עין משפט ונר מצוה/ברכות/פרק ט

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

דף נד עמוד א[עריכה]

א א מיי' פ"י מהל' ברכות הלכה ט , סמ"ג עשין כז , טור ושו"ע או"ח סי' ריח סעיף א:

ב ב ג מיי' פ"י מהל' ברכות הלכה טו , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' רכח סעיף א:

ג ד מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' ריח סעיף ג , וסטור ושו"ע או"ח סי' רכד סעיף יג:

ד ה מיי' פ"י מהל' ברכות הלכה ג , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' רכב סעיף ב:

ה ו ז מיי' פ"י מהל' ברכות הלכה כב והלכות כה כו , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' רל סעיף א:

ו ח מיי' פ"ז מהל' בית הבחירה הלכה ב , סמ"ג עשין קסד:

ז ט טור ושו"ע או"ח סי' ריח סעיף ה:

ח י מיי' פ"י מהל' ברכות הלכה ט , סמ"ג עשין כז , טור ושו"ע או"ח סי' ריח סעיף ב:

ט כ מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' ריח סעיף ד:

י ל טור ושו"ע או"ח סי' ריח סעיף א:

דף נד עמוד ב[עריכה]

יא א טור ושו"ע או"ח סי' ריח סעיף ח:

יב ב מיי' פ"י מהל' ברכות הלכה ח , סמ"ג עשין כז , טור ושו"ע או"ח סי' ריט סעיף א:

יג ג מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' ריט סעיף ב:

יד ד מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' ריט סעיף ג:

טו ה טור ושו"ע או"ח סי' ריט סעיף ד:

דף נה עמוד א[עריכה]

יז א טור ושו"ע או"ח סי' צח סעיף ה:

יח ב טור ושו"ע או"ח סי' רא סעיף ג:

דף נה עמוד ב[עריכה]

יט א טור ושו"ע או"ח סי' רכ סעיף א:

כ ב טור ושו"ע או"ח סי' קל סעיף א:


דף נז עמוד ב[עריכה]

כ א מיי' פ"י מהל' ברכות הלכה ט , סמ"ג עשין כז , טור ושו"ע או"ח סי' רכד סעיף א:

כא ב ג מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' רכד סעיף ב:

כב ד טור ושו"ע או"ח סי' רכד סעיף ג:

כג ה מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' רכד סעיף ג , ובטור ושו"ע או"ח סי' ריח סעיף ז:

כד ו טור ושו"ע או"ח סי' רכד סעיף ד:

דף נח עמוד א[עריכה]

כה א מיי' פ"ו מהל' ברכות הלכה יא , סמ"ג עשין כז , טור ושו"ע או"ח סי' רכד סעיף ה:

כו ב מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' רכד סעיף ו:

כז ג מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' רכד סעיף ז:

כח ד מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' רכד סעיף ח:

כט ה טור ושו"ע או"ח סי' רכד סעיף ט:

ל ו מיי' פ"יב מהל' איסורי ביאה הלכה ב , סמג לאוין קיב , טור ושו"ע אה"ע סי' טז סעיף א:

דף נח עמוד ב[עריכה]

לא א מיי' פ"י מהל' ברכות הלכה י , סמ"ג עשין כז , טור ושו"ע או"ח סי' רכד סעיף י:

לב ב מיי' פ"י מהל' ברכות הלכה יט , טור ושו"ע או"ח סי' רכד סעיף יא:

לג ג מיי' פ"י מהל' ברכות הלכה י והלכה יט , טור ושו"ע או"ח סי' רכד סעיף יב:

לד ד מיי' פ"י מהל' ברכות הלכה ב , סמ"ג עשין כז , טור ושו"ע או"ח סי' רכה סעיף א:

לה ה מיי' פ"י מהל' ברכות הלכה יב , טור ושו"ע או"ח סי' רכה סעיף ח:

לו ו מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' רכה סעיף ט:

לז ז מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' רכה סעיף ח:

לח ח מיי' פ"י מהל' ברכות הלכה יג , טור ושו"ע או"ח סי' רכה סעיף י:

לט ט מיי' פ"י מהל' ברכות הלכה יד , וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' רכז סעיף א:

דף נט עמוד א[עריכה]

מ א ב ג ד מיי' פ"י מהל' ברכות הלכה יד , סמ"ג עשין כז , טור ושו"ע או"ח סי' רכז סעיף א:

מא ה מיי' פ"י מהל' ברכות הלכה טז , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' רכט סעיף א:

מב ו מיי' פ"י מהל' ברכות הלכה יד והלכה טו , וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' רכז סעיף א:

דף נט עמוד ב[עריכה]

מג א מיי' פ"י מהל' ברכות הלכה יח , סמ"ג עשין כז , טור ושו"ע או"ח סי' רכט סעיף ב:

מד ב מיי' פ"י מהל' ברכות הלכה טו , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' ריח סעיף ג , וטור ושו"ע או"ח סי' רכד סעיף יג:

מה ג טור ושו"ע או"ח סי' רכח סעיף ב:

מו ד מיי' פ"י מהל' ברכות הלכה ו , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' רכא סעיף א:

מז ה ו ז ח מיי' פ"י מהל' ברכות הלכה ה , טור ושו"ע או"ח סי' רכא סעיף ב:

מח ט מיי' פ"י מהל' ברכות הלכה ז , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' רכב סעיף א:

מט י טור ושו"ע או"ח סי' רכג סעיף א:

נ כ מיי' וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' רכג סעיף ב:

נא ל מיי' פ"ד מהל' ברכות הלכה ג , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' קעח סעיף א:

נב מ מיי' פ"ד מהל' ברכות הלכה ט , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' קעח סעיף א:

נג נ מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' קעח סעיף ד:

נד ס מיי' פ"י מהל' ברכות הלכה א , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' רכג סעיף ג:

(ע) [מיי' שם]:

דף ס עמוד א[עריכה]

נה א (מיי' פ"י מהל' ברכות , סמ"ג עשין כז) , טור ושו"ע או"ח סי' רכג סעיף ג:

נו ב ג מיי' פ"י מהל' ברכות הלכה ד , (סמג שם) , טור ושו"ע או"ח סי' רכב סעיף ד:

נז ד ה מיי' שם הלכה [כב] כה , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' רל סעיף א:

נח ו מיי' פ"י מהל' ברכות הלכה כ , טור ושו"ע או"ח סי' רל סעיף ג:

נט ז מיי' פ"י מהל' ברכות הלכה כא , טור ושו"ע או"ח סי' רל סעיף ד:

ס ח טור ושו"ע יו"ד סי' שלו סעיף א:

דף ס עמוד ב[עריכה]

סא א ב מיי' פ"ז מהל' תפלה הלכה ה , סמ"ג עשין יט , טור ושו"ע או"ח סי' ג סעיף א:

סב ג ד מיי' וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' ו סעיף א:

סג ה מיי' פ"ז מהל' תפלה הלכה א והלכה ב , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' רלט סעיף א:

סד ו ז מיי' פ"ז מהל' תפלה הלכה ג והלכה ד והלכה ו , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' מו סעיף א:

סה ח מיי' פ"ג מהל' ציצית הלכה ח , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' ח סעיף ה:

סו ט מיי' פ"ד מהל' תפילין הלכה ד , סמ"ג עשין כב , טור ושו"ע או"ח סי' כה סעיף ה:

סז י מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' כה סעיף ט [ ובסעיף ה בהגה ]:

סח כ מיי' פ"ז מהל' תפלה הלכה ד , סמ"ג עשין יט , טור ושו"ע או"ח סי' ד סעיף א , וטור ושו"ע או"ח סי' מו סעיף א:

סט ל מיי' פ"י מהל' ברכות הלכה ג , סמ"ג עשין כז , טור ושו"ע או"ח סי' רכב סעיף ג:

ע מ טור ושו"ע או"ח סי' רל סעיף ה:

דף סא עמוד א[עריכה]

עא א מיי' פ"כא מהל' איסורי ביאה הלכה כב , סמג לאוין קכז , טור ושו"ע אה"ע סי' כא סעיף א:

עב ב מיי' פ"ו מהל' תפלה הלכה א , סמ"ג עשין יט , טור ושו"ע או"ח סי' צ סעיף ח:

דף סא עמוד ב[עריכה]

עג א מיי' פ"ה מהל' יסודי התורה הלכה ז , סמ"ג עשין ג:

עד ב מיי' פ"ז מהל' בית הבחירה הלכה ה:

עה ג מיי' פ"ז מהל' בית הבחירה הלכה ח:

עו ד מיי' פ"ז מהל' בית הבחירה הלכה ט , טור ושו"ע או"ח סי' ג סעיף ה:

דף סב עמוד א[עריכה]

עז א מיי' פ"ה מהל' דעות הלכה ו , טור ושו"ע או"ח סי' ג סעיף ב:

עח ב מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' ג סעיף י:

עט ג ד טור ושו"ע או"ח סי' ג סעיף ח:

(ג) (ד) [מיי' שם]:

פ ה ו מיי' פ"יג מהל' טומאת משכב ומושב הלכה ב:

פא ז מיי' פ"ה מהל' דעות הלכה ו , טור ושו"ע או"ח סי' ג סעיף ח:

פב ח טור ושו"ע יו"ד סי' שדמ סעיף א , [ ברא"ש פ"ג דמ"ק סי' קי[1] ]:

פג ט מיי' פ"ה מהל' דעות הלכה ו , טור ושו"ע או"ח סי' ב סעיף ו בהגה:

פד י מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' ג סעיף יב:

דף סב עמוד ב[עריכה]

פה א ב [לית' ברמב"ם]

ג מיי' פ"יא מהל' תפלה הלכה י , סמ"ג עשין יט , טור ושו"ע או"ח סי' קנא סעיף ה:

פו ד מיי' פ"ז מהל' בית הבחירה הלכה ז , סמ"ג עשין קסד:

פז ה מיי' פ"ז מהל' בית הבחירה הלכה ב:

דף סג עמוד א[עריכה]

פח א מיי' פ"יא מהל' תפלה הלכה ח , סמ"ג עשין יט , טור ושו"ע או"ח סי' קנא סעיף ה:

פט ב מיי' פ"יא מהל' תפלה הלכה י , טור ושו"ע או"ח סי' קנא סעיף ז , וטור ושו"ע או"ח סי' צ סעיף יג:

צ ג מיי' פ"ד מהל' תענית הלכה טו:

צא ד מיי' פ"כב מהל' איסורי ביאה הלכה טו , סמג לאוין קכו , טור ושו"ע אה"ע סי' כב סעיף טז:

דף סג עמוד ב[עריכה]

צב א טור ושו"ע יו"ד סי' רמב סעיף לא בהג"ה:

צג ב מיי' פ"ג מהל' ת"ת הלכה יב , סמג עשין יב , טור ושו"ע יו"ד סי' רמו סעיף כא:

דף סד עמוד א[עריכה]

צג א טור ושו"ע או"ח סי' קנה סעיף א:

  1. ^ בדפוסים ישנים מיספור הסימנים של הרא"ש נספרו על פני כמה פרקים ולכן סימן ק"י זה מקומו בסימן ס"ג של מיספור הדפוס שלנו -- ויקיעורך