עין משפט ונר מצוה/גיטין/פרק ז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

דף סז עמוד ב[עריכה]

א ד מיי' פ"ב מהל' גירושין הלכה י"ד, סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קכ"א סעיף א':

ב ה מיי' פ"ב מהל' גירושין הלכה ט"ז, טור ושו"ע אה"ע סי' קכ"א סעיף ה':

ג ו מיי' פרק ד' מהלכות דעות הלכה ב' והלכות יד-טו:


--- אין בדף סח - סט ---

דף ע עמוד א[עריכה]

ד א מיי' פ"ד מהל' דעות הלכה ט"ו:

ה ב מיי' פ"ד מהל' דעות הלכה א':

ו ג ד ה מיי' פ"ד מהל' דעות הלכה י"ט, טור ושו"ע או"ח סי' ר"מ סעיף ט"ו:

ז ו מיי' פ"ד מהל' דעות הלכה ג':

ח ז מיי' פ"ד מהל' דעות הלכה י"ח:

ט ח מיי' פ"ד מהל' דעות הלכה י"ט, טור ושו"ע או"ח סי' ר"מ סעיף י"ד:

י ט מיי' פ"ד מהל' דעות הלכה י"ח:


דף ע עמוד ב[עריכה]

יא א מיי' פ"ב מהל' גירושין הלכה ט"ו, סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קכ"א סעיף ב' בהגה"ה:

יב ב ג טור ושו"ע אה"ע סי' קכ"א סעיף ח':

יג ד ה מיי' פי"ג מהל' גירושין הלכה י"ז, סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' י"ז סעיף ל':

יד ו ז ח מיי' פ"ה מהל' רוצח ושמירת נפש הלכה ב':

טו ט י מיי' פ"ב מהל' גירושין הלכה ט"ז, סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קכ"א סעיף ה':


דף עא עמוד א[עריכה]

טז א מיי' פ"ב מהל' גירושין הלכה ט"ז, סמ"ג עשין נ (עיין כסף משנה):

יז ב מיי' פ"ב מהל' אישות הלכה כ"ו, ומיי' פכ"ט מהל' מכירה הלכה ג', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' רל"ה סעיף י"ח:

יח ג מיי' פ"ט מהל' עדות הלכה י"א, סמ"ג לאוין ריד, טור ושו"ע חו"מ סי' ל"ה סעיף י"א:

יט ד מיי' פ"ט מהל' עדות הלכה י"א ומיי' פ"ג מהל' עדות הלכה ד', סמ"ג לאוין ריד, טור ושו"ע חו"מ סי' ל"ה סעיף י"א, טור ושו"ע חו"מ סי' כ"ח סעיף י"א:

כ ה מיי' פכ"ט מהל' מכירה הלכה ג', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' רל"ה סעיף י"ח:

כא ו מיי' פ"ט מהל' עדות הלכה י"א, סמ"ג לאוין ריד, טור ושו"ע חו"מ סי' ל"ה סעיף י"א:

כב ז מיי' פ"ד מהל' נחלות הלכה א', סמ"ג עשין צו, טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ט סעיף א':

כג ח מיי' פכ"ט מהל' מכירה הלכה ב' וג', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' רל"ה סעיף י"ז:

כד ט י מיי' פ"ט מהל' גירושין הלכה י"ז, סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' ק"כ סעיף ה':

כה כ ל מיי' פ"ז מהל' יבום הלכה ט"ז ויז', סמ"ג עשין נא, טור ושו"ע אה"ע סי' קע"ב סעיף י"ב, וטור ושו"ע אה"ע סי' קכ"א סעיף ו':


דף עא עמוד ב[עריכה]

כו א מיי' פ"ז מהל' יבום הלכה ט"ז, סמ"ג עשין נא, טור ושו"ע אה"ע סי' קע"ה סעיף י"ג:

כז ב ג מיי' פ"י מהל' גירושין הלכה כ"ג, סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קי"ט סעיף ו':

כח ד מיי' פ"ב מהל' גירושין הלכה ה', סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' ק"כ סעיף ד':


דף עב עמוד א[עריכה]

כט א מיי' פ"ב מהל' גירושין הלכה ה', סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' ק"כ סעיף ד':

ל ב מיי' פ"ט מהל' גירושין הלכה י"ב, סמ"ג שם, טור ושו"ע אה"ע סי' קמ"ה סעיף א':

לא ג מיי' פ"ט מהל' גירושין הלכה י"ג, טור ושו"ע אה"ע סי' קמ"ה סעיף ב':

לב ד מיי' פ"ט מהל' גירושין הלכה י"ד, טור ושו"ע אה"ע סי' קמ"ה סעיף ג':

לג ה מיי' פ"ט מהל' גירושין הלכה י"ח, טור ושו"ע אה"ע סי' קמ"ה סעיף ז':

לד ו ז מיי' פי"ב מהל' זכייה הלכה ט"ו, סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' רנ"ח סעיף א':


דף עב עמוד ב[עריכה]

לה א מיי' פ"ח מהל' זכייה הלכה י"ד, סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' ר"נ סעיף ב':

לו ב מיי' פ"ב מהל' גירושין הלכה י"ב, סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קמ"א סעיף ט"ז:

לז ג מיי' פ"ח מהל' זכייה הלכה י"ז, סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' ר"נ סעיף א':


דף עג עמוד א[עריכה]

לח א מיי' פ"ט מהל' גירושין הלכה י"ח, סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קמ"ה סעיף ז':

לט ב מיי' פ"ח מהל' זכייה הלכה כ"ה, סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' ר"נ סעיף א':

מ ג מיי' פ"ט מהל' גירושין הלכה י"ח, סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קמ"ה סעיף ד':

מא ד ה מיי' פ"ט מהל' גירושין הלכה י"ז, טור ושו"ע אה"ע סי' קמ"ה סעיף ו':

מב ו מיי' פי"ט מהל' מכירה הלכה ה', סמ"ג לאוין קע, טור ושו"ע חו"מ סי' רכ"ה סעיף ג' וסעיף ד':

מג ז מיי' פ"ח מהל' גירושין הלכה ב', סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קמ"ח סעיף ב':


דף עג עמוד ב[עריכה]

מד א מיי' פ"י מהל' גירושין הלכה י"ז, סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קמ"ט סעיף א':


דף עד עמוד א[עריכה]

מה א מיי' פ"ט מהל' גירושין הלכה י"ט ועיי"ש:

מו ב מיי' פי"ח מהל' אישות הלכה כ"ה, טור ושו"ע אה"ע סי' צ"ג סעיף ב':

מז ג מיי' פ"ח מהל' גירושין הלכה א', סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קמ"ג סעיף א':

מח ד מיי' פ"ח מהל' גירושין הלכה כ"ב, טור ושו"ע אה"ע סי' קמ"ג סעיף ב':

מט ה ו ז מיי' פ"ז מהל' אישות הלכה י' ויא', סמ"ג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' ל"ח סעיף ו':

נ ח ט מיי' פ"ח מהל' גירושין הלכה א', סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קמ"ג סעיף ב':

נא י מיי' פ"ח מהל' גירושין הלכה כ"ב, טור ושו"ע אה"ע סי' קמ"ג סעיף ג':

נב כ מיי' פ"ו מהל' אישות הלכה י"ז, ומיי' פ"ג מהל' זכייה הלכה ח', סמ"ג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' ל"ח סעיף ג':


דף עד עמוד ב[עריכה]

נג א מיי' פ"ח מהל' גירושין הלכה כ"א:

נד ב מיי' פ"ח מהל' גירושין הלכה כ"ג, סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קמ"ג סעיף ו':

נה ג מיי' פ"ח מהל' גירושין הלכה כ"א, טור ושו"ע אה"ע סי' קמ"ג סעיף ה':

נו ד מיי' פ"ח מהל' נדרים הלכה י"ד, סמ"ג לאוין רמב, טור ושו"ע יו"ד סי' רל"ב סעיף כ':

נז ה מיי' פ"ט מהל' שכירות הלכה ו', סמ"ג עשין פט, טור ושו"ע חו"מ סי' של"ד סעיף ג':

נח ו מיי' פי"ב מהל' שמיטה ויובל הלכה ו':

נט ז מיי' פ"ח מהל' גירושין הלכה כ"א, סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קמ"ג סעיף ד':


דף עה עמוד א[עריכה]

ס א ב מיי' פ"ו מהל' אישות הלכה ב', סמ"ג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' ל"ח סעיף ב':

סא ג טור ושו"ע אה"ע סי' ל"ח סעיף ד' בהגה"ה:


דף עה עמוד ב[עריכה]

סב א מיי' פ"ט מהל' גירושין הלכה כ', סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קמ"ה סעיף ה':

סג ב ג ד ה מיי' פ"ח מהל' גירושין הלכה י"ט, סמ"ג שם, טור ושו"ע אה"ע סי' קמ"ג סעיף ח':


דף עו עמוד א[עריכה]

סד א ב מיי' פ"ח מהל' גירושין הלכה י"ח, סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קמ"ג סעיף י':

סה ג מיי' פ"ט מהל' גירושין הלכה ט', סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קמ"ד סעיף ז':


דף עו עמוד ב[עריכה]

סו א ב ג מיי' פ"ט מהל' גירושין הלכה ט' ויא', סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קמ"ד סעיף ז':

סז ד (מיי' פ"ט מהל' גירושין הלכה י"א), טור ושו"ע אה"ע סי' קמ"ד סעיף ד':

סח ה מיי' שם, טור ושו"ע אה"ע סי' קמ"ד סעיף ג':

סט ו ז מיי' פ"ט מהל' גירושין הלכה כ"ב, טור ושו"ע אה"ע סי' קמ"ד סעיף ה':

ע ח מיי' פ"ט מהל' גירושין הלכה י"א, טור ושו"ע אה"ע סי' קמ"ד סעיף ג':


דף עז עמוד א[עריכה]

עא א ב ג מיי' פ"ט מהל' גירושין הלכה ט"ו, סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קמ"ד סעיף ד':

עב ד ה מיי' פ"ט מהל' גירושין הלכה כ"ג, טור ושו"ע אה"ע סי' קמ"ד סעיף ו':