבטאי להיות תופש אותם. אז בא התוכן של הגימל ומתאחד עם הצד היותר דלול ~~~

שמונה קבצים קובץ ה[עריכה]

בהגלמה->בגלמה? הקשר: ~~~ בגופניות, בחומריות האדם וכל החי, בעולמים הגולמיים, בכחות הסוערים ופועלים, בהגלמה
בהגלמה והכללה, באי ידיעה להפלות בין טוב לרע, ובקישור עם שאיפת רע, התנשאות עצמית, התפשטות חיל ושטף, מבלי הבט אל היושר, הצ ~~~

תוספתא/אהלות/י[עריכה]

בהוגנה->בהגנה? הקשר: ~~~ תחת דופנה כאילו כולו תחת דופנה. היתה כפויה על פיה ויש בדופנה פותי טפח ואין בהוגנה
בהוגנה פותי טפח יש בהוגנה ~~~

תוספתא/אהלות/י[עריכה]

בהוגנה->בהגנה? הקשר: ~~~ לו תחת דופנה. היתה כפויה על פיה ויש בדופנה פותי טפח ואין בהוגנה פותי טפח יש בהוגנה
בהוגנה פותי טפח ואין בדופנה פותי טפח כל שכנגד הטומאה בין מלמעלה ובין מלמטה טמא וכל שאינו כנגד הטומאה בין מלמעלה ובין ~~~

פתחי תשובה על אבן העזר קנד[עריכה]

בהוודע->בהיוודע? הקשר: ~~~ א בהוודע
בהוודע לו טענותה עליו א"כ שייך חזקה דאין אשה מעיזה כו' עכ"ל. והוא ז"ל כתב דזה סותר מ"ש בב"י בשם הרשב"ץ דצר ~~~

קל"ח פתחי חכמה/פתח עט[עריכה]

בהוודע->בהיוודע? הקשר: ~~~ ב. בהוודע
בהוודע יחודו יתברך שמו, היינו כמ"ש לעיל, שגילוי היחוד הוא זה - מראה שליטתו, שהוא לבדו:ג. ולפי השלמות הזה שיהיה אז, יהי ~~~

קל"ח פתחי חכמה/פתח עט[עריכה]

בהוודע->בהיוודע? הקשר: ~~~ העולם לפי סדריהם כמו שנעשו, מראשית העולם ועד סופו. ועל פי כל זה, יהיה השלמות בהוודע
בהוודע יחודו יתברך שמו. ולפי השלמות הזה שיהיה אז, יהיה נקבע הנצחיות לנצח נצחים, ולעולמי עולמים, עד אין קץ ותכלית:אחר שב ~~~

טור חושן משפט תי[עריכה]

בהוזקה->בוזקה? הקשר: ~~~ ש בהוזקה
בהוזקה בהמה פקחית אפי' ביום דליתא ~~~

משך חכמה/ספר ויקרא/פרשת אמור[עריכה]

בהוזקה->בוזקה? הקשר: ~~~ , שאם פיחתה הנבלה הוא לניזק, ודוקא במתה, דהיה לו למוכרה תיכף ולא להשהותה, הא בהוזקה,
בהוזקה שלא היה לו למוכרה, אם כחשה חייב המזיק בתשלומין, משום דא"ל קרנא דתורך קבירא ~~~

פני יהושע/בבא קמא/פרק ג[עריכה]

בהוזקה->בוזקה? הקשר: ~~~ ס לפטור בהוזקה
בהוזקה ממילא מטעם דאיבעי לסגויי. ויש להקשות לכאורה דהא לעיל במשנה בריש פרקין איתא להדיא המניח כדו בר"ה והוזק בה חבי ~~~

ספר תולדות אדם[עריכה]

בהולכם->בולכם? הקשר: ~~~ מהאוכל וטמא טמא יקרא, כי הקליפה נזרקת מחוץ למחנה מושבה. וזה גרם האדם ואשתו בהולכם
בהולכם אחר עצת הנחש, ששורש הנחש מעצמיות האילן של החיצונים שהוא סמאל ובת זוגו, והם הסיתו את הזוג אדם וחוה:====ספר השל"ה ~~~

חובת התלמידים/לא מוגה[עריכה]

בהולשת->בולשת? הקשר: ~~~ ‫הי׳ רוקד הי׳ גשאר בהולשת
בהולשת גפשו גם אף אהר ההקפות כמקדם, וכשרקד‬‫אף אם לא הי׳ לו כל כך מוהין דגדלות ורק כונה אהת פשוטה היתד. לו,‬‫לאםור הג ~~~

רמב"ם הלכות מכירה טו[עריכה]

בהונייה->באונייה? הקשר: ~~~ כך וכך קבלתי אותו שהמוחל צריך לידע הדבר שימחול לו בו ויפרש אותו כמו המפרש בהונייה.
בהונייה <קטע סוף=ו דפוס/>===[[רמב"ם הלכות מכירה טו ז|הלכה ז]]===<קטע התחלה=ז דפוס/>המוכר פרה לחבירו ומנה בה מומין גלו ~~~

רמב"ם הלכות מכירה יב[עריכה]

בהונייה->באונייה? הקשר: ~~~ במה דברים אמורים בלוקח שהרי המקח בידו ומראהו אבל המוכר חוזר בהונייה
בהונייה לעולם ואין צריך לומר בבטול מקח שאינו יודע דמי זה שמכר עד שיראה כמותו שנמכר בשוק לפיכך אם היה המקח דבר שאין במינ ~~~

רמב"ם הלכות מכירה יג[עריכה]

בהונייה->באונייה? הקשר: ~~~ ר מכח היתומים וכן הדין באפוטרופוס שמכר קרקע ועבדים שאין הלוקח יכול לחזור בהונייה
בהונייה כדין ההדיוט.<קטע סוף=יא דפוס/>===[[רמב"ם הלכות מכירה יג יב|הלכה יב]]===<קטע התחלה=יב דפוס/>האחין והשותפין שח ~~~

שולחן ערוך חושן משפט קט[עריכה]

בהונייה->באונייה? הקשר: ~~~ ור מכח היתומים וכן הדין באפוטרופוס שמכר קרקע ועבדי' שאין הלוקח יכול לחזור בהונייה
בהונייה כדין הדיוט. : {{רמ"א|(וי"א דכל שפחתו או הותירו שתות מכרן בטל) (טור בשם ה"ר יונה והרא"ש)}}:<קטע סוף=ה/>==[[ש ~~~

ליקוטי הלכות/חלק חושן משפט/הלכות שותפים בקרקע - המשך[עריכה]

בהוצין->בוצין? הקשר: ~~~ א על המחיצה מאחר שעיקר תמצית הדין הוא שהכל כמנהג המדינה ואפי' אם נהגו בהוצין
בהוצין וקנים די בזה כמבואר בגמ' ובש"ע וע"כ באמת בש"ע לא כתב כ"א בקיצור (בסי' ק"ז ס"ד) רוחב כותל זה כמנהג המ ~~~

פני יהושע/סוכה/פרק א[עריכה]

בהוצין->בוצין? הקשר: ~~~ נו טעמא דפחות מעשרה טפחים משום דירה סרוחה כיון דקושטא דמלתא הכי הוא דאפילו בהוצין
בהוצין היורדין למטה פסולה מהאי טעמא:<b>ועוד</b> נ"ל דבסוכה נמי לא סגי בהאי טעמא דדירה סרוחה לחוד דהא לקמן בפירק ~~~

שיטה מקובצת על הש"ס/בבא בתרא/פרק ב[עריכה]

בהוצין->בוצין? הקשר: ~~~ תנן כל הכלים יורדים לידי טומאתן ואין עולים מידי טומאתן אלא בשנוי מעשה. אבל בהוצין
בהוצין ועבדינהו כפיפה לא אבעיא ליה דההיא בעיא היא במנחות פרק רבי ישמעאל ולא איפשיטא וקא אתינן למפשטיה ממעשה דשני זאב ~~~

תוספות יום טוב על מעשרות א[עריכה]

בהוצין->בוצין? הקשר: ~~~ . פירוש פעמים שאין רצונו למלאותה. ומכסה הפירות שבכלכלה בעלין או בהוצין
בהוצין וכיוצא בהם היינו דקאמר משיחפה עד כאן לשון הפירוש שהזכרתי]: <b>[*בד"א במוליך לשוק</b>. כתב הר"ב שמא ימצא ~~~

תוספות רי"ד על הש"ס/יבמות/פרק טו[עריכה]

בהורא->בורא? הקשר: ~~~ ההוא גיטא דאשתכח בהורא
בהורא וכתוב ביה הכי בסורא מתא אנא ענן בר חייא נהרדעא פטריות ותורכית ית פלונית אינתתי ובדיק רבנן מסורא ועד נהרדעא ולא ~~~

מכילתא על שמות כא כח[עריכה]

בהורגין->בורגין? הקשר: ~~~ ומר, למה נאמר עד, שלא יאמר יש לי בדין. ומה אם במקום שלא עשה בו קטנים כגדולים בהורגין,
בהורגין עשה קטנים כגדולים בנהרגין. מקום שעשה קטנים כגדולים בהורגין, ~~~

נודע ביהודה (תנינא)/יורה דעה/קנו[עריכה]

בהורחה->בורחה? הקשר: ~~~ חוב הכתוב בפנקס, אני תמה וכי עדיף כח הפינקס יותר מכח שטר חוב גמור והלא יש כח בהורחה
בהורחה זו לאבד כח וזכות השטר שביד המלוה כמבואר בסימן פ"ה סוף סעיף ג' בהגה"ה ראובן שתבע משמעון לשלם לו והשיב שמעון ~~~

פני יהושע/ביצה/פרק א[עריכה]

בהורמו->בורמו? הקשר: ~~~ ה אף בהורמו
בהורמו מאתמול ולמאי דפרישית א"ש בחלה ומתנות כיון שלענין הפרשות לא היו בכלל התקנה דאין מגביהין ממילא סברי ב"ש אלי ~~~

כסף משנה/הלכות שופר וסוכה ולולב[עריכה]

בהיגי->ביגי? הקשר: ~~~ ג)]] בהיגי
בהיגי לא מסככין דכיון דנתרי טרפייהו שביק לה ונפיק. ומ"ש סיכך בירקות וכו' היינו בדבר שאחר שיבולו או ייבשו עליו ישאר ~~~

רבינו אשר על הש"ס/סוכה/פרק א[עריכה]

בהיגי->ביגי? הקשר: ~~~ הו ונפיק. אמר ר' חנן בר רבא הני היזמי והיגי מסככין בהן אביי אמר בהיזמי מסככין בהיגי
בהיגי אין מסככין דכיון דנתרי טרפייהו שביק להו ונפיק. בכל הני לכתחילה לא משוס גזרה דלמא שביק להו ונפיק אבל יצא ידי חוב ~~~

ירושלמי מעשר שני ה ב[עריכה]

בהיידא->ביידא? הקשר: ~~~ יידא אתיתאץ אמר לון בדא אמרין ליה איתא חמי לון נפק בעי מיחמייא לון ולא חכים בהיידא
בהיידא דא מכלל דפליגא אפילו תימר לית הוא פליגא ~~~

ירושלמי מעשר שני ה ב[עריכה]

בהיידא->ביידא? הקשר: ~~~ פריא והוא פרי עד דאשתכח יהיב בבבל אמרו ליה אימת נפקת אמר לון יומא דין אמרין בהיידא
בהיידא אתיתאץ אמר לון בדא אמרין ליה איתא חמי לון נפק בעי מיחמייא לון ולא חכים בהיידא ~~~

ספר הישר - מוסר/ה[עריכה]

בהיפרדה->בהפרדה? הקשר: ~~~ יא ובעודנה בגוף תוכל להגביה ולהתחבר עם האישים העליונים נדע כי כפלים תעלה בהיפרדה
בהיפרדה מן הגוף כי הגוף יעצרנה לעלות בכל יכלתה כאשר העוף אשר קוצצו כנפיו לא יוכל לעוף בכל יכלתו עד אשר יצמחו כנפיו. והכ ~~~

שבחי הר"ן[עריכה]

בהמבר->באמבר? הקשר: ~~~ ל להסתכל בהמבר
בהמבר במקום שהם שואבין המים, וראה שכבר יש שם כמו גלים קטנים כמו על הנהרות שלנו כי הספינה נעשה טעונה ממים לבד. כי דרך ה ~~~

חידושי ר' חיים על הש"ס/נדרים ונזיר[עריכה]

בהעית->הבעית? הקשר: ~~~ ג בשלה מפני שנתקיימה בהעית
בהעית ומהיד• נקבע מאליו ביום ל"א , אולם כשמזא את ר"ע והלה גילה לו את ההלכה •קבל ממנו אז היתד. זריכה ~~~

בלבבי משכן אבנה/חלק ט[עריכה]

בהעלמותו->בהיעלמותו? הקשר: ~~~ ל כאשר הוא מאמין שכביכול הקב''ה רוצה משהו, ורצון הקב''ה נעלם ממנו, והוא אשם בהעלמותו
בהעלמותו מצד בחירתו - אז הוא יכול להגיע להתכללות.כל זמן שהאדם כביכול חי באמונה שישנה רק ידיעה ואין בחירה, שהכל רצונו יתב ~~~

רמזי המעשיות על סיפורי מעשיות[עריכה]

בהקעך->בקעך? הקשר: ~~~ ‫י המאכלים שמתבשלים בהקעך
בהקעך ע"‫י הצינורות הנמשכין אליה מן ההר של אש שרובץ עליו הארי ושאר כל פרטי הענינים ~~~

שיטה מקובצת על הש"ס/בבא מציעא/פרק ט/דף קח[עריכה]

בהרדעי->ברדעי? הקשר: ~~~ ה וקנה זה טעמו של רב נחמן באמרו ואי משום דינא דבר מצרא לא מסלקינן ליה. ואמרו בהרדעי
בהרדעי לא אלא הואיל והם באין בטענת דינא דבר מצרא טענתם טענה לפי שאמרו יתברך ועשית הישר והטוב הוא כולל לשני הדברים הנז ~~~

ט"ז על יורה דעה קמו[עריכה]

בהרהין->ברהין? הקשר: ~~~ קט בגמרא גבי לוה עליה מדלא הרהינו ולמה נקט מדלא זבנה אלא דבמשכן לא איכפת לן בהרהין
בהרהין או לא וכתב שכ"מ מדברי הרמב"ם ונרא' דמשמע ליה כן ברמב"ם מדכתב וז"ל מכרו לישראל צורף בטלה משכנו או מכרו ~~~

חידושי הרשב"א על הש"ס/חולין/פרק ג[עריכה]

בהתתה->בהתה? הקשר: ~~~ פותה ניכר בה מיד, עד שתשהא מעת לעת, ואז כל אבר שיש בה מרוסק תפסד צרותו ויתגלה בהתתה,
בהתתה וכן כשעמדה על רגליה אפילו תוך מעת לעת בבדיקה מיהא סגי לה, שאם נתרסקו חוליותיה ריסוק גדול שאינו ניכר מיד לא הית ~~~

נודע ביהודה (קמא)/יורה דעה/מה[עריכה]

בהתתה->בהתה? הקשר: ~~~ כ נעקרה הוסת למפרע ואיגליא בהתתה
בהתתה שהדם מן הצדדים באה לה ולא נאסרה מעולה דהוי לה גילוי מילתא בעלמא. משא"כ אם נאמר דאף בלא ראתה כלום אימר נתרפאה ~~~

נודע ביהודה (קמא)/יורה דעה/מה[עריכה]

בהתתה->בהתה? הקשר: ~~~ ש יבוא הכל על נכון דאגליא בהתתה
בהתתה שבא לה דם מצידי ביתהרחם ואין חוששין לו שוב. ועתה נשובה נראה האם תועיל בדיקה אחת מהן ג"כ באשה זו שהיא מוחזקת ב ~~~

נודע ביהודה (תנינא)/יורה דעה/פח[עריכה]

בהתתה->בהתה? הקשר: ~~~ ול דמי האשה צועקים עליך שאסרת אותה על כל העולם כיון שגילתה מקור דמיה ואיגלי בהתתה
בהתתה שרואה מן המקור וכאב אינו כמכה וגם לפי המושכל היא מרגשת כאב בצדדים והרי הדם הוא מן המקור בודאי שהרי מצאה על המוך ~~~

ילקוט שמעוני/איוב/רמז תתקכג[עריכה]

בוביא->בוביה? הקשר: ~~~ מדבר עם משה בין שני בדי הארון, אמר ליה הבא לי מראה גדולה הביא לו, אמר ליה ראה בוביא
בוביא שלך ראה אותה גדולה, אמר ליה הבא לי מראה קטנה הביא לו אמר ליה ראה בוביא ~~~

ילקוט שמעוני/איוב/רמז תתקכג[עריכה]

בוביא->בוביה? הקשר: ~~~ יה ראה בוביא שלך ראה אותה גדולה, אמר ליה הבא לי מראה קטנה הביא לו אמר ליה ראה בוביא
בוביא שלך ראה אותה קטנה, אמר ליה מה אתה שאתה בשר ודם אתה משנה עצמך בכל מה שתרצה, מי שאמר והיה העולם על אחת כמה וכמה, כשה ~~~

ילקוט שמעוני/ירמיהו/רמז שו[עריכה]

בוביא->בוביה? הקשר: ~~~ ל ראה בוביא
בוביא שלך ראה אותה קטנה, א"ל ומה אתה ב"ו אתה משנה את עצמך בכל מה שתרצה מי שאמר והיה העולם עאכ"ו, כשהוא רוצה הלא ~~~

ילקוט שמעוני/במדבר/רמז תשח[עריכה]

בודגין->בורגין? הקשר: ~~~ כתיבי, חד לצוואה, וחד לעשיה, וחד לידעה בין לדידיה בין לדידה. ורבי כשם שהמים בודגין
בודגין אותה כך בודקין אותו מנא ליה. נפקא ליה. נפקא ליה מדתניא לצבות בטן ולנפל ירך בבטנו וירכו של בועל הכתוב מדבר. אתה א ~~~

שרי האלף/לא מוגה[עריכה]

בוובתי->בובתי? הקשר: ~~~ ח (ראשונה בוובתי
בוובתי מדרשות" ח"ד, עמ' לייה-לייז.מדרש איוב", ירושלים, תרפ"ו, עמ' כ"ט-לייו. הנוסחה If ובהוספות בסוףל, עמ' 253-252.) ~~~

מטפחת ספרים/פרק א[עריכה]

בווינא->בווינה? הקשר: ~~~ י, גבר נתעב ונאלח - בהיותו אז בווינא,
בווינא כתב להרב הנ"ל שישלח לו אנשים חכמים מסוימים ידועים אשר להם יד ושם גם בחכמת הקבלה, שיתווכחו עמו על דבר אמונת ש& ~~~

נודע ביהודה (תנינא)/אבן העזר/לה[עריכה]

בווינא->בווינה? הקשר: ~~~ ל שהיה אז באותו פעם בווינא
בווינא עם זקנו אבי אמו הוא זקנו רשכב"ה מוה' העשיל זצ"ל יעויין ~~~

שם הגדולים (קרענגיל)/הקדמות[עריכה]

בווינא->בווינה? הקשר: ~~~ ק ספרדים בווינא=
בווינא ={{קטן|ובל אמנע מלהעלות כאן גם את ה"שיר המעלות" אשר יסד הרב חכם הכולל מו"ה '''ראובן ברוך''' ס"ט מקהל הספרד ~~~

תרומת הדשן/א/רלג[עריכה]

בווינא->בווינה? הקשר: ~~~ ד ונחלק עליו גדול אחד בווינא
בווינא דהוי קשיש מיניה וע"י כך נתקבצו ~~~

ילקוט שמעוני/במדבר/רמז תשח[עריכה]

בוונא->בונא? הקשר: ~~~ ם בודקין את אשתו אין האיש מנוקה מעון אין המים בודקין את אשתו, אלא (לאו כי האי בוונא
בוונא דקני לה כשהיא ארוסה ואיסתתרה ונכנסה לחופה ולא נבעלה ושמע מינה) על ידי גלגול. אשכחן סוטה דאיסורא, ממונא מנלן. תנ ~~~

לפתיחת האוניברסיטה בירושלים[עריכה]

בוותרה->בותרה? הקשר: ~~~ ט שערי יסורים של העניות המנוולת שנוה מתכונתה היסודית. בוותרה
בוותרה מתוך אונס על חיי שעה לשם חיי-עולם, למדה בימי עניה ומרודיה לשעבד את צרכי גופה לצרכי נפשה ולהכניע את דרישות החומר ~~~

לפתיחת האוניברסיטה העברית בירושלים[עריכה]

בוותרה->בותרה? הקשר: ~~~ ט שערי יסורים של העניות המנוולת לא שנוה מתכונתה היסודית. בוותרה
בוותרה מתוך אונס על חיי שעה לשם חיי עולם, למדה בימי עניה ומרודיה לשעבד את צרכי גופה לצרכי נפשה ולהכניע את דרישות החומר ~~~

ילקוט שמעוני/תהלים/רמז תתע[עריכה]

בוזוזות->בוזזות? הקשר: ~~~ יום ראשון וביום שני מפני הכנענים שלא יהיו מגנין את ישראל לומר הלא אומה של בוזוזות
בוזוזות אתם וישראל משיבין להם ואומרים להם הלא בזוזה היא בידכם הלא כפתורים היוצאים מכפתור השמידום וישבו תחתם, אלא העול ~~~

ערר (ת"א) 1001-14 וולדמנקוריאס גברסילאסי נ' משרד הפנים - רשות האוכלוסין וההגירה[עריכה]

בוטובסקי->בוטווסקי? הקשר: ~~~ מ 4231/12 בוטובסקי
בוטובסקי נ' משרד הפנים, 2013, נבו), ואין גם לכפות על הרשות המינהלית את דרכי השימוע ומתכונתו (בג"צ 161/84 ווינדמיל הוטל בע" ~~~

ערר (ת"א) 1001-14 וולדמנקוריאס גברסילאסי נ' משרד הפנים - רשות האוכלוסין וההגירה[עריכה]

בוטובסקי->בוטווסקי? הקשר: ~~~ מ 4231/12 בוטובסקי
בוטובסקי נ' משרד הפנים, 2013, נבו), והיא אינה מצריכה הוראת חוק כי אם להיפך- "על מנת לשלול את זכות הטיעון דרושה הוראת חוק ספ ~~~

ט"ז על אבן העזר קכב[עריכה]

בויולך->ביולך? הקשר: ~~~ דעד שתתגרש הוו שלוחין דדוקא בלאו ויוליך היה מסופק דלמא סלוקי סליק להו אבל בויולך
בויולך פשיט' ליה א"ד לא שנא והא דלא מבעי בויוליך דהוי רבותא טפי דהיינו אף בויולך ~~~

ט"ז על אבן העזר קכב[עריכה]

בויולך->ביולך? הקשר: ~~~ ד לא שנא והא דלא מבעי בויוליך דהוי רבותא טפי דהיינו אף בויולך
בויולך מסופק רבא משום דאי הוה בעי' בויוליך ה"א דבלא ויוליך פשיטא ליה דסלוקי סליק ולכך לא אמר בעי מניה רבינא לרב אשי ~~~

ירושלמי קידושין ד יא[עריכה]

בויישנים->ביישנים? הקשר: ~~~ ין כשירין רוב ספנים חסידים רוב ממזירין פקחין רוב עבדים נאים רוב בני אבות בויישנים
בויישנים רוב בנים דומין לאחי האם כשר שברופאים לגיהנם הכשר שבטבחין שותף עמלק תני רבי שמעון בן יוחי הטוב שבנחשים רצץ את מ ~~~

תומר דבורה/הקדמות[עריכה]

בויניצאה->בויניצה? הקשר: ~~~ ק, והמביא לדפוס הראשון בויניצאה
בויניצאה ה'שי"ח.</small><div style="text-align: center;">'''אמר משה בסולה'''</div>ישמח משה במתנה טובה, היתה גנוזה בגנזי אדוני ~~~