משנה אהלות ח

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


אהלות פרק ח', ב: משנה תוספתא ירושלמי בבלי


<< · משנה · סדר טהרות · מסכת אהלות · פרק שמיני ("יש מביאין") · >>

פרקי מסכת אהלות: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח

משנה א · משנה ב · משנה ג · משנה ד · משנה ה ·משנה ו ·

נוסח הרמב"ם · מנוקד · מפרשים
פרק זה במהדורה המבוארת | במהדורה המנוקדת

לצפייה בכתבי יד סרוקים של המשנה ב"אוצר כתבי יד תלמודיים" של הספרייה הלאומית לחצו כאן


משנה א

יש מביאין את הטומאה וחוצצין, מביאין את הטומאה ולא חוצצין, חוצצין ולא מביאים, לא מביאין ולא חוצצין.

אלו מביאים וחוצצים: השידה והתיבה והמגדל, כוורת הקש, כוורת הקנים, ובור ספינה אלכסנדרית, שיש להן שולים והן מחזיקים ארבעים סאה בלח שהם כוריים ביבש.

ויריעה, וסקורטיא, וקטבליא, וסדין, ומפץ, ומחצלת, שהן עשויין אהלים,

ועדר בהמה טמאה וטהורה, ומכונות חיה ועוף, והעוף ששכן, והעושה מקום לבנה בשבלים, האירוס, והקיסום, וירקות חמור, ודלעת יונית, ואוכלים טהורים.

רבי יוחנן בן נורי לא היה מודה באוכלים טהורין, חוץ מן העגול של דבלה.

משנה ב

הזיזין, והגזריות, והשובכות, והשקיפים, והסלעים, והגהרים, והשננים, והסככות, והפרעות, שהן יכולים לקבל מעזיבה רכה, דברי רבי מאיר.

וחכמים אומרים, מעזיבה בינונית.

אלו הן הסככות: אילן שהוא מיסך על הארץ.

והפרעות, היוצאות מן הגדר.

משנה ג

אלו מביאין ולא חוצצין: השידה, והתיבה, והמגדל, וכוורת הקש, כוורת הקנים, ובור ספינה אלכסנדרית, שאין להם שולים ואינן מחזיקים ארבעים סאה בלח שהם כוריים ביבש.

ויריעה, וסקורטיא, וקטבליא, וסדין, ומפץ, ומחצלת, שאין עשויין אהלים.

ובהמה וחיה שמתו, ואוכלים טמאים.

מוסף עליהם הרחים של אדם.

משנה ד

אלו חוצצים ולא מביאין: מסכת פרוסה, וחבילי המטה, והמשפלות, והסריגות שבחלונות.

משנה ה

אלו לא מביאין ולא חוצצין: הזרעים והירקות המחוברים לקרקע, חוץ מן הירקות שמנו.

וכיפת הברד, והשלג, והכפור, והגליד, והמלח,

והדולג ממקום למקום, והקופץ ממקום למקום, והעוף הפורח, וטלית המנפנפת, וספינה שהיא שטה על פני המים.

קשר את הספינה בדבר שהוא יכול להעמידה, כבש את האבן על גבי הטלית, מביאה את הטומאה.

רבי יוסי אומר, הבית שבספינה, אינו מביא את הטומאה.

משנה ו

שתי חביות ובהן כשני חציי זיתים, מוקפות צמיד פתיל ומונחות בתוך הבית, הן טהורות והבית טמא.

נפתחה אחת מהן, היא והבית טמאים וחברתה טהורה.

וכן שני חדרים שהן פתוחין לבית.

משנה מנוקדת

משנה אהלות ח ניקוד

נוסח הרמב"ם

(א) יש מביאין את הטומאה וחוצצין מביאין ולא חוצצין חוצצין ולא מביאין לא מביאין ולא חוצצין אלו מביאין וחוצצין השידה והתיבה והמגדל וכוורת הקש וכוורת הקנים ובור ספינה אלכסנדרית שיש להן שולים והן מחזיקין ארבעים סאה בלח שהן כוריים ביבש ויריעה וסקורטיה וקטבוליה וסדין ומפץ ומחצלת שהן עשויין אוהלים ועדר בהמה טמאה וטהורה ומכונות חיה והעוף ששכן והעושה מקום לבנה בשיבולים האירוס והקיסוס וירקות חמור ודלעת יוונית ואוכלין טהורין רבי יוחנן בן נורי לא היה מודה באוכלין טהורין חוץ מן העיגול של דבלה.

(ב) הזיזין והגזיזריות והשובכות והשקיפין והסלעים והגחירים והשננים והסככות והפרעות שהן יכלין לקבל מעזיבה רכה דברי רבי מאיר וחכמים אומרין מעזיבה בינונית אלו הן הסככות אילן שהוא מסך על הארץ והפרעות היוצאות מן הגדר.

(ג) אלו מביאין ולא חוצצין השידה והתיבה והמגדל וכוורת הקש וכוורת הקנים ובור ספינה אלכסנדרית שאין להם שולים ואינן מחזיקין ארבעים סאה בלח שהן כוריים ביבש ויריעה וסקורטיה וקטבוליה וסדין ומפץ ומחצלת שאינן עשויין אוהלים ובהמה וחיה שמתו ואוכלין טמאין מוסיף עליהן הריחיים של אדם.

(ד) ואלו חוצצין ולא מביאין מסכת פרוסה וחבילי מיטה והמשפלות והסריגות שבחלונות.

(ה) אלו לא מביאין ולא חוצצין הזרעים והירקות המחוברין לקרקע חוץ מן הירקות שמנו וכיפת הברד והשלג והכפור והגליד והמלח והדולג ממקום למקום והקופץ ממקום למקום והעוף הפורח וטלית המנפנפת וספינה שהיא שטה על פני המים קשר את הספינה בדבר שהוא יכל להעמידה כבש את האבן על גבי הטלית מביאה את הטומאה רבי יוסי אומר הבית שבספינה אינו מביא את הטומאה.

(ו) שתי חביות ובהן כשני חציי זיתים מוקפות צמיד פתיל מונחות בתוך הבית הן טהורות והבית טמא נפתחה אחת מהן היא והבית טמאין וחברתה טהורה וכן שני חדרים שהן פתוחין לבית.

פירושים

משנה אהלות, פרק ח':
הדף הראשי מהדורה מנוקדת נוסח הרמב"ם נוסח הדפוסים ברטנורא עיקר תוספות יום טוב