חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

חוק לעניין ועדות הכנסת (תיקוני חקיקה והוראת שעה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חוק לעניין ועדות הכנסת (תיקוני חקיקה והוראת שעה) מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק לעניין ועדות הכנסת (תיקוני חקיקה והוראת שעה), התשפ״ב–2021


תוכן עניינים

פרק א׳: מספר החברים בוועדות של הכנסת

פרק ב׳: הוועדה המשותפת לתקציב הביטחון

פרק ג׳: הוראת שעה לעניין העברת סמכויות בין ועדות בתקופת כהונתה של הכנסת העשרים וארבע

סימן א׳: תחולה

תחולה בכנסת העשרים וארבע
הוראות פרק זה יחולו בתקופת כהונתה של הכנסת העשרים וארבע.

סימן ב׳: העברת סמכויות לוועדת הבריאות

העברת סמכויות לוועדת הבריאות
כל סמכות ותפקיד הנתונים לפי חיקוק לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת יהיו נתונים לוועדת העבודה והרווחה של הכנסת, למעט סמכות או תפקיד הנתונים לה לפי החיקוקים המפורטים להלן, שיהיו נתונים לוועדת הבריאות של הכנסת:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)

סימן ג׳: העברת סמכויות לוועדת ביטחון הפנים

הנוסח שולב בחוק כלי הירייה, התש״ט–1949 כהוראת שעה.
הנוסח שולב בפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל״א–1971 כהוראת שעה.
הנוסח שולב בחוק הרשות לשיקום האסיר, התשמ״ג–1983 כהוראת שעה.
הנוסח שולב בחוק המשטרה, התשס״ו–2006 כהוראת שעה.
הנוסח שולב בחוק להגנה על עדים, התשס״ט–2008 כהוראת שעה.
הנוסח שולב בחוק המאבק בתופעת השכרות, התש״ע–2010 כהוראת שעה.

סימן ד׳: העברת סמכויות לוועדת מיזמי תשתית לאומיים מיוחדים ושירותי דת יהודיים


התקבל בכנסת ביום ה׳ בחשוון התשפ״ב (11 באוקטובר 2021).
  • נפתלי בנט
    ראש הממשלה
  • יצחק הרצוג
    נשיא המדינה
  • מיקי לוי
    יושב ראש הכנסת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.