עין משפט ונר מצוה/בבא מציעא/פרק ג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

דף לג עמוד ב[עריכה]

א א מיי' פ"א מהל' שכירות הלכה ב' , סמ"ג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' רצ"א סעיף א':

ב ב ג ד מיי' פ"ח מהל' שאלה ופקדון הלכה א' , סמ"ג עשין פח , טור ח"מ סי' רצה:

ג ה מיי' פכ"ב מהל' מכירה הלכה י' , סמג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' ר"ט סעיף ד':

דף לד עמוד א[עריכה]

ד א מיי' פ"ח מהל' שאלה הלכה א' , סמ"ג עשין פב , טור ח"מ סי' רצה:

ה ב טור ח"מ סי' רצה:

ו ג ד מיי' פ"ח מהל' שאלה הלכה א' , סמג שם , טור ח"מ סי' רצה:

ז ה ו ז ח מיי' פ"ח מהל' שאלה הלכה ב' , טור ח"מ סי' רצה:

ח ט מיי' פ"ח מהל' שאלה הלכה ד' , טור ח"מ שם:

דף לד עמוד ב[עריכה]

ט א מיי' פ"ח מהל' שאלה הלכה ה' , סמ"ג עשין פח , טור ח"מ סי' רצה:

י ב מיי' פ"ו מהל' שאלה ופקדון הלכה א' , סמ"ג עשין פח , טור ושו"ע חו"מ סי' רצ"ה סעיף א' , וטור ושו"ע חו"מ סי' ש"ה סעיף א':

יא ג מיי' פי"ג מהל' מלוה ולוה הלכה ד' , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' ע"ב סעיף ט':

יב ד מיי' פי"ג מהל' מלוה ולוה הלכה ד' , טור ושו"ע חו"מ סי' ע"ב סעיף י':

דף לה עמוד א[עריכה]

יג א ב מיי' פי"ג מהל' מלוה ולוה הלכה ד' , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' ע"ב סעיף י':

יד ג ד מיי' פי"ג מהל' מלוה ולוה הלכה ד' , טור ושו"ע חו"מ סי' ע"ב סעיף י"ב:

טו ה מיי' פ"ד מהל' שאלה ופקדון הלכה ז' , סמ"ג עשין פח , טור ושו"ע חו"מ סי' רצ"א סעיף ז':

טז ו ז מיי' פ"ח מהל' שאלה ופקדון הלכה ג' , סמג שם , טור ח"מ סי' רצה:

יז ח מיי' פכ"ב מהל' מלוה ולוה הלכה ט"ז , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' ק"ג סעיף ט':

יח ט י כ מיי' פכ"ב מהל' מלוה ולוה הלכה י"ז , טור ושו"ע חו"מ סי' ק"ג סעיף י':

יט ל מיי' פכ"ב מהל' אישות הלכה ז' , ועיין במגיד משנה , סמג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' צ' סעיף ט':

דף לה עמוד ב[עריכה]

כ א מיי' פכ"ב מהל' מלוה ולוה הלכה י"ז , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' ק"ג סעיף י':

כא ב מיי' פכ"ב מהל' מלוה ולוה הלכה י"ב , סמג שם , טור ח"מ סי' קג:

כב ג מיי' פ"א מהל' שכירות הלכה ו' , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' ש"ז סעיף ה':

דף לו עמוד א[עריכה]

כג א מיי' פ"א מהל' שבועות הלכה ט' , סמג לאוין רמ:

כד ב מיי' פ"א מהל' שבועות הלכה ג' , סמג לאוין רלט:

כה ג מיי' פ"ז מהל' שבועות הלכה ב' , ומיי' פ"ח מהל' שבועות הלכה ה' והלכה ו:

כו ד ה מיי' פ"א מהל' שכירות הלכה ו' , ומיי' פ"ד מהל' נזקי ממון הלכה י"א , ועי' בהשגות ובמגיד משנה ובלחם משנה, סמ"ג עשין פט וסימן סח , טור ושו"ע חו"מ סי' רצ"א סעיף כ"ו , וטור ושו"ע חו"מ סי' ש"ה סעיף ה' , וטור ושו"ע חו"מ סי' שצ"ו סעיף ט':

כז ו מיי' פ"א מהל' שכירות הלכה ד' , סמ"ג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' רצ"א סעיף כ"ו:

כח ז מיי' פ"ד מהל' שאלה ופקדון הלכה ו' , סמ"ג עשין פח , טור ושו"ע חו"מ סי' רצ"א סעיף כ':

כט ח ט מיי' פ"ד מהל' שאלה ופקדון הלכה ח' , טור ושו"ע חו"מ סי' רצ"א סעיף כ"א:

דף לו עמוד ב[עריכה]

ל א מיי' פ"ג מהל' שכירות הלכה י' , סמ"ג עשין פח , טור ושו"ע חו"מ סי' רצ"א סעיף ט':

לא ב מיי' פ"ג מהל' שכירות הלכה ט' , טור ושו"ע חו"מ סי' רצ"א סעיף ו':

לב ג מיי' פ"ג מהל' שכירות הלכה י' , טור ושו"ע חו"מ סי' רצ"א סעיף ט':

לג ד ה מיי' פ"ג מהל' שכירות הלכה ט' , טור ושו"ע חו"מ סי' רצ"א סעיף י':

לד ו מיי' פ"ג מהל' שכירות הלכה ט' ועיין במגיד משנה , טור ושו"ע חו"מ סי' רצ"א סעיף י"א:

דף לז עמוד א[עריכה]

לה א מיי' פ"ד מהל' גזילה ואבידה הלכה י' , סמ"ג עשין עג , טור ושו"ע חו"מ סי' שס"ה סעיף ב':

לו ב מיי' פ"ה מהל' שאלה ופקדון הלכה ד' ועי' במגיד משנה , סמ"ג עשין פח , טור ושו"ע חו"מ סי' ש' סעיף א':

לז ג מיי' פ"ה מהל' שאלה ופקדון הלכה ד' , טור ושו"ע חו"מ סי' ש' סעיף ב':

לח ד ה מיי' שם , טור ושו"ע חו"מ סי' ש' סעיף א':

לט ו מיי' פ"ד מהל' גזילה ואבידה הלכה י' , סמ"ג עשין עג , טור ושו"ע חו"מ סי' שס"ה סעיף ב':

דף לז עמוד ב[עריכה]

מ א מיי' פ"ד מהל' גזילה ואבידה הלכה ט' , סמ"ג עשין עג , טור ושו"ע חו"מ סי' שס"ה סעיף א':

מא ב מיי' פ"ה מהל' נחלות הלכה ו' , סמג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' ר"פ סעיף י':

מב ג ד מיי' פ"ה מהל' שאלה ופקדון הלכה ד' , סמ"ג עשין פח , טור ושו"ע חו"מ סי' ש' סעיף ד':

דף לח עמוד א[עריכה]

מג א מיי' פ"ז מהל' שאלה ופקדון הלכה א' ועיין בהשגות ובמגיד משנה , סמ"ג עשין פח , טור ושו"ע חו"מ סי' רצ"ב סעיף ט"ו:

מד ב מיי' פ"ז מהל' שאלה ופקדון הלכה א':

מה ג מיי' שם , וסמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' רצ"ב סעיף ט"ו:

מו ד מיי' פ"ז מהל' שאלה ופקדון הלכה א':

מז ה מיי' פ"ז מהל' שאלה ופקדון הלכה ב' , וסמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' רצ"ב סעיף ט"ז:

מח ו מיי' פ"ז מהל' שאלה ופקדון הלכה ה' , טור ושו"ע חו"מ סי' רצ"ב סעיף י"ט:

מט ז מיי' פ"ט מהל' מתנות עניים הלכה י"א , סמג עשין קסב , טור ושו"ע יו"ד סי' רנ"ז סעיף ב':

דף לח עמוד ב[עריכה]

נ א מיי' פ"ז מהל' שאלה ופקדון הלכה ב' , סמ"ג עשין פח , טור ושו"ע חו"מ סי' רצ"ב סעיף ט"ז:

נא ב ג מיי' פ"ז מהל' נחלות הלכה ד' והלכה ה , ועיין בהשגות ובמגיד משנה , סמג עשין צז , טור ושו"ע חו"מ סי' רפ"ה סעיף ב' וסעיף ג וסעיף ה:

נב ד טור ושו"ע חו"מ סי' רפ"ה סעיף א' , [ועיין בכסף משנה שתמה על הרמב"ם שהשמיט זה]:

נג ה מיי' פ"ז מהל' נחלות הלכה ח' , טור ושו"ע חו"מ סי' רפ"ה סעיף א' וסעיף ד:

דף לט עמוד א[עריכה]

נד א מיי' פ"ז מהל' נחלות הלכה ה' , סמג עשין צז , טור ושו"ע חו"מ סי' רפ"ה סעיף ב' וע"ש:

נה ב מיי' פכ"ג מהל' אישות הלכה ח' , סמג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' פ"ח סעיף ז':

נו ג מיי' פכ"ג מהל' אישות הלכה י' , טור ושו"ע אה"ע סי' פ"ח סעיף י':

נז ד ה מיי' פ"ז מהל' נחלות הלכה ה' , סמג עשין צז , טור ושו"ע חו"מ סי' רפ"ה סעיף ב':

נח ו מיי' פ"ז מהל' נחלות הלכה ו' , טור ושו"ע חו"מ סי' רפ"ה סעיף ג':

נט ז מיי' פ"ז מהל' נחלות הלכה ה' , טור ושו"ע חו"מ סי' רפ"ה סעיף ב':

ס ח ט י מיי' פ"ח מהל' נחלות הלכה א' והלכה ב , סמג עשין צז , טור ושו"ע חו"מ סי' רפ"ה סעיף ו':

סא כ מיי' פי"ד מהל' טוען ונטען הלכה ז' , סמג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' קמ"ט סעיף י"ט:

דף לט עמוד ב[עריכה]

סב א מיי' פ"ח מהל' נחלות הלכה ב' , סמג עשין צז , טור ושו"ע חו"מ סי' רפ"ה סעיף ז':

סג ב ג ד מיי' פ"ח מהל' נחלות הלכה ב' , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' רפ"ה סעיף ט':

סד ה (מיי' פ"ד מהל' נחלות הלכה שגיאת לואה: bad argument #1 to 'len' (string expected, got nil).) , סמג עשין צז , טור ושו"ע חו"מ סי' ר"פ סעיף ו':

סה ו מיי' פ"ג מהל' עדות הלכה י"ב , סמג עשין קט , טור ושו"ע חו"מ סי' כ"ח סעיף ה':

סו ז מיי' פ"ט מהל' נחלות הלכה ב' , ועיין בהשגות ובמגיד משנה , סמג עשין צז , טור ושו"ע חו"מ סי' רפ"ז סעיף א':

דף מ עמוד א[עריכה]

סז א ב מיי' פ"ט מהל' נחלות הלכה ד' , ועיין בהשגות ובמגיד משנה , סמג עשין צז , טור ושו"ע חו"מ סי' רפ"ז סעיף ג' וע"ש:

סח ג ד ה ו ז ח מיי' פ"ה מהל' שאלה ופקדון הלכה ה' , סמ"ג עשין פח , טור ושו"ע חו"מ סי' רצ"ב סעיף י"א:

סט ט מיי' פ"ה מהל' שאלה ופקדון הלכה ה' , טור ושו"ע חו"מ סי' רצ"ב סעיף י"ב:

ע י כ מיי' פ"ה מהל' שאלה ופקדון הלכה ה' , טור ושו"ע חו"מ סי' רצ"ב סעיף י"ג:

עא ל מיי' פי"ח מהל' מכירה הלכה ט' , סמג לאוין קט , טור ושו"ע חו"מ סי' רכ"ח סעיף כ' [ודלא כר"י]:

דף מ עמוד ב[עריכה]

עב א מיי' פי"ד מהל' מכירה הלכה א' , סמג לאוין קע , טור ושו"ע חו"מ סי' רל"א סעיף כ':

עג ב מיי' פי"ח מהל' מכירה הלכה ח' , סמג עשין שם , טור ושו"ע חו"מ סי' רכ"ח סעיף י"ט:

עד ג מיי' פכ"ז מהל' מכירה הלכה ב' , ועיין בהשגות ובמגיד משנה , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' ר"כ סעיף ד':

עה ד ה מיי' פי"ח מהל' מכירה הלכה ט' והלכה י , סמג לאוין קע , טור ושו"ע חו"מ סי' רכ"ח סעיף כ':

עו ו מיי' פ"ז מהל' שאלה ופקדון הלכה ט' , סמ"ג עשין פח , טור ושו"ע חו"מ סי' רצ"ב סעיף ו':

דף מא עמוד א[עריכה]

עז א מיי' פ"ד מהל' גניבה הלכה י' , ועי' בהשגות ובמגיד משנה , סמ"ג עשין עא , טור ושו"ע חו"מ סי' שנ"ה סעיף א' וסעיף ב וע"ש:

עח ב מיי' פ"ז מהל' שאלה ופקדון הלכה ט' , סמ"ג עשין פח , טור ושו"ע חו"מ סי' רצ"ב סעיף ו':

עט ג מיי' פ"ג מהל' גזילה הלכה י"א , סמ"ג עשין עג , טור ושו"ע חו"מ סי' רצ"ב סעיף א':

פ ד מיי' פ"ג מהל' שכירות הלכה ח' , סמ"ג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' ש"ג סעיף י':

דף מא עמוד ב[עריכה]

[פ] (א) [ מיי' פ"א מהל' שכירות הלכה ב' , סמ"ג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' רצ"א סעיף א' ]:

פא א מיי' פ"ד מהל' גניבה הלכה א' , טור ח"מ סי' שנב:

דף מב עמוד א[עריכה]

פב א מיי' פ"ד מהל' שאלה ופקדון הלכה ו' , סמ"ג עשין פח , טור ושו"ע חו"מ סי' רצ"א סעיף כ':

פג ב מיי' פ"ד מהל' שאלה ופקדון הלכה ח' , טור ושו"ע חו"מ סי' רצ"א סעיף כ"א:

פד ג מיי' פ"ד מהל' שאלה ופקדון הלכה ו' , טור ושו"ע חו"מ סי' רצ"א סעיף כ':

פה ד ה מיי' פ"י מהל' ברכות הלכה כ"ב , סמג עשין כז , טור ושו"ע או"ח סי' ר"ל סעיף ב' , [ רב אלפס ברכות פ"ט דף מח. ]:

פו ו מיי' פ"ד מהל' שאלה ופקדון הלכה ד' , סמ"ג עשין פח , טור ושו"ע חו"מ סי' רצ"א סעיף ט"ו , [ רב אלפס כאן , ועוד לעיל בפירקין דף פ]:

פז ז ח ט מיי' פ"ד מהל' שאלה ופקדון הלכה ה' ועיין בהשגות ובמגיד משנה , טור ושו"ע חו"מ סי' רצ"א סעיף ט"ז:

פח י מיי' פ"ד מהל' שאלה ופקדון הלכה ד' , טור ושו"ע חו"מ סי' רצ"א סעיף ט"ו:

פט כ מיי' פ"ג מהל' חמץ הלכה י"א , סמג עשין לט , טור ושו"ע או"ח סי' תל"ג סעיף ח':

צ ל מיי' פ"ד מהל' שאלה ופקדון הלכה ד' , סמ"ג עשין פח , טור ושו"ע חו"מ סי' רצ"א סעיף ט"ו:

צא מ מיי' פ"ד מהל' שאלה ופקדון הלכה ו' , טור ושו"ע חו"מ סי' רצ"א סעיף ו':

צב נ מיי' פ"ד מהל' שאלה ופקדון הלכה ז' , טור ושו"ע חו"מ סי' רצ"א סעיף ז':

צג ס מיי' פ"ד מהל' שאלה ופקדון הלכה ח' , טור ושו"ע חו"מ סי' רצ"א סעיף כ"ג:

דף מב עמוד ב[עריכה]

צד א מיי' פ"ד מהל' שאלה ופקדון הלכה ח' , סמ"ג עשין פח , טור ושו"ע חו"מ סי' רצ"א סעיף כ"ג:

צה ב ג ד מיי' פ"טז מהלכות מכירה הלכות ט י יא , סמג לאוין קע , טור ושו"ע חו"מ סי' רל"ב סעיף י"ח:

צו ה ו ז ח מיי' פ"ד מהל' שאלה ופקדון הלכה ט' , סמ"ג עשין פח , טור ושו"ע חו"מ סי' רצ"א סעיף כ"ה:

דף מג עמוד א[עריכה]

צז א ב ג ד ה מיי' פ"ז מהל' שאלה ופקדון הלכה ו' , סמ"ג עשין פח , טור ושו"ע חו"מ סי' רצ"ב סעיף ז':

צח ו מיי' פ"ז מהל' מעילה הלכה ט' והלכה י:

צט ז מיי' פ"ג מהל' גזילה הלכה א' , סמ"ג עשין עא וסימן עב , טור ושו"ע חו"מ סי' רצ"ב סעיף ה':

ק ח מיי' פ"ג מהל' גזילה הלכה א' והלכה ב , ומיי' פ"א מהל' גניבה הלכה י"ד , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' שנ"ד סעיף ג' , וטור ושו"ע חו"מ סי' שס"ב סעיף י':

קא ט מיי' פ"ג מהל' גזילה הלכה ב' , טור ש"ע ח"מ סי' שסב סעי' ב וסעי' יא וסעי' יב , וטור ושו"ע חו"מ סי' ש"ה סעיף ה':

דף מג עמוד ב[עריכה]

קב א מיי' פ"ג מהל' גזילה ואבידה הלכה ט"ו , סמ"ג עשין עג , טור ושו"ע חו"מ סי' שנ"ט סעיף ה':

קג ב מיי' פ"ב מהל' גזילה ואבידה הלכה ב' , ועיין בהשגות ובמגיד משנה , סמג עשין שם , טור ושו"ע חו"מ סי' שס"ב סעיף ב' וסעיף ז:

קד ג מיי' פ"ב מהל' גזילה ואבידה הלכה ב' , טור ושו"ע חו"מ סי' שס"ב סעיף ז':

קה ד מיי' פ"ג מהל' גזילה ואבידה הלכה י"א , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' רצ"ב סעיף ד':

קו ה ו מיי' פ"ג מהל' גזילה ואבידה הלכה י"ב , ועיין בהשגות ובמגיד משנה , טור ושו"ע חו"מ סי' רצ"ב סעיף ב':

דף מד עמוד א[עריכה]

קז א מיי' פ"ג מהל' גזילה הלכה י"א , טור ושו"ע חו"מ סי' רצ"ב סעיף ה':

קח ב מיי' פ"ג מהל' גזילה הלכה י"ג , סמ"ג עשין עג , טור ושו"ע חו"מ סי' רצ"ב סעיף ג':

קט ג ד מיי' פ"ג מהל' גזילה הלכה י"ב , ועיין בהשגות ובמגיד משנה , טור ושו"ע חו"מ סי' רצ"ב סעיף ב':