עין משפט ונר מצוה/בבא מציעא/פרק ח

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

דף צד עמוד א[עריכה]

א כ מיי' פ"א מהל' שכירות הלכה ג' , ומיי' פ"ב מהל' שאלה ופקדון הלכה א' , סמ"ג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' שמ"ו סעיף א':

ב ל מיי' פ"א שם , ופ"ב שם , טור ושו"ע חו"מ סי' שמ"ו סעיף ב':

דף צד עמוד ב[עריכה]

ג א מיי' פ"א מהל' שכירות הלכה ג' , סמ"ג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' שמ"ו סעיף ב':

ד ב מיי' פ"ו מהל' ממרים הלכה ב' , סמג לאוין ריט , טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"א סעיף א':

דף צה עמוד א[עריכה]

ה א מיי' פ"א מהל' שכירות הלכה ג' , ומיי' פ"ב מהל' שאלה ופקדון הלכה א' , סמ"ג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' שמ"ו סעיף א':

דף צה עמוד ב[עריכה]

ו א מיי' פ"ב מהל' שאלה ופקדון הלכה א' , סמ"ג עשין צב , טור ושו"ע חו"מ סי' שמ"ו סעיף א':

ז ב מיי' פ"ב מהל' שאלה ופקדון הלכה א' , ומיי' פ"א מהל' שכירות הלכה ג' , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' שמ"ו סעיף ב':

דף צו עמוד א[עריכה]

ח א מיי' פ"א מהל' שאלה ופקדון הלכה ד' , סמ"ג עשין צב , טור ושו"ע חו"מ סי' ש"א סעיף ד':

ט ב ג ד ה מיי' פ"ב מהל' שאלה ופקדון הלכה ט' , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' שמ"ו סעיף י':

י ו ז מיי' פ"ב מהל' שאלה ופקדון הלכה ח' , טור ושו"ע חו"מ סי' שמ"ו סעיף י"א:

יא ח ט י מיי' פ"ב מהל' שאלה ופקדון הלכה ו' , טור ושו"ע חו"מ סי' שמ"ו סעיף ט':

יב כ ל מיי' פ"ב מהל' שאלה ופקדון הלכה ה' , טור ושו"ע חו"מ סי' שמ"ו סעיף ו':

יג מ נ מיי' פ"ד מהל' בכורים הלכה ו':

יד ס מיי' פי"ג מהל' נדרים הלכה ט' , סמג לאוין רמב , טור ושו"ע יו"ד סי' רל"ד סעיף ל':

טו ע מיי' פ"א מהל' שלוחין ושותפין הלכה א' , סמ"ג עשין צב , טור ושו"ע חו"מ סי' קפ"ב סעיף א':

טז פ מיי' פ"ב מהל' שאלה ופקדון הלכה ה' , סמ"ג עשין צב , טור ושו"ע חו"מ סי' שמ"ו סעיף ו':

דף צו עמוד ב[עריכה]

יז א מיי' פ"ב מהל' שאלה הלכה ז' , סמג עשין צג , טור ושו"ע חו"מ סי' שמ"ו סעיף ט"ז:

יח ב ג מיי' פ"ב מהל' שאלה הלכה י"א , עיין בהשגות ובמגיד משנה , טור ושו"ע חו"מ סי' שמ"ו סעיף י"ז:

יט ד מיי' פ"ז מהל' מעילה הלכה י"א:

כ ה מיי' פ"א מהל' שאלה הלכה ד' , סמ"ג עשין צב , טור ושו"ע חו"מ סי' שמ"ו סעיף א':

כא ו מיי' פ"א מהל' שאלה הלכה ב' , וסמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' שד"מ סעיף א':

דף צז עמוד א[עריכה]

כב א מיי' פ"א מהל' שאלה ופקדון הלכה ג' , סמ"ג עשין צב , טור ושו"ע חו"מ סי' שד"מ סעיף ב':

כג ב טור ושו"ע חו"מ סי' ש"מ סעיף ג' בהג"ה:

כד ג מיי' פ"ב מהל' שאלה ופקדון הלכה א' , סמ"ג עשין צב , טור ושו"ע חו"מ סי' שמ"ו סעיף א':

כה ד מיי' פ"ב מהל' שאלה ופקדון הלכה ג' , טור ושו"ע חו"מ סי' שמ"ו סעיף י"ב:

כו ה ו מיי' פ"ב מהל' שאלה ופקדון הלכה ד' , טור ושו"ע חו"מ סי' שמ"ו סעיף י"ג:

כז ז ח מיי' פ"ב מהל' שאלה ופקדון הלכה ב' , טור ושו"ע חו"מ סי' שמ"ו סעיף ד':

כח ט מיי' פ"ג מהל' שאלה ופקדון הלכה ג' , סמ"ג עשין צב , טור ושו"ע חו"מ סי' שד"מ סעיף ד' וע"ש:

דף צז עמוד ב[עריכה]

כט א מיי' פ"ג מהל' שאלה ופקדון הלכה ג' , סמ"ג עשין צב , טור ושו"ע חו"מ סי' שד"מ סעיף ד' ע"ש:

ל ב מיי' פ"א מהל' טוען ונטען הלכה ז' , ועי' במגיד משנה , סמ"ג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' ע"ה סעיף ט':

לא ג מיי' פ"ג מהל' שאלה ופקדון הלכה ג' , סמ"ג עשין צב , טור ושו"ע חו"מ סי' שד"מ סעיף ד' , וטור ושו"ע חו"מ סי' שמ"ה סעיף א' וע"ש:

דף צח עמוד א[עריכה]

לב א מיי' פ"ד מהל' טוען ונטען הלכה ז' , סמ"ג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' ע"ה סעיף י"ג:

לג ב מיי' פ"ג מהל' שאלה ופקדון הלכה ד' , סמ"ג עשין צב , טור ושו"ע חו"מ סי' שמ"ה סעיף א':

לד ג מיי' פ"ג מהל' שאלה ופקדון הלכה ד' , טור ושו"ע חו"מ סי' שמ"ה סעיף ב':

דף צח עמוד ב[עריכה]

לה א מיי' פ"ג מהל' שאלה ופקדון הלכה ג' , סמ"ג עשין צב , טור ושו"ע חו"מ סי' שד"מ סעיף ד':

לו ב ג מיי' פ"ב מהל' שאלה ופקדון הלכה י' , סמ"ג עשין צב , טור ושו"ע חו"מ סי' שמ"ו סעיף י"ד וסעי' טו:

לז ד מיי' פ"ג מהל' שאלה ופקדון הלכה א' , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' ש"מ סעיף ה':

לח ה מיי' פ"ג מהל' שאלה ופקדון הלכה ב' , טור ושו"ע חו"מ סי' ש"מ סעיף ח':

דף צט עמוד א[עריכה]

לט א מיי' פ"ג מהל' שאלה ופקדון הלכה א' והלכה ב , סמ"ג עשין צב , טור ושו"ע חו"מ סי' ש"מ סעיף ו' וסעי' ח:

מ ב מיי' פ"ג מהל' שאלה ופקדון הלכה א' , טור ושו"ע חו"מ סי' ש"מ סעיף ה':

מא ג מיי' פ"ג מהל' שאלה ופקדון הלכה ב' , טור ושו"ע חו"מ סי' ש"מ סעיף ז' ודלא כרב:

מב ד מיי' פ"ו מהל' מעילה הלכה ד':

דף צט עמוד ב[עריכה]

מג א ב מיי' פ"א מהל' מכירה הלכה י"ח , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קצ"ה סעיף ט' , וטור ושו"ע חו"מ סי' ש"ז סעיף ב' , וטור ושו"ע חו"מ סי' שט"ו סעיף א':

מד ג מיי' פ"ג מהל' גזילה ואבידה הלכה ג' , סמג עשין קצח , טור ושו"ע חו"מ סי' שס"ב סעיף י"ב:

מה ד מיי' פ"ג מהל' גזילה ואבידה הלכה ג':

מו ה מיי' פ"י מהל' תרומות הלכה ח':

מז ו מיי' פ"ד מהל' נזקי ממון הלכה י"ג , סמג עשין סו , טור ושו"ע חו"מ סי' שצ"ד סעיף ד':

מח ז מיי' פ"ו מהל' מעילה הלכה ז' , סמג עשין רי , וע"ש בכסף משנה:

מט ח מיי' פ"ו מהל' מעילה הלכה ח':

נ ט י כ מיי' פ"ג מהל' שכירות הלכה ג' , סמ"ג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' ד"ש סעיף ה' וע"ש בהג"ה:

דף ק עמוד א[עריכה]

נא א מיי' פ"ד מהל' מכירה הלכה י' ועי' במגיד משנה , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רכ"ג סעיף א':

נב ב מיי' פ"ד מהל' מכירה הלכה י"ב , טור ושו"ע חו"מ סי' רכ"ג סעיף ד':

נג ג מיי' פ"ד מהל' מכירה הלכה י' , טור ושו"ע חו"מ סי' רכ"ג סעיף א' וסעיף ב:

נד ד מיי' פ"ה מהל' טוען ונטען הלכה א' , סמ"ג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' צ"ה סעיף א':

דף ק עמוד ב[עריכה]

נה א מיי' פ"כ מהל' מכירה הלכה י"א , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רכ"ג סעיף ב' וסעיף ג:

נו ב מיי' פ"כ מהל' מכירה הלכה י' , טור ושו"ע חו"מ סי' רכ"ג סעיף א':

נז ג מיי' פ"א מהל' טוען ונטען הלכה ב' , סמ"ג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' פ"ט סעיף א':

נח ד ה מיי' פ"ה מהל' טוען ונטען הלכה ד' , ועיין בהשגות ובמגיד משנה , סמ"ג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' צ"ה סעיף ב' ע"ש:

נט ו מיי' פ"ד מהל' שכנים הלכה י"א , טור ושו"ע חו"מ סי' קס"ח סעיף ב':

ס ז מיי' פ"ד מהל' שכנים הלכה י' , ועיין בהשגות ובמגיד משנה , טור ושו"ע חו"מ סי' קס"ח סעיף א':

סא ח ט י מיי' פ"ד מהל' שכנים הלכה י"א , טור ושו"ע חו"מ סי' קס"ח סעיף ב':

דף קא עמוד א[עריכה]

סב א מיי' פ"ד מהל' שכנים הלכה י"א , סמ"ג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' קס"ח סעיף ב':

סג ב ג מיי' פ"ד מהל' שכנים הלכה י' , טור ושו"ע חו"מ סי' קס"ח סעיף א':

סד ד מיי' פ"ו מהל' מעשר הלכה י"ב , טור ושו"ע יו"ד סי' של"א סעיף קכ"א:

סה ה מיי' פ"א מהל' תרומות הלכה י' , טור ושו"ע יו"ד סי' של"א סעיף ג':

סו ו ז מיי' פ"ו מהל' מעשר הלכה י"ב:

סז ח ט מיי' פ"י מהל' גזילה ואבדה הלכה ד' , סמג עשין עג , טור ושו"ע חו"מ סי' שע"ה סעיף א':

סח י מיי' פ"י מהל' גזילה ואבדה הלכה ח' , טור ושו"ע חו"מ סי' שע"ה סעיף ג':

סט כ מיי' פ"י מהל' גזילה ואבדה הלכה ט' , טור ושו"ע חו"מ סי' שע"ה סעיף ו':

דף קא עמוד ב[עריכה]

ע א מיי' פ"י מהל' גזילה ואבדה הלכה ט':

עא ב מיי' פ"ו מהל' שכירות הלכה ז' , סמ"ג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' שי"ב סעיף ה':

עב ג ד מיי' פ"ו מהל' שכירות הלכה ז' ועיין במגיד משנה , טור ושו"ע חו"מ סי' שי"ב סעיף ו':

עג ה מיי' פ"ו מהל' שכירות הלכה ז' , טור ושו"ע חו"מ סי' שי"ב סעיף ה' וסעיף ו:

עד ו מיי' פ"ו מהל' שכירות הלכה ח' , טור ושו"ע חו"מ סי' שי"ב סעיף ז':

עה ז מיי' פ"ו מהל' שכירות הלכה ז' , טור ושו"ע חו"מ סי' שי"ב סעיף ו':

עו ח מיי' פ"ו מהל' שכירות הלכה ט' , טור ושו"ע חו"מ סי' שי"ב סעיף ט':

עז ט מיי' פ"ו מהל' שכירות הלכה ט' , טור ושו"ע חו"מ סי' שי"ב סעיף י"א:

עח י מיי' פ"ו מהל' שכירות הלכה י"א , טור ושו"ע חו"מ סי' שי"ב סעיף י"ג:

עט כ מיי' פ"ו מהל' שכירות הלכה י' , טור ושו"ע חו"מ סי' שי"ב סעיף י"ב:

פ ל מ מיי' פ"ז מהל' שכירות הלכה ז' , סמ"ג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' שי"ט:

פא נ טור ושו"ע חו"מ סי' שי"ב סעיף ו' בהג"ה , ועי' במגיד משנה פ"ו שם הלכה ז:

פב ס מיי' פ"ו מהל' שכירות הלכה ג' , סמ"ג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' שי"ד סעיף א':

פג ע מיי' פ"ו מהל' שכירות הלכה ה' ועי' בהשגות ובמגיד משנה , וסמ"ג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' שי"ג סעיף ג':

פד פ טור ושו"ע חו"מ סי' שי"ג סעיף ד':

פה צ מיי' פ"ו מהל' שכירות הלכה ג' , סמ"ג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' שי"ד סעיף א':

פו ק מיי' פ"ו מהל' שכירות הלכה ג' , טור ושו"ע חו"מ סי' שי"ד סעיף ב':

פז ר מיי' פ"ה מהל' תפילין הלכה י"א , סמג עשין נג , טור ושו"ע יו"ד סי' רצ"א סעיף ב' , [ רב אלפס כאן ובהל' מזוזה דף עא ]:

דף קב עמוד א[עריכה]

פח א מיי' פ"ו מהל' שכירות הלכה ג' , ומיי' פ"ה מהל' תפילין הלכה י"א , סמג עשין נג , טור ושו"ע חו"מ סי' שי"ד סעיף ב' , וטור ושו"ע יו"ד סי' רצ"א סעיף ב' , [ רב אלפס כאן , ובסוף הלכות מזוזה דף עא. ]:

פט ב מיי' פ"ה מהל' תפילין הלכה י"א , סמג עשין נג , טור ושו"ע יו"ד סי' רצ"א סעיף ב':

צ ג מיי' פ"ו מהל' שכירות הלכה ה' , ועיין בהשגות ובמגיד משנה , סמ"ג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' שי"ג סעיף ג':

צא ד טור ושו"ע חו"מ סי' שי"ג סעיף ג' בהג"ה:

צב ה מיי' פ"ו מהל' שכירות הלכה ב' , טור ושו"ע חו"מ סי' שי"ג סעיף ב':

צג ו מיי' פי"ג מהל' שחיטה הלכה ח' , סמג לאוין קכ , טור ושו"ע יו"ד סי' רצ"ב סעיף ב':

צד ז מיי' פ"ו מהל' גזילה ואבידה הלכה ז' , סמג עשין עג , טור ושו"ע חו"מ סי' ש"ע סעיף א' וסעיף ד:

צה ח מיי' פי"ג מהל' שחיטה הלכה ח' , סמג לאוין קכ , טור ושו"ע יו"ד סי' רצ"ב סעיף ב':

צו ט י מיי' פי"ג מהל' שחיטה הלכה י"ח:

צז כ מיי' פ"ז מהל' שכירות הלכה ב' , סמ"ג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' שי"ב סעיף ט"ו:

דף קב עמוד ב[עריכה]

צח א מיי' פ"ד מהל' מכירה הלכה ז' , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' ר' סעיף ז':

צט ב ג מיי' פ"ז מהל' שכירות הלכה ב' , סמ"ג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' שי"ב סעיף ט"ו:

ק ד ה מיי' פ"ז מהל' שכירות הלכה ג' , ועיין בהשגות ובמגיד משנה , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' שי"ז סעיף א':

קא ו ז מיי' פי"א מהל' בכורים הלכה י"ט , סמג עשין קעד , טור ושו"ע יו"ד סי' ש"ה סעיף י"ד:

דף קג עמוד א[עריכה]

קב א ב מיי' פי"א מהל' שכירות הלכה ו' , סמג עשין צ , טור ושו"ע חו"מ סי' פ"ט סעיף ב' וסעיף ג:

קג ג מיי' פ"ז מהל' שכירות הלכה ג' , ועיין במשגות ובמגיד משנה , סמג עשין צ , טור ושו"ע חו"מ סי' שי"ז סעיף א':

קד ד מיי' פ"ז מהל' שכירות הלכה ד' , טור ושו"ע חו"מ סי' שי"ז סעיף ב':

קה ה ו ז מיי' פ"א מהל' שאלה ופקדון הלכה ח' , סמג לאוין נב , טור ושו"ע חו"מ סי' שמ"א סעיף ו':

קו ח מיי' פ"א מהל' שאלה ופקדון הלכה ז' , טור ושו"ע חו"מ סי' שמ"א סעיף ז':

קז ט מיי' פ"א מהל' שאלה ופקדון הלכה ט' , טור ושו"ע חו"מ סי' שמ"א סעיף ח':

קח י כ ל מ מיי' פ"ה מהל' שכירות הלכה ז' , סמ"ג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' שי"ב סעיף י"ז: