לבוש אורח חיים תרעד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

לבוש התכלת על אורח חיים (הלכות סדר היום) · לבוש החור על אורח חיים (הלכות שבת ומועדים)
לבוש עטרת זהב גדולה על יורה דעה · לבוש תכריך הבוץ והארגמן על אבן העזר · לבוש עיר שושן על חושן משפט
צפייה בדפוסים הישנים להגהה ולהורדה


<< | עשרה לבושי מלכות · לבוש החור על אורח חיים · סימן תרעד | >>

סימן תרעד בטור אורח חיים ובשולחן ערוך (ערוך השולחן)

דין שמותר להדליק מנר לנר
ובו שני סעיפים:
אב

סעיף א[עריכה]

מדליקין נר חנוכה מנר חנוכה ולא חיישינן שמכחיש ושואב קצת מלחלוחית שמנו, שהרי גם זה של מצוה. ודווקא להדליק זה מזה בלא אמצעי מותר, שאין כאן ביזוי מצוה.א אבל להדליק זה מזה ע"י נר של חול – אסור, מפני שנראה כמבזה קצת אותו הנר מצוה, שמדליקין ממנו נר של חול, שנראה שנוטל אורו לתשמיש חול, אף על פי שרוצה לחזור ולהדליק בו נר של מצוה – אין הכל יודעין אותו. ויש מתירין גם בעניין זה שרוצה לחזור ולהדליק ממנו נר אחר של מצוה, והוא שייזהר שלא יכבה אותו הנר של חול טרם שידליק ממנו הנר של מצוה האחר. אבל אם יש לחוש שיכבה ברוח קודם שיגיע לנר של מצוה השני וידליקנה, אסור.

הערה א: הג"ה: דהדלקה עושה מצוה, כמו שנתבאר סימן תרע"ג סעיף א', ובסימן תרע"ה סעיף א'. אבל אילו היה הנחה עושה המצוה – אסור להדליק אפילו נר חנוכה מנר חנוכה בלא אמצעי, דכיון דהנחה עושה המצוה – אם כן הדלקה לאו מצוה הוא, ואיכא ביזוי מצוה בהדלקה זו, שהרי בשעת ההדלקה עדיין אין כאן נר מצוה וחשוב כנר של חול, עד שמניחה.

סעיף ב[עריכה]

יש מי שאומר שנר של בית הכנסת ושל שבת ושל חנוכה – כולן קרואין נר של מצוה, ומותר להדליק זה מזה. ונר של תלמוד תורה או נר שצריכין לחולה – מותר להדליק מהם. ונר של חנוכה שכבה אחר שדלק שיעורו ורוצה לחזור ולהדליקו, לא ידליקנו מנרות של חנוכה, כיון שאין חובה לחזור להדליקו – הוה כנר של חול.