משנה אהלות ח רמבם

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

נוסח הרמב"ם[עריכה]

(א) יש מביאין את הטומאה וחוצצין מביאין ולא חוצצין חוצצין ולא מביאין לא מביאין ולא חוצצין אלו מביאין וחוצצין השידה והתיבה והמגדל וכוורת הקש וכוורת הקנים ובור ספינה אלכסנדרית שיש להן שולים והן מחזיקין ארבעים סאה בלח שהן כוריים ביבש ויריעה וסקורטיה וקטבוליה וסדין ומפץ ומחצלת שהן עשויין אוהלים ועדר בהמה טמאה וטהורה ומכונות חיה והעוף ששכן והעושה מקום לבנה בשיבולים האירוס והקיסוס וירקות חמור ודלעת יוונית ואוכלין טהורין רבי יוחנן בן נורי לא היה מודה באוכלין טהורין חוץ מן העיגול של דבלה.

(ב) הזיזין והגזיזריות והשובכות והשקיפין והסלעים והגחירים והשננים והסככות והפרעות שהן יכלין לקבל מעזיבה רכה דברי רבי מאיר וחכמים אומרין מעזיבה בינונית אלו הן הסככות אילן שהוא מסך על הארץ והפרעות היוצאות מן הגדר.

(ג) אלו מביאין ולא חוצצין השידה והתיבה והמגדל וכוורת הקש וכוורת הקנים ובור ספינה אלכסנדרית שאין להם שולים ואינן מחזיקין ארבעים סאה בלח שהן כוריים ביבש ויריעה וסקורטיה וקטבוליה וסדין ומפץ ומחצלת שאינן עשויין אוהלים ובהמה וחיה שמתו ואוכלין טמאין מוסיף עליהן הריחיים של אדם.

(ד) ואלו חוצצין ולא מביאין מסכת פרוסה וחבילי מיטה והמשפלות והסריגות שבחלונות.

(ה) אלו לא מביאין ולא חוצצין הזרעים והירקות המחוברין לקרקע חוץ מן הירקות שמנו וכיפת הברד והשלג והכפור והגליד והמלח והדולג ממקום למקום והקופץ ממקום למקום והעוף הפורח וטלית המנפנפת וספינה שהיא שטה על פני המים קשר את הספינה בדבר שהוא יכל להעמידה כבש את האבן על גבי הטלית מביאה את הטומאה רבי יוסי אומר הבית שבספינה אינו מביא את הטומאה.

(ו) שתי חביות ובהן כשני חציי זיתים מוקפות צמיד פתיל מונחות בתוך הבית הן טהורות והבית טמא נפתחה אחת מהן היא והבית טמאין וחברתה טהורה וכן שני חדרים שהן פתוחין לבית.

הדף הראשי של משנה אהלות ח

משנה אהלות, פרק ח':
הדף הראשי מהדורה מנוקדת נוסח הרמב"ם נוסח הדפוסים ברטנורא עיקר תוספות יום טוב