משנה אהלות י

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

אהלות פרק י', ב: משנה תוספתא ירושלמי בבלי


<< · משנה · סדר טהרות · מסכת אהלות · פרק עשירי ("ארובה שהיא") · >>

פרקי מסכת אהלות: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח

משנה א · משנה ב · משנה ג · משנה ד · משנה ה ·משנה ו ·משנה ז ·

נוסח הרמב"ם · מנוקד · מפרשים
פרק זה במהדורה המבוארת | במהדורה המנוקדת

לצפייה בכתבי יד סרוקים של המשנה ב"אוצר כתבי יד תלמודיים" של הספרייה הלאומית לחצו כאן


משנה א[עריכה]

ארובה שהיא בתוך הבית ויש בה פותח טפח, טומאה בבית, כנגד ארובה טהור.

טומאה כנגד ארובה, הבית טהור.

הטומאה בין בבית ובין כנגד ארובה, נתן את רגלו מלמעלן, עירב את הטומאה.

מקצת טומאה בבית ומקצתה כנגד ארובה, הבית טמא, וכנגד הטומאה טמא.

משנה ב[עריכה]

אין בארובה פותח טפח, טומאה בבית, כנגד ארובה טהור.

טומאה כנגד ארובה, הבית טהור.

הטומאה בבית, נתן את רגלו מלמעלן, טהור.

הטומאה כנגד ארובה, נתן את רגלו מלמעלן, רבי מאיר מטמא.

וחכמים אומרים, אם טומאה קדמה את רגלו, טמא.

ואם רגלו קדמה את הטומאה, טהור.

רבי שמעון אומר, שתי רגלים זו על גב זו שקדמו את הטומאה, משך הראשון את רגלו ונמצא רגלו של שני שם, טהור, מפני שקדמה רגלו של ראשון את הטומאה.

משנה ג[עריכה]

מקצת טומאה בבית ומקצתה כנגד ארובה, הבית טמא, וכנגד הטומאה טמא, דברי רבי מאיר.

רבי יהודה אומר, הבית טמא, כנגד הטומאה טהור.

רבי יוסי אומר, אם יש בטומאה כדי שתחלק ותטמא את הבית ותטמא כנגד הטומאה, טמא.

ואם לאו, הבית טמא, כנגד הטומאה טהור.

משנה ד[עריכה]

ארובות זו על גב זו ויש בהן פותח טפח, טומאה בבית, כנגד ארובות טהור.

טומאה כנגד ארובות, הבית טהור.

הטומאה בין בבית בין כנגד ארובות, נתן דבר שהוא מקבל טמאה, בין מלמעלן בין מלמטן, הכל טמא.

ודבר שאינו מקבל טומאה, ממנו ולמטן, טמא.

ממנו ולמעלן, טהור.

משנה ה[עריכה]

אין בארובות פותח טפח, טומאה בבית, כנגד ארובות טהור.

טומאה כנגד ארובות, הבית טהור.

הטומאה בבית, נתן בין דבר שהוא מקבל טומאה בין דבר שאינו מקבל טומאה, בין מלמעלן בין מלמטן, אין טמא אלא התחתון.

הטומאה כנגד ארובות, נתן דבר שהוא מקבל טומאה, בין מלמעלן בין מלמטן, הכל טמא.

ודבר שאינו מקבל טומאה, בין מלמעלן בין מלמטן, אין טמא אלא תחתון.

משנה ו[עריכה]

ארובה שהיא בתוך הבית וקדרה נתונה תחתיה שאם תעלה אין שפתותיה נוגעות בארובה, טומאה תחתיה, בתוכה או על גבה, טומאה בוקעת ועולה, בוקעת ויורדת.

היתה גבוהה מן הארץ טפח, טומאה תחתיה, או בבית, תחתיה והבית, טמא.

תוכה וגבה, טהור.

בתוכה או על גבה, הכל טמא.

משנה ז[עריכה]

היתה נתונה בצד האסקופה שאם תעלה היא נוגעת במשקוף פותח טפח, טומאה תחתיה, בתוכה או על גבה, טומאה בוקעת ועולה, בוקעת ויורדת.

היתה גבוהה מן הארץ טפח, טומאה תחתיה או בבית, תחתיה והבית טמא, תוכה וגבה טהור.

בתוכה או על גבה, הכל טמא.

שאם תעלה אינה נוגעת בשקוף פותח טפח, או מודבקת בשקוף, טומאה תחתיה, אין טמא אלא תחתיה.

משנה מנוקדת[עריכה]

משנה אהלות י ניקוד

נוסח הרמב"ם[עריכה]

(א) ארובה שהיא בתוך הבית ויש בה פותח טפח טומאה בבית כנגד ארובה טהור טומאה כנגד ארובה הבית טהור הטומאה בין בבית בין כנגד ארובה נתן את רגלו מלמעלן עירב את הטומאה מקצת טומאה בבית ומקצתה כנגד ארובה הבית טמא וכנגד הטומאה טמא.

(ב) אין בארובה פותח טפח טומאה בבית כנגד ארובה טהור טומאה כנגד ארובה הבית טהור הטומאה בבית נתן את רגלו מלמעלן טהור הטומאה כנגד ארובה נתן את רגלו מלמעלן רבי מאיר מטמא וחכמים אומרין אם טומאה קדמה את רגלו טמא ואם רגלו קדמה את הטומאה טהור רבי שמעון אומר שתי רגלים זו על גב זו שקדמו את הטומאה משך הראשון את רגלו ונמצאת רגלו של שני שם טהור מפני שקדמה רגלו של ראשון את הטומאה.

(ג) מקצת הטומאה בבית ומקצתה כנגד ארובה הבית טמא וכנגד הטומאה טמא דברי רבי מאיר רבי יהודה אומר הבית טמא וכנגד הטומאה טהור רבי יוסי אומר אם יש בטומאה כדי שתיחלק ותטמא את הבית ותטמא כנגד ארובה כנגד הטומאה טמא ואם לאו הבית טמא וכנגד הטומאה טהור.

(ד) ארובות זו על גבי זו ויש בהן פותח טפח טומאה בבית כנגד ארובות טהור טומאה כנגד ארובות הבית טהור הטומאה בין בבית בין כנגד ארובות נתן דבר שהוא מקבל טומאה בין מלמעלן בין מלמטן הכל טמא ודבר שאינו מקבל טומאה ממנו ולמטן טמא ממנו ולמעלן טהור.

(ה) אין בארובות פותח טפח טומאה בבית כנגד ארובות טהור טומאה כנגד ארובות הבית טהור הטומאה בבית נתן בין דבר שהוא מקבל טומאה ובין דבר שאינו מקבל טומאה בין מלמעלן ובין מלמטן אין טמא אלא התחתון הטומאה כנגד ארובות נתן דבר שהוא מקבל טומאה בין מלמעלן בין מלמטן הכל טמא ודבר שאינו מקבל טומאה בין מלמעלן בין מלמטן אין טמא אלא תחתון.

(ו) ארובה שהיא בתוך הבית וקדירה נתונה תחתיה שאם תעלה ואין שפתיה נוגעות בארובה טומאה תחתיה בתוכה או על גבה טומאה בוקעת ועולה בוקעת ויורדת הייתה גבוהה מן הארץ טפח טומאה תחתיה או בבית תחתיה והבית טמא תוכה וגבה טהור בתוכה או על גבה הכל טהור.

(ז) הייתה נתונה בצד האסקופה שאם תעלה היא נוגעת בשקוף פותח טפח טומאה תחתיה בתוכה או על גבה טומאה בוקעת ועולה בוקעת ויורדת הייתה גבוהה מן הארץ טפח טומאה תחתיה או בבית תחתיה והבית טמא תוכה וגבה טהור בתוכה או על גבה הכל טמא שאם תעלה ואינה נוגעת בשקוף בפותח טפח או מודבקת לשקוף טומאה תחתיה אין טמא אלא תחתיה.

פירושים[עריכה]