לדלג לתוכן

עין משפט ונר מצוה/סנהדרין/פרק א

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

דף ב עמוד א[עריכה]

א א מיי' פ"ה מהל' סנהדרין הלכה ח', סמ"ג עשין צז, טור ושו"ע חו"מ סי' י"ג סעיף א':

ב ב ג מיי' פ"ה מהל' סנהדרין הלכה ח':

ג ד מיי' פ"ה מהל' סנהדרין הלכה ג':

ד ה מיי' פ"ה מהל' סנהדרין הלכה ד':

ה ו מיי' פ"ה מהל' סנהדרין הלכה ו':

ו ז מיי' פ"ה מהל' סנהדרין הלכה ו' והלכה ז, ומיי' פ"ד מהל' קידוש החדש הלכה ט' והלכה י:

ז ח מיי' פ"ג מהל' מעשה הקרבנות הלכה י', ומיי' פ"ד מהל' סנהדרין הלכה ג', סמ"ג עשין לד, וסימן קפג:

ח ט מיי' פ"ה מהל' סנהדרין הלכה ה':

ט י מיי' פ"ד מהל' יבום הלכה ה', סמ"ג עשין נב, טור ושו"ע אה"ע סי' קס"ט סעיף א':

י כ מיי' פ"ט מהל' מעשר שני הלכה ו':

יא ל מיי' פ"ד מהל' מעשר שני הלכה ו':

יב מ נ ס ע מיי' פ"ח מהל' ערכין הלכה ב':

יג פ צ ק ר מיי' פ"ה מהל' סנהדרין הלכה ב':

יד ש מיי' פ"ה מהל' סנהדרין הלכה א':

טו ת מיי' פ"ד מהל' עכו"ם הלכה ד':

טז א* מיי' פ"א מהל' סנהדרין הלכה ג':

יז ב* מיי' פ"א מהל' סנהדרין הלכה ג', ומיי' פ"ה מהל' סנהדרין הלכה ג':

יח ג* מיי' פ"א מהל' סנהדרין הלכה א':


דף ב עמוד ב[עריכה]

יט א מיי' פ"א מהל' סנהדרין הלכה ג' ומיי' פ"א מהל' סנהדרין הלכה י':

כ ב מיי' פ"ב מהל' סנהדרין הלכה י', סמ"ג עשין צו, טור ושו"ע חו"מ סי' ג' סעיף ב':

כא ג מיי' פ"ה מהל' סנהדרין הלכה ח', סמ"ג עשין צו, טור ושו"ע חו"מ סי' ג' סעיף א':

כב ד מיי' פ"ג מהל' עדות הלכה א', סמ"ג עשין קט, טור ושו"ע חו"מ סי' ל' סעיף א':


דף ג עמוד א[עריכה]

כג א מיי' פ"ב מהל' נזקי ממון הלכה ז', ומיי' פ"ה מהל' סנהדרין הלכה ט', סמ"ג עשין סז וסימן צז, טור ושו"ע חו"מ סי' א' סעיף א':


דף ג עמוד ב[עריכה]

--- אין ---

דף ד עמוד א[עריכה]

כד א ב מיי' פ"ב מהל' פסולי מוקדשין הלכה א':

כה ג מיי' פ"ד מהל' סוכה הלכה ב', סמ"ג עשין מג, טור ושו"ע או"ח סי' תר"ל סעיף ב':

כו ד מיי' פ"ד מהל' טומאת מת הלכה א':


דף ד עמוד ב[עריכה]

כז א מיי' פ"א מהל' תפילין הלכה א', סמ"ג עשין כב, טור ושו"ע או"ח סי' תר"ל סעיף ב':

כח ב מיי' פ"ב מהל' חגיגה הלכה א', סמ"ג עשין רכז:


דף ה עמוד א[עריכה]

כט א מיי' פ"ה מהל' סנהדרין הלכה ח', סמ"ג עשין כז, טור ושו"ע חו"מ סי' ג' סעיף ב' ועיין בהג"ה:

ל ב מיי' פ"ו מהל' סנהדרין הלכה ב', סמ"ג עשין כז, טור ושו"ע חו"מ סי' כ"ה סעיף ב':

לא ג מיי' פ"ו מהל' סנהדרין הלכה ב' ופ"ה שם, סמ"ג עשין כז, טור ושו"ע חו"מ סי' ג' סעיף ב':

לב ד מיי' פ"ו מהל' סנהדרין הלכה ב', סמ"ג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' כ"ה סעיף ב':

לג ה מיי' פ"ד מהל' סנהדרין הלכה י"ד:

לד ו מיי' פ"ד מהל' סנהדרין הלכה י"ג:

לה ז ח מיי' פ"ד מהל' סנהדרין הלכה י"ד:

לו ט מיי' פ"ד מהל' סנהדרין הלכה ח', ומיי' פ"ג מהל' בכורות הלכה א':


דף ה עמוד ב[עריכה]

לז א , טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ב סעיף ט':

לח ב מיי' פ"א מהל' טומאת אוכלין הלכה א' והלכה ב, ומיי' פ"י מהל' טומאת אוכלין הלכה א':

לט ג ד מיי' פ"ו מהל' פרה אדומה הלכה י' ועיין בהשגות:

מ ה ו מיי' פ"ה מהל' תלמוד תורה הלכה ב' והלכה ג', סמ"ג עשין יג, טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ב סעיף ד':

    (ו) מיי' פ"ד מהל' סנהדרין הלכה ח' וט':

מא ז מיי' פכ"ב מהל' סנהדרין הלכה ו', סמ"ג עשין קו, טור ושו"ע חו"מ סי' י"ב סעיף ז':


דף ו עמוד א[עריכה]

מב א מיי' פ"ו מהל' סנהדרין הלכה ג', סמ"ג עשין צז, טור ושו"ע חו"מ סי' כ"ה סעיף ג':

מג ב מיי' פ"ו מהל' סנהדרין הלכה א', טור ושו"ע חו"מ סי' כ"ה סעיף א':

מד ג מיי' פ"ו מהל' סנהדרין הלכה א', טור ושו"ע חו"מ סי' כ"ה סעיף ב':

מה ד ה מיי' פכ"ב מהל' סנהדרין הלכה ו', סמ"ג עשין קז, טור ושו"ע חו"מ סי' י"ב סעיף ז':


דף ו עמוד ב[עריכה]

מו א מיי' פכ"ב מהל' סנהדרין הלכה ד', סמ"ג עשין קו, טור ושו"ע חו"מ סי' י"ב סעיף ב':

מז ב מיי' פ"א מהל' ברכות הלכה י"ט וע"ש בכסף משנה, סמ"ג עשין כז, טור ושו"ע או"ח סי' קצ"ו סעיף א':

מח ג מיי' פכ"ב מהל' סנהדרין הלכה ד', סמ"ג עשין קז, טור ושו"ע חו"מ סי' י"ב סעיף ב':

מט ד מיי' פכ"ב מהל' סנהדרין הלכה א', טור ושו"ע חו"מ סי' י"ב סעיף א':

נ ה מיי' פכ"ב מהל' סנהדרין הלכה ב', סמ"ג עשין קז, טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ב סעיף כ"ב בהג"ה, וטור ושו"ע חו"מ סי' ט' סעיף ז':

נא ו מיי' פכ"ג מהל' סנהדרין הלכה ח', סמ"ג עשין קז, ולאוין רז ורח', טור ושו"ע חו"מ סי' ח' סעיף ב':

נב ז מיי' פכ"ג מהל' סנהדרין הלכה ט', סמ"ג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' ט"ו סעיף ד' בהג"ה וסעיף ה:

נג ח מיי' פכ"א מהל' סנהדרין הלכה ג', ומיי' פכ"ב מהל' סנהדרין הלכה ט', סמ"ג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' י"ב סעיף ב', וטור ושו"ע חו"מ סי' י' סעיף א':


דף ז עמוד א[עריכה]

נד א מיי' פכ"ב מהל' סנהדרין הלכה ד', סמ"ג עשין קז, טור ושו"ע חו"מ סי' י"ב סעיף ב':

נה ב מיי' פ"ג מהל' תלמוד תורה הלכה ה', סמ"ג עשין יב, טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ו סעיף י"ט:

נו ג מיי' פ"ג מהל' תשובה הלכה ה':

נז ד ה ו מיי' פכ"ג מהל' סנהדרין הלכה ח' והלכה ט', סמ"ג עשין קז, טור ושו"ע חו"מ סי' ח' סעיף ב':


דף ז עמוד ב[עריכה]

נח א מיי' פ"כ מהל' סנהדרין הלכה ז', סמ"ג עשין כז, טור ושו"ע חו"מ סי' י' סעיף א':

נט ב מיי' פ"ג מהל' סנהדרין הלכה ח', סמ"ג עשין כז, טור ושו"ע חו"מ סי' ח' סעיף א':

ס ג ד מיי' פ"ג מהל' סנהדרין הלכה ח':

סא ה מיי' פ"כ מהל' סנהדרין הלכה ז', סמ"ג עשין כז, טור ושו"ע חו"מ סי' י' סעיף א':

סב ו מיי' פכ"ה מהל' סנהדרין הלכה ב', סמ"ג עשין כז, טור ושו"ע חו"מ סי' ח' סעיף ד':

סג ז מיי' פכ"א מהל' סנהדרין הלכה ז' והלכה י', סמ"ג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' י"ז סעיף ה' וסעיף ח:

סד ח מיי' פ"כ מהל' סנהדרין הלכה י', סמ"ג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' י' סעיף ד':


דף ח עמוד א[עריכה]

סה א מיי' פכ"ג מהל' סנהדרין הלכה ו', סמ"ג עשין קו, טור ושו"ע חו"מ סי' ז' סעיף ז':

סו ב מיי' פ"כ מהל' סנהדרין הלכה י', טור ושו"ע חו"מ סי' ט"ו סעיף א':

סז ג ד מיי' פכ"ה מהל' סנהדרין הלכה ב' והלכה ג, סמ"ג עשין קו, טור ושו"ע חו"מ סי' ח' סעיף ד':

סח ה מיי' פ"ה מהל' ברכות הלכה ב', סמ"ג עשין כז, טור ושו"ע או"ח סי' קצ"ב סעיף א':

סט ו ז מיי' פכ"ה מהל' סנהדרין הלכה ז', סמ"ג עשין צו, טור ושו"ע חו"מ סי' י"א סעיף ב':

ע ח מיי' פ"ה מהל' סנהדרין הלכה ח', סמ"ג עשין צו:

עא ט מיי' פ"ה מהל' סנהדרין הלכה ג':


דף ח עמוד ב[עריכה]

עב א ב מיי' פי"ב מהל' סנהדרין הלכה ב' וע"ש בכסף משנה:


דף ט עמוד א[עריכה]

עג א ב ג מיי' פ"ה מהל' עדות הלכה ג' והלכה ד, סמ"ג לאוין ריג, טור ושו"ע חו"מ סי' ל"ו סעיף א':


דף ט עמוד ב[עריכה]

עד א מיי' פכ"א מהל' עדות הלכה י':

עה ב ג מיי' פי"ב מהל' עדות הלכה ב', סמ"ג לאוין ריד, טור ושו"ע חו"מ סי' ל"ד סעיף כ"ז, [וברב אלפס פ"ג דמכילתין דף רסא]:


דף י עמוד א[עריכה]

עו א מיי' פי"ב מהל' עדות הלכה ב':

עז ב ג מיי' פכ"א מהל' עדות הלכה י':

עח ד מיי' פי"ב מהל' עדות הלכה ב':

עט ה מיי' פ"כ מהל' עדות הלכה ח':

פ ו מיי' פ"כ מהל' עדות הלכה ט':

פא ז מיי' פי"ח מהל' סנהדרין הלכה א', סמ"ג לאוין קצט:

פב ח מיי' פי"ז מהל' סנהדרין הלכה ב', סמ"ג לאוין קצט:


דף י עמוד ב[עריכה]

פג א מיי' פ"ב מהל' קידוש החדש הלכה ח':

פד ב מיי' פ"ד מהל' קידוש החדש הלכה ט':

פה ג מיי' פ"ד מהל' קידוש החדש הלכה י':

פו ד מיי' פ"ד מהל' קידוש החדש הלכה ט':


דף יא עמוד א[עריכה]

פז א ב מיי' פ"ד מהל' קידוש החדש הלכה י' והלכה יב:

פח ג מיי' פ"ד מהל' קידוש החדש הלכה ה':

פט ד מיי' פ"ד מהל' קידוש החדש הלכה ו':

צ ה מיי' פ"ד מהל' קידוש החדש הלכה ז':

צא ו מיי' פ"ד מהל' קידוש החדש הלכה ח':

צב ז מיי' פ"ד מהל' קידוש החדש הלכה י"ז:


דף יא עמוד ב[עריכה]

צג א מיי' פ"ד מהל' קידוש החדש הלכה ב' ועיין בהשגות הרמ"ה:

צד ב מיי' פ"ד מהל' קידוש החדש הלכה ד':

צה ג ד ה מיי' פ"ד מהל' קידוש החדש הלכה י"ב:

צו ו מיי' פ"ב מהל' קידוש החדש הלכה ח':

צז ז מיי' פ"ד מהל' קידוש החדש הלכה ט"ו:


דף יב עמוד א[עריכה]

צח א ב ג מיי' פ"ד מהל' קידוש החדש הלכה י"ג:

צט ד ה מיי' פ"ד מהל' קידוש החדש הלכה ט"ו:

ק ו מיי' פ"ד מהל' קידוש החדש הלכה ו', ומיי' פ"ד מהל' ביאת מקדש הלכה י"ז:

קא ז מיי' שם:


דף יב עמוד ב[עריכה]

קב א מיי' פ"ד מהל' ביאת מקדש הלכה י"ח:

קג ב מיי' פ"ד מהל' ביאת מקדש הלכה ט"ו:

קד ג מיי' פ"ד מהל' ביאת מקדש הלכה ח':

קה ד מיי' פ"ד מהל' קידוש החדש הלכה ו':

קו ה מיי' פ"ד מהל' ביאת מקדש הלכה י"ח:

קז ו מיי' פ"ד מהל' ביאת מקדש הלכה י"ח, ומיי' פ"ד מהל' קידוש החדש הלכה י"ד:

קח ז מיי' פ"ה מהל' קרבן פסח הלכה ח', (ומיי' פ"ז מהל' קרבן פסח הלכה ג'):

קט ח מיי' פ"ד מהל' קידוש החדש הלכה י"ד:

קי ט טור ושו"ע או"ח סי' תכ"ט סעיף א':

קיא י מיי' פ"ד מהל' קידוש החדש הלכה ב':


דף יג עמוד א[עריכה]

--- אין ---

דף יג עמוד ב[עריכה]

קיב א מיי' פ"ד מהל' קידוש החדש הלכה א':

קיג ב מיי' פ"ג מהל' מעשה הקרבנות הלכה י':

קיד ג מיי' פ"ד מהל' סנהדרין הלכה ג':

קטו ד מיי' פ"ד מהל' סנהדרין הלכה ב':


דף יד עמוד א[עריכה]

קטז א מיי' פ"ד מהל' סנהדרין הלכה י"ב:

קיז ב ג מיי' פ"ד מהל' סנהדרין הלכה ו':

קיח ד ה מיי' פ"ה מהל' סנהדרין הלכה ה', ומיי' פ"ט מהל' רוצח הלכה א', סמ"ג עשין מז:

קיט ו ז מיי' פ"ט מהל' רוצח הלכה א':


דף יד עמוד ב[עריכה]

קכ א מיי' פ"ג מהל' ממרים הלכה ז':

קכא ב מיי' פ"ג מהל' סנהדרין הלכה ב':

קכב ג ד ה מיי' פ"ד מהל' מעשר שני הלכה ב', סמ"ג עשין קלב:


דף טו עמוד א[עריכה]

קכג א ב מיי' פ"ח מהל' ערכין הלכה ב':

קכד ג מיי' פ"א מהל' ערכין הלכה ט', סמ"ג עשין קכח:

קכה ד ה מיי' פ"ה מהל' מעילה הלכה י':

קכו ו ז מיי' פ"ה מהל' טוען הלכה ד', סמ"ג עשין צה, טור ושו"ע חו"מ סי' צ"ה סעיף ב' ועיי"ש:

קכז ח מיי' פ"א מהל' מעילה הלכה י':

קכח ט י מיי' פ"ה מהל' סנהדרין הלכה ב':


דף טו עמוד ב[עריכה]

קכט א ב מיי' פ"ה מהל' סנהדרין הלכה ב':

קל ג מיי' פ"ה מהל' סנהדרין הלכה א':

קלא ד מיי' פ"ד מהל' ע"ז הלכה א', סמ"ג עשין כג:


דף טז עמוד א[עריכה]

קלב א ב מיי' פ"ד מהל' ע"ז הלכה ג':

קלג ג ד מיי' פ"ה מהל' סנהדרין הלכה א', סמ"ג עשין צו:


דף טז עמוד ב[עריכה]

קלד א מיי' פ"ה מהל' סנהדרין הלכה א':

קלה ב ג מיי' פ"א מהל' כלי המקדש הלכה י"ב:

קלו ד מיי' פ"ה מהל' סנהדרין הלכה א', סמ"ג עשין צז:

קלז ה מיי' פ"א מהל' סנהדרין הלכה א':

קלח ו ז ח ט מיי' פ"ד מהל' ע"ז הלכה ד':


דף יז עמוד א[עריכה]

קלט א מיי' פ"ב מהל' סנהדרין הלכה א', סמ"ג עשין צז:

קמ ב מיי' פ"ח מהל' סנהדרין הלכה ב', ומיי' פ"ט מהל' סנהדרין הלכה ב', סמ"ג עשין צז:

קמא ג מיי' וסמ"ג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' י"ח סעיף א' וסעיף ב:

קמב ד מיי' פ"ט מהל' סנהדרין הלכה ב':

קמג ה מיי' פ"ט מהל' סנהדרין הלכה א':

קמד ו מיי' פ"ב מהל' סנהדרין הלכה ו':


דף יז עמוד ב[עריכה]

קמה א מיי' פ"א מהל' סנהדרין הלכה ה':

קמו ב מיי' פ"א מהל' סנהדרין הלכה י':

קמז ג מיי' פ"ד מהל' דעות הלכה כ"ג: