עין משפט ונר מצוה/מועד קטן/פרק ג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

דף יג עמוד ב[עריכה]

א ל מיי' פ"ז מהל' יו"ט הלכה י"ז והלכה יח, טור ושו"ע או"ח סי' תקל"א סעיף ד':

ב מ מיי' פ"ז מהל' יו"ט הלכה י"ז, סמג לאוין עה, טור ושו"ע או"ח סי' תקל"ד סעיף א':

דף יד עמוד א[עריכה]

ג א מיי' פ"ז מהל' יו"ט הלכה כ"א, טור ושו"ע או"ח סי' תקל"ד סעיף א':

ד ב מיי' פ"ז מהל' יו"ט הלכה כ"א:

ה ג ד מיי' פ"ו מהל' כלי המקדש הלכה י"א, ומיי' פ"ז מהל' יו"ט הלכה י"ט, ומיי' פ"א מהל' ביאת מקדש הלכה י"ב:

ו ה מיי' פ"ז מהל' יו"ט הלכה י"ח, טור ושו"ע או"ח סי' תקל"א סעיף ד':

דף יד עמוד ב[עריכה]

ז א מיי' פ"ח מהל' אבל הלכה ד', טור ושו"ע יו"ד סי' ש"מ סעיף כ"ז:

ח ב מיי' פ"ז מהל' יו"ט הלכה י"ט, טור ושו"ע או"ח סי' תקל"א סעיף ו':

ט ג מיי' פ"ח מהל' אבל הלכה ג' והלכה ח, טור ושו"ע או"ח סי' תקמ"ח סעיף א':

י ד טור ושו"ע יו"ד סי' של"ד סעיף א':

יא ה ו מיי' פ"ז מהל' יו"ט הלכה י"ב, טור ושו"ע או"ח סי' תקמ"ה סעיף י':

יב ז מיי' פי"ג מהל' סנהדרין הלכה ד', סמג לאוין רצ:

יג ח מיי' פי"ג מהל' סנהדרין הלכה ה':

יד ט מיי' פ"י מהל' צרעת הלכה ו', סמג עשין רלה:

טו י מיי' פ"ב מהל' ביאת מקדש הלכה ו':

טז כ מיי' פ"ב מהל' ביאת מקדש הלכה ח':

יז ל מיי' פ"י מהל' צרעת הלכה ו':

יח מ מיי' פ"ה מהל' אבל הלכה א' והלכה ב, סמג עשין דרבנן ג, טור ושו"ע יו"ד סי' ש"פ סעיף א', וטור ושו"ע יו"ד סי' ש"צ סעיף א':

דף טו עמוד א[עריכה]

יט א מיי' פ"ז מהל' תלמוד תורה הלכה ד', סמג לאוין רח ועשין רלה, טור ושו"ע יו"ד סי' של"ד סעיף ב':

כ ב מיי' פ"י מהל' צרעת הלכה ו', סמג עשין שם:

כא ג מיי' פ"ז מהל' תלמוד תורה הלכה ד', סמג שם, טור ושו"ע יו"ד סי' של"ד סעיף ג':

כב ד מיי' פ"ה מהל' אבל הלכה א' והלכה יט, סמג עשין דרבנן ג, טור ושו"ע יו"ד סי' ש"פ סעיף א', טור ושו"ע יו"ד סי' שפ"ו סעיף א':

כג ה מיי' פ"י מהל' צרעת הלכה ו', סמג עשין רלה:

כד ו מיי' פ"ד מהל' אבל הלכה ט', סמג עשין דרבנן ג, טור ושו"ע יו"ד סי' ש"פ סעיף א', וטור ושו"ע יו"ד סי' שפ"ח סעיף א' (שו"ע א"ח ססי' לח. עי' ש"ך יו"ד סי' שלד ס"ק יב):

כה ז ח ט מיי' פ"י מהל' צרעת הלכה ו', סמג עשין רלה:

כו י מיי' פ"ה מהל' אבל הלכה א' והלכה כ, סמג עשין דרבנן ג, טור ושו"ע יו"ד סי' ש"פ סעיף א', וטור ושו"ע יו"ד סי' שפ"ה סעיף א':

כז כ מיי' פ"ג מהל' תענית הלכה ח', טור ושו"ע או"ח סי' תקע"ה סעיף ז':

כח ל מיי' פ"י מהל' צרעת הלכה ו', סמג עשין רלה:

כט מ מיי' פ"ה מהל' אבל הלכה א' והלכה טו, סמג עשין דרבנן ג, טור ושו"ע יו"ד סי' ש"פ סעיף א' וטור ושו"ע יו"ד סי' שפ"ד סעיף א':

ל נ ס ע פ מיי' פ"ו מהל' תלמוד תורה הלכה ד' והלכה ה, טור ושו"ע יו"ד סי' של"ד סעיף ב':

לא צ מיי' פ"י מהל' טומאת צרעת הל' ?, סמג עשין רלה:

לב ק מיי' פ"ד מהל' קריאת שמע הלכה ח', טור ושו"ע או"ח סי' פ"ח:

לג ר מיי' פ"ה מהל' אבל הלכה א' והלכה ג, סמג עשין דרבנן ג, טור ושו"ע יו"ד סי' ש"פ סעיף א', וטור ושו"ע יו"ד סי' שפ"ט סעיף א':

לד ש מיי' פ"ח מהל' אבל הלכה א', סמג עשין דרבנן ב, טור ושו"ע יו"ד סי' ש"מ סעיף א':

לה ת מיי' פ"י מהל' צרעת הלכה ו', סמג עשין רלה:

לו א* מיי' פ"ה מהל' אבל הלכה א' והלכה יח, סמג עשין דרבנן ג, טור ושו"ע יו"ד סי' ש"פ סעיף א', וטור ושו"ע יו"ד סי' שפ"ז סעיף א':

דף טו עמוד ב[עריכה]

לז א מיי' פ"י מהל' צרעת הלכה ו', סמג עשין רלה:

לח ב מיי' פ"ה מהל' אבל הלכה א' והלכה ז, טור ושו"ע יו"ד סי' ש"פ סעיף א':

לט ג מיי' פ"ג מהל' תענית הלכה ד', טור ושו"ע או"ח סי' תקע"ה סעיף ג':

מ ד מיי' פ"ה מהל' אבל הלכה א' והלכה ג, סמג עשין דרבנן ג, טור ושו"ע יו"ד סי' ש"פ סעיף א':

מא ה מיי' פ"ג מהל' תענית הלכה ד', טור ושו"ע או"ח סי' תקע"ה סעיף ג':

מב ו מיי' פ"י מהל' צרעת הלכה ו':

מג ז מיי' פ"ה מהל' אבל הלכה א' והלכה ו, טור ושו"ע יו"ד סי' ש"פ סעיף א':

מד ח טור ושו"ע יו"ד סי' של"ד סעיף ב':

מה ט מיי' פ"ג מהל' תענית הלכה ד', טור ושו"ע או"ח סי' תקע"ה סעיף ג':

מו י מיי' פ"י מהל' צרעת הלכה ו':

מז כ מיי' פ"ה מהל' אבל הלכה א' והלכה ה, סמג עשין דרבנן ג, טור ושו"ע יו"ד סי' ש"פ סעיף א':

מח ל מיי' פ"י מהל' צרעת הלכה ו':

מט מ נ ס מיי' פ"ב מהל' ביאת מקדש הלכה י"א, סמג לאוין שג:

דף טז עמוד א[עריכה]

נ א ב ג מיי' פכ"ה מהל' סנהדרין הלכה ח', טור ושו"ע חו"מ סי' י"א סעיף א':

נא ד מיי' פכ"ה מהל' סנהדרין הלכה ו', סמג לאוין רח, טור ושו"ע חו"מ סי' י"א סעיף א', וטור ושו"ע חו"מ סי' ח' סעיף ה' בהג"ה:

נב ה מיי' פכ"ה מהל' סנהדרין הלכה ח', ומיי' פ"ו מהל' תלמוד תורה הלכה י"ד, ומיי' פכ"ד מהל' סנהדרין הלכה ז', טור ושו"ע חו"מ סי' ב', וטור ושו"ע יו"ד סי' של"ד סעיף מ"ג:

נג ו מיי' פ"ז מהל' תלמוד תורה הלכה י"ג, טור ושו"ע יו"ד סי' של"ד סעיף ט':

נד ז מיי' פכ"ד מהל' סנהדרין הלכה ז':

נה ח מיי' פכ"ד מהל' סנהדרין הלכה ו', טור ושו"ע חו"מ סי' ב' בהג"ה:

נו ט י מיי' פכ"ד מהל' סנהדרין הלכה ח' והלכה ט:

נז כ מיי' פ"ז מהל' תלמוד תורה הלכה ד', טור ושו"ע יו"ד סי' של"ד סעיף א':

נח ל מיי' פכ"ה מהל' סנהדרין הלכה ח', טור ושו"ע יו"ד סי' של"ד סעיף א' בהג"ה, וטור ושו"ע חו"מ סי' ק' סעיף ג':

נט מ מיי' פ"ז מהל' תלמוד תורה הלכה י"ג, טור ושו"ע יו"ד סי' של"ד סעיף א':

ס נ מיי' פ"ז מהל' תלמוד תורה הלכה י"ב, טור ושו"ע יו"ד סי' של"ד סעיף י"ג:

סא ס מיי' פ"ו מהל' תלמוד תורה הלכה י"ג, טור ושו"ע יו"ד סי' של"ד סעיף ט"ו:

סב ע מיי' פ"ו מהל' תלמוד תורה הלכה י"ג, טור ושו"ע יו"ד סי' של"ד סעיף כ':

סג פ מיי' פ"ו מהל' תלמוד תורה הלכה י"ג, טור ושו"ע יו"ד סי' של"ד סעיף כ"א:

סד צ מיי' פ"ו מהל' תלמוד תורה הלכה י"ג, טור ושו"ע יו"ד סי' של"ד סעיף מ"ה:

סה ק טור ושו"ע יו"ד סי' של"ד סעיף כ"ו:

סו ר מיי' פ"ז מהל' תלמוד תורה הלכה ט', טור ושו"ע יו"ד סי' של"ד סעיף כ"ה:

סז ש ת טור ושו"ע יו"ד סי' של"ד סעיף כ':

קטע זמני לעריכה[עריכה]

דף טז עמוד ב[עריכה]

סח א טור ושו"ע יו"ד סי' של"ד סעיף א':

דף יז עמוד א[עריכה]

[סט] (א) מיי' פ"ו מהל' תלמוד תורה הלכה י"ד, טור ושו"ע יו"ד סי' של"ד סעיף י"ז:

סט א מיי' פ"ב מהל' סנהדרין הלכה י"ב, טור ושו"ע חו"מ סי' ד':

ע ב מיי' פ"ו מהל' תלמוד תורה הלכה י"ד, ומיי' פ"ז מהל' תלמוד תורה הלכה א', טוש"ע י"ד ופ"ז?? הלכה א, טור ושו"ע יו"ד סי' של"ד סעיף מ"ב וסעיף מג:

עא ג מיי' פ"ו מהל' תלמוד תורה הלכה י"ד, ומיי' פ"ו מהל' ממרים הלכה ט', טור ושו"ע יו"ד סי' של"ד סעיף מ"ג:

עב ד מיי' פ"ו מהל' תלמוד תורה הלכה י"ד, טור ושו"ע יו"ד סי' של"ד סעיף ל"ט וסעיף מג:

עג ה מיי' פ"ז מהל' תלמוד תורה הלכה י':

עד ו מיי' פ"ז מהל' תלמוד תורה הלכה א', טור ושו"ע יו"ד סי' של"ד סעיף מ"ב:

עה ז מיי' פ"ז מהל' תלמוד תורה הלכה י"א, טור ושו"ע יו"ד סי' של"ד סעיף ל"ג:

עו ח מיי' פ"ז מהל' תלמוד תורה הלכה א', טור ושו"ע יו"ד סי' של"ד סעיף מ"ב:

דף יז עמוד ב[עריכה]

עז א מיי' פ"ז מהל' יו"ט הלכה י"ט, סמג לאוין עה, טור ושו"ע או"ח סי' תקל"א סעיף ד':

עח ב מיי' פ"ז מהל' יו"ט הלכה י"ט:

עט ג ד ה מיי' פ"י מהל' אבל הלכה ז', טור ושו"ע יו"ד סי' שצ"ט סעיף ג':

פ ו ז מיי' שם, ומיי' פ"ז מהל' יו"ט הלכה י"ח, טור ושו"ע או"ח סי' תקל"א סעיף ז', וטור ושו"ע יו"ד סי' שצ"ט סעיף ג':

פא ח מיי' פ"ז מהל' יו"ט הלכה י"ט, ופ"א מהלכות ביאת מקדש הלכה יג:

פב ט מיי' פ"ד מהל' כלי המקדש הלכה ד ה:

פג י כ מיי' פ"ו מהל' אבל הלכה י"ג, טור ושו"ע יו"ד סי' ש"צ סעיף ג':

פד ל מיי' פ"ו מהל' אבל הלכה י"ג, טור ושו"ע יו"ד סי' שפ"ט סעיף א':

פה מ מיי' פ"ו מהל' אבל הלכה י"ג, טור ושו"ע יו"ד סי' ש"צ סעיף ג':

פו נ מיי' פ"ו מהל' אבל הלכה י"ג, טור ושו"ע יו"ד סי' שפ"ט סעיף א':

פז ס מיי' פ"ז מהל' יו"ט הלכה כ', טור ושו"ע או"ח סי' תקל"ב סעיף א':

דף יח עמוד א[עריכה]

פח א ב מיי' פ"ה מהל' אבל הלכה ב', סמג עשין דרבנן ג, טור ושו"ע יו"ד סי' ש"צ סעיף ז':

פט ג מיי' פ"ז מהל' יו"ט הלכה כ', טור ושו"ע או"ח סי' תקל"א סעיף ח':

צ ד מיי' פ"ז מהל' יו"ט הלכה כ"א, סמג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' תקל"ד סעיף א':

צא ה מיי' וסמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' תקל"ד סעיף ב':

דף יח עמוד ב[עריכה]

צב א מיי' פ"ז מהל' יו"ט הלכה י"ב, סמג לאוין עה, טור ושו"ע או"ח סי' תקמ"ה סעיף ה':

צג ב מיי' פ"ז מהל' יו"ט הלכה ט"ז, סמג לאוין עה, טור ושו"ע או"ח סי' תקמ"ו סעיף א':

צד ג מיי' פכ"ג מהל' אישות הלכה יג, ופ"ו מהל' זכייה ומתנה הלכה יז, סמג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' נ"א:

צה ד מיי' פ"ז מהל' יו"ט הלכה ט"ז, טור ושו"ע או"ח סי' תקמ"ו סעיף א':

צו ה מיי' פ"ו מהל' יו"ט הלכה י"ב, סמג לאוין עה, טור ושו"ע או"ח סי' תקמ"ה סעיף ו':

צז ו ז מיי' פ"ו מהל' יו"ט הלכה י"ג, טור ושו"ע או"ח סי' תקמ"ה סעיף א' וסעיף ג:

דף יט עמוד א[עריכה]

צח א ב מיי' פ"ז מהל' יו"ט הלכה י"ג, טור ושו"ע או"ח סי' תקמ"ה סעיף ג':

צט ג מיי' פ"י מהל' אבל הלכה א', סמג עשין ב, טור ושו"ע יו"ד סי' ת' סעיף א':

ק ד מיי' פ"י מהל' אבל הלכה ג', טור ושו"ע יו"ד סי' שצ"ט סעיף ב':

קא ה מיי' פ"י מהל' אבל הלכה ג', טור ושו"ע יו"ד סי' שצ"ט סעיף ו':

קב ו מיי' פ"י מהל' אבל הלכה ג', טור ושו"ע יו"ד סי' שצ"ט סעיף ח':

דף יט עמוד ב[עריכה]

קג א ב ג מיי' פ"י מהלכות אבל הלכות ה ו ז, טור ושו"ע יו"ד סי' שצ"ט סעיף ג':

קד ד מיי' פ"י מהל' אבל הלכה ז', סמג עשין דרבנן ב, טור ושו"ע יו"ד סי' שצ"ה סעיף א':

קה ה מיי' פ"ג מהל' נזירות הלכה א', סמג לאוין רב:

קו ו מיי' פ"י מהל' אבל הלכה ו', טור ושו"ע או"ח סי' תקמ"ח סעיף י', וטור ושו"ע יו"ד סי' שצ"ט סעיף ה':

דף כ עמוד א[עריכה]

קז א טור ושו"ע יו"ד סי' שצ"ט סעיף ב':

קח ב מיי' פ"י מהל' אבל הלכה ח', טור ושו"ע יו"ד סי' שצ"ט סעיף ב':

קט ג מיי' פ"י מהל' אבל הלכה ג', סמג עשין דרבנן ב ובלאוין עה, טור ושו"ע יו"ד סי' שצ"ט סעיף א':

קי ד ה מיי' פ"ז מהל' אבל הלכה א', סמג שם, טור ושו"ע יו"ד סי' ת"ב סעיף א':

דף כ עמוד ב[עריכה]

קיא א מיי' פ"ז מהל' אבל הלכה א', סמג עשין דרבנן ב, טור ושו"ע יו"ד סי' ת"ב סעיף א':

קיב ב ג מיי' פ"ז מהל' אבל הלכה ג', וסמג שם, טור ושו"ע יו"ד סי' ת"ב סעיף ה':

קיג ד מיי' פ"ז מהל' אבל הלכה א', טור ושו"ע יו"ד סי' ת"ב סעיף ד':

קיד ה ו מיי' פ"ח מהל' אבל הלכה ו', טור ושו"ע יו"ד סי' ש"מ סעיף י"ח:

קטו ז מיי' פ"ב מהל' אבל הלכה א', סמג שם, טור ושו"ע יו"ד סי' שע"ד סעיף ד':

קטז ח ט י מיי' פ"ב מהל' אבל הלכה ד' והלכה ה, טור ושו"ע יו"ד סי' שע"ד סעיף ו':

קיז כ מיי' פ"ב מהל' אבל הלכה ה', טור ושו"ע יו"ד סי' שע"ד סעיף ו', וטור ושו"ע יו"ד סי' שפ"א סעיף ו':

קיח ל מיי' פ"ח מהל' אבל הלכה א', סמג שם, טור ושו"ע יו"ד סי' ש"מ סעיף ט':

דף כא עמוד א[עריכה]

קיט א מיי' פ"ד מהל' יבום וחליצה הלכה ו', סמג עשין נב, טור ושו"ע אה"ע סי' קס"ט סעיף ס"ד:

קכ ב מיי' פ"ה מהל' יבום וחליצה הלכה י"ח:

קכא ג מיי' פ"ה מהל' יבום וחליצה הלכה א', סמג עשין דרבנן ג, טור ושו"ע יו"ד סי' ש"פ סעיף א':

קכב ד ה ו ז מיי' פ"ה מהל' יבום וחליצה הלכה ט"ז, סמג שם, טור ושו"ע יו"ד סי' ש"פ סעיף א' וטור ושו"ע יו"ד סי' שפ"ד סעיף א':

קכג ח מיי' פ"ד מהל' יבום וחליצה הלכה ט', טור ושו"ע יו"ד סי' שפ"ח סעיף א':

דף כא עמוד ב[עריכה]

קכד א מיי' פ"ה מהל' אבל הלכה ח', סמג עשין דרבנן ב, טור ושו"ע יו"ד סי' ש"פ סעיף ב':

קכה ב מיי' פ"ז מהל' אבל הלכה ה', טור ושו"ע יו"ד סי' שצ"ג סעיף א':

קכו ג מיי' פ"ה מהל' אבל הלכה כ', טור ושו"ע יו"ד סי' שפ"ה סעיף א':

קכז ד טור ושו"ע יו"ד סי' שפ"ה סעיף א' בהג"ה:

קכח ה ו טור ושו"ע יו"ד סי' שפ"ה סעיף ב':

קכט ז ח ט י מיי' פ"ה מהל' אבל הלכה כ', וטור ושו"ע יו"ד סי' שפ"ה סעיף א':

קל כ מיי' פ"ה מהל' אבל הלכה כ', טור ושו"ע יו"ד סי' שפ"ה סעיף ב':

קלא ל טור ושו"ע יו"ד סי' שפ"ה סעיף ב':

קלב מ נ מיי' פ"ז מהל' אבל הלכה ד', סמג עשין דרבנן ב, טור ושו"ע יו"ד סי' שע"ה סעיף ח':

דף כב עמוד א[עריכה]

קלג א ב טור ושו"ע יו"ד סי' שע"ה סעיף ח' בהג"ה:

קלד ג מיי' פ"א מהל' אבל הלכה ה', טור ושו"ע יו"ד סי' שע"ה סעיף ב':

קלה ד ה מיי' פ"ז מהל' אבל הלכה ד', טור ושו"ע יו"ד סי' שע"ה סעיף ח':

קלו ו מיי' פ"ו מהל' שחיטה הלכה י"ד, סמג עשין סג, טור ושו"ע יו"ד סי' מ"ו סעיף א':

קלז ז מיי' פ"ד מהל' אבל הלכה ז', סמג עשין דרבנן ג, טור ושו"ע יו"ד סי' שנ"ז סעיף ב':

קלח ח מיי' פ"ו מהל' אבל הלכה ט', טור ושו"ע יו"ד סי' ש"פ סעיף כ"ד:

דף כב עמוד ב[עריכה]

קלט א מיי' פ"ח מהל' אבל הלכה ג', סמג עשין דרבנן ב, טור ושו"ע יו"ד סי' ש"מ סעיף ט"ז:

קמ ב מיי' פ"ט מהל' אבל הלכה ט"ו, סמג שם, טור ושו"ע יו"ד סי' ש"מ סעיף י"ז:

קמא ג מיי' פ"ו מהל' אבל הלכה ג', סמג שם, טור ושו"ע יו"ד סי' ש"צ סעיף י"ז:

קמב ד ה ו מיי' פ"ו מהל' אבל הלכה ו' והלכה ז, סמג שם, טור ושו"ע יו"ד סי' שצ"א סעיף ב':

קמג ז ח ט מיי' פ"ח מהל' אבל הלכה ב' והלכה ג, סמג שם, טור ושו"ע יו"ד סי' ש"מ סעיף ט' וסעיף י:

קמד י טור ושו"ע יו"ד סי' ש"מ סעיף י"א:

קמה כ מיי' פ"ח מהל' אבל הלכה ב' והלכה ג, טור ושו"ע יו"ד סי' ש"מ סעיף י"ב:

קמו ל טור ושו"ע יו"ד סי' ש"מ סעיף י"ב בהג"ה:

קמז מ נ מיי' פ"ט מהל' אבל הלכה א', טור ושו"ע יו"ד סי' ש"מ סעיף ט"ו:

קמח ס מיי' פ"ח מהל' אבל הלכה ב' והלכה ג, טור ושו"ע יו"ד סי' ש"מ סעיף י"ד:

קמט ע מיי' שם, טור ושו"ע יו"ד סי' ש"מ סעיף י"ג:

קנ פ צ מיי' שם פ"ט הלכה ב יד טו, טור ושו"ע יו"ד סי' ש"מ סעיף י"ז:

קנא ק ר ש מיי' שם, טור ושו"ע יו"ד סי' שד"מ סעיף י"ח:

דף כג עמוד א[עריכה]

קנב א מיי' פי"ג מהל' אבל הלכה ט', טור ושו"ע יו"ד סי' שע"ח סעיף ז':

קנג ב מיי' פ"ז מהל' אבל הלכה ה', סמג עשין דרבנן ב, טור ושו"ע יו"ד סי' שצ"ג סעיף ב':

קנד ג ד ה ו מיי' פ"ו מהל' אבל הלכה ה', טור ושו"ע יו"ד סי' שצ"ב סעיף א' וסעיף ב:

קנה ז מיי' פ"ה מהל' אבל הלכה ג', ומיי' פ"ו מהל' אבל הלכה ד', סמג עשין דרבנן ב, טור ושו"ע יו"ד סי' שפ"ט סעיף ה':

דף כג עמוד ב[עריכה]

קנו א מיי' פ"ד מהל' אבל הלכה ז', סמג עשין מד"ס ב, טור ושו"ע יו"ד סי' שמ"א סעיף א', וטור ושו"ע או"ח סי' קצ"ט סעיף ה':

קנז ב מיי' פ"י מהל' אבל הלכה א', סמג עשין ב, טור ושו"ע יו"ד סי' ת' סעיף א':

דף כד עמוד א[עריכה]

קנח א מיי' פ"ח מהל' אבל הלכה א', סמג עשין מד"ס ב:

קנט ב ג מיי' פ"י מהל' אבל הלכה א', סמג שם, טור ושו"ע יו"ד סי' ת' סעיף א':

קס ד מיי' פ"ח מהל' אבל הלכה ג', סמג שם, טור י"ד סי' שמ:

קסא ה ו מיי' פ"ה מהל' אבל הלכה י"ט, טור ושו"ע יו"ד סי' שפ"ו סעיף א':

קסב ז מיי' פ"י מהל' אבל הלכה א', טור ושו"ע יו"ד סי' ת' סעיף א':

קסג ח מיי' פ"ט מהל' אבל הלכה א', טור ושו"ע יו"ד סי' ש"מ סעיף י"ד:

קסד ט מיי' פי"ב מהל' אבל הלכה י', סמג שם, טור ושו"ע יו"ד סי' שנ"ג סעיף ד':

דף כד עמוד ב[עריכה]

קסה א ב ג ד מיי' פי"ב מהל' אבל הלכה י' והל' יא, טור ושו"ע יו"ד סי' שנ"ג סעיף ה':

קסו ה מיי' פי"ב מהל' אבל הלכה ט', סמג עשין מד"ס ב, טור ושו"ע יו"ד סי' שד"מ סעיף ד':

קסז ו מיי' פ"י מהל' אבל הלכה ג', סמג שם, טור ושו"ע יו"ד סי' שצ"ט סעיף ח':

קסח ז מיי' פ"א מהל' חגיגה הלכה ז':

קסט ח מיי' פ"י מהל' אבל הלכה ג', סמג שם, טור ושו"ע יו"ד סי' שצ"ט סעיף ט':

קע ט מיי' פ"י מהל' אבל הלכה ד', טור ושו"ע יו"ד סי' שצ"ט סעיף י"א:

קעא י מיי' פ"ז מהל' יו"ט הלכה כ"ג, ומיי' פי"א מהל' אבל הלכה ב', סמג שם ולאוין עה, טור ושו"ע או"ח סי' תקמ"ז סעיף ו', וטור ושו"ע יו"ד סי' ת"א סעיף ב':

קעב כ מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' תקמ"ז סעיף ז', וטור ושו"ע יו"ד סי' ת"א סעיף ד':

קעג ל מ מיי' שם הל' ג, טור ושו"ע או"ח סי' תקמ"ז סעיף ח', וטור ושו"ע יו"ד סי' ת"א סעיף ד':

דף כה עמוד א[עריכה]

קעד א ב מיי' פ"ט מהל' אבל הלכה י"א, סמג עשין ב, טור ושו"ע יו"ד סי' ש"מ סעיף ז':

קעה ג מיי' פ"ט מהל' אבל הלכה י"א, טור ושו"ע יו"ד סי' ש"מ סעיף י"ז:

קעו ד מיי' פי"א מהל' אבל הלכה ב', טור ושו"ע יו"ד סי' ת"א סעיף ד':

קעז ה ו מיי' פ"ט מהל' אבל הלכה י"א, ומיי' פי"ב מהל' אבל הלכה ב', טור ושו"ע יו"ד סי' ש"מ סעיף ו':

קעח ז מיי' פ"ט מהל' אבל הלכה י"א, טור ושו"ע יו"ד סי' ש"מ סעיף ה':

קעט ח מיי' פ"ט מהל' אבל הלכה ב', טור ושו"ע יו"ד סי' ש"מ סעיף ל"ז:

קפ ט מיי' פ"ט מהל' אבל הלכה י"ג, טור ושו"ע יו"ד סי' ש"מ סעיף ז':

קפא י מיי' פי"ב מהל' אבל הלכה ג', טור ושו"ע יו"ד סי' שנ"ג סעיף ב':

קפב כ מיי' פ"י מהל' תפילין הלכה ו', טור ושו"ע יו"ד סי' רפ"ב סעיף ז':

קפג ל מ מיי' פי"ב מהל' אבל הלכה ג', טור ושו"ע יו"ד סי' שנ"ג סעיף ג':

קפד נ מיי' פי"ב מהל' אבל הלכה ז', סמג עשין מד"ס ב, טור ושו"ע יו"ד סי' שמ"ה סעיף ח':

קפה ס מיי' פ"ט מהל' אבל הלכה י"ב, טור ושו"ע יו"ד סי' ש"מ סעיף י"ז:

דף כה עמוד ב[עריכה]

קפו א מיי' פ"ט מהל' אבל הלכה י"ב, טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ב סעיף כ"ה:

דף כו עמוד א[עריכה]

קפז א מיי' פ"ט מהל' אבל הלכה ב' והלכה ג, סמג עשין ב, טור ושו"ע יו"ד סי' ש"מ סעיף ט"ו:

קפח ב מיי' פ"ט מהל' אבל הלכה ה', טור ושו"ע יו"ד סי' ש"מ סעיף י"ז:

קפט ג מיי' פ"ט מהל' אבל הלכה ו', טור ושו"ע יו"ד סי' ש"מ סעיף ל"ו:

קצ ד מיי' פ"ט מהל' אבל הלכה י', ומיי' פ"ה מהל' תענית הלכה ט"ז והלכה יז, טור ושו"ע יו"ד סי' ש"מ סעיף ל"ח, טור ושו"ע או"ח סי' תקס"א סעיף א':

קצא ה מיי' פ"ה מהל' תענית הלכה ט"ז, טור ושו"ע או"ח סי' תקס"א סעיף ב':

קצב ו מיי' פ"ח מהל' אבל הלכה ג', ומיי' פ"ט מהל' אבל הלכה ב', טור ושו"ע יו"ד סי' ש"מ סעיף ל"א:

קצג ז מיי' פ"ט מהל' אבל הלכה ה', ומיי' פ"ה מהל' תלמוד תורה הלכה ט', סמג עשין ב, טור ושו"ע יו"ד סי' ש"מ סעיף ח', וטור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ב סעיף כ"ה:

קצד ח מיי' פ"ט מהל' אבל הלכה ב' והלכה ו, טור ושו"ע יו"ד סי' ש"מ סעיף י"ז:

קצה ט י מיי' שם, טור ושו"ע יו"ד סי' ש"מ סעיף ל"ו:

קצו כ ל מ נ ס מיי' פ"ט מהל' אבל הלכה ב' והלכה ט, טור ושו"ע יו"ד סי' ש"מ סעיף ל"ז:

קצז ע פ צ מיי' פ"ה מהל' תענית הלכה ט"ז, טור ושו"ע או"ח סי' תקס"א סעיף א' וסעיף ב:

קצח ק מיי' פ"ה מהל' תענית הלכה י"ז, ומיי' פ"ט מהל' אבל הלכה ג', טור ושו"ע או"ח סי' תקס"א סעיף ד', וטור ושו"ע יו"ד סי' ש"מ סעיף ל"ט:

דף כו עמוד ב[עריכה]

קצט א מיי' פ"ט מהל' אבל הלכה ג':

ר ב ג מיי' פ"ט מהל' אבל הלכה ג', סמג עשין ב, טור ושו"ע יו"ד סי' ש"מ סעיף כ':

רא ד ה מיי' פ"ט מהל' אבל הלכה ג' והלכה ד, סמג שם, טור ושו"ע יו"ד סי' ש"מ סעיף י"ט:

רב ו מיי' פ"ח מהל' אבל הלכה ב' והלכה י, סמג שם, טור ושו"ע יו"ד סי' ש"מ סעיף ג':

רג ז ח מיי' פ"ח מהל' אבל הלכה ט', טור ושו"ע יו"ד סי' ש"מ סעיף כ"ב:

רד ט מיי' פ"ח מהל' אבל הלכה י', טור ושו"ע יו"ד סי' ש"מ סעיף כ"א:

רה י מיי' פ"ח מהל' אבל הלכה א', טור ושו"ע יו"ד סי' ש"מ סעיף ב':

רו כ מיי' פ"ח מהל' אבל הלכה א', ומיי' פ"ז מהל' אבל הלכה ו', סמג שם וסמג לאוין שא, ומיי' פ"ה מהל' כלי המקדש הלכה ו':

רז ל מיי' פ"ח מהל' אבל הלכה י', סמג עשין ב, טור ושו"ע יו"ד סי' ש"מ סעיף כ"א:

רח מ מיי' פ"ח מהל' אבל הלכה ו', סמג שם, טור ושו"ע יו"ד סי' ש"מ סעיף ל"ג:

רט נ מיי' פ"ח מהל' אבל הלכה ז', טור ושו"ע יו"ד סי' ש"מ סעיף ל"ד:

רי ס מיי' פ"ח מהל' אבל הלכה ה', טור ושו"ע יו"ד סי' של"ז:

ריא ע מיי' פ"ח מהל' אבל הלכה ד', טור ושו"ע יו"ד סי' ש"מ סעיף ד':

ריב פ מיי' פ"ה מהל' אבל הלכה כ', טוש"ע שם, וטור ושו"ע יו"ד סי' שצ"א סעיף א':

דף כז עמוד א[עריכה]

ריג א מיי' פ"ו מהל' אבל הלכה י', טור ושו"ע יו"ד סי' ש"פ סעיף כ"ג:

ריד ב מיי' פ"א מהל' אבל הלכה ב', סמג עשין דרבנן ב, טור ושו"ע יו"ד סי' שע"ה סעיף א':

רטו ג ד ה מיי' פ"י מהל' אבל הלכה ב', טור י"ד סי' ת:

רטז ו ז ח מיי' פ"ה מהל' אבל הלכה י"ח, טור י"ד סי' שפז:

ריז ט מיי' פ"ז מהל' אבל הלכה ח', ומיי' פ"ב מהל' מלכים הלכה ד':

ריח י מיי' פ"ה מהל' אבל הלכה י"ח, טור י"ד שם:

ריט כ ל מיי' פי"ג מהל' אבל הלכה ו', סמג עשין שם, טור ושו"ע יו"ד סי' שע"ח סעיף ז':

רכ מ טור ושו"ע יו"ד סי' שע"ח סעיף ז':

רכא נ מיי' פי"ג מהל' אבל הלכה ז', טי"ד סי' תא:

רכב ס מיי' פי"א מהל' אבל הלכה ג', טור י"ד שם:

רכג ע מיי' פי"א מהל' אבל הלכה ג', ומיי' פ"ו מהל' יו"ט הלכה כ"ג, טור ושו"ע יו"ד סי' ת"א סעיף א', וטור ושו"ע או"ח סי' תקמ"ז סעיף א':

רכד פ מיי' פי"ב מהל' אבל הלכה ה', טור ושו"ע יו"ד סי' שנ"ה סעיף א':

רכה צ ק מיי' פי"ג מהל' אבל הלכה ז', טור י"ד סי' שעח:

רכו ר מיי' פ"ד מהל' אבל הלכה א', טור ושו"ע יו"ד סי' שנ"ג סעיף א':

דף כז עמוד ב[עריכה]

רכז א מיי' פ"ד מהל' אבל הלכה א', טור ושו"ע יו"ד סי' שנ"ב סעיף א' וסעיף ב:

רכח ב ג ד מיי' פי"א מהל' אבל הלכה ה', ומיי' פ"ו מהל' יו"ט הלכה כ"ב, סמג עשין ב ולאוין עה, טור ושו"ע יו"ד סי' ת"א סעיף ה':

רכט ה מיי' פי"ג מהל' אבל הלכה ג', סמג עשין ב, טור ושו"ע יו"ד סי' שע"ו סעיף א':

רל ו ז מיי' פי"ג מהל' אבל הלכה ה', סמג שם, טור ושו"ע יו"ד סי' שע"ו סעיף א' בהג"ה וסעיף ב:

רלא ח ט מיי' פ"ד מהל' אבל הלכה ט', סמג שם, טור ושו"ע יו"ד סי' שע"ח סעיף א':

רלב י כ מיי' פי"ד מהל' אבל הלכה י', סמג שם, טור ושו"ע יו"ד סי' שמ"ג סעיף א', וטור ושו"ע יו"ד סי' שס"א סעיף ב':

רלג ל מ מיי' פי"ג מהל' אבל הלכה י"א, סמג שם, טור ושו"ע יו"ד סי' שצ"ד סעיף א':

רלד נ מיי' פי"ג מהל' אבל הלכה י"ב, טור ושו"ע יו"ד סי' שצ"ד סעיף ד':

דף כח עמוד א[עריכה]

רלה א מיי' פי"ב מהל' אבל הלכה ה', סמג עשין ב, טור ושו"ע יו"ד סי' שנ"ה סעיף א':

דף כח עמוד ב[עריכה]

רלו א מיי' פ"ו מהל' יו"ט הלכה כ"ד, ומיי' פי"א מהל' אבל הלכה ד', סמג עשין ב, טור ושו"ע או"ח סי' תקמ"ז סעיף ב', וטור ושו"ע יו"ד סי' ת"א סעיף ה':

רלז ב ג מיי' פי"ג מהל' אבל הלכה ג', סמג עשין ב, טור ושו"ע יו"ד סי' שע"ו סעיף א':

רלח ד מיי' פ"ד מהל' כלי המקדש הלכה ב', טור ושו"ע או"ח סי' תקס"ז סעיף י"ד בהג"ה, וסי' רא סעיף ב:

דף כט עמוד א[עריכה]

(א) [ מיי' פ"ד מהל' אבל הלכה ד' ]:

(ב) (מג"א סי' קי סק"ט):