תרומת הדשן/א/רלד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
<< · תרומת הדשן · א · רלד· >>

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום בו בוצעה ההגהה האחרונה.

שאלה רלד[עריכה]

מי שנשתנה שמו מחמת חולי כמו יעקב אחר משה היאך כותבין בגט אנא יעקב משה או יעקב דמתקרי משה:

תשובה יראה דכותבין בגט דמתקרי משה והכי משמע בסמ"ק דכתב ואדם שנשתנה שמו מחמת חולי אע"פ שקורים אותו תדיר בשם הראשון מ"מ שם השני הוא עיקר וכותבין אותו קודם ע"כ. האי כותבין אותו קודם משמע לפום ריהטא דכותבין יעקב משה משום דהכי נופל שפיר לשון קודם כלומר זה אחר זה אך כי דייקינן התם מוכח דקודם ר"ל עיקר וממילא יהא קודם דלעיל מינה כתב אדם שיש לו שני שמות חלוקים ואחד מהם הוא עיקר יכתוב העיקר קודם אני פלוני דמתקרי פלוני וכן אשה דמתקרי הא קמן דר"ל קודם לעיקר והכי אשכחן נמי בגמרא פ' השולח אחא בר הדיא דמתקרי איא מרי ובמרדכי מרים דמתקרי שרה אמנם אם בא לחתום בגט ודאי די בזה שיחתום יעקב משה בן פלוני עד ואין צריך כלל לחתום דמתקרי וכן ראיתי גדול אחד מן הזקינים חתם את עצמו בדייסקי חיים אליהו בן פלוני וקרוב בעיני שראיתי גם בתשובת הקדמונים שיש מן הגאונים שהיו להם שני שמות חתמו את עצמם בתשובה כיוצא בזה וטעם יפה לחלק בין כתיבה בגט לחתימה דבחתימה אם לא הזכיר שמו כלל אלא שחתם בן פלוני עד כשר כדתנן בהדיא בהמגרש וה"נ לא נהגו לחתום בשם כינוי אפילו אם יש לו חניכה ידועה ורגילה והיינו טעמא דפריש שמות העדים בגיטין אינו אלא מפני תיקון העולם אפילו לרבי מאיר דאמר עידי חתימה כרתי כדאיתא בהדיא פ' השולח והיינו משום דהעדים ניכרים ע"י כתב ידן בלא פירוש שמותן משא"כ בהזכרת שם האיש בגט דכתב סופר הוא וק"ל וכמדומה לי שנהגו באושטריי"ך אפי' בכתיבת שם האיש בגט היו כותבין יעקב משה ולא דמתקרי כלל ואפשר משום דמנהג במדינה ההוא שעולים כך לקרות בתורה יעקב משה עמוד יעקב משה בן פלוני כתבו ג"כ כדרך זה בגט כדמשמע באשירי פרק השולח דאזלינן בכתיבת השמות בגיטין בתר עלייתו לקרות בתורה מכל מקום נראה עיקר כדכתיבנא לעיל: