הקדמת הרמב"ם לסדר טהרות (דירינבורג)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
העריכה בעיצומה
שימו לב! דף זה (או קטע זה) עדיין לא גמור והוא לא מציג את היצירה בשלמותה.

דף זה (או קטע זה) נמצא כעת בשלבי הקלדה. אם יש באפשרותכם להמשיך את ההקלדה - אתם מוזמנים.

הקדמת הרמב"ם למשנה סדר טהרות, בתרגומו של נפתלי יוסף דירינבורג (ברלין, תר"ן).


סדר טהרות

בְּשֵׁם יְיָ אֵל עוֹלָם (בראשית כא לג)

פתיחת הסדר


הקדמת הרמב"ם לסדר טהרות (דירינבורג)
מחבר רמב"ם, נפתלי יוסף דירינבורג
קריאת היצירה
ספר סרוק Commons-logo.PNG Rambam-Tohorot-Derenbourg.pdf
ספארייה ספר אלקטרוני במאגר ספארייה


ידוע שכבר קדמו לנו, באֵלו החמישה סדרים אשר קדם ביאורם, שורשים רבים מן הטומאות והטהרות, ובפרט במסכת עדיות. וכל מה שבא מהם באיזה מקום שיהיה – אין זה כי אם שהתגלגל בזולת מקומם לאיזה עניָן, ושורשיהן וענפיהן אינם אלא בזה הסדר. ולזה לא אסמוך בְּזֶה הסדר על מה שכבר התבאר בסדר קדום מעניָן טומאה וטהרה; אבל אדבר בַּזֶּה הדבר באופן שיעמוד בפני עצמו, שלא יצטרך לסדר אחר.

ואני אקדים לך בכאן הקדמות שיהיו מפתח למה שיכללהו זה הסדר, אחר שאומר שכל טומאה מהטומאות הנזכרות בתורה – התחלתן וסמיכותן אל מין ממיני הבעלי חיים בהכרח, חוץ מצרעת שהיא תטמא הבגדים והכתלים בלתי שיהיה אדם התחלת זאת הטומאה, כמו שבא בתורה. ושאין בכל מיני הבעלי חיים מי שיְטַמא בעודנו חי, או יִטמא והוא חי, זולת האדם לבדו. אבל שאר מיני בעלי חיים – כולם טהורים בעודם בחיותם, לא יְטַמאו זולתם ולא יִטמאו מן זולתם. והאדם לבדו יְטַמא והוא חי, ויִטמא והוא חי, בטומאות אשר יבוא תארם.

[אחד עשר חלקי הטומאות][עריכה]

וזה שחלקי הטומאות לפי מה שבא לשון התורה אחד עשר חלקים: טומאת שרץ, וטומאת נבילה, וטומאת מת, וטומאת שכבת זרע, וטומאת מי חטאת...

נספחים[עריכה]

מקורות הנוסח[עריכה]

מהדורה זו מבוססת על מהדורת המבורגר.

במהדורה זו הוספנו:

 • חלוקה לחטיבות [עם כותרות בסוגריים מרובעים]
 • חלוקה לפסקאות בתוך החטיבות
 • פיסוק מלא
 • ניקוד חלקי (בדרך כלל שמרנו על הכתיב החסר במהדורת המבורגר ובדפוסים של תרגום אלחריזי, והוספנו את הניקוד החלקי במקום כתיב מלא)
 • התאמות לשוניות קלות בזכר ונקבה, ה"א הידיעה וכו' (בדרך כלל בלי ציון בתיעוד הנוסח)
 • מקורות עם קישורים
 • מילות הסבר בתוך רצף הטקסט [בצבע מיוחד ובסוגריים מרובעים] (לעתים רחוקות ובדרך כלל מילה אחת או כמה מלים בלבד)
 • הוספת ההמשך בציצוטי פסוקים במקומות מתאימים (מצויין בתיעוד הנוסח)

הסימנים שמופיעים בתיעוד הנוסח (שבדף העריכה למאמר זה):

 • ה=מהדורת האמבורגער
 • ד=נוסח הדפוסים הישנים והנפוצים
 • ק,ש=משנה עם פירוש רבינו משה בן מימון בתרגומו של הרב יוסף קאפח (ירושלים תשכ"ה); הקדמות הרמב"ם למשנה בתרגומו ובעריכתו של הרב יצחק שילת (ירושלים תשנ"ו). ציינו את שני התרגומים בתיעוד הנוסח לעתים רחוקות (כדי להכריע על פיהם בין גירסאות שונות בתרגום הקדום, או כדי להוסיף על פיהם מילת הסבר במספר מקומות קשים). בנוסף לכך הבאנו מהם את התרגום לשני משפטים על בריאת העולם שהוסיף הרמב"ם בהערה בכתב־ידו בסוף היסוד הרביעי.
 • ר=הקדמות הרמב"ם למשנה, ערוכות ומבוארות על ידי מרדכי דב רבינוביץ. נעזרנו במהדורה זו כדי להוסיף מילת הסבר על פי הערותיה במספר מקומות קשים, וכן עיינו לעתים בניקוד שבה.
 • רמב"ם=נוסח המשנה ופירושו בעצם כתב־ידו של הרמב"ם (במיוחד עבור שיר הפתיחה בראש ההקדמה).

הערות[עריכה]


קישורים חיצוניים[עריכה]