עין משפט ונר מצוה/שבועות/פרק ו

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

דף לח עמוד ב[עריכה]

א ג מיי' פ"ג מהל' טוען הלכה א , סמג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' פח סעיף א:

ב ד מיי' פ"ג מהל' טוען הלכה ח , טור ושו"ע חו"מ סי' פח סעיף ז:

ג ה מיי' פ"ג מהל' טוען הלכה ח , טור ושו"ע חו"מ סי' פח סעיף ט:

ד ו מיי' פ"ג מהל' טוען הלכה ג , טור ושו"ע חו"מ סי' פח סעיף א:

ה ז מיי' פ"א מהל' טוען הלכה ג , סמג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' פז סעיף א:

ו ח מיי' פ"ד מהל' טוען הלכה ה , סמג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' עה סעיף כא:

ז ט מיי' פ"יא מהל' מלוה הלכה א , ומיי' פ"ו מהל' מלוה הלכה ו , ומיי' פ"ז מהל' טוען הלכה א , סמג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' עט סעיף י:

ח י מיי' פ"טו מהל' מלוה הלכה א , סמג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' ע סעיף ג:

ט כ טור ושו"ע חו"מ סי' פח סעיף ט:

י ל מיי' פ"ג מהל' טוען הלכה ח עי' מ"מ , סמ"ג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' פח סעיף ט:

יא מ נ טור ושו"ע חו"מ סי' פח סעיף ז:

יב ס מיי' פ"ג מהל' טוען הלכה י , טור ושו"ע חו"מ סי' פח סעיף יב:

יג ע מיי' פ"ג מהל' טוען הלכה יג , טור ושו"ע חו"מ סי' פח סעיף יח:

יד פ מיי' פ"ה מהל' טוען הלכה ג , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' צה סעיף ה:

טו צ מיי' שם הל"י יב , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' צו סעיף א:

טז ק מיי' פ"ה מהל' טוען הלכה י , טור ושו"ע חו"מ סי' צו סעיף ב:

יז ר מיי' פ"יא מהל' שבועות הלכה ח , סמג עשין קכג , טור ושו"ע חו"מ סי' פז סעיף טז וסעיף יז:

יח ש מיי' שם , טור ושו"ע חו"מ סי' פז סעיף יג וסעיף יז:

יט ת מיי' פ"יא מהל' שבועות הלכה יא , טור ושו"ע חו"מ סי' פז סעיף יג בהגה"ה:

כ א* מיי' שם , טור ושו"ע חו"מ סי' פז סעיף טו:

כא ב* ג* מיי' פ"יא מהל' שבועות הלכה ח והלכות יא יב , טור ושו"ע חו"מ סי' פז סעיף יז:

כב ד* ה* מיי' שם , טור ושו"ע חו"מ סי' פז סעיף טו:

כג ו* מיי' פ"יא מהל' שבועות הלכה יד והלכה טז , טור ושו"ע חו"מ סי' פז סעיף כ:

דף לט עמוד א[עריכה]

כד א מיי' פ"ג מהל' סוטה הלכה ז , סמג עשין נו:

כה ב מיי' פ"יא מהל' מעשר שני הלכה ה , סמג עשין קלח:

כו ג מיי' פ"ב מהל' ק"ש הלכה י , סמ"ג עשין יח , טור ושו"ע או"ח סי' סב סעיף ב:

כז ד טור ושו"ע או"ח סי' קא סעיף ד:

כח ה מיי' פ"א מהל' ברכות הלכה ו , סמג עשין כז , טור ושו"ע או"ח סי' קפה סעיף א:

כט ו מיי' פ"ט מהל' שבועות הלכה יב , סמג לאוין רמא:

ל ז מיי' פ"ז מהל' שבועות הלכה ז , סמג שם:

לא ח מיי' פ"א מהל' תשובה הלכה ב , ומיי' פ"יב מהל' שבועות הלכה ב:

דף לט עמוד ב[עריכה]

לב א מיי' פ"ג מהל' טוען הלכה א , סמ"ג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' פח סעיף א:

לג ב טור ושו"ע חו"מ סי' פח סעיף ט:

דף מ עמוד א[עריכה]

לד א ב מיי' פ"ג מהל' טוען הלכה ח [עי' מ"מ] , סמ"ג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' פח סעיף ט:

לה ג מיי' פ"ג מהל' טוען הלכה ו , טור ושו"ע חו"מ סי' פח סעיף ד:

לו ד מיי' פ"ג מהל' טוען הלכה ו , ומיי' פ"א מהל' טוען הלכה א , סמג שם , טור שו"ע חו"מ סי' כח סעיף ? בהג"ה , וטור ושו"ע חו"מ סי' פז סעיף א:

לז ה מיי' פ"ג מהל' טוען הלכה יא , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' פח סעיף יב:

דף מ עמוד ב[עריכה]

לח א מיי' פ"ג מהל' טוען הלכה יא , סמ"ג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' פח סעיף יד:

לט ב ג מיי' פ"ג מהל' טוען הלכה ה , טור ושו"ע חו"מ סי' פח סעיף ג:

מ ד מיי' פ"א מהל' טוען הלכה ג , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' פז סעיף א:

מא ה מיי' פ"ב מהל' טוען הלכה יב , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' צב סעיף ד:

מב ו מיי' פ"ו מהל' טוען הלכה א , ומיי' פ"יא מהל' מלוה הלכה א , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' עט סעיף י:

דף מא עמוד א[עריכה]

מג א מיי' פ"א מהל' טוען הלכה ו , סמ"ג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' פז סעיף יא:

מד ב מיי' פ"א מהל' טוען הלכה ד , טור ושו"ע חו"מ סי' פז סעיף ט:

מה ג מיי' פ"יז מהל' אבידה הלכה יב , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' ער סעיף א:

מו ד מיי' פ"ב מהל' טוען הלכה ד , סמ"ג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' צב סעיף ז וסעיף י"א:

מז ה מיי' פ"א מהל' טוען הלכה ה , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' פז סעיף ט:

מח ו מיי' פ"יד מהל' מלוה הלכה ב , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' פב סעיף ב:

מט ז מיי' פ"יד מהל' מלוה הלכה א , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' פד סעיף א:

נ ח ט מיי' פ"יד מהל' מלוה הלכה ב , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' פב סעיף ו:

דף מא עמוד ב[עריכה]

נא א מיי' פ"יא מהל' מלוה הלכה א , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' ע סעיף א:

נב ב ג מיי' פ"טו מהל' מלוה הלכה א , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' ע סעיף ג:

נג ד מיי' פ"טו מהל' מלוה הלכה א , טור ושו"ע חו"מ סי' ע סעיף ד:

נד ה טור ושו"ע חו"מ סי' ע סעיף ה:

נה ו מיי' פ"ו מהל' טוען הלכה ג , סמ"ג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' עט סעיף א:

נו ז מיי' פ"ו מהל' טוען הלכה ד , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' עט סעיף יא , וטור ושו"ע חו"מ סי' קמו סעיף ג:

דף מב עמוד א[עריכה]

נז א טור ושו"ע חו"מ סי' עט סעיף יב:

נח ב מיי' פ"יד מהל' מלוה הלכה ט , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' נח סעיף א:

נט ג מיי' שם , טור ושו"ע חו"מ סי' נח סעיף ג:

ס ד מיי' שם , טור ושו"ע חו"מ סי' נח סעיף ב:

סא ה ו ז מיי' פ"טו מהל' מלוה הלכה ג והלכה ד , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' עא סעיף א:

דף מב עמוד ב[עריכה]

סב א ב מיי' פ"יד מהל' מלוה הלכה א , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' קח סעיף יז:

סג ג מיי' פ"יט מהל' מלוה הלכה א , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' קח סעיף יח:

סד ד מיי' פ"ז מהל' ערכין הלכה טז:

סה ה ו מיי' פ"ז מהל' ערכין הלכה יח והלכה יט , סמג עשין קלא , טור ושו"ע חו"מ סי' רכה סעיף ג:

סו ז מיי' פ"ה מהל' טוען הלכה א , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' צה סעיף א:

סז ח מיי' פ"ב מהל' גניבה הלכה א והלכה ב , סמג עשין עא , טור חו"מ סימן שנ:

סח ט מיי' פ"ב מהל' שכירות הלכה א , סמג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' צה סעיף א , וטור ושו"ע חו"מ סי' שא סעיף א:

סט י מיי' פ"ב מהל' שכירות הלכה ד , ומיי' פ"ה מהל' טוען הלכה ד , סמג עשין פט וסימן צה , טור ושו"ע חו"מ סי' צה סעיף ב ועיין במ"מ:

ע כ מיי' פ"ד מהל' טוען ונטען הלכה א , סמג עשין סימן צה , טור ושו"ע חו"מ סי' פח סעיף כג וסעיף כד:

דף מג עמוד א[עריכה]

עא א ב מיי' פ"ה מהל' טוען הלכה ד , ומיי' פ"ב מהל' שכירות הלכה ד , סמג עשין פט ועשה צה , טור ושו"ע חו"מ סי' צה סעיף ב ועיין במ"מ:

עב ג מיי' פ"ד מהל' טוען הלכה א , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' פח סעיף כד:

עג ד מיי' פ"ג מהל' טוען הלכה ט , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' פח סעיף כה:

עד ה מיי' פ"ג מהל' טוען הלכה ט , טור ושו"ע חו"מ סי' פח סעיף כו:

עה ו מיי' פ"ג מהל' טוען הלכה ח , טור ושו"ע חו"מ סי' פח סעיף כג:

עו ז ח מיי' פ"ג מהל' טוען הלכה ט , טור ושו"ע חו"מ סי' פח סעיף כה:

עז ט מיי' שם , סמג שם:

עח י מיי' פ"יג מהל' מלוה הלכה ג , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' עב סעיף ט וסעיף טו וע"ש:

עט כ מיי' פ"יג מהל' מלוה הלכה ג , טור ושו"ע חו"מ סי' עב סעיף י:

פ ל מיי' פ"יג מהל' מלוה הלכה ג , טור ושו"ע חו"מ סי' עב סעיף יב:

דף מג עמוד ב[עריכה]

פא א ב מיי' פ"יג מהל' מלוה ולוה הלכה ד , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' עב סעיף ט:

פב ג טור ושו"ע חו"מ סי' עב סעיף ב בהג"ה:

דף מד עמוד א[עריכה]

פג א מיי' פ"י מהל' שכירות הלכה א עיין בהשגות ובמגיד משנה , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' עב סעיף ב:

דף מד עמוד ב[עריכה]

פד א מיי' פ"יג מהל' אבידה הלכה י , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' רסז סעיף טז:

פה ב ג מיי' פ"ט מהל' שמיטין הלכה יד , סמג עשי' קמט , טור ושו"ע חו"מ סי' סז סעיף יב ועיין בכסף משנה: