לדלג לתוכן

ביאור:שמות לב ה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

שמות לב ה: "וַיַּרְא אַהֲרֹן וַיִּבֶן מִזְבֵּחַ לְפָנָיו וַיִּקְרָא אַהֲרֹן וַיֹּאמַר חַג לַיהוָה מָחָר."בהמשך דף זה מופיעים ביאורים ופרשנויות של עורכי ויקיטקסט, שאינם בהכרח מייצגים את הפרשנות המסורתית.
ביאורים מסורתיים לטקסט ניתן למצוא בקטגוריה:שמות לב ה.

חג מתן לוחות הברית[עריכה]

אחרי שבני ישראל (יחד עם אהרן) עשו את עגל הזהב:

חג לה' מחר[עריכה]

אהרן לא שיקר - באמת היה אמור להיות חג לה' מחר! יום המחרת היה היום ה-41 לעלייתו של משה להר, וביום זה הוא היה אמור לרדת ולהביא לבני ישראל את לוחות הברית הראשונים, שנכתבו באצבע אלהים.

אהרן דיבר בט"ז בתמוז, ויום המחרת היה י"ז בתמוז (ראו שלוש פעמים מ' יום ).

אילו לא היינו חוטאים בעגל, היינו חוגגים עד היום הזה את "חג מתן תורה" בתאריך זה - החג שבו ניתנו לנו לוחות הברית (ואולי גם היינו נוהגים ללמוד תורה כל ליל י"ז בתמוז...).

בעוונותינו ובעוונות אבותינו, החג הפך לאבל; אבל בעתיד הוא שוב יהפוך לחג, כמו שאמר הנביא זכריה, (זכריה ח יט): "כה אמר ה' צבאות: צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמעדים טובים, והאמת והשלום אהבו".

והמפתח לכך נמצא בידינו - אנחנו יכולים להפוך את הצום הקרוב ליום שמחה .

(כל זה שמעתי מהרב יוחאי הירשברג).

אין הוכחה מהכתוב שאהרון ידע שביום ה41 משה ירד מההר, הרי העם הזמין את אהרון להודיע להם מה הוא יודע כאשר הם אמרו: "לֹא יָדַעְנוּ מֶה הָיָה לוֹ" (שמות לב א). אהרון נכנע ללחץ ועשה עגל מסכה ואירגן את העם לחג. ה' גמר לכתוב את דברי העדות, והמשיך לדבר עם משה. ה' היה יכול לדבר זמן רב, אבל כאשר העם התחיל לחגוג והשלימו את החטא, ה' כילה את דבריו ושלח את משה לרדת מההר לעמו. (אילן סנדובסקי)

כאשר יעקב פקד על בני ביתו להתכונן לארוע בבת-אל יעקב פקד: "וְהִטַּהֲרוּ וְהַחֲלִיפוּ שִׂמְלֹתֵיכֶם" (ביאור:בראשית לה ב). אהרון לא דרש שאנשים יחליפו את שמלותיהם. אפשרי שכולם ידעו איך להתכונן לחג, לאחר שהם תרמו את נזמי הזהב, ולא היה צורך לפרט. אפשרי שאהרון לא רצה שבני ישראל ישתמשו בשמלות שהם שאלו משכניהם ומהגרים בביתם המצריים (שמות ג כב) לכבוד חג חשוב לבני ישראל. (אילן סנדובסקי)

פירושים נוספים[עריכה]

" ""וירא אהרן" - שהיה בו רוח חיים שנא' (תהלים קו) בתבנית שור אוכל עשב וראה שהצליח מעשה שטן ולא היה לו פה לדחותם לגמרי "ויבן מזבח" - לדחותם "ויאמר חג לה' מחר" - ולא היום שמא יבא משה קודם שיעבדוהו זהו פשוטו ומדרשו בויקרא רבה דברים הרבה ראה אהרן ראה חור בן אחותו שהיה מוכיחם והרגוהו וזהו ויבן (לשון בינה) מזבח לפניו ויבן מזבוח לפניו ועוד ראה ואמר מוטב שיתלה בי הסרחון ולא בהם ועוד ראה ואמר אם הם בונים את המזבח זה מביא צרור וזה מביא אבן ונמצאת מלאכתן עשויה בבת אחת מתוך שאני בונה אותו ומתעצל במלאכתי בין כך ובין כך משה בא "חג לה'" - בלבו היה לשמים בטוח היה שיבא משה ויעבדו את המקום" " ( רש"י )

" ""וירא אהרן" - טעם זה הכתוב שראה אותם ברע (להלן פסוק כב) מכוונים אל העגל וקם ובנה מזבח וקרא חג לה' מחר שיזבחו לשם המיוחד על המזבח אשר בנה הוא לשמו ולא יבנו הם מזבחות לבשת פניהם ולא תהיה כונתם בזבחים בלתי לה' לבדו ויתכן שאמר "מחר" להאריך להם אולי יבא משה ויעזבו את העגל והם השכימו בבקר ויעלו עולות ויגישו שלמים ולא אמר הכתוב ויעלו לו עולות ויגישו לו שלמים והענין מפני שהיו בהם מכוונים לשם הקב"ה כאשר אמר אהרן ומהם משחיתים וזובחים לעגל ועל אלה אמר הקב"ה למשה (להלן פסוק ח) וישתחוו לו ויזבחו לו כי הם החטאים ואם אולי היה אהרן המקריב קרבנות אמר סתם ויעלו עולות ויגישו שלמים כי הוא מכוין לשם ה' והם דעתם אל העגל אשר עשו והיו הבעלים מפגלין" " ( רמב"ן )

מאמרים נוספים - באדיבות גוגל[עריכה]

 • מושא : ואמר וירא אהרן ויבן מזבח ר"ל שראה מסכלותם שהיו משתחוים למעט מהזהב ההוא בלא דעת ולא תבונה שלא היו בו צד .... )שמות ל"ב( וירא אהרן ויבן מזבח לפניו, מה ראה? ...
 • עקב בס"ד עקב -תשס"ז ארחאיות המנהיג בזמן שמשה מזכיר לבני ישראל איך ... : גם קשה על דברי רש"י ממסכת סנהדרין: דאמר רבי תנחום בר חנילאי לא נאמר מקרא זה אלא כנגד מעשה העגל שנאמר וירא אהרן ויבן מזבח לפניו מה ראה אמר רבי בנימין בר יפת ... ( cache )
 • בס"ד : כדי להיות בטוח שהעגל אכן יובן כייצוג של הקב"ה הכריז אהרן על חג: " וירא אהרן, ויבן מזבח לפניו, ויקרא אהרן ויאמר: חג לה' מחר" (ל"ב; ה - שימו לב לשימוש בשם ... ( cache )
 • בס"ד : כדי להיות בטוח שהעגל יובן כייצוג של הקב"ה, הכריז אהרן על חג: " וירא אהרן, ויבן מזבח לפניו, ויקרא אהרן ויאמר חג לה' מחר" (לב:ה' - שימו לב לשם הוי"ה). ... ( cache )
 • רואים את הקולות : (ה) וַיַּרְא אַהֲרֹן וַיִּבֶן מִזְבֵּחַ לְפָנָיו וַיִּקְרָא ... וראה אהרן לחור שנהרג ובנה מזבח להם שנ' וירא אהרן ויבן מזבח לפניו. ... ( cache )
 • עגל הזהב ג€“ ויקיפדיה : ה וַיַּרְא אַהֲרֹן וַיִּבֶן מִזְבֵּחַ לְפָנָיו וַיִּקְרָא אַהֲרֹן וַיֹּאמַר, חַג לַה' מָחָר. ... ( cache )
 • סנהדרין ו : ... (שעשה אהרן פשרה בינו לבין עצמו, והורה היתר לעצמו לעשות להם את העגל), שנאמר ( שמות לב,ה) וירא אהרן ויבן מזבח לפניו [ויקרא אהרן ויאמר חג לה' מחר]; מה ראה? ... ( cache )
 • פרשת צו : ואח"כ הלכו אצל אהרן אמרו לו: קום עשה לנו אלהים כיון ששמע אהרן כן מיד נתיירא, הדא הוא דכתיב (שמות לב): וירא אהרן ויבן מזבח לפניו נתיירא מהזבוח לפניו. ... ( cache )
 • עד כמה ירוק הר סיני : ... מִצְרָיִם:(ה) וַיַּרְא אַהֲרֹן וַיִּבֶן מִזְבֵּחַ לְפָנָיו וַיִּקְרָא אַהֲרֹן וַיֹּאמַר חַג לַיקֹוָק מָחָר: ... ( cache )
 • פרשת תצוה : נכנסו על אהרן, שנאמר: ויקהל העם על אהרן, ואמרו לו: כשם שעשינו לזה, כך אנו עושים לך, כיון שראה אהרן כך, נתיירא, שנאמר (שמות לב): וירא אהרן ויבן מזבח לפניו. ... ( cache )
 • בית הלל - כשלון : וירא אהרן ויבן מזבח לפניו ויקרא אהרן ויאמר חג לה' מחר. וישכימו ממחרת ויעלו עלת ויגישו שלמים וישב העם לאכל ושתו ויקמו לצחק. וידבר ה' אל משה לך רד כי שחת עמך ... ( cache )
 • מורי ורבותי לא עת לחשות על מה ול : ... ולחור נתירא הרבה שנאמר (שמות לב) וירא אהרן ויבן מזבח לפניו ויבן מזבוח ומנין שהרגו לזקנים ולחור שכן ירמיהו מוכיח את ישראל שנאמר (ירמיה ב) גם בכנפיך נמצאו ... ( cache )
 • ?Breaching the Walls of Jerusalem: Good or Bad : וירא אהרן ויבן מזבח לפניו ויקרא אהרן ויאמר. חג ליקוק מחר. (: )ו. וישכימו ממחרת ויעלו עלת ויגשו שלמים. וישב העם לאכל ושתו ויקמו לצחק ... ( cache )
 • parshablog: March 2004 : כיון שראה אהרון כך נתירא שנאמר וַיַּרְא אַהֲרֹן, וַיִּבֶן מִזְבֵּחַ לְפָנָיו - מהו מִזְבֵּחַ? מן הזבוח שלפניו ... ( cache )
 • מדרש תנחומא - תצוה : ראה אהרן ונתיירא מעצמו, שנאמר, וירא אהרן ויבן מזבח לפניו (שם שם ה). ... וירא אהרן ויבן מזבח (שם שם ה). מיד נטל שם טס נזם של זהב והשליכו לאור, שנאמר, ... ( cache )
 • Midreshet Yom Rishon : וירא אהרן ויבן מזבח לפניו ויקרא אהרן ויאמר חג ליקוק מחר. : )ו). וישכימו ממחרת ויעלו עלת ויגשו שלמים וישב העם לאכל ושתו ויקמו לצחק ... ( cache )
 • עמי וארצי בפרשת השבוע - פרשת כי תשא - מבט לפרשה : וַיַּרְא אַהֲרֹן וַיִּבֶן מִזְבֵּחַ לְפָנָיו וַיִּקְרָא אַהֲרֹן וַיֹּאמַר חַג לַה' מָחָר שמות, פרק ל"ב, פסוקים א'-ה' ... ( cache )
 • דברים, פרשת כי תשא, תשנ"ח, ד"ר פנחס הימן : (ה) וירא אהרן ויבן מזבח לפניו, ................ ויקרא אהרן ויאמר: חג לה' מחר. (ו ) וישכימו ממחרת ................ ויעלו עלת ויגשו שלמים, וישב העם לאכל ושתו ... ( cache )
 • BIBLICAL. : ה וַיַּרְא אַהֲרֹן, וַיִּבֶן מִזְבֵּחַ לְפָנָיו; וַיִּקְרָא אַהֲרֹן וַיֹּאמַר, חַג לַיהוָה מָחָר. ... ( cache )
 • מדרש תנחומא / פרשת תצוה : ראה אהרן ונתיירא מעצמו, שנאמר: וירא אהרן ויבן מזבח לפניו (שם שם ה). ... וירא אהרן ויבן מזבח (שם שם ה). מיד נטל שם טס נזם של זהב והשליכו לאור, ... ( cache )
 • Yeshiva.org.il - שמות פרק לב : ... מידם ויצר אתו בחרט ויעשהו עגל מסכה ויאמרו אלה אלהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים: (ה) וירא אהרן ויבן מזבח לפניו ויקרא אהרן ויאמר חג ליהוה מחר: (ו) וישכימו ... ( cache )
 • גידול וחינוך ילדים : ... מִצְרָיִם: וַיַּרְא אַהֲרֹן וַיִּבֶן מִזְבֵּחַ לְפָנָיו וַיִּקְרָא אַהֲרֹן וַיֹּאמַר חַג לַיהֹוָה מָחָר: ... ( cache )
 • השיעור ניתן ב-סיון ה'תשס"א : " וירא אהרן ויבן מזבח לפניו" (שמות לב) - מה ראה? אמר רבי בנימין בר יפת אמר רבי אלעזר: ראה חור שזבוח לפניו, אמר: אי לא שמענא להו - השתא עבדו לי כדעבדו בחור ... ( cache )
 • תעודת זהות של אהרון הכהן : פסוק מרכזי :ל"ב, ה: וירא אהרן ויבן מזבח לפניו ויקרא אהרן ויאמר חג לה' מחר ". שמות פרק כ"ח , ויקרא פרק ח - מינוי אהרון ובניו לכוהנים. פסוק מרכזי : שמות כ"ח, ... ( cache )
 • משרד המשפטים : וירא אהרן ויבן מזבח לפניו, ויקרא אהרן ויאמר חג לה' מחר. וישכימו ממחרת ויעלו עֹלֹת ויגִּשו שלמים, וישב העם לאכל ושתוֹ ויקֻמו לצחק (שמות לב, א-ו). ... ( cache )
 • תנועה לתורה מנהיגה : " וַיַּרְא אַהֲרֹן וַיִּבֶן מִזְבֵּחַ לְפָנָיו וַיִּקְרָא אַהֲרֹן וַיֹּאמַר חַג לה' מָחָר" (שמות ל"ב, ה'). ... ( cache )
 • "ואם אין ג€“ מחני נא מספרך אשר כתבת": מורה דרך גדול היה משה רבינו ... : אמר רבי תנחום בר חנילאי: לא נאמר מקרא זה אלא כנגד מעשה העגל, שנאמר " וַיַּרְא אַהֲרֹן וַיִּבֶן מִזְבֵּחַ לְפָנָיו" (שמות ל"ב, ה) מה ראה? ... ( cache )
 • שבת > Beerot Yitzchak > ניצוצות מהדף היומי : ... הֶעֱלוּךָ מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם: וַיַּרְא אַהֲרֹן וַיִּבֶן מִזְבֵּחַ לְפָנָיו וַיִּקְרָא אַהֲרֹן וַיֹּאמַר חַג ... ( cache )
 • 1 תורה בעידן של "חוצפא" שמות פרק לב (א) וַיַּרְא הָעָם ... : (ה) וַיַּרְא אַהֲרֹן וַיִּבֶן מִזְבֵּחַ לְפָנָיו וַיִּקְרָא אַהֲרֹן וַיֹּאמַר חַג לַיקֹוָק מָחָר ... ( cache )
 • מדרש רבה - צו : ... אלה אלהיך ישראל ואח"כ הלכו אצל אהרן אמרו לו קום עשה לנו אלהים כיון ששמע אהרן כן מיד נתיירא הה"ד (שמות לב) וירא אהרן ויבן מזבח לפניו נתיירא מהזבוח לפניו ... ( cache )
 • פרשת בראשית : שנאמר: וירא אהרן ויבן מזבח לפניו. מה ראה? א"ר בנימין בר יפת א"ר אלעזר: ראה חור ... לפיכך נאמר: וירא אהרן ויבן מזבח לפניו, ויקרא אהרן ויאמר חג לה' מחר". ... ( cache )
 • ויקרא פרק ט : שנאמר +שמות ל"ב+ וירא אהרן ויבן מזבח לפניו, מה ראה? אמר רבי בנימין בר יפת אמר רבי אלעזר: ראה חור שזבוח לפניו, אמר: אי לא שמענא להו - השתא עבדו לי כדעבדו ... ( cache )
 • ה ש א ל ו ת : ה וַיַּרְא אַהֲרֹן, וַיִּבֶן מִזְבֵּחַ לְפָנָיו; וַיִּקְרָא אַהֲרֹן וַיֹּאמַר, חַג לַה' מָחָר. ו וַיַּשְׁכִּימוּ ... ( cache )
 • ארכיון שיעורים - ערוץ מאיר, באהבה ובאמונה > > פרשת כי תשא תשס"ח > מאמר : אמר ר' תנחום בר חנילאי: לא נאמר מקרא זה אלא כנגד מעשה העגל, שנאמר: ' וירא אהרן ויבן מזבח לפניו'. מה ראה? ראה חור שזבוח לפניו. אמר: אם לא אשמע להם, ... ( cache )
 • more "וירא אהרן ויבן מזבח " :
 • נזמים באזניים - לוגו של עבודה זרה : ובונה מזבח לפני העגל " ויבן מזבח לפניו ויקרא אהרן ויאמר חג לה' מחר ".(הביטוי " חג ה' " מופיע לראשונה אצל משה [שמ' י': ט'] כאשר הוא מסביר לפרעה למה הוא צריך ... ( cache )
 • Tzura.co.il - צורה : מארץ מצרים; וירא אהרן ויבן מזבח לפניו ויקרא אהרן ויאמר חג לה' מחר; ... וידבר ה' אל משה לד רד כי שיחת עמך אשר העלית מארץ מצרים; סרו מהר מן הדרך אשר ציויתם ... ( cache )
 • מאמרים - חטאי ישראל במדבר : רק לאחר קריאה זו נאמר "וירא אהרן, ויבן מזבח לפניו, ויקרא אהרן ויאמר חג לה' מחר". כאשר מבחין העם בין עבודת ה' לבין המנהיג - "אלהים" יכול אהרן לבנות מזבח ... ( cache )
 • חגים : העלוך מארץ מצרים: וירא אהרן ויבן מזבח לפניו ויקרא אהרן ויאמר חג לה' מחר: וישכימו ממחרת ויעלו עלת ויגשו שלמים וישב העם לאכל ושתו ויקמו לצחק. שמות ל"ב א' - ו' ...
 • more "לפניו ויקרא אהרן ויאמר " :
 • קטגוריה:שמות לב א ג€“ ויקיטקסט : 19 יולי 2007 ... ג) שאמר אהרן מתוך שאני בונה אני בונה אותו לשמו של הקב"ה שנאמר (פסוק ה) ויקרא אהרן ויאמר חג לה' מחר חג לעגל מחר אין כתוב כאן אלא לה' ור"א ... ( cache )
 • השיעור ניתן ב-סיון ה'תשס"א : ... יורד ומעבירה לע"ז ומתוך שאני בונה אותו אני בונה אותו בשמו של הקב"ה הה"ד ( שמות לב) ויקרא אהרן ויאמר חג לה' מחר חג לעגל מחר אין כתיב כאן אלא חג לה' מחר". ... ( cache )
 • Yeshiva.org.il - לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיום הכיפורים : ... לא רצו להמתין יותר ובקשו לעשות את העגל, נאמר בתורה (שמות לב) " ויקרא אהרן ויאמר חג לה' מחר ", מובא במדרש (ויקרא רבה (וילנא) פרשה י ד"ה ג רבי ברכיה): ... ( cache )
 • ויגש ג€“ ממדרשי חז"ל : פתחו מלאכי השרת ואמרו: שכחו אל מושיעם עושה גדולות במצרים (תהלים קו). מה עשה אהרן ? אמר: ידחה הדבר עד למחר. שנאמר: ויקרא אהרן ויאמר - חג לה' מחר . ... ( cache )
 • עולם התנ"ך : אמר ידחה הדבר עד למחר, שנאמר: ויקרא אהרן ויאמר חג לה' מחר . ורוח הקודש צווחת, מהרו שכחו מעשיו (שם שם יב). אמר הקדוש ברוך הוא: בעולם הזה, על ידי יצר הרע חטאתם ... ( cache )
 • 08:50 , 09.03.07 שלחו להדפסה פרשת השבוע צילום: איי פי לא קל להיות ... : 9 מרץ 2007 ... הוא בונה את העגל: "ויצר ממנו בחרט ויעשהו" (לב, ד) ואם לא די בכך: " ויאמר חג לה' מחר " (לב, ו). לא קל להיות האח הגדול של משה, מאוד מפתה לנסות ... ( cache )
 • תאריך: : וירא אהרון ויבן מזבח לפניו ויקרא אהרון ויאמר חג לה' מחר ". הפסוקים מספרים לנו בראשי פרקים את מה שמשלימים לנו חז"ל במדרשים (כפי שמביא רש"י). ... ( cache )
 • ספרי יהושע ושמות כספרי בבואה : וירא אהרן ויבן מזבח לפניו ויקרא אהרן ויאמר חג לה' מחר (ה). קם קדש את-העם ואמרת התקדשו ל מחר (יג). חטא בזהב. ויאמר אלהם אהרן פרקו נזמי הזהב אשר באזני נשיכם ... ( cache )
 • אהרון הכהן ג€“ תפוח על גבי תפוח : רש"י: " ויאמר חג לה' מחר - ...ועוד ראה ואמר מוטב שיתלה בי הסירחון ולא בהם...". תלמוד בבלי מסכת שבת דף פח עמוד א. אמר רבי אלעזר: בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע ... ( cache )
 • נושא: שמות פרק לב, במדבר פרק יט: דף לפרשת כי תשא : וראה שהצליח מעשה שטן, ולא היה לו פה לדחותם לגמרי: ויבן מזבח - לדחותם: ויאמר חג לה' מחר - ולא היום ! שמא יבא משה קודם שיעבדוהו, זהו פשוטו. ... ( cache )
 • בס"ד : " ויאמר חג לה' מחר ". על פי רש"י: ולא אמר חג לה' היום, כדי לדחותם, וקיווה שעד למחרת יגיע משה. משה רבנו מעורר רחמים על ישראל ... ( cache )
 • מתימן יבוא - פרשת כי תשא : ... מתוך שאני בונה אותו אני מתעצל במלאכתו, ורבנו משה יורד; ומתוך שאני בונה אותו ג€“ אני בונה אותו לשמו של הקבה, זה שכתוב: ויקרא אהרון ויאמר: חג לה מחר ; ... ( cache )
 • ב"ה : ויקרא אהרון ויאמר חג לה' מחר ". מפרש רש"י: "מחר ג€“. ולא היום, שמא יבוא משה קודם שיעבדוהו". כיצד, לפי רש"י, מנסה אהרון לבטל את מעשה העם? ... ( cache )
 • אורט ישראל : 19 פברואר 2008 ... אהרון היה בטוח שמשה יגיע בקרוב, ולכן הוא פעל כפי שפעל כדי לעכב אותם עד שישוב משה מן ההר ("ויקרא אהרון ויאמר חג לה' מחר ", פרק ל"ב, פס' 5). ... ( cache )
 • ילקוט שמעוני - כי תשא : ... ומעביר לעבודת אלילים מתוך שאני בונה אותו אני בונה אותו לשמו של הקב"ה הדא הוא דכתיב ויקרא אהרן ויאמר חג לה' מחר חג לעגל מחר אין כתיב כאן אלא חג לה' מחר. ... ( cache )
 • עם קשה עורף הוא : ויקרא אהרן ויאמר: חג לה' מחר ! וישכימו ממחרת. ויעלו עולות, ויגישו שלמים;. וישב העם לאכול ושתו, ויקומו לצחק. התיאור האובייקטיבי מדגיש את חלקו של אהרן בחטא, ... ( cache )
 • מבחן שכבתי בתנ"ך : אהרון מכריז על חגיגות, ויבן מזבח לפניו ויקרא אהרון ויאמר חג לה' מחר . אהרון אינו מזכיר זאת. שונה, אהרון אינו מזכיר את בניית המזבח על ידו ואת ההכרזה על חגיגות ... ( cache )
 • 5758 - Ki Tisa : (ה) וירא אהרן ויבן מזבח לפניו, ויקרא אהרן ויאמר: חג לה' מחר . (ו) וישכימו ממחרת ויעלו עלת ויגשו שלמים, וישב העם לאכל ושתו ויקמו לצחק.[4[ ... ( cache )
 • בס"ד : " ויאמר חג לה' מחר ". על פי רש"י: ולא אמר חג לה' היום, כדי לדחותם, וקווה שעד למחרת יגיע משה. משה רבינו מעורר רחמים על ישראל ... ( cache )
 • more "ויאמר חג לה' מחר " :

מקורות[עריכה]

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2009-07-08.


הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:חג מתן לוחות הברית


קיצור דרך: tnk1/tora/jmot/jm-32-05