משנה אהלות טז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


אהלות פרק טז: משנה תוספתא ירושלמי בבלי


<< · משנה · סדר טהרות · מסכת אהלות · פרק ששה עשר ("כל המיטלטלין") · >>

פרקי מסכת אהלות: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח

משנה א · משנה ב · משנה ג · משנה ד · משנה ה ·

נוסח הרמב"ם · מנוקד · מפרשים
פרק זה במהדורה המבוארת | במהדורה המנוקדת

לצפייה בכתבי יד סרוקים של המשנה ב"אוצר כתבי יד תלמודיים" של הספרייה הלאומית לחצו כאן


משנה א[עריכה]

כל המטלטלין מביאין את הטומאה כעובי המרדע.

אמר רבי טרפון, אקפח את בני שזו הלכה מקופחת, ששמע השומע, וטעה, שהאיכר עובר והמרדע על כתפו והאהיל צדו אחד על הקבר, וטמאוהו משום כלים המאהילים על המת.

אמר רבי עקיבא, אני אתקן שיהו דברי חכמים קיימין, שיהו כל המטלטלין מביאין את הטומאה על אדם הנושאן בעובי המרדע, ועל עצמן בכל שהן, ועל שאר אדם וכלים בפותח טפח.

משנה ב[עריכה]

כיצד, כוש שהוא תחוב בכותל, כחצי זית מתחתיו וכחצי זית מעל גביו, אף על פי שאינן מכוונין, טמא.

נמצא מביא את הטומאה לעצמו בכל שהוא.

הקדר שהוא עובר והסל על כתפו והאהיל צדו אחת על הקבר, הכלים שבצד השני טהורין.

אם יש בסל פותח טפח, טמאים.

התלוליות הקרובות בין לעיר בין לדרך, אחד חדשות ואחד ישנות, טמאות.

הרחוקות, חדשות טהורות, וישנות טמאות.

איזו היא קרובה, חמשים אמה.

וישנה, ששים שנה, דברי רבי מאיר.

רבי יהודה אומר, קרובה, שאין קרובה ממנה.

וישנה, שאין אדם זוכרה.

משנה ג[עריכה]

המוצא מת בתחלה מושכב כדרכו, נוטלו ואת תבוסתו.

מצא שנים נוטלן ואת תבוסתן.

מצא שלשה, אם יש בין זה לזה מארבע אמות ועד שמונה [ כמלא מטה וקובריה ], הרי זו שכונת קברות.

בודק ממנו ולהלן עשרים אמה.

מצא אחד בסוף עשרים אמה, בודק ממנו ולהלן עשרים אמה, שרגלים לדבר.

שאילו מתחלה מצאו, נטלו ואת תבוסתו.

משנה ד[עריכה]

הבודק, בודק אמה על אמה ומניח אמה, עד שהוא מגיע לסלע או לבתולה.

המוציא את העפר ממקום טומאה, אוכל בדמעו.

המפקח בגל, אינו אוכל בדמעו.

משנה ה[עריכה]

היה בודק, הגיע לנחל או לשלולית או לדרך הרבים, מפסיק.

שדה שנהרגו בה הרוגים, מלקט עצם עצם והכל טהור.

המפנה קברו מתוך שדהו, מלקט עצם עצם והכל טהור.

בור שמטילים לתוכו נפלים או הרוגים, מלקט עצם עצם והכל טהור.

רבי שמעון אומר, אם התקינו לקבר מתחלה, יש לו תבוסה.

משנה מנוקדת[עריכה]

משנה אהלות טז ניקוד

נוסח הרמב"ם[עריכה]

(א) כל המיטלטלין מביאין את הטומאה בעובי המרדע אמר רבי טרפון אקפח את בניי שזו הלכה מקופחת ששמע השומע וטעה שהאיכר עובר ומרדעו על כתפו והאהיל צידו אחד על הקבר טימאהו משום כלים המאהילין על המת אמר רבי עקיבה אני אתקן שיהו דברי חכמים קיימין ויהיו כל המיטלטלין מביאין את הטומאה על האדם הנושאן בעובי המרדע ועל עצמן בכל שהן ועל שאר אדם וכלים בפותח טפח.

(ב) כיצד כוש שהוא תחוב בכותל כחצי זית מתחתיו וכחצי זית מעל גביו אף על פי שאינן מכוונין טמא נמצא מביא את הטומאה לעצמו בכל שהוא.

הקדר שהוא עובר והאסל על כתפו והאהיל צידו אחד על הקבר כלים שבצד השני טהורין אם יש באסל פותח טפח טמאין התלולייות הקרובות בין לעיר בין לדרך אחד חדשות ואחד ישנות טמאות הרחוקות חדשות טהורות וישנות טמאות איזו היא קרובה חמישים אמה וישנה ששים שנה דברי רבי מאיר רבי יהודה אומר קרובה שאין קרובה ממנה וישנה שאין אדם זוכרה.

(ג) המוצא מת כתחילה מושכב כדרכו נוטלו ואת תבוסתו מצא שנים נוטלן ואת תבוסתן מצא שלשה אם יש בין זה לזה מארבע אמות ועד שמונה כמלוא מיטה וקובריה הרי זו שכונת קברות בודק ממנו ולהלן עשרים אמה מצא אחד בסוף עשרים אמה בודק ממנו ולהלן עשרים אמה שרגלים לדבר שאילו מתחילה מצאו היה נוטלו ואת תבוסתו.

(ד) הבודק בודק אמה על אמה ומניח אמה עד שהוא מגיע לסלע או לבתולה והמוציא את העפר ממקום הטומאה אוכל בדמעו המפקח בגל אינו אוכל בדמעו.

(ה) היה בודק הגיע לנחל או לשלולית או לדרך הרבים יפסיק שדה שנהרגו בה הרוגים מלקט עצם עצם הכל טהור המפנה קברו מתוך שדהו מלקט עצם עצם הכל טהור בור שמטילין לתוכו נפלים או הרוגים מלקט עצם עצם הכל טהור רבי שמעון אומר אם התקינו לקבר מתחילה יש לו תבוסה.

פירושים[עריכה]