לדלג לתוכן

ובחרת בחיים

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
הטקסט בספר זה הושלם
הטקסט בספר זה הושלם
ספר
ובחרת בחיים
סובב הולך ע"ד מאור הגולה רש"י על התורה ורבותינו בעלי התוספות והרא"ם זלה"ה והחונים עליהם. הבאים אחריהם. שעמדו על דבריהם. מה עצמו ראשיהם. ואנא כאצבעיתא בקירא לסברא מה אומר עליהם. אין בידנו כי אם פירורין שאין בהם כזית חיים הם למוצאיהם. מיני קטניות כי נרפים הם. למען ילמדו קטני בני ישראל בשבתות ה' שמצויים בבתיהם. וזכותם תהא עומדת לכל בני ישראל למען ייטב להם. ואליך ה' נשאתי את עיני כעיני העבדים אל יד אדוניהם. וירשו בית יעקב את מורשיהם. ושלח נא משיח צדקנו אשר יצא לפניהם. ואשר יבא לפניהם. אכי"ר פי המדבר. קטן המחבר.  ברוב עז ושלום

הצעיר

חיים פאלאג'י

ההדיר: נתנאל חבה, מהדורה שלישית אייר תשע"ט.

תוכן[עריכה]

אר'ש קדמ'ת

בראשית[עריכה]

בראשיתנחלך לךויראחיי שרהתולדותויצאוישלחוישבמקץויגשויחי

שמות[עריכה]

שמותואראבאבשלחיתרומשפטיםתרומהתצוהכי תשאויקהלפקודי

ויקרא[עריכה]

ויקראצושמיניתזריעמצרעאחרי מותקדושיםאמורבהרבחקתי

במדבר[עריכה]

במדברנשאבהעלותךשלח לךקרחחוקתבלקפינחסמטותמסעי

דברים[עריכה]

דבריםואתחנןעקבראהשופטיםכי תצאכי תבואנצביםוילךהאזינווזאת הברכה

המחברים על רש"י ז"ל ומפרשיו ע"ס א"בדרוש להספד מבן המחברמפתח למצוא דברי חפץ

סריקות[עריכה]

ובחרת בחיים, רכסים תשעו קובץ PDF באתר היברובוקס

ובחרת בחיים, אזמיר ה'תרל"ד קובץ PDF באתר היברובוקס