משנה אהלות ט

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

אהלות פרק ט', ב: משנה תוספתא ירושלמי בבלי


<< · משנה · סדר טהרות · מסכת אהלות · פרק תשיעי ("כוורת שהיא") · >>

פרקי מסכת אהלות: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח

משנה א · משנה ב · משנה ג · משנה ד · משנה ה ·משנה ו ·משנה ז ·משנה ח ·משנה ט ·משנה י ·משנה יא ·משנה יב ·משנה יג ·משנה יד ·משנה טו ·משנה טז ·

נוסח הרמב"ם · מנוקד · מפרשים
פרק זה במהדורה המבוארת | במהדורה המנוקדת

לצפייה בכתבי יד סרוקים של המשנה ב"אוצר כתבי יד תלמודיים" של הספרייה הלאומית לחצו כאן


משנה א[עריכה]

כוורת שהיא בתוך הפתח ופיה לחוץ, כזית מן המת נתון תחתיה או על גבה מבחוץ, כל שהוא כנגד הזית תחתיה וגבה טמא.

וכל שאינו כנגד הזית, תוכה, והבית, טהור.

בבית, אין טמא אלא הבית.

בתוכה, הכל טמא.

משנה ב[עריכה]

היתה גבוהה מן הארץ טפח, טומאה תחתיה או בבית או על גבה, הכל טמא, אלא תוכה.

בתוכה, הכל טמא.

משנה ג[עריכה]

במה דברים אמורים, בזמן שהיא כלי מחולחלת.

היתה פחותה ופקוקה בקש או אפוצה, איזו היא אפוצה, כל שאין לה טפח ממקום אחד, כזית מן המת נתון תחתיה, כנגדו עד התהום טמא.

על גבה, כנגדו עד הרקיע טמא.

בבית, אין טמא אלא הבית.

בתוכה, אין טמא אלא תוכה.

משנה ד[עריכה]

היתה גבוהה מן הארץ טפח, טומאה תחתיה או בבית, תחתיה והבית טמא, תוכה וגבה טהור.

בתוכה, אין טמא אלא תוכה.

על גבה, כנגדו עד הרקיע טמא.

משנה ה[עריכה]

במה דברים אמורים, בזמן שפיה לחוץ.

היה פיה לפנים וכזית מן המת נתון תחתיה או על גבה מבחוץ, כל שהוא כנגד הזית, תחתיה וגבה [ ותוכה ] טמא.

וכל שאינו כנגד הזית, תוכה והבית טהור.

בתוכה או בבית, הכל טמא.

משנה ו[עריכה]

היתה גבוהה מן הארץ טפח, טומאה תחתיה או בבית או בתוכה או על גבה, הכל טמא.

משנה ז[עריכה]

במה דברים אמורים, בזמן שהיא כלי מחולחלת.

היתה פחותה ופקוקה בקש או אפוצה, איזוהי אפוצה, כל שאין לה טפח ממקום אחד, כזית מן המת נתון תחתיה, כנגדו עד התהום טמא.

על גבה, כנגדו עד הרקיע טמא.

בתוכה או בבית, תוכה והבית טמאים.

משנה ח[עריכה]

היתה גבוהה מן הארץ טפח, טומאה תחתיה או בבית או בתוכה, הכל טמא, אלא גבה.

על גבה, כנגדו עד הרקיע טמא.

משנה ט[עריכה]

היתה ממלאה את כל הבית ואין בינה לבין הקורות פותח טפח, טומאה בתוכה, הבית טמא.

טומאה בבית, מה שבתוכה טהור, שדרך טומאה לצאת ואין דרכה להכנס, בין עומדת בין מוטה על צדה, בין אחת בין שתים.

משנה י[עריכה]

היתה עומדת בתוך הפתח ואין בינה לבין המשקוף פותח טפח, טומאה בתוכה, הבית טהור.

טומאה בבית, מה שבתוכה טמא, שדרך הטומאה לצאת ואין דרכה להכנס.

משנה יא[עריכה]

היתה מוטה על צדה באויר וכזית מן המת נתון תחתיה או על גבה, כל שהוא כנגד הזית, תחתיה וגבה, טמא.

וכל שאינו כנגד הזית, תוכה טהור.

בתוכה, הכל טמא.

משנה יב[עריכה]

היתה גבוהה מן הארץ טפח, טומאה תחתיה או על גבה, הכל טמא, אלא תוכה.

בתוכה, הכל טמא.

במה דברים אמורים, בזמן שהיא כלי.

היתה פחותה ופקוקה בקש, או מחזקת ארבעים סאה כדברי חכמים, כזית מן המת נתון תחתיה, כנגדו עד התהום טמא.

על גבה, כנגדו עד הרקיע, טמא.

בתוכה, אין טמא אלא תוכה.

היתה גבוהה מן הארץ טפח, טומאה תחתיה, תחתיה טמא.

בתוכה, תוכה טמא.

על גבה, כנגדו עד הרקיע טמא.

משנה יג[עריכה]

היתה יושבת על שוליה והיא כלי, טומאה תחתיה, בתוכה, או על גבה, טומאה בוקעת ועולה, בוקעת ויורדת.

היתה גבוהה מן הארץ טפח או מכוסה או כפויה על פיה, טומאה תחתיה, בתוכה, או על גבה, הכל טמא.

משנה יד[עריכה]

במה דברים אמורים, בזמן שהיא כלי.

היתה פחותה ופקוקה בקש, או מחזקת ארבעים סאה כדברי חכמים, טומאה תחתיה, בתוכה, או על גבה, טומאה בוקעת ועולה, בוקעת ויורדת.

רבי אליעזר ורבי שמעון אומרים, אין טומאה עולה לה, אף לא יורדת ממנה.

היתה גבוהה מן הארץ טפח, טומאה תחתיה, תחתיה טמא.

בתוכה, או על גבה, כנגדו עד הרקיע טמא.

משנה טו[עריכה]

ארון שהיא רחבה מלמטן וצרה מלמעלן והמת בתוכה, הנוגע בה מלמטן, טהור.

ומלמעלן, טמא.

רחבה מלמעלן וצרה מלמטן, הנוגע בה מכל מקום, טמא.

היתה שוה, הנוגע בה מכל מקום, טמא, דברי רבי אליעזר.

ורבי יהושע אומר, מטפח ולמטן, טהור.

מטפח ולמעלן, טמא.

העשויה כמין קמטרא, הנוגע בה מכל מקום, טמא.

כמין גלוסקוס, הנוגע בה מכל מקום, טהור, חוץ ממקום פתיחתה.

משנה טז[עריכה]

חבית שהיא יושבת על שוליה באויר וכזית מן המת נתון תחתיה או בתוכה כנגד קורקורתה, טומאה בוקעת ועולה, בוקעת ויורדת, והחבית טמאה.

תחת דפנה מבחוץ, טומאה בוקעת ועולה, בוקעת ויורדת, והחבית טהורה.

בתוכה ותחת דפנה, אם יש בדפנות פותח טפח, הכל טמא, וכנגד פיה טהור.

ואם לאו, טומאה בוקעת ועולה, בוקעת ויורדת.

במה דברים אמורים, בטהורה.

אבל אם היתה טמאה או גבוהה מן הארץ טפח או מכוסה או כפויה על פיה, טומאה תחתיה, בתוכה או על גבה, הכל טמא.


משנה מנוקדת[עריכה]

משנה אהלות ט ניקוד

נוסח הרמב"ם[עריכה]

(א) כוורת שהיא בתוך הפתח ופיה לחוץ כזית מן המת נתון תחתיה או על גבה מבחוץ כל שהוא כנגד הזית תחתיה וגבה טמא וכל שאינו כנגד הזית תוכה והבית טהור בבית אין טמא אלא הבית בתוכה הכל טמא.

(ב) הייתה גבוהה מן הארץ טפח טומאה תחתיה או בבית או על גבה הכל טמא אלא תוכה בתוכה הכל טמא.

(ג) במה דברים אמורים בזמן שהיא כלי מחולחלת הייתה פחותה ופקוקה בקש או אפוצה איזו היא אפוצה כל שאין לה טפח ממקום אחד כזית מן המת נתון תחתיה כנגדו עד התהום טמא על גבה כנגדו עד הרקיע טמא בבית אין טמא אלא הבית בתוכה אין טמא אלא תוכה.

(ד) הייתה גבוהה מן הארץ טפח טומאה תחתיה או בבית תחתיה והבית טמא תוכה וגבה טהור בתוכה אין טמא אלא תוכה על גבה כנגדו עד הרקיע טמא.

(ה) במה דברים אמורים בזמן שפיה לחוץ היה פיה לפנים כזית מן המת נתון תחתיה או על גבה מבחוץ כל שהוא כנגד הזית תחתיה וגבה טמא וכל שאינו כנגד הזית תוכה והבית טהור בתוכה או בבית הכל טמא.

(ו) הייתה גבוהה מן הארץ טפח טומאה תחתיה או בבית או בתוכה או על גבה הכל טמא.

(ז) במה דברים אמורים בזמן שהיא כלי מחולחלת הייתה פחותה ופקוקה בקש או אפוצה איזו היא אפוצה כל שאין לה טפח ממקום אחד כזית מן המת נתון תחתיה כנגדו עד התהום טמא על גבה כנגדו עד הרקיע טמא בתוכה או בבית תוכה והבית טמאים.

(ח) הייתה גבוהה מן הארץ טפח טומאה תחתיה או בבית או בתוכה הכל טמא אלא גבה על גבה כנגדו עד הרקיע טמא.

(ט) הייתה ממלאה את כל הבית ואין בינה לבין הקורות פותח טפח טומאה בתוכה הבית טמא טומאה בבית מה שבתוכה טהור שדרך טומאה לצאת ואין דרכה להיכנס בין עומדת בין מוטה על צידה בין אחת בין שתים.

(י) הייתה עומדת בתוך הפתח ואין בינה לבין השקוף פותח טפח טומאה בתוכה הבית טהור טומאה בבית מה שבתוכה טמא שדרך הטומאה לצאת ואין דרכה להיכנס (יא) הייתה מוטה על צידה באוויר וכזית מן המת נתון תחתיה או על גבה כל שהוא כנגד הזית תחתיה וגבה טמא וכל שאינו כנגד הזית תוכה טהור בתוכה הכל טמא.

(יב) הייתה גבוהה מן הארץ טפח טומאה תחתיה או על גבה הכל טמא אלא תוכה בתוכה הכל טמא במה דברים אמורים בזמן שהיא כלי הייתה פחותה ופקוקה בקש או מחזקת ארבעים סאה כדברי חכמים וכזית מן המת נתון תחתיה כנגדו עד התהום טמא על גבה כנגדו עד הרקיע טמא בתוכה אין טמא אלא תוכה הייתה גבוהה מן הארץ טפח טומאה תחתיה תחתיה טמא בתוכה תוכה טמא על גבה כנגדו עד הרקיע טמא.

(יג) הייתה יושבת על שוליה והיא כלי טומאה תחתיה בתוכה או על גבה טומאה בוקעת ועולה בוקעת ויורדת הייתה גבוהה מן הארץ טפח או מכוסה או כפויה על פיה טומאה תחתיה בתוכה או על גבה הכל טמא.

(יד) במה דברים אמורים בזמן שהיא כלי הייתה פחותה או פקוקה בקש או מחזקת ארבעים סאה כדברי חכמים טומאה תחתיה בתוכה או על גבה טומאה בוקעת ועולה בוקעת ויורדת רבי אלעזר ורבי שמעון אומרין אין טומאה עולה לה אף לא יורדת הימנה הייתה גבוהה מן הארץ טפח טומאה תחתיה תחתיה טמא בתוכה או על גבה כנגדו עד הרקיע טמא.

(טו) ארון שהיא רחבה מלמטן וצרה מלמעלן והמת בתוכה הנוגע בה מלמטן טהור ומלמעלן טמא רחבה מלמעלן וצרה מלמטן הנוגע בה מכל מקום טמא הייתה שוה הנוגע בה מכל מקום טמא דברי רבי אליעזר רבי יהושע אומר מטפח ולמטן טהור מטפח ולמעלן טמא העשויה כמין קמטרא הנוגע בה מכל מקום טמא כמין גלוסקום הנוגע בה מכל מקום טהור חוץ ממקום פתיחתה.

(טז) חבית שהיא יושבת על שוליה באוויר כזית מן המת נתון תחתיה או בתוכה כנגד קורקורתה טומאה בוקעת ועולה בוקעת ויורדת והחבית טמאה תחת דופנה מבחוץ טומאה בוקעת ועולה בוקעת ויורדת והחבית טהורה בתוכה ותחת דופנה אם יש בדפנות פותח טפח הכל טמא וכנגד פיה טהור ואם לאו טומאה בוקעת ועולה בוקעת ויורדת במה דברים אמורים בטהורה אבל אם הייתה טמאה או גבוהה מן הארץ טפח או מכוסה או כפויה על פיה טומאה תחתיה בתוכה או על גבה הכל טמא.

פירושים[עריכה]