משתמש:Costello/סטטיסטיקות חוקים

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

זו היא רשימה של כל הדפים שנצפו לפחות פעם אחת במהלך החודשיים האחרונים ושייכים לקטגוריה:ספר החוקים של מדינת ישראל, מסודרים על פי מספר הצפיות בהם.

#עמודמספר צפיות
1חוק_העונשין1,935
2ספר_החוקים_של_מדינת_ישראל1,327
3חוק_סדר_הדין_הפלילי916
4פקודת_העיריות805
5חוק_בתי_המשפט572
6חוק_הגנת_הצרכן460
7חוק_סדר_הדין_הפלילי_(סמכויות_אכיפה_-_מעצרים)388
8חוק_זכות_יוצרים344
9חוק_השיפוט_הצבאי301
10חוק_מס_ערך_מוסף285
11חוק_המתנה272
12חוק_עבודת_נוער240
13חוק_הגנת_הפרטיות237
14חוק_המחשבים235
15פקודת_התעבורה224
16חוק_סמכויות_לשם_שמירה_על_ביטחון_הציבור210
17תקנות_למניעת_מפגעים_(מניעת_רעש)198
18חוק_החזקת_תעודת_זהות_והצגתה196
19חוק_שכר_מינימום190
20חוק_הבחירות_לכנסת187
21תקנות_ההגנה_(שעת_חרום)185
22חוק_הרבנות_הראשית_לישראל184
23פקודת_מס_הכנסה_(נוסח_חדש)_-_חלק_ז':_שיעורי_המס183
24חוק_הרשות_השניה_לטלויזיה_ורדיו176
25חוק_הגבלת_העישון_במקומות_ציבוריים172
26פקודת_הראיות171
27חוק_ההתיישנות155
28חוק_שעות_עבודה_ומנוחה155
29חוק_הרשויות_המקומיות_(הסדרת_השמירה)153
30חוק_גיל_הנישואין152
31פקודת_זכות_יוצרים146
32חוק_התכנון_והבנייה145
33חוק_הכשרות_המשפטית_והאפוטרופסות141
34פקודת_מס_הכנסה_(נוסח_חדש)_-_חלק_א':_פרשנות141
35תקנות_למניעת_מפגעים_(רעש_בלתי_סביר)141
36חוק_למניעת_מפגעים139
37פקודת_מס_הכנסה_(נוסח_חדש)_-_חלק_ה':_רווחי_הון137
38חוק_ביטוח_בריאות_ממלכתי136
39חוק_הפטנטים135
40חוק_מכר_דירות131
41פקודת_סדרי_השלטון_והמשפט130
42תקנות_סדר_הדין_בבית_המשפט_הגבוה_לצדק127
43פקודת_צבא_הגנה_לישראל121
44חוק_הקרינה_הבלתי_מייננת120
45פקודת_מס_הכנסה_(נוסח_חדש)_-_חלק_י"א:_עונשין119
46חוק_ההגבלים_העסקיים114
47חוק_הפרשנות112
48חוק_הודעה_מוקדמת_לפיטורים_ולהתפטרות111
49חוק_זכויות_התלמיד110
50פקודת_מס_הכנסה_(נוסח_חדש)107
51פקודת_מס_הכנסה_(נוסח_חדש)_-_חלק_י':_תשלומים_וגביה107
52חוק_הכנסת107
53פקודת_מס_הכנסה_(נוסח_חדש)_-_חלק_ה3:_הכנסות_מיוחדות_בשוק_ההון105
54חוק_תובענות_יצוגיות102
55חוק_האחריות_למוצרים_פגומים102
56חוק_זכויות_החולה99
57חוק_המועצה_להשכלה_גבוהה99
58חוק_עשיית_עושר_ולא_במשפט97
59חוק_חומרי_נפץ97
60חוק_שיווי_זכויות_האשה96
61חוק_עדכון_כתובת92
62חוק_הבוררות92
63חוק_איסור_הכחשת_השואה91
64פקודת_מס_הכנסה_(נוסח_חדש)_-_חלק_י"ב:_הוראות_כלליות90
65חוק_לא_תעמוד_על_דם_רעך88
66פקודת_מס_הכנסה_(נוסח_חדש)_-_חלק_ב':_הטלת_מס88
67חוק_איסור_נהיגה_ברכב_בחוף_הים88
68חוק-יסוד:_כבוד_האדם_וחירותו86
69חוק_החוזים_האחידים77
70חוק_השבת_אבידה76
71חוק_שידורי_טלויזיה_(כתוביות_ושפת_סימנים)75
72חוק_השבות74
73חוק_הממשלה74
74פקודת_מס_הכנסה_(נוסח_חדש)_-_חלק_ה'2:_שינוי_מבנה_ומיזוג74
75חוק_איסוף_ופינוי_פסולת_למיחזור73
76חוק-יסוד:_השפיטה73
77פקודת_מס_הכנסה_(נוסח_חדש)_-_חלק_ט':_שומת_הכנסה_וערעורים73
78חוק_הסדרת_מקומות_רחצה73
79חוק-יסוד:_חופש_העיסוק71
80חוק_שמירת_הסביבה_החופית69
81חוק_למניעת_מפגעים_סביבתיים_(תביעות_אזרחיות)69
82פקודת_מס_הכנסה_(נוסח_חדש)_-_חלק_ד':_חישוב_ההכנסה_במקרים_מיוחדים68
83פקודת_מס_הכנסה_(נוסח_חדש)_-_התוספת_השניה68
84חוק_שירות_נתוני_אשראי66
85חוק_קביעת_הזמן66
86חוק_הצלילה_הספורטיבית64
87חוק_יום_ירושלים64
88חוק_מבקר_המדינה63
89תקנות_מניעת_זיהום_הים_ממקורות_יבשתיים63
90פקודת_הצופים63
91חוק-יסוד:_נשיא_המדינה62
92חוק_הדיינים60
93חוק-יסוד:_הצבא59
94צו_זכות_יוצרים_(הסכם_טריפס)57
95חוק_הגנת_השכר57
96חוק_הגבלת_שימוש_במקום_לשם_מניעת_ביצוע_עבירות57
97חוק-יסוד:_הממשלה56
98חוק-יסוד:_הכנסת56
99חוק_הזכות_לעבודה_בישיבה56
100חוק-יסוד:_ירושלים_בירת_ישראל55
101פקודת_מס_הכנסה_(נוסח_חדש)_-_חלק_ה'1:_הקצאת_מניות_לעובדים53
102חוק_גנים_בוטניים53
103פקודת_מס_הכנסה_(נוסח_חדש)_-_חלק_ח':_דו"חות,_הודעות_וידיעות53
104חוק_חופש_המידע52
105חוק-יסוד:_מקרקעי_ישראל52
106חוק-יסוד:_משק_המדינה50
107פקודת_מס_הכנסה_(נוסח_חדש)_-_חלק_ו':_חיוב_במס_על_ידי_נציג49
108חוק_רישוי_עסקים48
109חוק_מניעת_זיהום_הים_ממקורות_יבשתיים47
110חוק_רישוי_עסקים_-_פרק_א'_-_רישוי_עסקים46
111חוק-יסוד:_מבקר_המדינה42
112פקודת_מס_הכנסה_(נוסח_חדש)_-_חלק_ו'1:_הצמדת_תקרות_ההכנסה,_נקודות_זיכוי_ונקודות_קיצבה_והנחות_סוציאליות40
113חוק_משק_הדלק_(איסור_מכירת_דלק_לתחנות_תדלוק_מסוימות)38
114צו_זכות_יוצרים_(אמנת_ברן)36
115תקנות_מניעת_מפגעים_(שמן_משומש)36
116פקודת_מחלקת_העבודה35
117חוק_חג_המצות_(איסורי_חמץ)31
118תקנות_למניעת_מפגעים_(מניעת_זיהום_אויר_וריח_בלתי_סבירים_מאתרים_לסילוק_פסולת)28
119תקנות_למניעת_מפגעים_(זיהום_אויר_ממבערי_מזוט_להסקה_ביתית)28
120תקנות_חופש_המידע_(אגרות)27
121תקנות_איסוף_ופינוי_פסולת_למיחזור_(חובת_פינוי_פסולת_למיחזור)25
122צו_זכות_יוצרים_(אמנה_להגנת_יצרני_רישמת_קול)25
123חוק_רישוי_עסקים_-_פרק_ג'_-_הוראות_שונות24
124תקנות_למניעת_מפגעים_(זיהום_אויר_מחצרים)23
125צו_זכות_יוצרים_(ארצות_הברית)21
126צו_זכות_יוצרים_(האמנה_העולמית)20
127חוק_רישוי_עסקים_-_פרק_ב'_-_רישוי_מפעלים_בטחוניים17
128פקודת_מס_הכנסה_(נוסח_חדש)_-_תוספת_ראשונה16
129פקודת_מס_הכנסה_(נוסח_חדש)_-_תוספת_ראשונה_א'13
130פקודת_מס_הכנסה_(נוסח_חדש)_-_תוספת_ראשונה_א'19
סך הכל -18,645

נתונים לתקופה 6/7/07 - 03/09/2008