שולחן ערוך יורה דעה שנג

From ויקיטקסט
Jump to navigation Jump to search

"שולחן ערוך" בוויקיטקסט עדיין בתהליכי בנייה. לחצו כאן כדי לראות דוגמה לעיצובו של סימן ב"שולחן ערוך" יחד עם נושאי כליו. וראו גם ויקיטקסט:שולחן ערוך

אורח חיים · יורה דעה · אבן העזר · חושן משפט

<< | שולחן ערוך · יורה דעה · סימן שנג | >>

ראו סימן זה בתוך: טור יורה דעה · לבוש · ערוך השולחן
מפרשי שו"ע על הסימן:    פרי חדש · ש"ך · ט"ז · באר היטב · באר הגולה
שו"ע באתרים אחרים:    alhatorah.org Sefaria.org

היאך מוציאין מת גדול או קטן ובאיזו מטה
ובו שבעה סעיפים:
אבגדהוז

סעיף א[edit]

בראשונה היו מגלים פני עשירים ומכסים פני עניים מפני שמשחירים בשנת בצורת והיו עניים חיים מתביישים. התקינו שיהיו מכסים פני הכל.

סעיף ב[edit]

אין מניחין ספר תורה על מטתו של חכם:

סעיף ג[edit]

כבודו של חכם להוציאו דרך הפתח ולא לשלשלו דרך גגות. ובמטה ראשונה ולא לשנותו ממטה למטה.

סעיף ד[edit]

תינוק בן ל' יום מוציאים אותו בחיק לבית הקברות ולא בארון. ונקבר באשה אחת ושני אנשים אבל לא באיש אחד ושתי נשים משום יחוד. ואין עומדים עליו בשורה ואין אומרים עליו ברכת אבלים ותנחומי אבלים, ואפילו אם קים לן שכלו לו חדשיו.

סעיף ה[edit]

בן ל' יום גמורות יוצא בגלוסקמא (פירוש ארון. "ויישם בארון" (בראשית נ, כו) תרגם יונתן ושוון יתיה בגלוסקמא, נ"י) הניטלת באגפיים (פירוש נסר רחב. ופי' אגפיים זרועות). ועומדין עליו בשורה ואומרים עליו ברכת אבלים ותנחומי אבלים.

בן י"ב חדש יוצא במטה. וכל היוצא במטה רבים מצהיבים עליו, ושאינו יוצא במטה אין רבים מצהיבים עליו. וכל הניכר לרבים -- רבים מתעסקין בו, וכל שאינו ניכר לרבים -- אין רבים חייבים להתעסק בו.

סעיף ו[edit]

תינוק שמת קודם שנימול -- מוהלין אותו על קברו בלא ברכה וקוראין לו שם.

סעיף ז[edit]

אין מוציאין מת במטה אלא אם כן היה ראשו ורובו קיים.