שולחן ערוך הלכות חנוכה ופורים

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

הלכות חנוכה[עריכה]

סימן תרע - דברים האסורים והמותרים בחנוכה טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן תרעא - סדר הדלקת נר חנוכה ומקום הנחתו טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש


סימן תרעב - זמן הדלקת נר חנוכה טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש


סימן תרעג - שמנים ופתילות הכשרות לחנוכה טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש


סימן תרעד - שמותר להדליק מנר לנר טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש


סימן תרעה - שהדלקה עושה מצוה ולא הנחה טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש


סימן תרעו - סדר הברכות וההדלקה טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן תרעז - דין אכסנאי בחנוכה טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן תרעח - נר של שבת קודם לנר של חנוכה טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש


סימן תרעט - ובו סעיף אחד טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש


סימן תרפ - שלא להניח הנרות סמוך לפתח בליל שבת טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש


סימן תרפא - אין מבדילין בנר חנוכה במוצאי שבת טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש


סימן תרפב - דין על הנסים בחנוכה טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש


סימן תרפג - הלל בחנוכה טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש


סימן תרפד - סדר קריאת התורה בחנוכה טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש

סדר ארבע פרשיות[עריכה]

סימן תרפה - סדר ד' פרשיות טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש

הלכות פורים[עריכה]

סימן תרפו - דין תענית אסתר טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן תרפז - חיוב קריאת המגילה טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן תרפח - דין כרכים המוקפים חומה מימות יהושע בן נון טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן תרפט - שהכל חייבים בקריאת מגילה טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן תרצ - דיני קריאת המגילה טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן תרצא - דיני כתיבת המגילה ותפירתה טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן תרצב - דיני ברכות המגילה טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן תרצג - סדר תפלת פורים טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן תרצד - דין מעות פורים לעניים טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן תרצה - דיני סעודת פורים טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן תרצו - דיני הספד ותענית ועשיית מלאכה בפורים טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש
סימן תרצז - אין אומרים תחינה בי"ד וט"ו שבאדר ראשון, ודין תענית והספד בהן טור שולחן ערוך שולחן ערוך הרב ערוך השולחן לבוש