משנה נדרים יא

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


נדרים פרק יא: משנה תוספתא ירושלמי בבלי


<< · משנה · סדר נשים · מסכת נדרים · פרק אחד עשר ("אלו נדרים") · >>

פרקי מסכת נדרים: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא

משנה א · משנה ב · משנה ג · משנה ד · משנה ה ·משנה ו ·משנה ז ·משנה ח ·משנה ט ·משנה י ·משנה יא ·משנה יב ·

נוסח הרמב"ם · מנוקד · מפרשים
פרק זה במהדורה המבוארת | במהדורה המנוקדת

לצפייה בכתבי יד סרוקים של המשנה ב"אוצר כתבי יד תלמודיים" של הספרייה הלאומית לחצו כאן


משנה א[עריכה]

ואלו נדרים שהוא מפר דברים שיש בהם ענוי נפש , אם ארחץ ואם לא ארחץ, אם אתקשט ואם לא אתקשט.

אמר רבי יוסי, אין אלו נדרי ענוי נפש .

משנה ב[עריכה]

ואלו הם נדרי ענוי נפש, אמרה קונם פרות העולם עלי, הרי זה יכול להפר.

פרות מדינה עלי, יביא לה ממדינה אחרת.

פרות חנוני זה עלי, אינו יכול להפר.

ואם לא היתה פרנסתו אלא ממנו, הרי זה יפר, דברי רבי יוסי.

משנה ג[עריכה]

קונם שאיני נהנה לבריות , אינו יכול להפר, ויכולה היא להנות בלקט ובשכחה ובפאה.

קונם כהנים ולוים נהנים לי, יטלו על כרחו .

כהנים אלו ולוים אלו נהנים לי, יטלו אחרים .

משנה ד[עריכה]

קונם שאיני עושה על פי אבא ועל פי אביך ועל פי אחי ועל פי אחיך, אינו יכול להפר.

שאיני עושה על פיך, אינו צריך להפר.

רבי עקיבא אומר, יפר, שמא תעדיף עליו יותר מן הראוי לו.

רבי יוחנן בן נורי אומר, יפר, שמא יגרשנה ותהא אסורה עליו.

משנה ה[עריכה]

נדרה אשתו וסבור שנדרה בתו , נדרה בתו וסבור שנדרה אשתו, נדרה בנזיר וסבור שנדרה בקרבן, נדרה בקרבן וסבור שנדרה בנזיר, נדרה מן התאנים וסבור שנדרה מן הענבים, נדרה מן הענבים וסבור שנדרה מן התאנים, הרי זה יחזור ויפר.

משנה ו[עריכה]

אמרה קונם תאנים וענבים אלו שאיני טועמת, קים לתאנים, כלו קים.

הפר לתאנים, אינו מופר עד שיפר אף לענבים.

אמרה קונם תאנים שאיני טועמת וענבים שאיני טועמת, הרי אלו שני נדרים .

משנה ז[עריכה]

יודע אני שיש נדרים, אבל איני יודע שיש מפרין, יפר.

יודע אני שיש מפרין אבל איני יודע שזה נדר, רבי מאיר אומר לא יפר, וחכמים אומרים יפר.

משנה ח[עריכה]

המדר הנאה מחתנו והוא רוצה לתת לבתו מעות , אומר לה, הרי המעות האלו נתונין לך במתנה ובלבד שלא יהא לבעליך רשות בהן אלא מה שאת נושאת ונותנת בפיך.

משנה ט[עריכה]

ונדר אלמנה וגרושה יקום עליה (במדבר ל), כיצד, אמרה הריני נזירה לאחר שלשים יום, אף על פי שנשאת בתוך שלשים יום, אינו יכול להפר.

נדרה והיא ברשות הבעל, מפר לה.

כיצד, אמרה הריני נזירה לאחר שלשים יום, אף על פי שנתאלמנה או נתגרשה בתוך שלשים, הרי זה מופר.

נדרה בו ביום , נתגרשה בו ביום, החזירה בו ביום, אינו יכול להפר.

זה הכלל , כל שיצאת לרשות עצמה שעה אחת, אינו יכול להפר.

משנה י[עריכה]

תשע נערות נדריהן קימין.

בוגרת והיא יתומה, נערה ובגרה והיא יתומה, נערה שלא בגרה והיא יתומה.

בוגרת ומת אביה, נערה בוגרת ומת אביה, נערה שלא בגרה ומת אביה.

נערה שמת אביה ומשמת אביה בגרה, בוגרת ואביה קים, [ נערה בוגרת ואביה קים ].

רבי יהודה אומר, אף המשיא בתו הקטנה ונתאלמנה או נתגרשה וחזרה אצלו, עדין היא נערה .

משנה יא[עריכה]

קונם שאיני נהנית לאבא ולאביך אם עושה אני על פיך, שאיני נהנית לך אם עושה אני על פי אבא ועל פי אביך, הרי זה יפר.

משנה יב[עריכה]

בראשונה היו אומרים, שלש נשים יוצאות ונוטלות כתבה, האומרת טמאה אני לך, שמים ביני לבינך, נטולה אני מן היהודים.

חזרו לומר, שלא תהא אשה נותנת עיניה באחר ומקלקלת על בעלה, אלא האומרת טמאה אני לך, תביא ראיה לדבריה.

שמים ביני לבינך, יעשו דרך בקשה.

נטולה אני מן היהודים, יפר חלקו, ותהא משמשתו, ותהא נטולה מן היהודים.

משנה מנוקדת[עריכה]

משנה נדרים יא ניקוד

נוסח הרמב"ם[עריכה]

(א) אלו נדרים שהוא מפר נדרים שיש בהם עינוי נפש אם ארחץ אם לא ארחץ אם אתקשט אם לא אתקשט אמר רבי יוסי אין אלו נדרי עינוי נפש.

(ב) ואלו הן נדרי עינוי נפש אמרה קונם פירות העולם עליי הרי זה יפר פירות המדינה הזו עליי יביא לה ממדינה אחרת פירות החנווני הזה עליי אינו יכל להפר אם לא הייתה פרנסתו אלא ממנו הרי זה יפר דברי רבי יוסי.

(ג) קונם שאיני נהנה לברייות אינו יכל להפר ויכלה היא ליהנות בלקט ובשכחה ובפאה קונם כהנים ולויים נהנים לי ייטלו על כורחו כהנים אלו ולויים אלו נהנים לי ייטלו אחרים.

(ד) קונם שאיני עושה לפי אבא לפי אביך לפי אחי ולפי אחיך אינו יכל להפר שאיני עושה לפיך אינו צריך להפר רבי עקיבה אומר יפר שמא תעדיף עליו יתר מן הראוי לו רבי יוחנן בן נורי אומר יפר שמא יגרשנה ותהי אסורה לחזור לו.

(ה) נדרה אשתו וסבור שנדרה בתו נדרה בתו וסבור שנדרה אשתו נדרה בנזיר וסבור שנדרה בקרבן נדרה בקרבן וסבור שנדרה בנזיר נדרה מן התאנים וסבור שנדרה מן הענבים מן הענבים וסבור שנדרה מן התאנים הרי זה יחזור ויפר.

(ו) אמרה קונם תאנים וענבים אלו שאיני טועמת קיים לתאנים כלו קיים הפר לתאנים אינו מופר עד שיפר אף לענבים אמרה קונם תאנה שאיני טועמת ועינב שאיני טועמת הרי אלו שני נדרים.

(ז) יודע אני שיש נדרים אבל איני יודע שיש מפירים יפר יודע אני שיש מפירים אבל איני יודע שזה נדר רבי מאיר אומר לא יפר וחכמים אומרין יפר.

(ח) המודר הניה מחתנו והוא רוצה לתת לבתו מעות אומר לה הרי המעות האלו נתונים ליך מתנה ובלבד שלא יהא לבעליך רשות בהם אלא מה שאת נושאת ונותנת בפיך.

(ט) ונדר אלמנה וגרושה כל אשר אסרה על נפשה יקום עליה (במדבר ל י) כיצד אמרה הרי אני נזירה לאחר שלשים יום אף על פי שנישאת בתוך שלשים יום אינו יכל להפר נדרה והיא ברשות הבעל והפר לה אמרה הרי אני נזירה לאחר שלשים יום אף על פי שנתאלמנה או נתגרשה בתוך שלשים יום הרי זה מופר נדרה בו ביום נתגרשה בו ביום החזירה בו ביום אינו יכל להפר זה הכלל כל שיצאת לרשות עצמה שעה אחת אינו יכל להפר.

(י) תשע נערות נדריהן קיימין בוגרת ויתומה נערה ובגרה והיא יתומה נערה שלא בגרה והיא יתומה בוגרת ומת אביה נערה ובגרה ומת אביה נערה שלא בגרה ומת אביה נערה שמת אביה ומשמת אביה בגרה בוגרת ואביה קיים נערה ובגרה ואביה קיים רבי יהודה אומר אף המשיא את בתו קטנה ונתאלמנה או נתגרשה וחזרה אצלו עדיין היא נערה.

(יא) קונם שאיני נהנית לאבא ולאביך אם עושה אני על פיך שאיני נהנית לך אם עושה אני על פי אבא ועל פי אביך הרי זה יפר.

(יב) בראשונה היו אומרין שלש נשים יוצאות ונוטלות כתובה האומרת טמאה אני לך והשמיים ביני לבינך ונטולה אני מן היהודיים חזרו לומר שלא תהא אישה נותנת עיניה באחר ומקלקלת על בעלה האומרת טמאה אני לך תביא ראיה לדבריה שמיים ביני לבינך יעשו דרך בקשה נטולה אני מן היהודיים יפר את חלקו ותהא משמשתו ותהא נטולה מן היהודיים.

פירושים[עריכה]