עין משפט ונר מצוה/גיטין/פרק א

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

דף ב עמוד א[עריכה]

א א מיי' פ"ז מהל' גירושין הלכה ה , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קמב סעיף א:

ב ב מיי' שם הלכה א' ב', וסמ"ג שם, טוש"ע שם.

דף ב עמוד ב[עריכה]

ג א מיי' פ"ז מהל' גירושין הלכה ח, סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קמב סעיף א:

ד ב מיי' פ"ז מהל' גירושין הלכה יד, טור ושו"ע אה"ע סי' קמב סעיף יח:

ה ג מיי' פ"יא מהל' עדות הלכה ז, טור ושו"ע יו"ד סי' קכז סעיף ג ובהג"ה:

ו ד שם בהג"ה:

ז ה מיי' פ"כד מהל' אישות הלכה יח, סמ"ג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' יא סעיף א וטור ושו"ע אה"ע סי' קעח סעיף ט:

דף ג עמוד א[עריכה]

ח א מיי' פ"ג מהל' עדות הלכה ו , סמ"ג עשין קט , טור ושו"ע חו"מ סי' מו סעיף לח בהגה"ה:

דף ג עמוד ב[עריכה]

( אין ) 

דף ד עמוד א[עריכה]

ט א מיי' פ"א מהל' גירושין הלכה יז ומיי' פ"ד מהל' גירושין הלכה י , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קל סעיף ז וטור ושו"ע חו"מ סי' נא סעיף ג וסעיף ז.

דף ד עמוד ב[עריכה]

( אין )

דף ה עמוד א[עריכה]

י א טור ושו"ע אה"ע סי' קמב סעיף יד בהג"ה:

יא ב מיי' פ"ז מהל' גירושין הלכה יד , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קמב סעיף יח:

יב ג מיי' פ"ז מהל' גירושין הלכה ז יז(?) , טור ושו"ע אה"ע סי' קמב סעיף ח:

דף ה עמוד ב[עריכה]

יג א מיי' פ"ז מהל' גירושין הלכה ה , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קמב סעיף א:

יד ב מיי' שם , טור ושו"ע חו"מ סי' קכא סעיף ט וטור ושו"ע אה"ע סי' לה סעיף ב:

טו ג מיי' פ"ה מהל' עדות הלכה ט , סמ"ג עשין קט , טור ושו"ע חו"מ סי' ז סעיף ה בהג"ה:

טז ד מיי' פ"ז מהל' גירושין הלכה יז , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קמב סעיף ז:

יז ה מיי' פ"ז מהל' גירושין הלכה יב , טור ושו"ע אה"ע סי' קמב סעיף טו:

דף ו עמוד א[עריכה]

יח א ב מיי' פ"ז מהל' גירושין הלכה יב , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קמב סעיף טו:

ט ג ד מיי' פ"ז מהל' גירושין הלכה י:

כ ה מיי' פ"ז מהל' גירושין הלכה ח , וסמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קמב סעיף א וע"ש:

דף ו עמוד ב[עריכה]

כא א מיי' פ"ז מהל' גירושין הלכה ו , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קנב סעיף א:

כב ב מיי' פ"ז מהל' ספר תורה הלכה טז ומיי' פ"ד מהל' יבום הלכה לה , סמ"ג עשין כב , טור ושו"ע יו"ד סי' רפד סעיף ב:

כג ג מיי' פ"טו מהל' אישות הלכה יט:

כד ד מיי' פ"ה מהל' שבת הלכה ג , סמ"ג עשין יא , טור ושו"ע או"ח סי' רס סעיף ב:

דף ז עמוד א[עריכה]

כה א מיי' פ"ח מהל' חובל ומזיק הלכה ט , טור ושו"ע חו"מ סי' שפח סעיף ה:

כו ב ג מיי' פ"ה מהל' תענית הלכה יד , סמ"ג עשין מדברי סופרים ג , טור ושו"ע או"ח סי' תקס סעיף ג. [וברב אלפס ברכות פרק ה' דף כד: וברא"ש שם סימן א ]:

כז ד מיי' פ"ה מהל' תענית הלכה טו , טור ושו"ע או"ח סי' תקס סעיף ד:

דף ז עמוד ב[עריכה]

כח א מיי' פ"ז מהל' מתנות עניים הלכה ה , סמ"ג עשין קסב , טור ושו"ע יו"ד סי' רמח סעיף א:

כט ב מיי' פ"א מהל' תרומות הלכה ז:

ל ג מיי' פ"א מהל' תרומות הלכה ח:

לא ד ה מיי' פ"א מהל' תרומות הלכה כג:

דף ח עמוד א[עריכה]

לב א מיי' פ"ז מהל' גירושין הלכה י:

לג ב מיי' פ"א מהל' תרומות הלכה ז:

לד ג מיי' פ"ח מהל' עבדים הלכה ו , סמ"ג עשין פז , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף פב

לה ד מיי' פ"יא מהל' טומאת מת הלכה ו:

לו ה מיי' פ"ז מהל' גירושין הלכה י ופ"א מהלכות תרומות הל' ז ח:

לז ו מיי' פ"א מהל' תרומות הלכה ד והלכה טו:

לח ז מיי' פ"יא מהל' טומאת מת הלכה ו:

דף ח עמוד ב[עריכה]

לט א מיי' פ"יא מהל' טומאת מת הלכה ו:

מ ב מיי' פ"יא מהל' טומאת מת הלכה ה:

מא ג מיי' פ"ו מהל' שבת הלכה יא:

מב ד ה מיי' פ"ז מהל' עבדים הלכה ב , סמ"ג עשין פז , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף נו:

מג ו מיי' שם, סמ"ג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף נז:

דף ט עמוד א[עריכה]

מד א מיי' פ"ז מהל' עבדים הלכה ט , טור ושו"ע חו"מ סי' רנ סעיף ט:

מה ב מיי' פ"ז מהל' גירושין הלכה ב , סמ"ג עשין נ:

מו ג ד מיי' פ"ז מהל' גירושין הלכה יח , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קמב סעיף ו:

מז ה מיי' פ"ו מהל' עבדים הלכה ז , סמ"ג עשין עו , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף מה וסעיף נא:

מח ו מיי' פ"ו מהל' עבדים הלכה ו , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף מז:

מט ז מיי' פ"ו מהל' עבדים הלכה ה , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף מו:

דף ט עמוד ב[עריכה]

נ א מיי' פ"א מהל' גירושין הלכה כג , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קל סעיף טז:

נא ב מיי' פ"א מהל' גירושין הלכה כג ומיי' פ"כד מהל' מלוה ולוה הלכה ו , סמ"ג עשין קכד , טור ושו"ע חו"מ סי' מה סעיף ד:

נב ג מיי' פ"ו מהל' גירושין הלכה כט מיי' פ"ט מהל' גירושין הלכה יב והלכה יד' , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קמא סעיף נח:

נג ד מיי' פ"ו מהל' עבדים הלכה א , סמ"ג עשין פז , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף עו:

נד ה מיי' פ"י מהל' זכייה הלכה א , סמ"ג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' רנג סעיף יח:

נה ו מיי' פ"ח מהל' זכייה הלכה יב , סמ"ג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' רנ סעיף יח:

נו ז מיי' פ"ו מהל' עבדים הלכה ה , סמ"ג עשין פו , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף מח:

נז ח מיי' שם, טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף מט:

דף י עמוד א[עריכה]

נח א ב מיי' פ"ו מהל' עבדים הלכה ו , סמ"ג עשין פז , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף מז:

דף י עמוד ב[עריכה]

נט א מיי' פ"א מהל' גירושין הלכה כד ומיי' פ"ו מהל' עבדים הלכה ה טור ושו"ע אה"ע סי' קל סעיף יג וטור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף נ:

ס ב ג מיי' פ"ו מהל' עבדים הלכה ה ומיי' פ"כז מהל' מלוה ולוה הלכה א

סא ד מיי' פ"כז מהל' מלוה ולוה הלכה א , סמ"ג עשין פו וסמ"ג עשין צד , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף מה וסעיף מו, וטור ושו"ע חו"מ סי' סח סעיף א וטור ושו"ע אה"ע סי' קל סעיף יט:

דף יא עמוד א[עריכה]

סב א מיי' פ"כז מהל' מלוה ולוה הלכה א , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' סח סעיף א:

סג ב מיי' שם, טור ושו"ע חו"מ סי' סח סעיף ב:

דף יא עמוד ב[עריכה]

סד א טור ושו"ע אה"ע סי' קל סעיף יט:

סה ב מיי' פ"ו מהל' גירושין הלכה טז , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קמ סעיף א:

סו ג מיי' פ"ו מהל' עבדים הלכה א , סמ"ג עשין פו , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף עו:

סז ד מיי' פ"ד מהל' זכייה ומתנה הלכה ב ומיי' פ"ה מהל' עבדים הלכה ב ומיי' פ"ו מהל' עבדים הלכה א , טור ושו"ע חו"מ סי' רמג סעיף א:

סח ה מיי' פ"כ מהל' מלוה ולוה הלכה ב , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' קה סעיף ד:

סט ו מיי' שם , טור ושו"ע חו"מ סי' קה סעיף א:

ע ז מיי' פ"ב מהל' מתנות עניים הלכה יט:

דף יב עמוד א[עריכה]

עא א מיי' פ"ט מהל' עבדים הלכה ז , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף כ וסעיף כא:

עב ב ג ד ה מיי' פ"ז מהל' רוצח ושמירת נפש הלכה ב , סמ"ג עשין פה:

עג ו ז מיי' שם , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף כ בהגה"ה:

עד ח מיי' פ"ו מהל' ערכין הלכה יט:

דף יב עמוד ב[עריכה]

עה א מיי' פ"ו מהל' ערכין הלכה יט:

עו ב ג מיי' פ"ד מהל' חובל ומזיק הלכה י , סמ"ג עשין ע , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף כא וטור ושו"ע חו"מ סי' תכד סעיף ג:

עז ד מיי' פ"ו מהל' תרומות הלכה א , טור ושו"ע יו"ד סי' שלא:

דף יג עמוד א[עריכה]

עח א מיי' פ"ו מהל' גירושין הלכה כח ומיי' פ"ט מהל' גירושין הלכה ב והלכה יב , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קמא סעיף נח:

עט ב מיי' פ"ו מהל' עבדים הלכה א , סמ"ג עשין פז , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף עו:

פ ג מיי' פ"י מהל' זכייה הלכה א , סמ"ג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' רנג סעיף יח:

פא ד מיי' פ"י מהל' זכיה הלכה א ומיי' פ"ח מהל' זכיה הלכה ב , סמ"ג עשין סב , טור ושו"ע חו"מ סי' רנ סעיף א:

פב ה מיי' פ"י מהל' זכיה הלכה א , סמ"ג עשין סב , טור ושו"ע חו"מ סי' רנג סעיף יח:

דף יג עמוד ב[עריכה]

פג א ב מיי' פ"ו מהל' מכירה הלכה ז ומיי' פ"ג מהל' זכיה הלכה ג , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קכו סעיף ח וטור ושו"ע חו"מ סי' סו סעיף יט:

דף יד עמוד ד[עריכה]

פד א מיי' פ"ו מהל' זכיה הלכה ד , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רמו סעיף יב טור ושו"ע אה"ע סי' קז סעיף א:

פה ב מיי' פ"ו מהל' זכיה הלכה טו , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע אה"ע סי' נח סעיף א:

פו ג מיי' פ"טו מהל' מכירה הלכה ב , סמ"ג לאוין קע , טור ושו"ע חו"מ סי' רלב סעיף א:

פז ד ה מיי' פ"טז מהל' מלוה הלכה ב , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' קכה סעיף א:

פח ו מיי' פ"א מהל' שכירות הלכה ו , סמ"ג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' קכה סעיף א:

פט ז מיי' שם , טור ושו"ע חו"מ סי' קכה סעיף ב:

דף יד עמוד ב[עריכה]

צ א מיי' פ"י מהל' זכיה הלכה יב , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קכה סעיף ט:

צא ב ג ד מיי' פ"ד מהל' זכיה הלכה ד ה' , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קכה סעיף ח:

צב ה מיי' פ"ח מהל' זכיה הלכה יז , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רנ סעיף א:

דף טו עמוד א[עריכה]

צג א מיי' פ"ד מהל' זכיה הלכה ה , טור ושו"ע חו"מ סי' רנג סעיף ב: