לדלג לתוכן

עין משפט ונר מצוה/בבא בתרא/פרק ה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

דף עג עמוד א[עריכה]

א א מיי' פכ"ז מהל' מכירה הלכה א', סמ"ג עשין עב, טור ושו"ע חו"מ סי' ר"כ סעיף א':


דף עה עמוד ב[עריכה]

ב א מיי' פ"ג מהל' מכירה הלכה ג', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' קצ"ח סעיף ז':

ג ב טור ושו"ע חו"מ סי' קצ"ו סעיף א' בהג"ה, וטור ושו"ע חו"מ סי' קצ"ח סעיף ח':

ד ג ד מיי' פ"ב מהל' מכירה הלכה ו', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' קצ"ו סעיף ג':

דף עו עמוד א[עריכה]

ה א מיי' פ"ו מהל' מכירה הלכה י', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' ס"ו סעיף א':

ו ב מיי' פ"ג מהל' מכירה הלכה ג', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' קצ"ח סעיף ו':

דף עו עמוד ב[עריכה]

ז א ב ג מיי' פ"ד מהל' מכירה הלכה ג' ועיין בהשגות ובמגיד משנה, סמג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' קצ"ח סעיף ט':

ח ד ה מיי' פ"ג מהל' מכירה הלכה ג' ועיין במגיד משנה, טור ושו"ע חו"מ סי' קצ"ח סעיף ז':

ט ו מיי' פ"ו מהל' מכירה הלכה י' ועי' בהשגות ובמגיד משנה, סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' ס"ו סעיף א':

דף עז עמוד א[עריכה]

י א מיי' פ"ו מהל' מכירה הלכה י"ד, סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' רמ"ג סעיף ו':

יא ב מיי' פ"ו מהל' מכירה הלכה ט"ו, טור ושו"ע חו"מ סי' רמ"ג סעיף ז':

דף עז עמוד ב[עריכה]

יב א מיי' פ"ו מהל' מכירה הלכה י"ג ועי' בהשגות ובמגיד משנה:

יג ב מיי' פ"ו מהל' מכירה הלכה י"ג ועי' בהנ"ל, סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' ס"ו סעיף י':

יד ג מיי' פ"ו מהל' מכירה הלכה ו', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' ר"ג סעיף א':

טו ד מיי' פ"ו מהל' מכירה הלכה ו', טור ושו"ע חו"מ סי' ר"ג סעיף ט':

טז ה מיי' פ"ו מהל' מכירה הלכה ו', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' ר"ג סעיף ט', וטור ושו"ע חו"מ סי' קכ"ב סעיף א' וע"ש:

יז ו מיי' פכ"ז מהל' מכירה הלכה ב', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' ר"כ סעיף ב':

יח ז מיי' פכ"ז מהל' מכירה הלכה ב', טור ושו"ע חו"מ סי' ר"כ סעיף ד':

יט ח מיי' פכ"ז מהל' מכירה הלכה ג', טור ושו"ע חו"מ סי' ר"כ סעיף ח':

כ ט י מיי' פכ"ז מהל' מכירה הלכה ב', טור ושו"ע חו"מ סי' ר"כ סעיף ב' ועיין בהג"ה:

כא כ מיי' פכ"ז מהל' מכירה הלכה ב', טור ושו"ע חו"מ סי' ר"כ סעיף ד':

דף עח עמוד א[עריכה]

כב א מיי' פי"ב מהל' מכירה הלכה ח', ומיי' פי"ג מהל' מכירה הלכה י"ג, סמ"ג לאוין קע, טור ושו"ע חו"מ סי' רכ"ז סעיף ט"ו:

כג ב מיי' פכ"ז מהל' מכירה הלכה ה', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' ר"כ סעיף ח':

כד ג ד ה ו ז מיי' פכ"ז מהל' מכירה הלכה ד', טור ושו"ע חו"מ סי' ר"כ סעיף ז':

דף עח עמוד ב[עריכה]

כה א מיי' פכ"ז מהל' מכירה הלכה ז', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' ר"כ סעיף י"א:

כו ב מיי' פכ"ז מהל' מכירה הלכה י', טור ושו"ע חו"מ סי' ר"כ סעיף ט"ז וע"ש שהוא היפך המשנה בדין בור:

כז ג ד מיי' פכ"ז מהל' מכירה הלכה י', טור ושו"ע חו"מ סי' ר"כ סעיף י"ז:

כח ה מיי' פכ"ז מהל' מכירה הלכה ז', טור ושו"ע חו"מ סי' ר"כ סעיף י"א:

דף עט עמוד א[עריכה]

כט א מיי' פ"ה מהל' מעילה הלכה א':

ל ב ג ד ה מיי' פ"ה מהל' מעילה הלכה ו':

דף עט עמוד ב[עריכה]

לא א מיי' פכ"ז מהל' מכירה הלכה י', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' ר"כ סעיף ט"ז:

דף פ עמוד א[עריכה]

לב א ב מיי' פכ"ג מהל' מכירה הל' יא יב יג, טור ושו"ע חו"מ סי' רי"ג סעיף א', וטור ושו"ע חו"מ סי' ר"כ סעיף י"ח:

לג ג מיי' פכ"ג מהל' מכירה הלכה י"ד:

לד ד מיי' פכ"ג מהל' מכירה הלכה ט"ו, וסמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' רט"ז סעיף י"ד:

לה ה ו מיי' הל' מכירה הל' יב יג, וסמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' ר"כ סעיף י"ח ועיין שם:

דף פ עמוד ב[עריכה]

לו א ב מיי' פ"א מהל' טומאת אוכלין הלכה י"ח:

לז ג מיי' פכ"ג מהל' מכירה הלכה ט"ו, סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' רט"ז סעיף י"ד:

לח ד ה מיי' פ"א מהל' שמיטין הלכה כ"א והלכה כב:

דף פא עמוד א[עריכה]

לט א מיי' פכ"ד מהל' מכירה הלכה ו', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' רט"ז סעיף ח':

מ ב מיי' פכ"ד מהל' מכירה הלכה ז', טור ושו"ע חו"מ סי' רט"ז סעיף י':

מא ג מיי' פכ"ד מהל' מכירה הלכה ו', טור ושו"ע חו"מ סי' רט"ז סעיף ט':

מב ד מיי' פכ"ד מהל' מכירה הלכה ה', טור ושו"ע חו"מ סי' רט"ז סעיף ו':

מג ה ו מיי' פכ"ד מהל' מכירה הלכה ה', טור ושו"ע חו"מ סי' רט"ז סעיף ח':

מד ז טור ושו"ע חו"מ סי' רט"ז סעיף ו':

מה ח מיי' פ"ד מהל' בכורים הלכה ד':

מו ט מיי' פ"ב מהל' בכורים הלכה א':

מז י מיי' פ"ב מהל' בכורים הלכה י"ג ע"ש השגות וכסף משנה:

דף פא עמוד ב[עריכה]

מח א ב ג ד ה מיי' פ"ד מהל' בכורים הלכה ד', סמג עשין קמ:

מט ו מיי' פ"ו מהל' תרומות הלכה א', סמג לאוין רכד, טור י"ד סימן שלא:

נ ז מיי' פ"א מהל' מעשר הלכה ד':

נא ח מיי' פ"ד מהל' בכורים הלכה ד':

נב ט מיי' פי"ז מהל' מעשה קרבנות הלכה ו':

נג י מיי' פ"ד מהל' בכורים הלכה ד':

נד כ מיי' פ"ד מהל' בכורים הלכה ח':

דף פב עמוד א[עריכה]

נה א מיי' פכ"ד מהל' מכירה הלכה ז', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' רט"ז סעיף י':

נו ב מיי' פכ"ד מהל' מכירה הלכה ז', טור ושו"ע חו"מ סי' רט"ז סעיף ט':

נז ג מיי' פכ"ד מהל' מכירה הלכה ז', טור ושו"ע חו"מ סי' רט"ז סעיף י':

נח ד מיי' פכ"ד מהל' מכירה הלכה א' והלכה ב, טור ושו"ע חו"מ סי' רט"ז סעיף ו':


דף פב עמוד ב[עריכה]

נט א מיי' פכ"ד מהל' מכירה הלכה א' והלכה ב, סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' רט"ז סעיף ו':

דף פג עמוד א[עריכה]

ס א מיי' פ"ז מהל' כלאים הלכה ד', סמג לאוין רפ, טור ושו"ע יו"ד סי' רצ"ו סעיף ל"ד:

סא ב ג ד מיי' פכ"ד מהל' מכירה הלכה ד', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' רט"ז סעיף ז':

סב ה מיי' פ"ח מהל' כלאים הלכה י', סמג לאוין רפ, טור ושו"ע יו"ד סי' רצ"ו סעיף ס"ד:

סג ו מיי' פכ"ד מהל' מכירה הלכה א', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' רט"ז סעיף ו':

סד ז מיי' פ"ו מהל' כלאים הלכה ט', ועיין בהשגות ובכסף משנה, סמג לאוין רפ, טור ושו"ע יו"ד סי' רצ"ו סעיף כ"ו:

סה ח מיי' פכ"ד מהל' מכירה הלכה ד', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' רט"ז סעיף ז' ואין לו:

דף פג עמוד ב[עריכה]

סו א מיי' פכ"ד מהל' מכירה הלכה ד', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' רט"ז סעיף ז' ואין לו:

סז ב מיי' פכ"ד מהל' מכירה הלכה א', טור ושו"ע חו"מ סי' רט"ז סעיף ו':

סח ג ד מיי' פכ"ד מהל' מכירה הלכה ג', טור ושו"ע חו"מ סי' רט"ז סעיף ז':

סט ה ו מיי' פכ"ז מהל' מכירה הלכה ט', טור ושו"ע חו"מ סי' ר"כ סעיף י"ד:

ע ז מיי' פי"ז מהל' מכירה הלכה א', סמג עשין פב ולאוין קע, טור ושו"ע חו"מ סי' רל"ג:

עא ח מיי' פי"ב מהל' מכירה הלכה י"ג, סמ"ג לאוין קע, טור ושו"ע חו"מ סי' רכ"ז סעיף י':

דף פד עמוד א[עריכה]

עב א מיי' פי"ב מהל' מכירה הלכה י"ד, סמ"ג לאוין קע, טור ושו"ע חו"מ סי' רכ"ז סעיף י"א:

עג ב מיי' פי"ז מהל' מכירה הלכה ב', סמ"ג לאוין קע, טור ושו"ע חו"מ סי' רל"ג:

עד ג מיי' פי"א מהל' טומאת צרעת הלכה י', סמג עשין רלד:

עה ד מיי' פי"ז מהל' מכירה הלכה ב', סמ"ג לאוין קע, טור ושו"ע חו"מ סי' רל"ג:

דף פד עמוד ב[עריכה]

עו א מיי' פ"ה מהל' תרומות הלכה כ"א, טור ושו"ע יו"ד סי' של"א סעיף ס"ד:

עז ב מיי' פ"ה מהל' תרומות הלכה ג', טור ושו"ע יו"ד סי' של"א סעיף נ"ג:

עח ג מיי' פ"ד מהל' מכירה הלכה ה', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' ר' סעיף ו':

עט ד מיי' פ"ג מהל' מכירה הלכה ז', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' קצ"ח סעיף ה':

פ ה מיי' פ"ג מהל' מכירה הלכה ב', וסמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' קצ"ח סעיף א' ועיין בהשגות:

פא ו מיי' פ"ג מהל' מכירה הלכה י"ח, סמ"ג עשין פב:

פב ז ח מיי' פ"ד מהל' מכירה הלכה ז', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' ר' סעיף ז':

דף פה עמוד א[עריכה]

פג א מיי' פ"ד מהל' מכירה הלכה א', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' ר' סעיף ג':

פד ב ג מיי' פ"ד מהל' מכירה הלכה ח', טור ושו"ע חו"מ סי' ר' סעיף ט':

פה ד מיי' פ"ד מהל' מכירה הלכה ו', טור ושו"ע חו"מ סי' ר' סעיף ב':

פו ה מיי' פ"ד מהל' מכירה הלכה ו', טור ושו"ע חו"מ סי' ר' סעיף א':

פז ו מיי' פ"ד מהל' מכירה הלכה ו', טור ושו"ע חו"מ סי' ר' סעיף ב' ובהג"ה:

דף פה עמוד ב[עריכה]

פח א ב מיי' פ"ד מהל' מכירה הלכה ו' והלכה ז, ועי' בהשגות ובמגיד משנה, סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' ר' סעיף ט':

פט ג ד ה מיי' פ"ה מהל' גירושין הלכה ח', סמג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קל"ט סעיף י':

צ ו מיי' פ"ד מהל' מכירה הלכה ו', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' ר' סעיף ג':

צא ז מיי' פ"ד מהל' מכירה הלכה ב', ועי' במגיד משנה ובכסף משנה, טור ושו"ע חו"מ סי' ר' סעיף ה':

צב ח מיי' פ"ד מהל' מכירה הלכה י"ג, טור ושו"ע חו"מ סי' ר' סעיף ח':

דף פו עמוד א[עריכה]

צג א מיי' פ"ד מהל' מכירה הלכה י"ג, סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' ר' סעיף ז':

צד ב ג מיי' פ"ד מהל' מכירה הלכה א' והלכה ב, טור ושו"ע חו"מ סי' ר' סעיף ג':

צה ד מיי' פ"א מהל' מכירה הלכה ג', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' ק"צ סעיף א':

צו ה ו מיי' פ"ג מהל' מכירה הלכה א' והלכה ד, סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' קצ"ח סעיף א':

צז ז ח מיי' פ"ג מהל' גניבה הלכה ב', טור ושו"ע חו"מ סי' שנ"א:

דף פו עמוד ב[עריכה]

צח א ב מיי' פ"ג מהל' מכירה הלכה ב', ועיין בהשגות ובמגיד משנה, סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' קצ"ח סעיף א':

צט ג מיי' פ"ב מהל' מכירה הלכה ה', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' קצ"ז סעיף א':

ק ד מיי' פ"ד מהל' מכירה הלכה ז', ועיין בהשגות ובמגיד משנה, סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' ר' סעיף ז':

קא ה ו מיי' פ"ד מהל' מכירה הלכה י', טור ושו"ע חו"מ סי' ר' סעיף י':

קב ז מיי' פ"ז מהל' מלוה ולוה הלכה י"ב, ועיין במגיד משנה, סמג לאוין קצג, טור ושו"ע יו"ד סי' קע"ו סעיף ח':

דף פז עמוד א[עריכה]

קג א מיי' פ"ז מהל' מלוה ולוה הלכה י"ב, סמג לאוין קצג, טור ושו"ע יו"ד סי' קע"ו סעיף ח':

קד ב מיי' פ"ג מהל' מכירה הלכה י"ח:

קה ג מיי' פ"ד מהל' מכירה הלכה ח' ועיין בהשגות, סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' ר' סעיף ט':

קו ד מיי' פ"ב מהל' שלוחין ושותפין הלכה ז', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' קפ"ה סעיף ז':

קז ה ו טור ושו"ע חו"מ סי' רל"א סעיף ז':

קח ז מיי' פ"ד מהל' מכירה הלכה ח', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' ר' סעיף ט':

קט ח מיי' פ"ב מהל' שלוחין ושותפין הלכה ז', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' קפ"ה סעיף ז':

דף פז עמוד ב[עריכה]

קי א מיי' פי"א מהל' תרומות הלכה ט"ו:

קיא ב ג מיי' פ"ב מהל' שלוחין ושותפין הלכה ב', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' קפ"ח סעיף ב':

דף פח עמוד א[עריכה]

קיב א מיי' פי"א מהל' גזילה ואבידה הלכה י"ד, סמג עשין עד, טור ושו"ע חו"מ סי' רס"ג סעיף ב':

קיג ב ג מיי' פ"ג מהל' גזילה ואבידה הלכה ט"ו, סמ"ג עשין עד, טור ושו"ע חו"מ סי' שנ"ט סעיף ה':

קיד ד ה מיי' פ"ד מהל' מכירה הלכה י"ד, סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' ר' סעיף י"א:

קטו ו מיי' פ"ד מהל' מכירה הלכה י"ד, וסמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' ר' סעיף ז':

קטז ז מיי' פ"ו מהל' ערכין הלכה כ"א:

קיז ח מיי' פ"ו מהל' ערכין הלכה כ"ה:

קיח ט י מיי' פ"ה מהל' מעשר הלכה א', סמג עשין קלה, [ טור ושו"ע יו"ד סי' של"א סעיף צ"ה ]:

קיט כ ל מיי' פ"ח מהל' גניבה הלכה י"ח, סמ"ג עשין עב, טור ושו"ע חו"מ סי' רל"א סעיף ז':

קכ מ נ מיי' פ"ח מהל' גניבה הלכה י"ח, טור ושו"ע חו"מ סי' רל"א סעיף י"ב:

דף פח עמוד ב[עריכה]

קכא א ב מיי' פ"ח מהל' גניבה הלכה י"ג והלכה יד, סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' רל"א סעיף י"ד:

קכב ג מיי' פ"ח מהל' גניבה הלכה ט"ז, טור ושו"ע חו"מ סי' רל"א סעיף ח':

קכג ד ה ו מיי' פ"ח מהל' גניבה הלכה י"ג והלכה יד, טור ושו"ע חו"מ סי' רל"א סעיף י"ד:

קכד ז ח מיי' פ"ז מהל' גניבה הלכה י"ב, סמג לאוין קנב, טור ושו"ע חו"מ סי' רל"א סעיף י"ט:

דף פט עמוד א[עריכה]

קכה א מיי' פ"ח מהל' גניבה הלכה ט"ז, סמ"ג עשין עב, טור ושו"ע חו"מ סי' רל"א סעיף ח':

קכו ב מיי' פ"ח מהל' גניבה הלכה כ', טור ושו"ע חו"מ סי' רל"א סעיף ב':

קכז ג מיי' פ"ח מהל' גניבה הלכה כ', טור ושו"ע חו"מ סי' רל"א סעיף כ':

קכח ד טור ושו"ע חו"מ סי' רל"א סעיף ט':

קכט ה ו מיי' פ"ח מהל' גניבה הלכה ט"ו והלכה יט, טור ושו"ע חו"מ סי' רל"א סעיף י"ד:

קל ז ח ט י מיי' הל' גניבה הלכה ח ט י, טור ושו"ע חו"מ סי' רל"א סעיף י"ג:

דף פט עמוד ב[עריכה]

קלא א מיי' פ"ח מהל' גניבה הל' ח ט י, סמ"ג עשין עב, טור ושו"ע חו"מ סי' רל"א סעיף י"ג:

קלב ב ג מיי' פכ"א מהל' כלים הלכה ה':

קלג ד מיי' פ"ח מהל' גניבה הלכה ד', סמ"ג עשין עב, טור ושו"ע חו"מ סי' רל"א סעיף י':

קלד ה ו ז מיי' פ"ח מהל' גניבה הלכה ה' והלכה ו, טור ושו"ע חו"מ סי' רל"א סעיף ה':

קלה ח מיי' פ"ז מהל' גניבה הלכה ט':

קלו ט מיי' פ"ח מהל' גניבה הלכה ג', סמ"ג עשין עב, טור ושו"ע חו"מ סי' רל"א סעיף י"ח:

קלז י מיי' פ"ח מהל' גניבה הלכה ז', טור ושו"ע חו"מ סי' רל"א סעיף י"א:

קלח כ ל מיי' פ"ח מהל' גניבה הלכה ז', טור ושו"ע חו"מ סי' רל"א סעיף ו':

קלט מ נ מיי' פ"ז מהל' גניבה הלכה ג', סמ"ג עשין עב, טור ושו"ע חו"מ סי' רל"א סעיף ג':

קמ ס מיי' פ"ז מהל' גניבה הלכה ז', טור ושו"ע חו"מ סי' רל"א סעיף ד':

דף צ עמוד א[עריכה]

קמא א ב מיי' פ"ז מהל' גניבה הלכה ז', סמג לאוין קנב, טור ושו"ע חו"מ סי' רל"א סעיף ד':

קמב ג מיי' פ"ז מהל' גניבה הלכה ז':

קמג ד מיי' פ"ח מהל' גניבה הלכה י"ז, סמ"ג עשין עב, טור ושו"ע חו"מ סי' רל"א סעיף ט"ו:

קמד ה מיי' פי"ד מהל' מכירה הלכה ט', סמ"ג לאוין קע, טור ושו"ע חו"מ סי' רל"א סעיף כ':

קמה ו מיי' פט"ו מהל' מכירה הלכה א' ועיין בהשגות, סמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' רל"ב סעיף א':

דף צ עמוד ב[עריכה]

קמו א ב מיי' פ"ח מהל' גניבה הלכה י"ז, סמג לאוין קנב ועשין עב, טור ושו"ע חו"מ סי' רל"א סעיף ט"ו:

קמז ג מיי' פי"ד מהל' מכירה הלכה ו', סמ"ג לאוין קע, טור ושו"ע חו"מ סי' רל"א סעיף כ"ה:

קמח ד מיי' פי"ד מהל' מכירה הלכה ה', טור ושו"ע חו"מ סי' רל"א סעיף כ"ד:

קמט ה מיי' פי"ד מהל' מכירה הלכה ה', טור ושו"ע חו"מ סי' רל"א סעיף כ"ד ובסעיף כ:

קנ ו מיי' פי"ד מהל' מכירה הלכה ה', טור ושו"ע חו"מ סי' רל"א סעיף כ"ד:

קנא ז מיי' פי"ד מהל' מכירה הלכה ו':

קנב ח מיי' פי"ד מהל' מכירה הלכה ו', וסמ"ג לאוין קע, טור ושו"ע חו"מ סי' רל"א סעיף כ"ד:

קנג ט י מיי' פי"ד מהל' מכירה הלכה ח', טור ושו"ע חו"מ סי' רל"א סעיף כ"ו:

דף צא עמוד א[עריכה]

קנד א מיי' פי"ד מהל' מכירה הלכה ח' ועיין במגיד משנה, סמ"ג עשין עב, טור ושו"ע חו"מ סי' רל"א סעיף כ"ו:

קנה ב ג מיי' פי"ד מהל' מכירה הלכה ד', טור ושו"ע חו"מ סי' רל"א סעיף כ"ג:

קנו ד ה ו מיי' פי"ד מהל' מכירה הלכה ג', טור ושו"ע חו"מ סי' רל"א סעיף כ"ב:

קנז ז ח ט מיי' פ"ב מהל' תענית הלכה י"ד, טור ושו"ע או"ח סי' תקע"ו סעיף י':

קנח י כ ל מיי' פ"ה מהל' מלכים הלכה ט', סמג לאוין רב??:

דף צא עמוד ב[עריכה]

קנט א מיי' פ"ה מהל' מלכים הלכה ט', סמג לאוין רכ??: